90-046 Łódź, ul. Wodna 40, tel.: +48 42 25 36 200, e-mail: wsselodz@pis.lodz.pl

Wykłady "Spotkania ze Zdrowiem" - 2017 r.

Zaszczep w sobie chęć szczepienia!

12 października br., o godz. 12, w auli Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi – recepta na Zdrowie, czyli wykład „Szczepienie – najlepsza ochrona przed grypą”.

O istocie grypy, groźnych powikłaniach pogrypowych i szczepieniach jako najskuteczniejszym zabezpieczeniu opowiedziała Pani Paulina Zymiera z Oddziału Nadzoru Epidemiologii Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi. Po wystapieniu – czas dyskusji, wiele pytań gości, rozwijanie tematu...

„Szczepienie – najlepsza ochrona przed grypą” było XXVIII „Spotkaniem ze Zdrowiem”. Organizatorem tego cyklu wykładów jest Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Łodzi. Wykłady, kształtujące odpowiednie postawy i zachowania zdrowotne, kierowane są do mieszkańców woj. łódzkiego, do wszystkich zainteresowanych zdrowym i bezpiecznym stylem życia.

Serdecznie zapraszamy na następne spotkania.

 

  

 


 

Wykład „Szczepienie – najlepsza ochrona przed grypą”

Grypa. Wciąż duży problem zdrowia publicznego. Wciąż duże wyzwanie dla systemu ochrony zdrowia. Według danych Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny (NIZP-PZH), w sezonie 2016/2017 stwierdzono w Polsce 3 793 770 zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę, 13 779 hospitalizacji oraz 24 zgony z powodu powikłań pogrypowych.

Z początkiem września rozpoczął się kolejny sezon epidemiczny zachorowań na grypę i infekcje grypopodobne. Grypa, pozornie błaha, grozi bardzo poważnymi powikłaniami (m.in. zapaleniem płuc i oskrzeli, mózgu, opon mózgowych czy mięśnia sercowego i osierdzia), które mogą wystąpić u każdego, niezależnie od wieku i stanu zdrowia. Najlepszym zabezpieczeniem jest szczepionka. W tym roku po raz pierwszy można skorzystać ze szczepionek czterowalentnych, które zapewniają najszerszą możliwą ochronę przed grypą.

Czym jest grypa? Jak działa szczepionka? Jakie są inne drogi profilaktyki? Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Łodzi zaprasza na wykład „Szczepienie – najlepsza ochrona przed grypą”, który odbędzie się 12 października br., o godz. 12.00, w auli Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi. Wprowadzeniem do wykładu będzie wystąpienie dr n. med. Urszuli Sztuka-Polińskiej, Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi. Prelekcję wygłosi mgr Paulina Zymiera, pracownik Oddziału Nadzoru Epidemiologii Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi. Po wystąpieniach – czas przewidziany na dyskusję.

„Szczepienie – najlepsza ochrona przed grypą” będzie XXVIII „Spotkaniem ze Zdrowiem”. Organizatorem tego cyklu wykładów jest Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Łodzi. Spotkania mają na celu kształtowanie odpowiednich postaw i zachowań zdrowotnych. Kierowane są do mieszkańców woj. łódzkiego, do wszystkich zainteresowanych zdrowym i bezpiecznym stylem życia.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. W związku z ograniczoną liczbą miejsc, prosimy o zgłoszenie uczestnictwa – nr tel.: 42 25 36 302 lub e-mail: redakcja@pis.lodz.pl

Szczegóły w załącznikach:


 

Uwaga, żółtaczka pokarmowa!

Mycie rąk tarczą ochronną przed żółtaczką pokarmową. Tarcza wzięta 12 września br. w auli Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi – podczas wykładu „Co powinieneś wiedzieć o wirusowym zapaleniu wątroby typu A?”.

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Łodzi, dr n. med. Urszula Sztuka-Polińska, omówiła sytuację epidemiologiczną dot. WZW A, zwracając uwagę na duży wzrost zachorowań odnotowywany zarówno w woj łódzkim, jak i w całej Polsce. Następnie lek. med. Anetta Bartczak, Konsultant Wojewódzki w Dziedzinie Chorób Zakaźnych i Mikrobiologii Lekarskiej, przedstawiła zagadnienia związane z istotą choroby, przebiegiem i profilaktyką. Po wystąpieniach – wiele pytań gości, wiele wyczerpujących odpowiedzi prelegentek.

