90-046 Łódź, ul. Wodna 40, tel.: +48 42 25 36 200, e-mail: wsselodz@pis.lodz.pl

Komunikaty Łódzkiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego dotyczące grypy i zachorowań grypopodobnych w województwie łódzkim - sezon epidemiczny 2017/2018

Komunikat Łódzkiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z dnia 2 maja 2018 r. dotyczący grypy i zachorowań grypopodobnych w woj. łódzkim

W okresie od 23 kwietnia 2018 r. do 30 kwietnia 2018 r. zgłoszono do powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych woj. łódzkiego 4293 przypadki zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę oraz zachorowania grypopodobne, w tym 2045 u dzieci i 2248 u osób dorosłych. W analogicznym okresie sezonu 2016/2017 zarejestrowano 3061 przypadków zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę oraz zachorowania grypopodobne, w tym 1410 u dzieci i 1651 u osób dorosłych.

Od początku sezonu epidemicznego 2017/2018, tj. od 1 września 2017 r., zarejestrowano łącznie 255866 zachorowań. W analogicznym okresie sezonu 2016/2017 zarejestrowano 234257 zachorowań.

W ramach systemu epidemiologicznego i wirusologicznego nadzoru nad grypą (SENTINEL) prowadzonego w wybranych placówkach POZ w woj. łódzkim, w pracowni wirusologii Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi od początku sezonu epidemicznego, tj. od 1 września 2017 r., przebadano łącznie 276 próbek (od 138 osób) – wymaz z gardła i nosa. Dotychczas w 35 próbkach stwierdzono obecność wirusów grypy typu B, w 1 próbce stwierdzono wirusy grypy A/H1N1/ oraz z 2 próbek uzyskano wynik dodatni dla paragrypy typu 1.

Ponadto w pracowni wirusologii Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi w ramach badań przeprowadzanych poza systemem SENTINEL: w 7 próbkach (od 7 osób) stwierdzono obecność wirusów grypy typu B i w 7 próbkach (od 7 osób) stwierdzono wirusy grypy A/H1N1/.  

Oprócz tego w bieżącym sezonie epidemicznym w próbkach przebadanych w innych laboratoriach niż laboratorium Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi u 63 mieszkańców woj. łódzkiego wykryto wirusy grypy typu B, u 8 wykryto wirusy grypy typu A, u 12 wirusy grypy typu A/H1N1/, u 1 wykryto zarówno wirusy grypy typu A, jak i wirusy grypy typu B oraz u 1 mieszkańca wykryto zarówno wirusy grypy typu A/H1N1/, jak i wirusy grypy typu B.

Odnotowano zgony 3 mieszkańców woj. łódzkiego: osoby, u której stwierdzono zakażenie wirusami grypy typu A/H1N1/; osoby, u której stwierdzono zakażenie wirusami grypy typu A/H1N1/ i wirusami grypy typu B; osoby, u której stwierdzono zakażenie wirusami grypy typu B. Osoby te chorowały na choroby przewlekłe mogące sprzyjać ciężkiemu przebiegowi zakażenia.

Wykres: 


Komunikat Łódzkiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z dnia 23 kwietnia 2018 r. dotyczący grypy i zachorowań grypopodobnych w woj. łódzkim

W okresie od 16 kwietnia 2018 r. do 22 kwietnia 2018 r. zgłoszono do powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych woj. łódzkiego 3531 przypadków zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę oraz zachorowania grypopodobne, w tym 1438 u dzieci i 2093 u osób dorosłych. W analogicznym okresie sezonu 2016/2017 zarejestrowano 3519 przypadków zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę oraz zachorowania grypopodobne, w tym 1691 u dzieci i 1828 u osób dorosłych.

Od początku sezonu epidemicznego 2017/2018, tj. od 1 września 2017 r., zarejestrowano łącznie 251573 zachorowania. W analogicznym okresie sezonu 2016/2017 zarejestrowano 231196 zachorowań.

