90-046 Łódź, ul. Wodna 40, tel.: +48 42 25 36 200, e-mail: wsselodz@pis.lodz.pl

Konferencje

Konferencja szkoleniowa „Spadek zaufania do szczepień przyczyną powrotu chorób zakaźnych”, zorganizowana przez Łódzkiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego (Łódź, 11 kwietnia 2019 r.)


 

Konferencja „Bezpieczne wakacje” 

16 maja 2018 r. odbyła się w Łodzi konferencja „Bezpieczne wakacje” organizowana przez Łódzkiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, objęta patronatem honorowym Głównego Inspektora Sanitarnego i Wojewody Łódzkiego.

Konferencję otworzył Łódzki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny, dr n. med. Urszula Sztuka-Polińska. Pani Inspektor omówiła działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej woj. łódzkiego w zakresie zapobiegania chorobom zakaźnym, nadzoru nad kąpieliskami i zapewnienia bezpiecznego wypoczynku dzieci i młodzieży.

W dalszej części spotkania dr Anetta Bartczak, Wojewódzki Konsultant w dziedzinie Chorób Zakaźnych i Mikrobiologii Lekarskiej, opowiedziała o chorobach przenoszonych przez kleszcze i przedstawiła zagadnienia dotyczące szczepień dla podróżujących. Następnie Pan Janusz Pietruszewski, Wizytator Wydziału Rozwoju Edukacji Kuratorium Oświaty w Łodzi, omówił sposób rejestrowania form wypoczynku dzieci i młodzieży oraz wymagania organizacyjno-prawne stawiane wychowawcom. Pierwsza część konferencji zakończyła się wystąpieniem dr Doroty Maziarki, reprezentującej Zakład Higieny Środowiska, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny pt. „Zadania gmin w zakresie rekreacji wodnej – kąpieliska, miejsca okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli, pływalnie”.

Po przerwie Pani Dorota Gajewska, Kierownik Oddziału Zarządzania  Kryzysowego Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, zwróciła uwagę na ścisłą współpracę służb w walce z zagrożeniami kryzysowymi. Ostatni wykład konferencji, st. asp. Grzegorza Mikołajczyka z Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi, dotyczył działań Policji mających na celu zapewnienie bezpiecznego wypoczynku dzieci i młodzieży podczas wakacji na terenie woj. łódzkiego.

 

  

 


 

Wojewódzka Konferencja Profilaktyczna „Zdrowe odżywianie warunkiem prawidłowego rozwoju”

26 października 2017 r. w sali konferencyjnej Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej odbyła się Wojewódzka Konferencja Profilaktyczna „Zdrowe odżywianie warunkiem prawidłowego rozwoju”, organizowana przez Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi, objęta patronatem honorowym Wojewody Łódzkiego i Głównego Inspektora Sanitarnego. Konferencja, rozpowszechniająca wiedzę na temat znaczenia odżywiania się, środków dodawanych do żywności oraz wpływu suplementów diety na zdrowie dzieci i młodzieży, kierowana była do nauczycieli, pedagogów, pielęgniarek szkolnych i środowiskowych, dietetyków, studentów kierunków medycznych, pracowników Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Wprowadzeniem do tematyki konferencji było wystąpienie dr n. med. Urszuli Sztuka-Polińskiej, Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi, dotyczące działań Państwowej Inspekcji Sanitarnej woj. łódzkiego w zakresie kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród dzieci i młodzieży. Następnie dr n. med. Leszek Putyński z Instytutu Psychologii Wydziału Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego opisał problem niespecyficznych zaburzeń jedzenia wśród młodzieży. Dr hab. n. chem. prof. nadzw. Bolesław Karwowski z Zakładu Bromatologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi przedstawił korzyści i zagrożenia związane z zażywaniem suplementów diety. Pierwsza część konferencji zakończyła się wykładem o wpływie diety na rozwój intelektualny dzieci i młodzieży, wygłoszonym przez dr n. med. Elżbietę Trafalską reprezentującą Zakład Higieny Żywienia i Epidemiologii, Katedrę Higieny i Epidemiologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

Po przerwie goście wysłuchali prelekcji mgr inż. Joanny Gajdy-Wyrębek z Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny pt. „Spożywanie przez dzieci w Polsce barwników spożywczych – barwniki z Southampton”. W ostatnim wykładzie konferencji dr n. o zdrowiu Agnieszka Kolmaga z Zakładu Higieny Żywienia i Epidemiologii, Katedry Higieny i Epidemiologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi opowiedziała o modzie na stosowanie diet wśród młodzieży szkolnej i ich wpływie na zdrowie.

