90-046 Łódź, ul. Wodna 40, tel.: +48 42 25 36 200, e-mail: wsselodz@pis.lodz.pl

Komunikaty Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi dotyczące grypy i zachorowań grypopodobnych w województwie łódzkim - sezon epidemiczny 2015/2016


Komunikat Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi z dnia 4 maja 2016 r.

W okresie od 23.04.2016 r. do 30.04.2016 r. zgłoszono do Powiatowych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych województwa łódzkiego 4454 przypadki zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę oraz zachorowania grypopodobne, w tym 2370 u dzieci i 2084 u osób dorosłych. W analogicznym okresie sezonu 2014/2015 zarejestrowano 4634 przypadki zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę oraz zachorowania grypopodobne, w tym 1885 u dzieci i 2749 u osób dorosłych.

Od początku sezonu epidemicznego 2015/2016, tj. od 01.09.2015 r., zarejestrowano łącznie 191662 zachorowania. W analogicznym okresie sezonu 2014/2015 zarejestrowano 169444 zachorowania.

W ramach systemu epidemiologicznego i wirusologicznego nadzoru nad grypą (SENTINEL) prowadzonego w wybranych placówkach POZ w województwie łódzkim, w pracowni wirusologii Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi od początku sezonu epidemicznego, tj. od 01.09.2015 r., przebadano łącznie 120 próbek (od 60 osób) – wymaz z gardła i nosa. Dotychczas w 17 próbkach stwierdzono obecność wirusa grypy typu A(H1N1), w 2 próbkach stwierdzono obecność wirusa grypy typu A, w 5 próbkach stwierdzono obecność wirusa grypy typu B, w 1 próbce wykryto wirus paragrypy typu 3 oraz w 1 próbce stwierdzono obecność wirusa RSV. Ponadto w pracowni wirusologii WSSE w Łodzi w ramach badań przeprowadzanych poza systemem SENTINEL – w 12 próbkach stwierdzono obecność wirusa grypy typu A, w 23 próbkach stwierdzono obecność wirusa grypy typu A(H1N1) i w 3 próbkach stwierdzono obecność wirusa grypy typu B. Oprócz tego, w próbkach przebadanych w innych laboratoriach niż laboratorium Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi, u 25 mieszkańców województwa łódzkiego wykryto wirusy grypy typu A(H1N1), u 12 wykryto wirusy grypy typu B i u 1 wykryto wirusy grypy typu A.

Odnotowano zgon 8 mieszkańców województwa łódzkiego, u których stwierdzono zakażenie wirusem grypy typu A(H1N1), zgon 1 mieszkańca województwa łódzkiego, u którego stwierdzono zakażenie wirusem grypy typu B i zgon 4 mieszkańców województwa łódzkiego, u których stwierdzono zakażenie wirusem grypy typu A. Osoby te chorowały na przewlekłe choroby (choroby neurologiczne, udar mózgu, choroby serca, białaczka, astma, nadciśnienie tętnicze, zespół depresyjny).   

 Porównanie danych o zachorowaniach na grypę i zachorowaniach grypopodobnych w aktualnym i ubiegłych sezonach epidemicznych – wykres (60.1 KB)


Komunikat Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi z dnia 25 kwietnia 2016 r.

W okresie od 16.04.2016 r. do 22.04.2016 r. zgłoszono do Powiatowych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych województwa łódzkiego 4578 przypadków zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę oraz zachorowania grypopodobne, w tym 2264 u dzieci i 2314 u osób dorosłych. W analogicznym okresie sezonu 2014/2015 zarejestrowano 3517 przypadków zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę oraz zachorowania grypopodobne, w tym 1323 u dzieci i 2194 u osób dorosłych.

Od początku sezonu epidemicznego 2015/2016, tj. od 01.09.2015 r., zarejestrowano łącznie 187208 zachorowań. W analogicznym okresie sezonu 2014/2015 zarejestrowano 164810 zachorowań.

W ramach systemu epidemiologicznego i wirusologicznego nadzoru nad grypą (SENTINEL) prowadzonego w wybranych placówkach POZ w województwie łódzkim, w pracowni wirusologii Wojewódzkiej Stacji SanitarnoEpidemiologicznej w Łodzi od początku sezonu epidemicznego, tj. od 01.09.2015 r., przebadano łącznie 120 próbek (od 60 osób) – wymaz z gardła i nosa. Dotychczas w 17 próbkach stwierdzono obecność wirusa grypy typu A(H1N1), w 2 próbkach stwierdzono obecność wirusa grypy typu A, w 5 próbkach stwierdzono obecność wirusa grypy typu B, w 1 próbce wykryto wirus paragrypy typu 3 oraz w 1 próbce stwierdzono obecność wirusa RSV.

Ponadto w pracowni wirusologii WSSE w Łodzi w ramach badań przeprowadzanych poza systemem SENTINEL – w 12 próbkach stwierdzono obecność wirusa grypy typu A, w 23 próbkach stwierdzono obecność wirusa grypy typu A(H1N1) i w 3 próbkach stwierdzono obecność wirusa grypy typu B.

Oprócz tego, w próbkach przebadanych w innych laboratoriach niż laboratorium Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi, u 25 mieszkańców województwa łódzkiego wykryto wirusy grypy typu A(H1N1), u 12 wykryto wirusy grypy typu B i u 1 wykryto wirusy grypy typu A.

Odnotowano zgon 8 mieszkańców województwa łódzkiego, u których stwierdzono zakażenie wirusem grypy typu A(H1N1), zgon 1 mieszkańca województwa łódzkiego, u którego stwierdzono zakażenie wirusem grypy typu B i zgon 4 mieszkańców województwa łódzkiego, u których stwierdzono zakażenie wirusem grypy typu A. Osoby te chorowały na przewlekłe choroby (choroby neurologiczne, udar mózgu, choroby serca, białaczka, astma, nadciśnienie tętnicze, zespół depresyjny).  


 Komunikat Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi z dnia 18 kwietnia 2016 r.

W okresie od 08.04.2016 r. do 15.04.2016 r. zgłoszono do Powiatowych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych województwa łódzkiego 5911 przypadków zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę oraz zachorowania grypopodobne, w tym  2493 u dzieci i  3418  uosób dorosłych. W analogicznym okresie sezonu 2014/2015 zarejestrowano 4901 przypadków zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę oraz zachorowania grypopodobne, w tym  1750 u dzieci i 3151 u osób dorosłych.

Od początku sezonu epidemicznego 2015/2016, tj. od 01.09.2015 r., zarejestrowano łącznie 182630 zachorowań. W analogicznym okresie sezonu 2014/2015 zarejestrowano 161293 zachorowania. 