W ramach systemu epidemiologicznego i wirusologicznego nadzoru nad grypą (SENTINEL) prowadzonego w wybranych placówkach POZ w woj. łódzkim, w pracowni wirusologii Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi od początku sezonu epidemicznego, tj. od 1 września 2017 r., przebadano łącznie 276 próbek (od 138 osób) – wymaz z gardła i nosa. Dotychczas w 35 próbkach stwierdzono obecność wirusów grypy typu B, w 1 próbce stwierdzono wirusy grypy A/H1N1/ oraz z 2 próbek uzyskano wynik dodatni dla paragrypy typu 1.

Ponadto w pracowni wirusologii Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi w ramach badań przeprowadzanych poza systemem SENTINEL: w 7 próbkach (od 7 osób) stwierdzono obecność wirusów grypy typu B i w 7 próbkach (od 7 osób) stwierdzono wirusy grypy A/H1N1/.

Oprócz tego w bieżącym sezonie epidemicznym w próbkach przebadanych w innych laboratoriach niż laboratorium Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi u 63 mieszkańców woj. łódzkiego wykryto wirusy grypy typu B, u 8 wykryto wirusy grypy typu A, u 12 wirusy grypy typu A/H1N1/, u 1 wykryto zarówno wirusy grypy typu A, jak i wirusy grypy typu B oraz u 1 mieszkańca wykryto zarówno wirusy grypy typu A/H1N1/, jak i wirusy grypy typu B.

Odnotowano zgony 3 mieszkańców woj. łódzkiego: osoby, u której stwierdzono zakażenie wirusami grypy typu A/H1N1/; osoby, u której stwierdzono zakażenie wirusami grypy typu A/H1N1/ i wirusami grypy typu B; osoby, u której stwierdzono zakażenie wirusami grypy typu B. Osoby te chorowały na choroby przewlekłe mogące sprzyjać ciężkiemu przebiegowi zakażenia.


Komunikat Łódzkiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z dnia 16 kwietnia 2018 r. dotyczący grypy i zachorowań grypopodobnych w woj. łódzkim

W okresie od 8 kwietnia 2018 r. do 15 kwietnia 2018 r. zgłoszono do powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych woj. łódzkiego 6159 przypadków zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę oraz zachorowania grypopodobne, w tym 2745 u dzieci i 3414 u osób dorosłych. W analogicznym okresie sezonu 2016/2017 zarejestrowano 3640 przypadków zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę oraz zachorowania grypopodobne, w tym 1794 u dzieci i 1846 u osób dorosłych.

Od początku sezonu epidemicznego 2017/2018, tj. od 1 września 2017 r., zarejestrowano łącznie 248042 zachorowania. W analogicznym okresie sezonu 2016/2017 zarejestrowano 227677 zachorowań.

W ramach systemu epidemiologicznego i wirusologicznego nadzoru nad grypą (SENTINEL) prowadzonego w wybranych placówkach POZ w woj. łódzkim, w pracowni wirusologii Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi od początku sezonu epidemicznego, tj. od 1 września 2017 r., przebadano łącznie 274 próbki (od 137 osób) – wymaz z gardła i nosa. Dotychczas w 35 próbkach stwierdzono obecność wirusów grypy typu B, w 1 próbce stwierdzono wirusy grypy A/H1N1/ oraz z 2 próbek uzyskano wynik dodatni dla paragrypy typu 1.

Ponadto w pracowni wirusologii Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi w ramach badań przeprowadzanych poza systemem SENTINEL: w 7 próbkach (od 7 osób) stwierdzono obecność wirusów grypy typu B i w 7 próbkach (od 7 osób) stwierdzono wirusy grypy A/H1N1/.

Oprócz tego w bieżącym sezonie epidemicznym w próbkach przebadanych w innych laboratoriach niż laboratorium Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi u 63 mieszkańców woj. łódzkiego wykryto wirusy grypy typu B, u 7 wykryto wirusy grypy typu A, u 12 wirusy grypy typu A/H1N1/, u 1 wykryto zarówno wirusy grypy typu A, jak i wirusy grypy typu B oraz u 1 mieszkańca wykryto zarówno wirusy grypy typu A/H1N1/, jak i wirusy grypy typu B.

