90-046 Łódź, ul. Wodna 40, tel.: +48 42 25 36 200, e-mail: wsselodz@pis.lodz.pl

Wypowiedź dr n. med. Urszuli Sztuka-Polińskiej, Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi, podczas posiedzenia Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi w dniu 15.07.2015 r., dotyczącego problematyki „dopalaczy” w Łódzkiem (artykuł „Łódź: dwukrotnie wzrosła liczba zatrutych dopalaczami”, źródło: www.rynekzdrowia.pl)

Wypowiedź dr n. med. Urszuli Sztuka-Polińskiej, Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi, podczas posiedzenia Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi w dniu 15.07.2015 r., dotyczącego problematyki „dopalaczy” w Łódzkiem (artykuł „Łódź: dwukrotnie wzrosła liczba zatrutych dopalaczami”, źródło: www.rynekzdrowia.pl):

 

 

„(...) Ponad 650 osób zatrutych dopalaczami przyjęły szpitale w Łódzkiem w pierwszym półroczu 2015 r. Tyle samo hospitalizowano w ciągu całego ubiegłego roku  mówiła Urszula Sztuka-Polińska na naradzie służb wojewódzkich.

(...)

Spotkania i filmy z udziałem ludzi, którzy mieli złe doświadczenia z dopalaczami odnoszą pozytywny skutek. W Łódzkiem w grupie gimnazjalistów wyraźnie obniżyła się liczba osób zażywających nowe narkotyki – dodała Sztuka-Polińska (...)”.

facebooklogo stuleciaBezpieczne wakacjeKąpieliskanosicielstwoOstrzeżenia publiczneodraSzczepienia ochronneSzczepienia.infoDopalaczeOcena stanu sanitarnego woj. łódzkiego w 2018 r.ocena wodyBądź z nami, bądź bezpiecznyniepodlegla