 

 


 

Konferencja „Zapobieganie zakażeniom szpitalnym i oporności na antybiotyki na terenie województwa łódzkiego w świetle problemu Klebsiella pneumoniae New Delhi”

8 maja 2017 r., aula Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi. Konferencja „Zapobieganie zakażeniom szpitalnym i oporności na antybiotyki na terenie województwa łódzkiego w świetle problemu Klebsiella pneumoniae New Delhi”, organizowana przez Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi, kierowana do dyrektorów szpitali w woj. łódzkim.

W pierwszym wykładzie konferencji lek. med. Jolanta Piaskowska, Konsultant Wojewódzki w dziedzinie Epidemiologii, zwróciła uwagę na zakażenia Clostridium difficile, będące poważnym problemem epidemiologicznym i w skali kraju, i w skali woj. łódzkiego. Następna prelekcja, dr n. o zdrowiu Marii Cianciary, Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie Pielęgniarstwa Epidemiologicznego, podkreśliła znaczenie higieny rąk w placówkach medycznych – podstawowego środka zwalczającego antybiotykooporność i ograniczającego rozprzestrzenianie się zakażeń. O zakażeniach w podmiotach leczniczych woj. łódzkiego i badaniach mikrobiologicznych wykonywanych w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi opowiedziała lek. med. Anna Guzek, Kierownik Oddziału Nadzoru Epidemiologii WSSE w Łodzi. Wykład pt. „Jak skutecznie zapobiegać zakażeniom szpitalnym ze szczególnym uwzględnieniem Klebsiella pneumoniae New Delhi?” wygłosili prof. dr. hab. n. med. Waleria Hryniewicz, Konsultant Krajowy w dziedzinie Mikrobiologii Lekarskiej, oraz dr n. med. Tomasz Ozorowski, reprezentujący Narodowy Program Ochrony Antybiotyków.

W wystąpieniu podsumowującym konferencję dr n. med. Urszula Sztuka-Polińska, Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Łodzi, powołała zespół do spraw ograniczenia rozprzestrzeniania się Klebsiella pneumoniae wytwarzających karbapenemazy typu New Delhi w woj. łódzkim.

 

 


 

Konferencja „Szczepienia ochronne – ważny element profilaktyki chorób zakaźnych”

Pabianice, 28 marca 2017 r. Zachęta i przestroga w jednym, czyli konferencja „Szczepienia ochronne – ważny element profilaktyki chorób zakaźnych”. Organizowana przez Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi i objęta patronatem honorowym Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego. Kierowana do przedstawicieli podmiotów leczniczych, w szczególności lekarzy i pielęgniarek; środowisk naukowych; przedstawicieli samorządów terytorialnych; pracowników Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

W wystąpieniu otwierającym konferencję dr n. med. Urszula Sztuka-Polińska, Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Łodzi, zwróciła uwagę na zagrożenia zdrowia publicznego związane z odmawianiem szczepień ochronnych. Wykonywanie obowiązkowych szczepień ochronnych w woj. łódzkim nadal utrzymuje się na wysokim poziomie, jednak w 2016 r., podobnie jak w latach wcześniejszych, nastąpił dalszy spadek wykonania szczepień obowiązkowych. Spadek ten dotyczył szczepień dzieci w 1, 2 i 10 r.ż. przeciwko: gruźlicy (w 1 dobie życia i 1 r.ż.); wzw typu B (w 1 r.ż.); błonicy, tężcowi, krztuścowi (w 1 i 2 r.ż.); poliomyelitis (w 1 i 2 r.ż.); zakażeniu inwazyjnemu Haemophilus influenzae typu b (w 1 i 2 r.ż.); odrze, śwince i różyczce (w 10 r.ż.). Odpowiedzią na zaistniałą sytuację są działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej kierowane do całej populacji (promowanie szczepień), personelu medycznego (szkolenia) i osób odmawiających wykonywania szczepień obowiązkowych (działania informacyjne, egzekucja obowiązku szczepień).