Odnotowano zgony 3 mieszkańców woj. łódzkiego: osoby, u której stwierdzono zakażenie wirusami grypy typu A/H1N1/; osoby, u której stwierdzono zakażenie wirusami grypy typu A/H1N1/ i wirusami grypy typu B; osoby, u której stwierdzono zakażenie wirusami grypy typu B. Osoby te chorowały na choroby przewlekłe mogące sprzyjać ciężkiemu przebiegowi zakażenia. 


Komunikat Łódzkiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z dnia 10 kwietnia 2018 r. dotyczący grypy i zachorowań grypopodobnych w woj. łódzkim

W okresie od 1 kwietnia 2018 r. do 7 kwietnia 2018 r. zgłoszono do powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych woj. łódzkiego 6278 przypadków zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę oraz zachorowania grypopodobne, w tym 2595 u dzieci i 3683 u osób dorosłych. W analogicznym okresie sezonu 2016/2017 zarejestrowano 5532 przypadki zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę oraz zachorowania grypopodobne, w tym 2700 u dzieci i 2832 u osób dorosłych.  

Od początku sezonu epidemicznego 2017/2018, tj. od 1 września 2017 r., zarejestrowano łącznie 241883 zachorowania. W analogicznym okresie sezonu 2016/2017 zarejestrowano 224037 zachorowań.

W ramach systemu epidemiologicznego i wirusologicznego nadzoru nad grypą (SENTINEL) prowadzonego w wybranych placówkach POZ w woj. łódzkim, w pracowni wirusologii Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi od początku sezonu epidemicznego, tj. od 1 września 2017 r., przebadano łącznie 272 próbki (od 136 osób) – wymaz z gardła i nosa. Dotychczas w 35 próbkach stwierdzono obecność wirusów grypy typu B, w 1 próbce stwierdzono wirusy grypy A/H1N1/ oraz z 1 próbki uzyskano wynik dodatni dla paragrypy typu 1. 

Ponadto w pracowni wirusologii Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi w ramach badań przeprowadzanych poza systemem SENTINEL: w 7 próbkach (od 7 osób) stwierdzono obecność wirusów grypy typu B i w 6 próbkach (od 6 osób) stwierdzono wirusy grypy A/H1N1/.

Oprócz tego w bieżącym sezonie epidemicznym w próbkach przebadanych w innych laboratoriach niż laboratorium Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi u 63 mieszkańców woj. łódzkiego wykryto wirusy grypy typu B, u 7 wykryto wirusy grypy typu A, u 12 wirusy grypy typu A/H1N1/, u 1 wykryto zarówno wirusy grypy typu A, jak i wirusy grypy typu B oraz u 1 mieszkańca wykryto zarówno wirusy grypy typu A/H1N1/, jak i wirusy grypy typu B.

Odnotowano zgony 3 mieszkańców woj. łódzkiego: osoby, u której stwierdzono zakażenie wirusami grypy typu A/H1N1/; osoby, u której stwierdzono zakażenie wirusami grypy typu A/H1N1/ i wirusami grypy typu B; osoby, u której stwierdzono zakażenie wirusami grypy typu B. Osoby te chorowały na choroby przewlekłe mogące sprzyjać ciężkiemu przebiegowi zakażenia.


Komunikat Łódzkiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z dnia 3 kwietnia 2018 r. dotyczący grypy i zachorowań grypopodobnych w woj. łódzkim

W okresie od 23 marca 2018 r. do 31 marca 2018 r. zgłoszono do powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych woj. łódzkiego 10580 przypadków zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę oraz zachorowania grypopodobne, w tym 4035 u dzieci i 6545 u osób dorosłych. W analogicznym okresie sezonu 2016/2017 zarejestrowano 7140 przypadków zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę oraz zachorowania grypopodobne, w tym 3287 u dzieci i 3853 u osób dorosłych.  