W ramach systemu epidemiologicznego i wirusologicznego nadzoru nad grypą (SENTINEL) prowadzonego w wybranych placówkach POZ w województwie łódzkim, w pracowni wirusologii Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi od początku sezonu epidemicznego, tj. od 01.09.2015 r., przebadano łącznie 118 próbek (od 59 osób) – wymaz z gardła i nosa. Dotychczas w 17 próbkach stwierdzono obecność wirusa grypy typu A(H1N1), w 2 próbkach stwierdzono obecność wirusa grypy typu A, w 5 próbkach stwierdzono obecność wirusa grypy typu B, w 1 próbce wykryto wirus paragrypy typu 3 oraz w 1 próbce stwierdzono obecność wirusa RSV. Ponadto w pracowni wirusologii WSSE w Łodzi w ramach badań przeprowadzanych poza systemem SENTINEL  w 12 próbkach stwierdzono obecność wirusa grypy typu A, w 23 próbkach stwierdzono obecność wirusa grypy typu A(H1N1) i w 3 próbkach  stwierdzono obecność wirusa grypy typu B. Oprócz tego, w próbkach przebadanych w innych laboratoriach niż laboratorium Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi, u 24 mieszkańców województwa łódzkiego wykryto wirusy grypy typu A(H1N1), u 12 wykryto wirusy grypy typu B i u 1 wykryto wirusy grypy typu A.

Odnotowano zgon 8 mieszkańców województwa łódzkiego, u których stwierdzono zakażenie wirusem grypy typu A(H1N1), zgon 1 mieszkańca województwa łódzkiego, u którego stwierdzono zakażenie wirusem grypy typu B i zgon 4 mieszkańców województwa łódzkiego, u których stwierdzono zakażenie wirusem grypy typu A. Osoby te chorowały na przewlekłe choroby (choroby neurologiczne, udar mózgu, choroby serca, białaczka, astma, nadciśnienie tętnicze, zespół depresyjny).


 Komunikat Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi z dnia 8 kwietnia 2016 r.

W okresie od 01.04.2016 r. do 07.04.2016 r. zgłoszono do Powiatowych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych województwa łódzkiego 6644 przypadki zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę oraz zachorowania grypopodobne, w tym 2893 u dzieci i 3751 u osób dorosłych. W analogicznym okresie sezonu 2014/2015 zarejestrowano 7096 przypadków zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę oraz zachorowania grypopodobne, w tym 2633 u dzieci i 4463 u osób dorosłych.

Od początku sezonu epidemicznego 2015/2016, tj. od 01.09.2015 r., zarejestrowano łącznie 176719 zachorowań. W analogicznym okresie sezonu 2014/2015 zarejestrowano 156392 zachorowania.

W ramach systemu epidemiologicznego i wirusologicznego nadzoru nad grypą (SENTINEL) prowadzonego w wybranych placówkach POZ w województwie łódzkim, w pracowni wirusologii Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi od początku sezonu epidemicznego, tj. od 01.09.2015 r., przebadano łącznie 118 próbek (od 59 osób) – wymaz z gardła i nosa. Dotychczas w 17 próbkach stwierdzono obecność wirusa grypy typu A(H1N1), w 2 próbkach stwierdzono obecność wirusa grypy typu A, w 5 próbkach stwierdzono obecność wirusa grypy typu B, w 1 próbce wykryto wirus paragrypy typu 3 oraz w 1 próbce stwierdzono obecność wirusa RSV. Ponadto w pracowni wirusologii WSSE w Łodzi w ramach badań przeprowadzanych poza systemem SENTINEL  w 11 próbkach stwierdzono obecność wirusa grypy typu A, w 23 próbkach stwierdzono obecność wirusa grypy typu A(H1N1) i w 3 próbkach stwierdzono obecność wirusa grypy typu B. Oprócz tego, w próbkach przebadanych w innych laboratoriach niż laboratorium Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi, u 24 mieszkańców województwa łódzkiego wykryto wirusy grypy typu A(H1N1), u 9 wykryto wirusy grypy typu B i u 1 wykryto wirusy grypy typu A.

Odnotowano zgon 8 mieszkańców województwa łódzkiego, u których stwierdzono zakażenie wirusem grypy typu A(H1N1), zgon 1 mieszkańca województwa łódzkiego, u którego stwierdzono zakażenie wirusem grypy typu B i zgon 4 mieszkańców województwa łódzkiego, u których stwierdzono zakażenie wirusem grypy typu A. Osoby te chorowały na przewlekłe choroby (choroby neurologiczne, udar mózgu, choroby serca, białaczka, astma, nadciśnienie tętnicze, zespół depresyjny).  


Komunikat Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi z dnia 1 kwietnia 2016 r.

W okresie od 23.03.2016 r. do 31.03.2016 r. zgłoszono do Powiatowych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych województwa łódzkiego 8373 przypadki zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę oraz zachorowania grypopodobne, w tym 3790 u dzieci i 4583 u osób dorosłych. W analogicznym okresie sezonu 2014/2015 zarejestrowano 11554 przypadki zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę oraz zachorowania grypopodobne, w tym 4328 u dzieci i 7226 u osób dorosłych.

Od początku sezonu epidemicznego 2015/2016, tj. od 01.09.2015 r., zarejestrowano łącznie 170075 zachorowań. W analogicznym okresie sezonu 2014/2015 zarejestrowano 149296 zachorowań.

W ramach systemu epidemiologicznego i wirusologicznego nadzoru nad grypą (SENTINEL) prowadzonego w wybranych placówkach POZ w województwie łódzkim, w pracowni wirusologii Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi od początku sezonu epidemicznego, tj. od 01.09.2015 r., przebadano łącznie 116 próbek (od 58 osób) – wymaz z gardła i nosa. Dotychczas w 17 próbkach stwierdzono obecność wirusa grypy typu A(H1N1), w 2 próbkach stwierdzono obecność wirusa grypy typu A, w 5 próbkach stwierdzono obecność wirusa grypy typu B, w 1 próbce wykryto wirus paragrypy typu 3 oraz w 1 próbce stwierdzono obecność wirusa RSV. Ponadto w pracowni wirusologii WSSE w Łodzi w ramach badań przeprowadzanych poza systemem SENTINEL – w 10 próbkach stwierdzono obecność wirusa grypy typu A, w 22 próbkach stwierdzono obecność wirusa grypy typu A(H1N1) i w 3 próbkach stwierdzono obecność wirusa grypy typu B. Oprócz tego, w próbkach przebadanych w innych laboratoriach niż laboratorium Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi, u 23 mieszkańców województwa łódzkiego wykryto wirusy grypy typu A(H1N1), u 9 wykryto wirusy grypy typu B i u 1 wykryto wirusy grypy typu A.