Pani Inspektor podkreśliła, że w woj. łódzkim, tak jak w całej Polsce, rośnie liczba osób uchylających się od obowiązku szczepień ochronnych. W II półroczu 2016 r. do organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej w woj. łódzkim zgłoszono 1200 takich osób (w II półroczu 2014 r. – 718). W swoim wystąpieniu opisała również istotny element kontroli bezpieczeństwa szczepionek – czyli monitorowanie niepożądanych odczynów poszczepiennych (NOP). Niepożądany odczyn poszczepienny to nieprawidłowa reakcja organizmu pojawiająca się po zastosowaniu szczepionki, a przyczyną NOP może być m.in. działanie samej szczepionki (np. uczulenie na jej składnik) czy nieprawidłowe jej podanie. Rejestry NOP są prowadzone przez Państwowych Powiatowych Inspektorów Sanitarnych w woj. łódzkim i Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi. W 2016 r. na terenie woj. łódzkiego odnotowano 124 przypadki niepożądanych odczynów poszczepiennych i w zdecydowanej większości (86,3%) były to łagodne niepożądane odczyny poszczepienne, czyli takie, które nie mają szczególnie dużego nasilenia i charakteryzują się występowaniem miejscowego obrzęku kończyny, miejscowego zaczerwienienia, gorączki.

Następni prelegenci konferencji analizowali m.in. zjawisko odmawiania szczepień ochronnych u dzieci, niepożądane reakcje poszczepienne, immunologiczne aspekty szczepień, regulacje prawne dotyczące szczepień, psychologiczne narzędzia pracy z opiekunami pacjentów. Wykłady wygłosili: dr hab. n. med. Ewa Majda-Stanisławska z Kliniki Chorób Zakaźnych Dzieci Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. dr. Wł. Biegańskiego w Łodzi; prof. dr hab. n. med. Krzysztof Zeman z Kliniki Pediatrii, Immunologii i Nefrologii, Instytutu „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi; dr n. med. Paweł Grzesiowski z Fundacji Instytut Profilaktyki Zakażeń; dr n. med. Iwona Paradowska-Stankiewicz, Krajowy Konsultant w Dziedzinie Epidemiologii, reprezentująca Zakład Epidemiologii Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie; dr hab. n. o zdrowiu Justyna Zajdel z Zakładu Prawa Medycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi; dr n. med. Paweł Rasmus z Zakładu Psychologii Lekarskiej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi; dr Ewa Welfe z Poradni Szczepień Ochronnych i Zaburzeń Odporności dla Dzieci, Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi, Ośrodka Pediatrycznego im. dr. J. Korczaka.

 

 


 

Konferencja „Dopalacze – dlaczego są tak niebezpieczne”

Andel's Hotel Łódź, 28 października 2016 r. Dzień skondensowanych działań wymierzonych w dopalacze, czas dogłębnej analizy problemu, forum współpracy... czyli konferencja „Dopalacze – dlaczego są tak niebezpieczne”, organizowana przez Głównego Inspektora Sanitarnego i Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi. Podczas spotkania prelekcje wygłosili przedstawiciele sektorów zaangażowanych w walkę z dopalaczami: Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Policji, Służby Celnej, systemu ochrony zdrowia, pomocy społecznej.

Konferencja kierowana była do osób zajmujących się szeroko rozumianą ochroną zdrowia: przedstawicieli władz lokalnych, podmiotów leczniczych, władz oświatowych, pracowników stacji sanitarno-epidemiologicznych pionu promocji zdrowia i nadzoru nad przestrzeganiem przepisów dotyczących zakazu wytwarzania i wprowadzania do obrotu środków zastępczych lub nowych substancji psychoaktywnych, kadry pedagogicznej szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, koordynatorów programów profilaktycznych oraz pracowników instytucji zajmujących się problematyką zdrowotną w województwie łódzkim.