Od początku sezonu epidemicznego 2017/2018, tj. od 1 września 2017 r., zarejestrowano łącznie 235605 zachorowań. W analogicznym okresie sezonu 2016/2017 zarejestrowano 218505 zachorowań.

W ramach systemu epidemiologicznego i wirusologicznego nadzoru nad grypą (SENTINEL) prowadzonego w wybranych placówkach POZ w woj. łódzkim, w pracowni wirusologii Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi od początku sezonu epidemicznego, tj. od 1 września 2017 r., przebadano łącznie 272 próbki (od 136 osób) – wymaz z gardła i nosa. Dotychczas w 35 próbkach stwierdzono obecność wirusów grypy typu B, w 1 próbce stwierdzono wirusy grypy A/H1N1/ oraz z 1 próbki uzyskano wynik dodatni dla paragrypy typu 1.

Ponadto w pracowni wirusologii Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi w ramach badań przeprowadzanych poza systemem SENTINEL: w 7 próbkach (od 7 osób) stwierdzono obecność wirusów grypy typu B i w 6 próbkach (od 6 osób) stwierdzono wirusy grypy A/H1N1/.

Oprócz tego w bieżącym sezonie epidemicznym w próbkach przebadanych w innych laboratoriach niż laboratorium Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi u 61 mieszkańców woj. łódzkiego wykryto wirusy grypy typu B, u 6 wykryto wirusy grypy typu A, u 12 wirusy grypy typu A/H1N1/, u 1 wykryto zarówno wirusy grypy typu A, jak i wirusy grypy typu B oraz u 1 mieszkańca wykryto zarówno wirusy grypy typu A/H1N1/, jak i wirusy grypy typu B.

Odnotowano zgony 3 mieszkańców woj. łódzkiego: osoby, u której stwierdzono zakażenie wirusami grypy typu A/H1N1/; osoby, u której stwierdzono zakażenie wirusami grypy typu A/H1N1/ i wirusami grypy typu B; osoby, u której stwierdzono zakażenie wirusami grypy typu B. Osoby te chorowały na choroby przewlekłe mogące sprzyjać ciężkiemu przebiegowi zakażenia.


Komunikat Łódzkiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z dnia 23 marca 2018 r. dotyczący grypy i zachorowań grypopodobnych w woj. łódzkim

W okresie od 16 marca 2018 r. do 22 marca 2018 r. zgłoszono do powiatowych stacji sanitarno epidemiologicznych woj. łódzkiego 12604 przypadki zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę oraz zachorowania grypopodobne, w tym 4564 u dzieci i 8040 u osób dorosłych. W analogicznym okresie sezonu 2016/2017 zarejestrowano 7485 przypadków zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę oraz zachorowania grypopodobne, w tym 3431 u dzieci i 4054 u osób dorosłych.  

Od początku sezonu epidemicznego 2017/2018, tj. od 1 września 2017 r., zarejestrowano łącznie 225025 zachorowań. W analogicznym okresie sezonu 2016/2017 zarejestrowano 211365 zachorowań.

W ramach systemu epidemiologicznego i wirusologicznego nadzoru nad grypą (SENTINEL) prowadzonego w wybranych placówkach POZ w woj. łódzkim, w pracowni wirusologii Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi od początku sezonu epidemicznego, tj. od 1 września 2017 r., przebadano łącznie 270 próbek (od 135 osób) – wymaz z gardła i nosa. Dotychczas w 35 próbkach stwierdzono obecność wirusów grypy typu B , w 1 próbce stwierdzono wirusy grypy A/H1N1/ oraz z 1 próbki uzyskano wynik dodatni dla paragrypy typu 1.

Ponadto w pracowni wirusologii Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi w ramach badań przeprowadzanych poza systemem SENTINEL: w 7 próbkach (od 7 osób) stwierdzono obecność wirusów grypy typu B i w 5 próbkach (od 5 osób) stwierdzono wirusy grypy A/H1N1/.