Odnotowano zgon 7 mieszkańców województwa łódzkiego, u których stwierdzono zakażenie wirusem grypy typu A(H1N1), zgon 1 mieszkańca województwa łódzkiego, u którego stwierdzono zakażenie wirusem grypy typu B i zgon 1 mieszkańca województwa łódzkiego, u którego stwierdzono zakażenie wirusem grypy typu A. Osoby te chorowały na przewlekłe choroby (choroby neurologiczne, udar mózgu, choroby serca, białaczka, astma). 


Komunikat Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi z dnia 23 marca 2016 r.
 
W okresie od 16.03.2016 r. do 22.03.2016 r. zgłoszono do Powiatowych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych województwa łódzkiego 8841 przypadków zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę oraz zachorowania grypopodobne, w tym 3933 u dzieci i 4908 u osób dorosłych. W analogicznym okresie sezonu 2014/2015 zarejestrowano 13189 przypadków zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę oraz zachorowania grypopodobne, w tym 4727 u dzieci i 8462 u osób dorosłych.

Od początku sezonu epidemicznego 2015/2016, tj. od 01.09.2015 r., zarejestrowano łącznie 161702 zachorowania. W analogicznym okresie sezonu 2014/2015 zarejestrowano 137742 zachorowania.

W ramach systemu epidemiologicznego i wirusologicznego nadzoru nad grypą (SENTINEL) prowadzonego w wybranych placówkach POZ w województwie łódzkim, w pracowni wirusologii Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi od początku sezonu epidemicznego, tj. od 01.09.2015 r., przebadano łącznie 116 próbek (od 58 osób) – wymaz z gardła i nosa. Dotychczas w 17 próbkach stwierdzono obecność wirusa grypy typu A(H1N1), w 2 próbkach stwierdzono obecność wirusa grypy typu A, w 5 próbkach stwierdzono obecność wirusa grypy typu B, w 1 próbce wykryto wirus paragrypy typu 3 oraz w 1 próbce stwierdzono obecność wirusa RSV. Ponadto w pracowni wirusologii WSSE w Łodzi w ramach badań przeprowadzanych poza systemem SENTINEL – w 7 próbkach stwierdzono obecność wirusa grypy typu A, w 21 próbkach stwierdzono obecność wirusa grypy typu A(H1N1) i w 3 próbkach stwierdzono obecność wirusa grypy typu B. Oprócz tego, w próbkach przebadanych w innych laboratoriach niż laboratorium Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi, u 21 mieszkańców województwa łódzkiego wykryto wirusy grypy typu A(H1N1), u 9 wykryto wirusy grypy typu B i u 1 wykryto wirusy grypy typu A.

Odnotowano zgon 6 mieszkańców województwa łódzkiego, u których stwierdzono zakażenie wirusem grypy typu A(H1N1), zgon 1 mieszkańca województwa łódzkiego, u którego stwierdzono zakażenie wirusem grypy typu B i zgon 1 mieszkańca województwa łódzkiego, u którego stwierdzono zakażenie wirusem grypy typu A. Osoby te chorowały na przewlekłe choroby (choroby neurologiczne, udar mózgu, choroby serca, białaczka, astma).


 Komunikat Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi z dnia 16 marca 2016 r.

W okresie od 08.03.2016 r. do 15.03.2016 r. zgłoszono do Powiatowych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych województwa łódzkiego 8048 przypadków zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę oraz zachorowania grypopodobne, w tym 3592 u dzieci i 4456 u osób dorosłych. W analogicznym okresie sezonu 2014/2015 zarejestrowano 11245 przypadków zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę oraz zachorowania grypopodobne, w tym 4334 u dzieci i 6911 u osób dorosłych.

Od początku sezonu epidemicznego 2015/2016, tj. od 01.09.2015 r., zarejestrowano łącznie 152861 zachorowań. W analogicznym okresie sezonu 2014/2015 zarejestrowano 124553 zachorowania.

W ramach systemu epidemiologicznego i wirusologicznego nadzoru nad grypą (SENTINEL) prowadzonego w wybranych placówkach POZ w województwie łódzkim, w pracowni wirusologii Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi od początku sezonu epidemicznego, tj. od 01.09.2015 r., przebadano łącznie 116 próbek (od 58 osób) – wymaz z gardła i nosa. Dotychczas w 17 próbkach stwierdzono obecność wirusa grypy typu A(H1N1), w 2 próbkach stwierdzono obecność wirusa grypy typu A, w 5 próbkach stwierdzono obecność wirusa grypy typu B, w 1 próbce wykryto wirus paragrypy typu 3 oraz w 1 próbce stwierdzono obecność wirusa RSV. Ponadto w pracowni wirusologii WSSE w Łodzi w ramach badań przeprowadzanych poza systemem SENTINEL – w 7 próbkach stwierdzono obecność wirusa grypy typu A, w 18 próbkach stwierdzono obecność wirusa grypy typu A(H1N1)i w 3 próbkach stwierdzono obecność wirusa grypy typu B. Oprócz tego, w próbkach przebadanych w innych laboratoriach niż laboratorium Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi, u 19 mieszkańców województwa łódzkiego wykryto wirusy grypy typu A(H1N1), u 9 wykryto wirusy grypy typu B i u 1 wykryto wirusy grypy typu A.

Odnotowano zgon 5 mieszkańców województwa łódzkiego, u których stwierdzono zakażenie wirusem grypy typu A(H1N1), zgon 1 mieszkańca województwa łódzkiego, u którego stwierdzono zakażenie wirusem grypy typu B i zgon 1 mieszkańca województwa łódzkiego, u którego stwierdzono zakażenie wirusem grypy typu A. Osoby te chorowały na przewlekłe choroby (choroby neurologiczne, udar mózgu, białaczka, astma).  


 Komunikat Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi z dnia 8 marca 2016 r.

W okresie od 01.03.2016 r. do 07.03.2016 r. zgłoszono do Powiatowych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych województwa łódzkiego 8898 przypadków zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę oraz zachorowania grypopodobne, w tym 3495 u dzieci i 5403 u osób dorosłych. W analogicznym okresie sezonu 2014/2015 zarejestrowano 11020 przypadków zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę oraz zachorowania grypopodobne, w tym 4169 u dzieci i 6851 u osób dorosłych.

Od początku sezonu epidemicznego 2015/2016, tj. od 01.09.2015 r., zarejestrowano łącznie 144813 zachorowań. W analogicznym okresie sezonu 2014/2015 zarejestrowano 113308 zachorowań.