„Co powinieneś wiedzieć o wirusowym zapaleniu wątroby typu A?” było XXVII „Spotkaniem ze Zdrowiem”. Organizatorem tego cyklu wykładów jest Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Łodzi. Wykłady, kształtujące odpowiednie postawy i zachowania zdrowotne, kierowane są do mieszkańców woj. łódzkiego, do wszystkich zainteresowanych zdrowym i bezpiecznym stylem życia.

Serdecznie zapraszamy na następne spotkania.

Do pobrania:

 

  

 


 

Wykład „Co powinieneś wiedzieć o wirusowym zapaleniu wątroby typu A?”

Wirusowe zapalenie wątroby typu A, nazywane „żółtaczką pokarmową”, to ostra choroba zakaźna, która rozwija się w wyniku uszkodzenia wątroby przez wirus zapalenia wątroby typu A (HAV). Ryzyko ciężkiego przebiegu WZW A zwiększa się wraz z wiekiem chorego i szacuje się, że 20% chorych wymaga hospitalizacji.

W ostatnim czasie obserwujemy gwałtowny wzrost zachorowań. Od 1 stycznia 2017 r. do 31 sierpnia 2017 r. zarejestrowano w woj. łódzkim 143 przypadki zachorowań na wirusowe zapalenie wątroby typu A. W całym 2016 r. odnotowano w woj. łódzkim 2 przypadki WZW A. Wzrost zachorowań odnotowywany jest również w całej w Polsce. Zgodnie z danymi Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny, od 1 stycznia 2017 r. do 31 sierpnia 2017 r. stwierdzono 1217 przypadków zachorowań na WZW A, natomiast w analogicznym okresie w 2016 r. – 26.

Czym jest WZW A? Jak i kiedy możemy się zakazić? Jak się ochronić? Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Łodzi zaprasza na wykład „Co powinieneś wiedzieć o wirusowym zapaleniu wątroby typu A?”, który odbędzie się 12 września br., o godz. 12.00, w auli Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi. Wprowadzeniem do wykładu będzie wystąpienie dr n. med. Urszuli Sztuka-Polińskiej, Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi. Prelekcję wygłosi lek. med. Anetta Bartczak, Wojewódzki Konsultant w Dziedzinie Chorób Zakaźnych i Mikrobiologii Lekarskiej, pracownik Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego i Chorób Wątroby Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi. Po wystąpieniach – czas przewidziany na dyskusję.

„Co powinieneś wiedzieć o wirusowym zapaleniu wątroby typu A?” będzie XXVII „Spotkaniem ze Zdrowiem”. Organizatorem tego cyklu wykładów jest Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Łodzi. Spotkania mają na celu kształtowanie odpowiednich postaw i zachowań zdrowotnych. Kierowane są do mieszkańców woj. łódzkiego, do wszystkich zainteresowanych zdrowym i bezpiecznym stylem życia.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. W związku z ograniczoną liczbą miejsc, prosimy o zgłoszenie uczestnictwa – nr tel.: 42 25 36 302 lub e-mail: redakcja@pis.lodz.pl

Szczegóły w załącznikach:


 

Wiedzą w czerniaka!

30 maja br., godz. 12, aula Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi. Promieniowanie UV ostre jak brzytwa, czyli wykład „Słońce, solarium, uwaga, czerniak”.

Prelekcję wygłosiła dr n. med. Zofia Gerlicz-Kowalczuk z Oddziału Dermatologii, Dermatologii Dziecięcej i Onkologicznej Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi. Kierunek światła: niebezpieczna moda na słońce, wpływ promieniowania ultrafioletowego na skórę, czerniak, czynniki ryzyka, profilaktyka, rozpoznanie i wiele innych zagadnień. Po wystąpieniu, długa dyskusja wśród gości.