Na początku spotkania dr Jacek Łuczak, Radca Głównego Inspektora Sanitarnego w Departamencie Nadzoru nad Środkami Zastępczymi, odczytał  List Głównego Inspektora Sanitarnego do uczestników (982.3 KB).

W wystąpieniu otwierającym konferencję dr n. med. Urszula Sztuka-Polińska, Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Łodzi, opisała zwalczanie zagrożeń stwarzanych przez nowe narkotyki w działaniach Państwowej Inspekcji Sanitarnej, podkreślając znaczenie działań edukacyjnych i informacyjnych. Następnie prof. nadzw. dr hab. n. med. Anna Dietrich-Muszalska, Wojewódzki Konsultant w Dziedzinie Psychiatrii Dzieci i Młodzieży dla województwa łódzkiego, wygłosiła wykład pt. „Narkomania: stare problemy, nowe zagrożenia związane z używaniem dopalaczy – kształcenie przed- i podyplomowe w uczelni medycznej w świetle zadań Narodowego Programu Zdrowia Psychicznego”. Kolejne prelekcje, aspiranta sztabowego Arkadiusza Bujwickiego z Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi oraz starszego aspiranta Jacka Jabłońskiego z Wydziału Zarządzania Ryzykiem i Kontroli Izby Celnej w Łodzi, dotyczyły walki Policji i Służby Celnej z dynamicznym rynkiem dopalaczy.

Po przerwie dr hab. n. med. prof. IMP Zbigniew Kołaciński, Wojewódzki Konsultant w Dziedzinie Toksykologii Klinicznej, przedstawił skutki zdrowotne działania nowych narkotyków, wskazując na niszczenie organizmu i śmiertelne zagrożenie dla życia. W ostatnim wystąpieniu konferencji Pan Marek Grondas, reprezentujący Stowarzyszenie Monar Poradnię Profilaktyki Leczenia i Terapii Uzależnień w Łodzi, omówił kluczową rolę edukacji w walce z problemem dopalaczy.  

 

 


 

Konferencja „Dopalacze – dlaczego są tak niebezpieczne” 

 

 

Dopalacze, czyli temat rwąca rzeka. Musimy przepłynąć ją wszyscy. Główny Inspektor Sanitarny i Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Łodzi zapraszają na konferencję „Dopalacze – dlaczego są tak niebezpieczne”. Czas i miejsce spotkania: 28 października 2016 r., andel`s Hotel Łódź, ul. Ogrodowa 17. Szczegóły w załącznikach: 


 

Konferencja „Ochrona zdrowia pracujących w perspektywie zdrowia publicznego”

9 czerwca 2016 r., w Urzędzie Miasta Łodzi, odbyła się konferencja „Ochrona zdrowia pracujących w perspektywie zdrowia publicznego”, organizowana przez Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi pod patronatem Głównego Inspektora Sanitarnego. Konferencja, realizowana w ramach europejskiej kampanii informacyjnej „Bezpieczni na starcie, zdrowi na mecie”, kierowana była do pracodawców, osób zarządzających bezpieczeństwem i higieną pracy, przedstawicieli władz lokalnych i wszystkich zainteresowanych tematyką ochrony zdrowia pracujących. To wydarzenie skupiło się na promowaniu zdrowia i bezpieczeństwa w środowisku pracy oraz szczegółowym omówieniu tych zagadnień, zarówno w kontekście zdrowia publicznego, jak i zjawisk społecznych, takich jak gwałtownie starzejące się społeczeństwo czy wydłużająca się aktywność zawodowa.

Wprowadzeniem do tematyki konferencji był wykład Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi, dr n. med. Urszuli Sztuka-Polińskiej, analizujący ochronę zdrowia pracujących w szerokim wymiarze: zdrowia publicznego, zagadnień społecznych, kulturowych, prawnych. Następnie mgr Barbara Piórkowska, Kierownik Oddziału Nadzoru Higieny Pracy Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi, opisała działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej mające na celu ograniczanie zagrożeń dla zdrowia pracujących. W następnym wystąpieniu mgr Wioletta Klimaszewska, reprezentująca Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy, przedstawiła kampanię „Bezpieczni na starcie, zdrowi na mecie”.