W ramach systemu epidemiologicznego i wirusologicznego nadzoru nad grypą (SENTINEL) prowadzonego w wybranych placówkach POZ w województwie łódzkim, w pracowni wirusologii Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi od początku sezonu epidemicznego, tj. od 01.09.2015 r., przebadano łącznie 106 próbek (od 53 osób) – wymaz z gardła i nosa. Dotychczas w 16 próbkach stwierdzono obecność wirusa grypy typu A(H1N1), w 2 próbkach stwierdzono obecność wirusa grypy typu A, w 4 próbkach stwierdzono obecność wirusa grypy typu B, w 1 próbce wykryto wirus paragrypy typu 3 oraz w 1 próbce stwierdzono obecność wirusa RSV.

Ponadto w pracowni wirusologii WSSE w Łodzi w ramach badań przeprowadzanych poza systemem SENTINEL – w 6 próbkach stwierdzono obecność wirusa grypy typu A, w 17 próbkach stwierdzono obecność wirusa grypy typu A(H1N1) i w 2 próbkach stwierdzono obecność wirusa grypy typu B. Oprócz tego, w próbkach przebadanych w innych laboratoriach niż laboratorium Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi, u 19 mieszkańców województwa łódzkiego wykryto wirusy grypy typu A(H1N1), u 8 wykryto wirusy grypy typu B i u 1 wykryto wirusy grypy typu A.

Odnotowano zgon 4 mieszkańców województwa łódzkiego, u których stwierdzono zakażenie wirusem grypy typu A(H1N1) i zgon 1 mieszkańca województwa łódzkiego, u którego stwierdzono zakażenie wirusem grypy typu B. Osoby te chorowały na przewlekłe choroby (choroby neurologiczne, udar mózgu, białaczka, astma).  


Komunikat Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi z dnia 1 marca 2016 r.

W okresie od 23.02.2016 r. do 29.02.2016 r. zgłoszono do Powiatowych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych województwa łódzkiego 12734 przypadki zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę oraz zachorowania grypopodobne, w tym 4907 u dzieci i 7827 u osób dorosłych. W analogicznym okresie sezonu 2014/2015 zarejestrowano 8396 przypadków zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę oraz zachorowania grypopodobne, w tym 2920 u dzieci i 5476 u osób dorosłych.

Od początku sezonu epidemicznego 2015/2016, tj. od 01.09.2015 r., zarejestrowano łącznie 135915 zachorowań. W analogicznym okresie sezonu 2014/2015 zarejestrowano 102288 zachorowań.

W ramach systemu epidemiologicznego i wirusologicznego nadzoru nad grypą (SENTINEL) prowadzonego w wybranych placówkach POZ w województwie łódzkim, w pracowni wirusologii Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi od początku sezonu epidemicznego, tj. od 01.09.2015 r., przebadano łącznie 102 próbki (od 51 osób) – wymaz z gardła i nosa. Dotychczas w 16 próbkach stwierdzono obecność wirusa grypy typu A(H1N1), w 1 próbce stwierdzono obecność wirusa grypy typu A, w 3 próbkach stwierdzono obecność wirusa grypy typu B, w 1 próbce wykryto wirus paragrypy typu 3 oraz w 1 próbce stwierdzono obecność wirusa RSV. Ponadto w pracowni wirusologii WSSE w Łodzi w ramach badań przeprowadzanych poza systemem SENTINEL – w 5 próbkach stwierdzono obecność wirusa grypy typu A, w 15 próbkach stwierdzono obecność wirusa grypy typu A(H1N1) i w 1 próbce stwierdzono obecność wirusa grypy typu B. Oprócz tego, w próbkach przebadanych w innych laboratoriach niż laboratorium Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi, u 18 mieszkańców województwa łódzkiego wykryto wirusy grypy typu A(H1N1), u 6 wykryto wirusy grypy typu B i u 1 wykryto wirusy grypy typu A.

Odnotowano zgon 3 mieszkańców województwa łódzkiego, u których stwierdzono zakażenie wirusem grypy typu A(H1N1) i zgon 1 mieszkańca województwa łódzkiego, u którego stwierdzono zakażenie wirusem grypy typu B. Osoby te chorowały na przewlekłe choroby (choroby neurologiczne, udar mózgu, białaczka, astma).  

Porównanie danych o zachorowaniach na grypę i zachorowaniach grypopodobnych w aktualnym i ubiegłych sezonach epidemicznych – wykres


Komunikat Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi z dnia 23 lutego 2016 r.

W okresie od 16.02.2016 r. do 22.02.2016 r. zgłoszono do Powiatowych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych województwa łódzkiego 15003 przypadki zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę oraz zachorowania grypopodobne, w tym 6646 u dzieci i 8357 u osób dorosłych. W analogicznym okresie sezonu 2014/2015 zarejestrowano 6705 przypadków zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę oraz zachorowania grypopodobne, w tym  2437 u dzieci i 4268 u osób dorosłych.

Od początku sezonu epidemicznego 2015/2016, tj. od 01.09.2015 r., zarejestrowano łącznie 123181 zachorowań. W analogicznym okresie sezonu 2014/2015 zarejestrowano 93892 zachorowania. 

W ramach systemu epidemiologicznego i wirusologicznego nadzoru nad grypą (SENTINEL) prowadzonego w wybranych placówkach POZ w województwie łódzkim, w pracowni wirusologii Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi od początku sezonu epidemicznego, tj. od 01.09.2015 r., przebadano łącznie 94 próbki (od 47 osób) – wymaz z gardła i nosa. Dotychczas w 14 próbkach stwierdzono obecność wirusa grypy typu A(H1N1), w 1 próbce stwierdzono obecność wirusa grypy typu A, w 3 próbkach stwierdzono obecność wirusa grypy typu B, w 1 próbce wykryto wirus paragrypy typu 3 oraz w 1 próbce stwierdzono obecność wirusa RSV. Ponadto w pracowni wirusologii WSSE w Łodzi w ramach badań przeprowadzanych poza systemem SENTINEL – w 3 próbkach (od 3 osób) stwierdzono obecność wirusa grypy typu A i w 10 próbkach (od 10 osób) stwierdzono obecność wirusa grypy typu A(H1N1). Oprócz tego, u 8 mieszkańców województwa łódzkiego wykryto wirusy grypy typu A(H1N1) w próbkach przebadanych w innych laboratoriach niż laboratorium Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi.

Odnotowano zgon 3 mieszkańców województwa łódzkiego, u których stwierdzono zakażenie wirusem grypy typu A(H1N1). Osoby te chorowały na przewlekłe choroby (choroby neurologiczne, udar mózgu, białaczka, astma). 