„Słońce, solarium, uwaga, czerniak” było XXVI „Spotkaniem ze Zdrowiem”. Organizatorem tego cyklu wykładów jest Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Łodzi. Wykłady, kształtujące odpowiednie postawy i zachowania zdrowotne, kierowane są do mieszkańców woj. łódzkiego, do wszystkich zainteresowanych zdrowym i bezpiecznym stylem życia.

Serdecznie zapraszamy na następne spotkania.

 

  

  

 


 

Wykład „Słońce, solarium, uwaga, czerniak”

Czerniak, ciemność, która się rozrasta. Liczba zachorowań na czerniaka w Polsce podwaja się co 10 lat. Co roku stwierdza się ok. 3 tys. nowych zachorowań. Z powodu tego nowotworu złośliwego skóry umiera aż 80% chorych.

Czym jest ten nowotwór? Jak go rozpoznać? Jak możemy się ochronić? Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Łodzi zaprasza na wykład „Słońce, solarium, uwaga, czerniak”, który odbędzie się 30 maja br., o godz. 12.00, w auli Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi. Prelekcję wygłosi dr n. med. Zofia Gerlicz-Kowalczuk z Oddziału Dermatologii, Dermatologii Dziecięcej i Onkologicznej Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi. Po wystąpieniu, czas przewidziany na dyskusję.

„Słońce, solarium, uwaga, czerniak” będzie XXVI „Spotkaniem ze Zdrowiem”. Organizatorem tego cyklu wykładów jest Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Łodzi. Spotkania mają na celu kształtowanie odpowiednich postaw i zachowań zdrowotnych. Kierowane są do mieszkańców woj. łódzkiego, do wszystkich zainteresowanych zdrowym i bezpiecznym stylem życia.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. W związku z ograniczoną liczbą miejsc, prosimy o zgłoszenie uczestnictwa – nr tel.: 42 25 36 302 lub e-mail: redakcja@pis.lodz.pl

Szczegóły w załącznikach:


 

Promieniowanie niejonizujące jest z nami

Komórka w lewej ręce, elektroniczna niania w prawej, pod pachą mikrofalówka, a w głowie transformator. 27 kwietnia w auli Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi odbył się wykład „Promieniowanie niejonizujące. Co, gdzie, kiedy i czy szkodzi?”.

Definicja. Promieniowanie niejonizujące to takie promieniowanie, którego energia oddziaływania na dane ciało materialne, w tym ciało człowieka, nie wywołuje w nim procesu jonizacji (tzn. atom czy cząsteczka, absorbując energię fali elektromagnetycznej, nie rozpada się na jony). Jest powszechne i jest z nami od zawsze. Źródłami naturalnych pól elektromagnetycznych są np. Słońce, Ziemia, zjawiska atmosferyczne, natomiast sztuczne źródła promieniowania niejonizującego zaczęły pojawiać się w środowisku ponad 100 lat temu, w związku z techniczną działalnością człowieka. Promieniowanie niejonizujące towarzyszy wszelkim instalacjom i urządzeniom zasilanym elektrycznie. Typowe sztuczne źródła: linie przesyłowe wysokiego napięcia; stacje radiowe, telewizyjne, telefonii komórkowej, transformatorowe; urządzenia emitujące pola elektromagnetyczne, wykorzystywane w przemyśle, ośrodkach naukowo-badawczych, placówkach medycznych; urządzenia gospodarstwa domowego i powszechnego użytku oraz instalacje elektryczne.

O istocie promieniowania niejonizującego, jego źródłach i oddziaływaniu pól elektromagnetycznych na człowieka opowiedział Pan Ryszard Kosowski, Kierownik Oddziału Laboratoryjnego Badań Środowiska Pracy i Badań Radiacyjnych Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi. Następnie Panie Magdalena Frątczak i Joanna Okoń-Kmieć z Oddziału Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego WSSE w Łodzi omówiły działania Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi w zakresie nadzoru nad bezpiecznym stosowaniem promieniowania niejonizującego.

„Promieniowanie niejonizujące. Co, gdzie, kiedy i czy szkodzi?” było XXV „Spotkaniem ze Zdrowiem”. Organizatorem tego cyklu wykładów jest Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Łodzi. Wykłady, kształtujące odpowiednie postawy i zachowania zdrowotne, kierowane są do mieszkańców woj. łódzkiego, do wszystkich zainteresowanych zdrowym i bezpiecznym stylem życia.

