90-046 Łódź, ul. Wodna 40, tel.: +48 42 25 36 200, e-mail: wsselodz@pis.lodz.pl

Szczepienia – bezpieczne i skuteczne

Szczepienia – bezpieczne i skuteczne
 

Obecnie produkowane szczepionki należą do najskrupulatniej przebadanych i najbezpieczniejszych preparatów medycznych. Proces wprowadzenia na rynek nowej szczepionki jest skomplikowany i trwa wiele lat. Wszystkie szczepionki poddawane są szczegółowym badaniom laboratoryjnym w trakcie ich opracowywania, badaniom z wykorzystaniem zwierząt, a później badaniom klinicznym wśród dziesiątek, a nawet setek tysięcy osób. Wyniki badań dotyczących bezpieczeństwa i skuteczności szczepionek są skrupulatnie oceniane w procesie rejestracji przez instytucje o charakterze międzynarodowym lub agencje rządowe. Następnie, przed wprowadzeniem na rynek, każda seria szczepionki jest badana przez niezależne od producenta Państwowe Laboratoria Kontroli Leków (OMCL). W Polsce właściwym laboratorium OMCL jest Zakład Badania Surowic i Szczepionek Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny. Kontrola tego laboratorium obejmuje ocenę właściwości fizykochemicznych, zanieczyszczeń, mocy i bezpieczeństwa szczepionek. Ponadto instytucja ta na zlecenie Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego corocznie kontroluje jakość i bezpieczeństwo szczepionek, które trafiły już na rynek, co pozwala na wykrycie ich wad wynikających z niewłaściwego transportu lub przechowywania.

Istotnym elementem kontroli bezpieczeństwa szczepionek jest także ciągłe monitorowanie niepożądanych odczynów poszczepiennych (NOP). Niepożądany odczyn poszczepienny to nieprawidłowa reakcja organizmu pojawiająca się po zastosowaniu szczepionki, a przyczyną NOP może być m.in. działanie samej szczepionki (np. uczulenie na jej składnik) czy nieprawidłowe jej podanie. W 2017 r. na terenie woj. łódzkiego odnotowano 173 przypadki niepożądanych odczynów poszczepiennych. Zarejestrowano 19 poważnych NOP-ów i nie stwierdzono żadnego przypadku ciężkiego NOP-u. W zdecydowanej większości były to więc łagodne niepożądane odczyny poszczepienne, czyli takie, które nie mają szczególnie dużego nasilenia i charakteryzują się występowaniem miejscowego obrzęku kończyny, miejscowego zaczerwienienia, gorączki. Lekarz lub felczer, który podejrzewa lub rozpoznaje wystąpienie niepożądanego odczynu poszczepiennego, ma ustawowy obowiązek zgłosić taki przypadek do państwowego powiatowego inspektora sanitarnego właściwego dla miejsca powzięcia podejrzenia wystąpienia NOP. Następnie zgłoszenia NOP przesyła się do Zakładu Epidemiologii NIZP-PZH, a tam poddawane są weryfikacji oraz analizie.

Opisany wyżej system kontroli daje gwarancję bezpieczeństwa stosowania szczepionek. A same szczepienia należy uznać za jedną z najbardziej skutecznych metod zapobiegania wielu groźnym chorobom zakaźnym.

Sars-cov-2 statystykaOstrzeżenia publicznefacebookwodaSzczepienia ochronneSzczepienia.infoDopalaczeOcena stanu sanitarnego woj. łódzkiego w 2018 r.Bądź z nami, bądź bezpiecznyWFOŚiGWniepodlegla