90-046 Łódź, ul. Wodna 40, tel.: +48 42 25 36 200, e-mail: wsselodz@pis.lodz.pl

Kąpieliska

Szczegółowe informacje dotyczące jakości wody w miejscach wykorzystywanych do kąpieli znajdują się na stronach internetowych terenowo właściwych państwowych powiatowych inspektorów sanitarnych woj. łódzkiego. Ponadto Główny Inspektorat Sanitarny udostępnia Serwis kąpieliskowyportal informacyjny o jakości wody w kąpieliskach na terenie całego kraju. 

facebookBezpieczne wakacjeKąpieliskaSzczepienia ochronneOcena stanu sanitarnego woj. łódzkiego w 2016 r.Ostrzeżenia publiczneDopalaczeObszarowa ocena jakości wody do spożycia woj. łódzkie 2016Bezpieczni na starcie