Serdecznie zapraszamy na następne spotkania.

 

 


 

Wykład „Promieniowanie niejonizujące. Co, gdzie, kiedy i czy szkodzi?”

Promieniowanie niejonizujące jest wśród nas. Źródła naturalne i sztuczne. Linie wysokiego napięcia, stacje radiowe i telewizyjne, urządzenia gospodarstwa domowego, telefony komórkowe i wiele innych. Co warto wiedzieć o tym promieniowaniu? Jak wpływa na człowieka? Naświetlmy fakty i obalmy mity. Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Łodzi zaprasza na wykład „Promieniowanie niejonizujące. Co, gdzie, kiedy i czy szkodzi?”, który odbędzie się 27 kwietnia br., o godz. 12.00, w auli Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi. Prelekcje wygłoszą przedstawiciele WSSE w Łodzi. Po wystąpieniach, czas przewidziany na dyskusję.

„Promieniowanie niejonizujące. Co, gdzie, kiedy i czy szkodzi?” będzie XXV „Spotkaniem ze Zdrowiem”. Organizatorem tego cyklu wykładów jest Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Łodzi. Spotkania mają na celu kształtowanie odpowiednich postaw i zachowań zdrowotnych. Kierowane są do mieszkańców woj. łódzkiego, do wszystkich zainteresowanych zdrowym i bezpiecznym stylem życia.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. W związku z ograniczoną liczbą miejsc, prosimy o zgłoszenie uczestnictwa – nr tel.: 42 25 36 302 lub e-mail: redakcja@pis.lodz.pl

Szczegóły w załącznikach:


 

W świecie zwierząt, w świecie zoonoz

21 marca br., aula Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi, wykład „Nie zawsze milusińscy, czyli o popularnych chorobach odzwierzęcych”. I wszystko jasne. Mój kotek i inne kotki już zawsze będą obce.

Zoonozy ‒ choroby przenoszące się na nas za pośrednictwem zwierząt. Przykłady groźnych nazw: bąblowica, borelioza, wścieklizna, toksokaroza, toksoplazmoza, salmonelozy, kampylobakterioza i wiele wiele innych. Kto za tym stoi? Wszechobecne wirusy, bakterie, pierwotniaki, grzyby i pasożyty, żyjące na chorujących zwierzętach, w ich narządach wewnętrznych i wydzielinach, w produktach pochodzenia zwierzęcego i roślinnego, w glebie, wodzie, powietrzu… Świat zoonoz przedstawili pracownicy WSSE w Łodzi: lek. med. Justyna Maciaszek-Podstawka z Oddziału Nadzoru Epidemiologii oraz mgr inż. Agnieszka Klimczak-Rudnicka z Oddziału Nadzoru Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku.

„Nie zawsze milusińscy, czyli o popularnych chorobach odzwierzęcych” byli XXIV „Spotkaniem ze Zdrowiem”. Organizatorem tego cyklu wykładów jest Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Łodzi. Wykłady, kształtujące odpowiednie postawy i zachowania zdrowotne, kierowane są do mieszkańców woj. łódzkiego, do wszystkich zainteresowanych zdrowym i bezpiecznym stylem życia.

Serdecznie zapraszamy na następne spotkania.

Do pobrania:

 

 


 

Wykład „Nie zawsze milusińscy, czyli o popularnych chorobach odzwierzęcych”

W pyszczku naszego kochanego zwierzaka / zwierzaka dzikiego – długa lista niebezpieczeństw. Choroba kociego pazura, toksokaroza, toksoplazmoza, wścieklizna, bąblowica... i więcej podczas spotkania. Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Łodzi zaprasza na wykład „Nie zawsze milusińscy, czyli o popularnych chorobach odzwierzęcych”, który odbędzie się 21 marca br., o godz. 12.00, w auli Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi. Prelekcje wygłoszą przedstawiciele WSSE w Łodzi. Po wystąpieniach, czas przewidziany na dyskusję.