Komunikat Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi z dnia 16 lutego 2016 r.

W okresie od 08.02.2016 r. do 15.02.2016 r. zgłoszono do Powiatowych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych województwa łódzkiego 16378 przypadków zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę oraz zachorowania grypopodobne, w tym 7962 u dzieci i 8416 u osób dorosłych. W analogicznym okresie sezonu 2014/2015 zarejestrowano 5949 przypadków zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę oraz zachorowania grypopodobne, w tym 2501 u dzieci i 3448 u osób dorosłych.

Od początku sezonu epidemicznego 2015/2016, tj. od 01.09.2015 r., zarejestrowano łącznie 108178 zachorowań. W analogicznym okresie sezonu 2014/2015 zarejestrowano 87187 zachorowań.

W ramach systemu epidemiologicznego i wirusologicznego nadzoru nad grypą (SENTINEL) prowadzonego w wybranych placówkach POZ w województwie łódzkim, w pracowni wirusologii Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi od początku sezonu epidemicznego, tj. od 01.09.2015 r., przebadano łącznie 74 próbki (od 37 osób) – wymaz z gardła i nosa. Dotychczas w 9 próbkach stwierdzono obecność wirusa grypy typu A(H1N1), w 1 próbce stwierdzono obecność wirusa grypy typu A, w 1 próbce stwierdzono obecność wirusa grypy typu B, w 1 próbce wykryto wirus paragrypy typu 3 oraz w 1 próbce stwierdzono obecność wirusa RSV. Ponadto w pracowni wirusologii WSSE w Łodzi w ramach badań przeprowadzanych poza systemem SENTINEL  w 2 próbkach (od 2 osób) stwierdzono obecność wirusa grypy typu A i w 4 próbkach (od 4 osób) stwierdzono obecność wirusa grypy typu A(H1N1). Oprócz tego, u 4 mieszkańców województwa łódzkiego wykryto wirusy grypy typu A(H1N1) w próbkach przebadanych w innych laboratoriach niż laboratorium Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi.

Odnotowano zgon 1 mieszkańca województwa łódzkiego, u którego stwierdzono zakażenie wirusem grypy typu A(H1N1) i zapalenie płuc. Mężczyzna ten chorował na przewlekłe choroby neurologiczne. Nie był zaszczepiony przeciwko grypie.


Komunikat Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi z dnia 8 lutego 2016 r.

W okresie od 01.02.2016 r. do 07.02.2016 r. zgłoszono do Powiatowych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych województwa łódzkiego 10264 przypadki zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę oraz zachorowania grypopodobne, w tym 4745 u dzieci i 5519 u osób dorosłych. W analogicznym okresie sezonu 2014/2015 zarejestrowano 5668 przypadków zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę oraz zachorowania grypopodobne, w tym 2564 u dzieci i 3104 u osób dorosłych.

Od początku sezonu epidemicznego 2015/2016, tj. od 01.09.2015 r., zarejestrowano łącznie 91800 zachorowań. W analogicznym okresie sezonu 2014/2015 zarejestrowano 81238 zachorowań.

W ramach systemu epidemiologicznego i wirusologicznego nadzoru nad grypą (SENTINEL) prowadzonego w wybranych placówkach POZ w województwie łódzkim, w pracowni wirusologii Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi od początku sezonu epidemicznego, tj. od 01.09.2015 r., przebadano łącznie 62 próbki (od 31 osób) – wymaz z gardła i nosa. Dotychczas w 4 próbkach (od 4 osób) stwierdzono obecność wirusa grypy typu A(H1N1)pmd09, w 1 próbce stwierdzono obecność wirusa grypy typu A, w 1 próbce wykryto wirus paragrypy typu 3 oraz w 1 próbce stwierdzono obecność wirusa RSV. Ponadto w pracowni wirusologii WSSE w Łodzi w ramach badań przeprowadzanych poza systemem SENTINEL – w 1 próbce stwierdzono obecność wirusa grypy typu A i w 2 próbkach (od 2 osób) stwierdzono obecność wirusa grypy typu A(H1N1)pmd09.


Komunikat Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi z dnia 1 lutego 2016 r.

W okresie od 23.01.2016 r. do 31.01.2016 r. zgłoszono do Powiatowych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych województwa łódzkiego 7421 przypadków zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę oraz zachorowania grypopodobne, w tym 3599 u dzieci i 3822 u osób dorosłych. W analogicznym okresie sezonu 2014/2015 zarejestrowano 4808 przypadków zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę oraz zachorowania grypopodobne, w tym 2088 u dzieci i 2720 u osób dorosłych.

Od początku sezonu epidemicznego 2015/2016, tj. od 01.09.2015 r., zarejestrowano łącznie 81536 zachorowań. W analogicznym okresie sezonu 2014/2015 zarejestrowano 75570 zachorowań.

W ramach systemu epidemiologicznego i wirusologicznego nadzoru nad grypą (SENTINEL) prowadzonego w wybranych placówkach POZ w województwie łódzkim, w pracowni wirusologii Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi od początku sezonu epidemicznego, tj. od 01.09.2015 r., przebadano łącznie 50 próbek (od 25 osób) – wymaz z gardła i nosa. Dotychczas w 2 próbkach (od 2 osób) stwierdzono obecność wirusa grypy typu A(H1N1)pmd09, w 1 próbce wykryto wirus paragrypy typu 3 oraz w 1 próbce stwierdzono obecność wirusa RSV.


Komunikat Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi z dnia 25 stycznia 2016 r.

W okresie od 16.01.2016 r. do 22.01.2016 r. zgłoszono do Powiatowych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych województwa łódzkiego 5885 przypadków zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę oraz zachorowania grypopodobne, w tym 2831 u dzieci i 3054 u osób dorosłych. W analogicznym okresie sezonu 2014/2015 zarejestrowano 4520 przypadków zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę oraz zachorowania grypopodobne, w tym 1747 u dzieci i 2773 u osób dorosłych.

Od początku sezonu epidemicznego 2015/2016, tj. od 01.09.2015 r., zarejestrowano łącznie 74115 zachorowań. W analogicznym okresie sezonu 2014/2015 zarejestrowano 70762 zachorowania.

W ramach systemu epidemiologicznego i wirusologicznego nadzoru nad grypą (SENTINEL) prowadzonego w wybranych placówkach POZ w województwie łódzkim, w pracowni wirusologii Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi od początku sezonu epidemicznego, tj. od 01.09.2015 r., przebadano łącznie 38 próbek (od 19 osób) – wymaz z gardła i nosa. Dotychczas w jednej próbce stwierdzono obecność wirusa grypy typu A, w 1 próbce wykryto wirus paragrypy typu 3 oraz w 1 próbce stwierdzono obecność wirusa RSV.