Po przerwie dr Katarzyna Hildt-Ciupińska z Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego wygłosiła prelekcję pt. „Dbałość o zdrowie podejmowana przez pracowników w zależności od wieku oraz rodzaju wykonywanej pracy”. O dużym znaczeniu promocji zdrowia w miejscach pracy opowiedziała dr Elżbieta Korzeniowska, reprezentująca Instytut Medycyny Pracy w Łodzi. Ostatni wykład konferencji, dr Doroty Merecz-Kot, również z Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi, dotyczył negatywnych zjawisk w środowisku pracy, takich jak stres, mobbing czy dyskryminacja. 

 

 


 
 
XIII Wojewódzka Konferencja Profilaktyczna Wybrane problemy zdrowotne dzieci i młodzieży 
 
17 maja 2016 r. w Urzędzie Miasta Łodzi odbyła się XIII Wojewódzka Konferencja Profilaktyczna „Wybrane problemy zdrowotne dzieci i młodzieży”. Konferencja, organizowana przez Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi, kierowana była do przedstawicieli władz lokalnych, kadry pedagogicznej szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, pielęgniarek szkolnych, koordynatorów programów profilaktycznych oraz instytucji zajmujących się problematyką zdrowotną w woj. łódzkim. Ideą konferencji była popularyzacja wiedzy w zakresie rozpoznawania zagrożeń zdrowotnych, zapobiegania im oraz trwałego kształtowania prozdrowotnych zachowań młodzieży w wieku szkolnym.
 
Prelekcji wysłuchało około 150 gości. Spotkanie stało się forum wymiany doświadczeń i wzmocnienia współpracy na rzecz promocji zdrowego i bezpiecznego stylu życia wśród najmłodszych mieszkańców naszego województwa.
 
 
 
 

XIII Wojewódzka Konferencja Profilaktyczna Wybrane problemy zdrowotne dzieci i młodzieży 

 
 

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Łodzi zaprasza na XIII Wojewódzką Konferencję Profilaktyczną „Wybrane problemy zdrowotne dzieci i młodzieży” (17 maja 2016 r., godz. 10.00–13.30, Urząd Miasta Łodzi). Ideą konferencji jest popularyzacja wiedzy w zakresie zagrożeń zdrowotnych, na które narażone są dzieci w wieku szkolnym. Szczegóły w załącznikach:


XII Wojewódzka Konferencja Profilaktyczna „Trzymaj Formę”
 
16 listopada 2015 r. w Instytucie Europejskim w Łodzi odbyła się XII Wojewódzka Konferencja Profilaktyczna „Trzymaj Formę”, zorganizowana przez Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi.

Ideą konferencji była popularyzacja wiedzy w zakresie rozpoznawania zagrożeń zdrowotnych, sposobów im zapobiegania i trwałego kształtowania prozdrowotnych zachowań dotyczących racjonalnego żywienia i aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży. W spotkaniu uczestniczyło ok. 200 gości – przedstawiciele władz lokalnych, dyrektorzy i nauczyciele szkół podstawowych i gimnazjalnych, pielęgniarki szkolne, koordynatorzy programów profilaktycznych oraz pracownicy zajmujący się rozwiązywaniem problemów młodzieży szkół podstawowych i gimnazjalnych na terenie Łodzi i woj. łódzkiego.

Pierwszy wykład konferencji, zatytułowany „Aktywność fizyczna – zalecenia dla zdrowia”, wygłosiła prof. Anna Jegier reprezentująca Zakład Medycyny Sportowej, Centrum Kliniczno-Dydaktyczne Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Następnie Pani Agnieszka Kolmaga z Katedry Higieny i Epidemiologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi przedstawiła sytuację epidemiologiczną nadwagi i otyłości wśród dzieci i młodzieży w woj. łódzkim oraz omówiła rolę prawidłowego odżywiania w aspekcie zapobiegania chorobom cywilizacyjnym.