„Nie zawsze milusińscy, czyli o popularnych chorobach odzwierzęcych” będą XXIV „Spotkaniem ze Zdrowiem”. Organizatorem tego cyklu wykładów jest Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Łodzi. Spotkania mają na celu kształtowanie odpowiednich postaw i zachowań zdrowotnych. Kierowane są do mieszkańców woj. łódzkiego, do wszystkich zainteresowanych zdrowym i bezpiecznym stylem życia.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. W związku z ograniczoną liczbą miejsc, prosimy o zgłoszenie uczestnictwa – nr tel.: 42 25 36 302 lub e-mail: redakcja@pis.lodz.pl

Szczegóły w załącznikach:


 

O promieniowaniu w medycynie

Wyładowanie wiedzy, błysk, prześwietlone umysły. 28 lutego br. w auli Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi odbył się wykład „Ochrona radiologiczna pacjenta”.

Spotkanie otworzyła dr n. med. Urszula Sztuka-Polińska, Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Łodzi, wygłaszając prelekcję o narodzinach i rozwoju rentgenodiagnostyki. Następnie mgr Magdalena Błaszczyk z Oddziału Higieny Radiacyjnej WSSE w Łodzi omówiła szczegółowo zastosowanie źródeł promieniowania jonizującego we współczesnej medycynie.

Po wystąpieniach – długa dyskusja wśród gości, badająca badania z użyciem promieniowania jonizującego i przestrzeganie zasad ochrony radiologicznej w placówkach medycznych.

„Ochrona radiologiczna pacjenta” była XXIII „Spotkaniem ze Zdrowiem”. Organizatorem tego cyklu wykładów jest Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Łodzi. Wykłady, kształtujące odpowiednie postawy i zachowania zdrowotne, kierowane są do mieszkańców woj. łódzkiego, do wszystkich zainteresowanych zdrowym i bezpiecznym stylem życia.

Serdecznie zapraszamy na następne spotkania.

Do pobrania materiały informacyjne opracowane przez Państwową Agencję Atomistyki:

 

  

  

 


 

Wykład „Ochrona radiologiczna pacjenta”

Badania z użyciem promieniowania jonizującego. Źródło wielu korzyści dla zdrowia. Generator potencjalnych zagrożeń dla zdrowia. Rzućmy na wszystko wielkie światło. Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Łodzi zaprasza na wykład „Ochrona radiologiczna pacjenta”, który odbędzie się 28 lutego br., o godz. 12.00, w auli Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi. Prelekcję wygłosi mgr Paulina Zajączkowska z Oddziału Higieny Radiacyjnej Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi. Po wystąpieniu, czas przewidziany na dyskusję.

„Ochrona radiologiczna pacjenta” będzie XXIII „Spotkaniem ze Zdrowiem”. Organizatorem tego cyklu wykładów jest Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Łodzi. Spotkania mają na celu kształtowanie odpowiednich postaw i zachowań zdrowotnych. Kierowane są do mieszkańców woj. łódzkiego, do wszystkich zainteresowanych zdrowym i bezpiecznym stylem życia.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. W związku z ograniczoną liczbą miejsc, prosimy o zgłoszenie uczestnictwa – nr tel.: 42 25 36 302 lub e-mail: redakcja@pis.lodz.pl

Do pobrania:


 

Powstrzymać pneumokoki

Złe bakterie są wśród nas. I lubią bliskość. Ale jest też nowa powszechna ochrona – szczepienie obowiązkowe przeciw pneumokokom dla wszystkich dzieci urodzonych po 31 grudnia 2016 r... 12 stycznia br. w auli Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi mieszkańcy woj. łódzkiego wysłuchali wiadomości podczas wykładu „Pneumokoki. Czym grożą? Jak je powstrzymać?”.

Wprowadzeniem do spotkania było wystąpienie dr. n. med. Urszuli Sztuka-Polińskiej, Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi, analizujące zagrożenia zdrowotne związane z pneumokokami i skalę zakażeń w Polsce. Następnie o istocie inwazyjnej choroby pneumokokowej, sposobach zapobiegania i leczenia opowiedziała dr hab. n. med. Ewa Majda-Stanisławska, Kierownik Kliniki Chorób Zakaźnych Dzieci UM w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi. Po prezentacjach, długa dyskusja wśród gości i prelegetów – o samej chorobie, metodach walki, szczepiennych nowościach.