Komunikat Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi z dnia 18 stycznia 2016 r.

W okresie od 08.01.2016 r. do 15.01.2016 r. zgłoszono do Powiatowych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych województwa łódzkiego 4963 przypadki zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę oraz zachorowania grypopodobne, w tym 2106 u dzieci i 2857 u osób dorosłych. W analogicznym okresie sezonu 2014/2015 zarejestrowano 3105 przypadków zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę oraz zachorowania grypopodobne, w tym 1040 u dzieci i 2065 u osób dorosłych.

Od początku sezonu epidemicznego 2015/2016, tj. od 01.09.2015 r., zarejestrowano łącznie 68230 zachorowań. W analogicznym okresie sezonu 2014/2015 zarejestrowano 66242 zachorowania.

W ramach systemu epidemiologicznego i wirusologicznego nadzoru nad grypą (SENTINEL) prowadzonego w wybranych placówkach POZ w województwie łódzkim, w pracowni wirusologii Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi od początku sezonu epidemicznego, tj. od 01.09.2015 r., przebadano łącznie 30 próbek (od 15 osób) – wymaz z gardła i nosa. Dotychczas z żadnej próbki nie wyizolowano wirusa grypy. W jednej próbce stwierdzono obecność wirusa RSV.


Komunikat Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi z dnia 8 stycznia 2016 r.

W okresie od 01.01.2016 r. do 07.01.2016 r. zgłoszono do Powiatowych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych województwa łódzkiego 5519 przypadków zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę oraz zachorowania grypopodobne, w tym 2452 u dzieci i 3067 u osób dorosłych. W analogicznym okresie sezonu 2014/2015 zarejestrowano 2898 przypadków zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę oraz zachorowania grypopodobne, w tym 1084 u dzieci i 1814 u osób dorosłych.

Od początku sezonu epidemicznego 2015/2016, tj. od 01.09.2015 r., zarejestrowano łącznie 63267 zachorowań. W analogicznym okresie sezonu 2014/2015 zarejestrowano 63137 zachorowań.

W ramach systemu epidemiologicznego i wirusologicznego nadzoru nad grypą (SENTINEL) prowadzonego w wybranych placówkach POZ w województwie łódzkim, w pracowni wirusologii Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi od początku sezonu epidemicznego, tj. od 01.09.2015 r., przebadano łącznie 18 próbek (od 9 osób) – wymaz z gardła i nosa. Dotychczas z żadnej próbki nie wyizolowano wirusa grypy.


Komunikat Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi z dnia 4 stycznia 2016 r.

W okresie od 23.12.2015 r. do 31.12.2015 r. zgłoszono do Powiatowych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych województwa łódzkiego 6035 przypadków zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę oraz zachorowania grypopodobne, w tym 2822 u dzieci i 3213 u osób dorosłych. W analogicznym okresie sezonu 2014/2015 zarejestrowano 4223 przypadki zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę oraz zachorowania grypopodobne, w tym 1820 u dzieci i 2403 u osób dorosłych. 

Od początku sezonu epidemicznego 2015/2016, tj. od 01.09.2015 r., zarejestrowano łącznie 57748 zachorowań. W analogicznym okresie sezonu 2014/2015 zarejestrowano 60239 zachorowań.

W ramach systemu epidemiologicznego i wirusologicznego nadzoru nad grypą (SENTINEL) prowadzonego w wybranych placówkach POZ w województwie łódzkim, w pracowni wirusologii Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi od początku sezonu epidemicznego, tj. od 01.09.2015 r., przebadano łącznie 18 próbek (od 9 osób) – wymaz z gardła i nosa. Dotychczas z żadnej próbki nie wyizolowano wirusa grypy.


Komunikat Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi z dnia 23 grudnia 2015 r.

W okresie od 16.12.2015 r. do 22.12.2015 r. zgłoszono do Powiatowych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych województwa łódzkiego 5281 przypadków zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę oraz zachorowania grypopodobne, w tym 2574 u dzieci i 2707 u osób dorosłych. W analogicznym okresie sezonu 2014/2015 zarejestrowano 5236 przypadków zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę oraz zachorowania grypopodobne, w tym 2099 u dzieci i 3137 u osób dorosłych.

Od początku sezonu epidemicznego 2015/2016, tj. od 01.09.2015 r., zarejestrowano łącznie 51713 zachorowań. W analogicznym okresie sezonu 2014/2015 zarejestrowano 56016 zachorowań.

W ramach systemu epidemiologicznego i wirusologicznego nadzoru nad grypą (SENTINEL) prowadzonego w wybranych placówkach POZ w województwie łódzkim, w pracowni wirusologii Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi od początku sezonu epidemicznego, tj. od 01.09.2015 r., przebadano łącznie 18 próbek (od 9 osób) – wymaz z gardła i nosa. Dotychczas z żadnej próbki nie wyizolowano wirusa grypy.


Komunikat Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi z dnia 16 grudnia 2015 r.

W okresie od 08.12.2015 r. do 15.12.2015 r. zgłoszono do Powiatowych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych województwa łódzkiego 5000 przypadków zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę oraz zachorowania grypopodobne, w tym 2207 u dzieci i 2793 u osób dorosłych. W analogicznym okresie sezonu 2014/2015 zarejestrowano 5464 przypadki zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę oraz zachorowania grypopodobne, w tym 2135 u dzieci i 3329 u osób dorosłych.

Od początku sezonu epidemicznego 2015/2016, tj. od 01.09.2015 r., zarejestrowano łącznie 46432 zachorowania. W analogicznym okresie sezonu 2014/2015 zarejestrowano 50780 zachorowań.

W ramach systemu epidemiologicznego i wirusologicznego nadzoru nad grypą (SENTINEL) prowadzonego w wybranych placówkach POZ w województwie łódzkim, w pracowni wirusologii Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi od początku sezonu epidemicznego, tj. od 01.09.2015 r., przebadano łącznie 18 próbek (od 9 osób) – wymaz z gardła i nosa. Dotychczas z żadnej próbki nie wyizolowano wirusa grypy.


Komunikat Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi z dnia 8 grudnia 2015 r.

W okresie od 01.12.2015 r. do 07.12.2015 r. zgłoszono do Powiatowych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych województwa łódzkiego 4463 przypadki zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę oraz zachorowania grypopodobne, w tym 2012 u dzieci i 2451 u osób dorosłych. W analogicznym okresie sezonu 2014/2015 zarejestrowano 5779 przypadków zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę oraz zachorowania grypopodobne, w tym 2420 u dzieci i 3359 u osób dorosłych.