Po przerwie – podczas której goście mogli obejrzeć pokaz ćwiczeń fitness – Pani Małgorzata Nowakowska-Dróżdż, Kierownik Oddziału Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi, podsumowała w swoim wystąpieniu 9 lat programu edukacyjnego „Trzymaj Formę”, realizowanego w szkołach podstawowych i gimnazjach woj. łódzkiego. Ostatni wykład XII Wojewódzkiej Konferencji Profilaktycznej „Trzymaj Formę”, wygłoszony przez Panią Agnieszkę Kostrzewską z Oddziału Nadzoru Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku WSSE w Łodzi, dotyczył zdrowego żywienia dzieci i młodzieży w placówkach szkolnych w świetle nowych przepisów prawnych.

 

 


 
XII Wojewódzka Konferencja Profilaktyczna „Trzymaj Formę”
 
 
Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Łodzi zaprasza do udziału w XII Wojewódzkiej Konferencji Profilaktycznej „Trzymaj Formę”, która odbędzie się 16 listopada 2015 r. w Instytucie Europejskim w Łodzi. Ideą konferencji jest popularyzacja zasad racjonalnego żywienia i aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży.
 
Szczegółowe informacje w załącznikach:
 

 Program konferencji (365.34 KB)

 Karta zgłoszenia (337.22 KB) 

 
XI Wojewódzka Konferencja Profilaktyczna 
„Środowisko, Rodzina, Dziecko – w aspekcie uzależnień” 
 
27 listopada 2014 r. w Pabianicach odbyła się XI Wojewódzka Konferencja Profilaktyczna „Środowisko, Rodzina, Dziecko – w aspekcie uzależnień”, zorganizowana przez Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi. W konferencji uczestniczyli przedstawiciele Państwowej Inspekcji Sanitarnej, policji, straży miejskiej, samorządów lokalnych oraz instytucji i organizacji działających w tym obszarze tematycznym oraz współpracujących z Powiatowymi Stacjami Sanitarno-Epidemiologicznymi na zasadach koalicji lokalnych bądź współpartnerstwa zdrowotnego. 
 
Konferencja miała na celu popularyzację wiedzy w zakresie rozpoznawania zagrożeń zdrowotnych, sposobów im zapobiegania i trwałego kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród dzieci. Była również forum wymiany doświadczeń. 
 
Wprowadzeniem do tematyki konferencji było wystapienie Pani Aleksandry Bilskiej, Kierownika Oddziału Promocji Zdrowia, Biostatystyki i Higieny Dzieci i Młodzieży Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi. Następnie Pani Iwona Czerwoniuk ze Stowarzyszenia Promocji Zdrowia i Psychoterapii w Łodzi przedstawiła temat uzależnień i urazów psychicznych w rodzinach problemowych. Sesję pierwszą Konferencji zakończyła Pani Aleksandra Bilska z WSSE w Łodzi, prezentując programy i kampanie Państwowej Inspekcji Sanitarnej województwa łódzkiego adresowane do młodzieży w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom. 
 
W drugiej części Konferencji Pan Marek Grondas ze Stowarzyszenia MONAR – Poradni Profilaktyki Leczenia i Terapii Uzależnień w Łodzi wygłosił prelekcję pt. „Zagrożenia wynikające z ewolucji wzorów używania substancji psychoaktywnych w środowiskach młodzieżowych”. Kolejny temat, zamykający jednocześnie XI Wojewódzką Konferencję Profilaktyczną, zaprezentowany został przez przedstawiciela tego samego stowarzyszenia – Pani Aleksandra Kubiak omówiła wpływ narkotyków, alkoholu i innych uzależnień na zdrowie i funkcjonowanie rodziny.
 
 
facebooklogo stuleciaOstrzeżenia publiczneOcena stanu sanitarnego woj. łódzkiego w 2018 r.odraSzczepienia ochronneSzczepienia.infoDopalaczeocena wodyBądź z nami, bądź bezpiecznyniepodlegla