„Pneumokoki. Czym grożą? Jak je powstrzymać?” było XXII „Spotkaniem ze Zdrowiem”. Organizatorem tego cyklu wykładów jest Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Łodzi. Wykłady, kształtujące odpowiednie postawy i zachowania zdrowotne, kierowane są do mieszkańców woj. łódzkiego, do wszystkich zainteresowanych zdrowym i bezpiecznym stylem życia.

Serdecznie zapraszamy na następne spotkania.

 

 


 

Wykład „Pneumokoki. Czym grożą? Jak je powstrzymać?”

Pneumokoki. Inne bajkowo brzmiące nazwy: dwoinki zapalenia płuc, Streptococcus pneumoniae. Bakterie te mogą być przyczyną wielu groźnych chorób, a szczególnie niebezpieczne są dla dzieci do 5 r.ż., dorosłych powyżej 50 r.ż. oraz osób przewlekle chorych. Najczęściej drobnoustroje te wywołują zakażenia nieinwazyjne, takie jak zapalenie ucha środkowego, zatok, oskrzeli i płuc. Ale narażeni jesteśmy również na inwazyjną chorobę pneumokokową (IChP), która może przybrać postać zapalenia płuc z bakteriemią (zakażeniem krwi bakteriami), zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych czy sepsy. Do zakażeń pneumokokowych dochodzi najczęściej w okresie jesienno-zimowym w związku z występowaniem grypy, która uszkadza nabłonek dróg oddechowych i ułatwia pneumokokom wnikanie w śluzówkę.

Problem nasila się. Według danych Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny, rośnie w Polsce liczba przypadków zachorowań na inwazyjną chorobę pneumokokową (2013 r. – 540; 2014 r. – 705; 2015 r. – 978). Współczynnik zapadalności na IChP na terenie Polski w 2014 r., w porównaniu do 2007 r., zwiększył się prawie trzykrotnie. Natomiast w woj. łódzkim w 2015 r., w odniesieniu do 2014 r., spadła liczba zarejestrowanych przypadków inwazyjnej choroby pneumokokowej – z 28 do 15. W 2015 r. odnotowano w woj. łódzkim 6 przypadków zgonów z powodu tej choroby.

Najskuteczniejszą metodą zapobiegania zakażeniom pneumokokowym jest stosowanie szczepień ochronnych. Warto wiedzieć, że wszystkie dzieci urodzone po 31 grudnia 2016 r. objęte zostaną bezpłatnymi szczepieniami przeciwko pneumokokom. 

Więcej na ten temat? Wszystko o zakażeniach pneumokokowych 12 stycznia br., o godz. 12.00, w auli Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi – podczas wykładu „Pneumokoki. Czym grożą? Jak je powstrzymać?”. Pełny opis problemu, czyli trójca: istota, zapobieganie, leczenie. Spotkanie poprowadzi dr hab. n. med. Ewa Majda-Stanisławska, Kierownik Kliniki Chorób Zakaźnych Dzieci UM w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi. Po prelekcji, czas przewidziany na dyskusję.

„Pneumokoki. Czym grożą? Jak je powstrzymać?” będą XXII „Spotkaniem ze Zdrowiem”. Organizatorem tego cyklu wykładów jest Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Łodzi. Spotkania mają na celu kształtowanie odpowiednich postaw i zachowań zdrowotnych. Kierowane są do mieszkańców woj. łódzkiego, do wszystkich zainteresowanych zdrowym i bezpiecznym stylem życia.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. W związku z ograniczoną liczbą miejsc, prosimy o zgłoszenie uczestnictwa – nr tel.: 42 25 36 302 lub e-mail: redakcja@pis.lodz.pl

Serdecznie zapraszamy.

Do pobrania:

Sars-cov-2 statystykaOstrzeżenia publicznefacebookwodaKąpieliskaSzczepienia ochronneSzczepienia.infoDopalaczeOcena stanu sanitarnego woj. łódzkiego w 2018 r.Bądź z nami, bądź bezpiecznyWFOŚiGWniepodlegla