Od początku sezonu epidemicznego 2015/2016, tj. od 01.09.2015 r., zarejestrowano łącznie 41432 zachorowania. W analogicznym okresie sezonu 2014/2015 zarejestrowano 45316 zachorowań.

W ramach systemu epidemiologicznego i wirusologicznego nadzoru nad grypą (SENTINEL) prowadzonego w wybranych placówkach POZ w województwie łódzkim, w pracowni wirusologii Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi od początku sezonu epidemicznego, tj. od 01.09.2015 r., przebadano łącznie 12 próbek (od 6 osób) – wymaz z gardła i nosa. Dotychczas z żadnej próbki nie wyizolowano wirusa grypy.


 Komunikat Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi z dnia 1 grudnia 2015 r.

W okresie od 23.11.2015 r. do 30.11.2015 r. zgłoszono do Powiatowych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych województwa łódzkiego 4974 przypadki zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę oraz zachorowania grypopodobne, w tym 2395 u dzieci i 2579 u osób dorosłych. W analogicznym okresie sezonu 2014/2015 zarejestrowano 4909 przypadków zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę oraz zachorowania grypopodobne, w tym 2168 u dzieci i 2741 u osób dorosłych.

Od początku sezonu epidemicznego 2015/2016, tj. od 01.09.2015 r., zarejestrowano łącznie 36969 zachorowań. W analogicznym okresie sezonu 2014/2015 zarejestrowano 39537 zachorowań.

W ramach systemu epidemiologicznego i wirusologicznego nadzoru nad grypą (SENTINEL) prowadzonego w wybranych placówkach POZ w województwie łódzkim, w pracowni wirusologii Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi od początku sezonu epidemicznego, tj. od 01.09.2015 r., przebadano łącznie 12 próbek (od 6 osób) – wymaz z gardła i nosa. Dotychczas z żadnej próbki nie wyizolowano wirusa grypy.


Komunikat Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi z dnia 23 listopada 2015 r.

W okresie od 16.11.2015 r. do 22.11.2015 r. zgłoszono do Powiatowych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych województwa łódzkiego 3766 przypadków zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę oraz zachorowania grypopodobne, w tym 1793 u dzieci i 1973 u osób dorosłych. W analogicznym okresie sezonu 2014/2015 zarejestrowano 4098 przypadków zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę oraz zachorowania grypopodobne, w tym 1908 u dzieci i 2190 u osób dorosłych.

Od początku sezonu epidemicznego 2015/2016, tj. od 01.09.2015 r., zarejestrowano łącznie 31995 zachorowań. W analogicznym okresie sezonu 2014/2015 zarejestrowano 34628 zachorowań.

W ramach systemu epidemiologicznego i wirusologicznego nadzoru nad grypą (SENTINEL) prowadzonego w wybranych placówkach POZ w województwie łódzkim, w pracowni wirusologii Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi od początku sezonu epidemicznego, tj. od 01.09.2015 r., przebadano łącznie 12 próbek (od 6 osób) – wymaz z gardła i nosa. Dotychczas z żadnej próbki nie wyizolowano wirusa grypy.


Komunikat Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi z dnia 16 listopada 2015 r.

W okresie od 08.11.2015 r. do 15.11.2015 r. zgłoszono do Powiatowych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych województwa łódzkiego 4188 przypadków zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę oraz zachorowania grypopodobne, w tym 1997 u dzieci i 2191 u osób dorosłych. W analogicznym okresie sezonu 2014/2015 zarejestrowano 3585 przypadków zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę oraz zachorowania grypopodobne, w tym 1645 u dzieci i 1940 u osób dorosłych.

Od początku sezonu epidemicznego 2015/2016, tj. od 01.09.2015 r., zarejestrowano łącznie 28229 zachorowań. W analogicznym okresie sezonu 2014/2015 zarejestrowano 30530 zachorowań.

W ramach systemu epidemiologicznego i wirusologicznego nadzoru nad grypą (SENTINEL) prowadzonego w wybranych placówkach POZ w województwie łódzkim, w pracowni wirusologii Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi od początku sezonu epidemicznego, tj. od 01.09.2015 r., przebadano łącznie 12 próbek (od 6 osób) – wymaz z gardła i nosa. Dotychczas z żadnej próbki nie wyizolowano wirusa grypy.


Komunikat Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi z dnia 9 listopada 2015 r.

W okresie od 01.11.2015 r. do 07.11.2015 r. zgłoszono do Powiatowych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych województwa łódzkiego 4942 przypadki zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę oraz zachorowania grypopodobne, w tym 2105 u dzieci i 2837 u osób dorosłych. W analogicznym okresie sezonu 2014/2015 zarejestrowano 4643 przypadki zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę oraz zachorowania grypopodobne, w tym 1996 u dzieci i 2647 u osób dorosłych.

Od początku sezonu epidemicznego 2015/2016, tj. od 01.09.2015 r., zarejestrowano łącznie 24041 zachorowań. W analogicznym okresie sezonu 2014/2015 zarejestrowano 26945 zachorowań.

W ramach systemu epidemiologicznego i wirusologicznego nadzoru nad grypą (SENTINEL) prowadzonego w wybranych placówkach POZ w województwie łódzkim, w pracowni wirusologii Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi od początku sezonu epidemicznego, tj. od 01.09.2015 r., przebadano łącznie 12 próbek (od 6 osób) – wymaz z gardła i nosa. Dotychczas z żadnej próbki nie wyizolowano wirusa grypy.


Komunikat Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi z dnia 2 listopada 2015 r.

W okresie od 23.10.2015 r. do 31.10.2015 r. zgłoszono do Powiatowych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych województwa łódzkiego 4314 przypadków zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę oraz zachorowania grypopodobne, w tym 2011 u dzieci i 2303 u osób dorosłych. W analogicznym okresie sezonu 2014/2015 zarejestrowano 5046 przypadków zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę oraz zachorowania grypopodobne, w tym 2250 u dzieci i 2796 u osób dorosłych.

Od początku sezonu epidemicznego 2015/2016, tj. od 01.09.2015 r., zarejestrowano łącznie 19099 zachorowań. W analogicznym okresie sezonu 2014/2015 zarejestrowano 22302 zachorowania.

W ramach systemu epidemiologicznego i wirusologicznego nadzoru nad grypą (SENTINEL) prowadzonego w wybranych placówkach POZ w województwie łódzkim, w pracowni wirusologii Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi od początku sezonu epidemicznego, tj. od 01.09.2015 r., przebadano łącznie 6 próbek (od 3 osób) – wymaz z gardła i nosa. Dotychczas z żadnej próbki nie wyizolowano wirusa grypy.


Komunikat Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi z dnia 23 października 2015 r.

W okresie od 16.10.2015 r. do 22.10.2015 r. zgłoszono do Powiatowych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych województwa łódzkiego 3776 przypadków zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę oraz zachorowania grypopodobne, w tym 1620 u dzieci i 2156 u osób dorosłych. W analogicznym okresie sezonu 2014/2015 zarejestrowano 4495 przypadków zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę oraz zachorowania grypopodobne, w tym 2292 u dzieci i 2203 u osób dorosłych.

Od początku sezonu epidemicznego 2015/2016, tj. od 01.09.2015 r., zarejestrowano łącznie 14785 zachorowań. W analogicznym okresie sezonu 2014/2015 zarejestrowano 17256 zachorowań.

W ramach systemu epidemiologicznego i wirusologicznego nadzoru nad grypą (SENTINEL) prowadzonego w wybranych placówkach POZ w województwie łódzkim, w pracowni wirusologii Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi od początku sezonu epidemicznego, tj. od 01.09.2015 r., przebadano łącznie 6 próbek (od 3 osób) – wymaz z gardła i nosa. Dotychczas z żadnej próbki nie wyizolowano wirusa grypy.


Komunikat Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi z dnia 16 października 2015 r.

W okresie od 8 października 2015 r. do 15 października 2015 r. zgłoszono do Powiatowych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych woj. łódzkiego 3552 przypadki zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę oraz zachorowania grypopodobne, w tym 1590 u dzieci i 1962 u osób dorosłych. W analogicznym okresie sezonu 2014/2015 zarejestrowano 4636 przypadków zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę oraz zachorowania grypopodobne, w tym 2143 u dzieci i 2493 u osób dorosłych.

Od początku sezonu epidemicznego 2015/2016, tj. od 1 września 2015 r., zarejestrowano łącznie 11009 zachorowań. W analogicznym okresie sezonu 2014/2015 zarejestrowano 12761 zachorowań.

W ramach systemu epidemiologicznego i wirusologicznego nadzoru nad grypą (SENTINEL) prowadzonego w wybranych placówkach POZ w województwie łódzkim, w pracowni wirusologii Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi od początku sezonu epidemicznego, tj. od 1 września 2015 r., przebadano łącznie 6 próbek (od 3 osób) – wymaz z gardła i nosa. Dotychczas z żadnej próbki nie wyizolowano wirusa grypy.


Komunikat Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi z dnia 8 października 2015 r.

W okresie od 1 października 2015 r. do 7 października 2015 r. zgłoszono do Powiatowych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych woj. łódzkiego 2599 przypadków zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę oraz zachorowania grypopodobne, w tym 1354 u dzieci i 1245 u osób dorosłych. W analogicznym okresie sezonu 2014/2015 zarejestrowano 3738 przypadków zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę oraz zachorowania grypopodobne, w tym 1827 u dzieci i 1911 u osób dorosłych.

Od początku sezonu epidemicznego 2015/2016, tj. od 01.09.2015 r., zarejestrowano łącznie 7457 zachorowań. W analogicznym okresie sezonu 2014/2015 zarejestrowano 8125 zachorowań.

W ramach systemu epidemiologicznego i wirusologicznego nadzoru nad grypą (SENTINEL) prowadzonego w wybranych placówkach POZ w woj. łódzkim, w pracowni wirusologii Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi od początku sezonu epidemicznego, tj. od 01.09.2015 r., przebadano łącznie 6 próbek (od 3 osób) – wymaz z gardła i nosa. Dotychczas z żadnej próbki nie wyizolowano wirusa grypy.


Komunikat Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi z dnia 1 października 2015 r.

W okresie od 23 września 2015 r. do 30 września 2015 r. zgłoszono do Powiatowych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych woj. łódzkiego 2215 przypadków zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę oraz zachorowania grypopodobne, w tym 1224 u dzieci i 991 u osób dorosłych. W analogicznym okresie sezonu 2014/2015 zarejestrowano 1835 przypadków zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę oraz zachorowania grypopodobne, w tym 769 u dzieci i 1066 u osób dorosłych.

Od początku sezonu epidemicznego 2015/2016, tj. od 01.09.2015 r., zarejestrowano łącznie 4858 zachorowań. W analogicznym okresie sezonu 2014/2015 zarejestrowano 4387 zachorowań.


Komunikat Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi z dnia 23 września 2015 r.

W okresie od 16 września 2015 r. do 22 września 2015 r. zgłoszono do Powiatowych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych woj. łódzkiego 1226 przypadków zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę oraz zachorowania grypopodobne, w tym 783 u dzieci i 443 u osób dorosłych. W analogicznym okresie sezonu 2014/2015 zarejestrowano 1277 przypadków zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę oraz zachorowania grypopodobne, w tym 609 u dzieci i 668 u osób dorosłych.

Od początku sezonu epidemicznego 2015/2016, tj. od 1 września 2015 r., zarejestrowano łącznie 2643 zachorowania. W analogicznym okresie sezonu 2014/2015 zarejestrowano 2552 zachorowania.


Komunikat Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi z dnia 16 września 2015 r.

W okresie od 8 września 2015 r. do 15 września 2015 r. zgłoszono do Powiatowych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych woj. łódzkiego 943 przypadki zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę oraz zachorowania grypopodobne, w tym 461 u dzieci i 482 u osób dorosłych. W analogicznym okresie sezonu 2014/2015 zarejestrowano 794 przypadki zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę oraz zachorowania grypopodobne, w tym 424 u dzieci i 370 u osób dorosłych.

Od początku sezonu epidemicznego 2015/2016, tj. od 1 września 2015 r., zarejestrowano łącznie 1417 zachorowań. W analogicznym okresie sezonu 2014/2015 zarejestrowano 1275 zachorowań.


Komunikat Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi z dnia 8 września 2015 r.

W okresie od 1 września 2015 r. do 7 września 2015 r. zgłoszono do Powiatowych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych woj. łódzkiego 474 przypadki zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę oraz zachorowania grypopodobne, w tym 218 u dzieci i 256 u osób dorosłych. W analogicznym okresie sezonu 2014/2015 zarejestrowano 481 przypadków zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę oraz zachorowania grypopodobne, w tym 239 u dzieci i 242 u osób dorosłych.


facebooklogo stuleciaOstrzeżenia publiczneGrypanosicielstwoodraSzczepienia ochronneSzczepienia.infoDopalaczeOcena stanu sanitarnego woj. łódzkiego w 2018 r.ocena wodyBądź z nami, bądź bezpiecznyniepodlegla