Oprócz tego w bieżącym sezonie epidemicznym w próbkach przebadanych w innych laboratoriach niż laboratorium Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi u 60 mieszkańców woj. łódzkiego wykryto wirusy grypy typu B, u 4 wykryto wirusy grypy typu A, u 11 wirusy grypy typu A/H1N1/, u 1 wykryto zarówno wirusy grypy typu A, jak i wirusy grypy typu B, oraz u 1 mieszkańca wykryto zarówno wirusy grypy typu A/H1N1/, jak i wirusy grypy typu B.

Odnotowano zgony 3 mieszkańców woj. łódzkiego: osoby, u której stwierdzono zakażenie wirusami grypy typu A/H1N1/; osoby, u której stwierdzono zakażenie wirusami grypy typu A/H1N1/ i wirusami grypy typu B; osoby, u której stwierdzono zakażenie wirusami grypy typu B. Osoby te chorowały na choroby przewlekłe mogące sprzyjać ciężkiemu przebiegowi zakażenia. 


Komunikat Łódzkiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z dnia 16 marca 2018 r. dotyczący grypy i zachorowań grypopodobnych w woj. łódzkim

Od 8 marca 2018 r. do 15 marca 2018 r. zgłoszono do powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych woj. łódzkiego 16139 przypadków zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę oraz zachorowania grypopodobne, w tym 5945 u dzieci i 10194 u osób dorosłych. W analogicznym okresie sezonu 2016/2017 zarejestrowano 7673 przypadki zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę oraz zachorowania grypopodobne, w tym 3616 u dzieci i 4057 u osób dorosłych.  

Od początku sezonu epidemicznego 2017/2018, tj. od 1 września 2017 r., zarejestrowano łącznie 212421 zachorowań. W analogicznym okresie sezonu 2016/2017 zarejestrowano 203880 zachorowań.

W ramach systemu epidemiologicznego i wirusologicznego nadzoru nad grypą (SENTINEL) prowadzonego w wybranych placówkach POZ w woj. łódzkim, w pracowni wirusologii Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi od początku sezonu epidemicznego, tj. od 1 września 2017 r., przebadano łącznie 264 próbki (od 132 osób) – wymaz z gardła i nosa. Dotychczas w 35 próbkach stwierdzono obecność wirusów grypy typu B, w 1 próbce stwierdzono wirus grypy A/H1N1/ oraz z 1 próbki uzyskano wynik dodatni dla paragrypy typu 1.

Ponadto w pracowni wirusologii Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi w ramach badań przeprowadzanych poza systemem SENTINEL: w 7 próbkach (od 7 osób) stwierdzono obecność wirusów grypy typu B i w 3 próbkach (od 3 osób) stwierdzono wirusy grypy A/H1N1/.

Oprócz tego w bieżącym sezonie epidemicznym w próbkach przebadanych w innych laboratoriach niż laboratorium Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi u 58 mieszkańców woj. łódzkiego wykryto wirusy grypy typu B, u 3 wykryto wirusy grypy typu A, u 10 wirusy grypy typu A/H1N1/ oraz u 2 mieszkańców wykryto zarówno wirusy typu grypy A, jak i wirusy grypy typu B .

Odnotowano zgon 1 mieszkańca woj. łódzkiego, u którego stwierdzono zakażenie wirusem grypy typu A/H1N1/. Osoba ta chorowała na chorobę nowotworową.


 

Komunikat Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi z dnia 8 marca 2018 r. dotyczący grypy i zachorowań grypopodobnych w woj. łódzkim

Od 1 marca 2018 r. do 7 marca 2018 r. zgłoszono do powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych woj. łódzkiego 16829 przypadków zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę oraz zachorowania grypopodobne, w tym 6129 u dzieci i 10700 u osób dorosłych. W analogicznym okresie sezonu 2016/2017 zarejestrowano 8002 przypadki zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę oraz zachorowania grypopodobne, w tym 3792 u dzieci i 4210 u osób dorosłych.

Od początku sezonu epidemicznego 2017/2018, tj. od 1 września 2017 r., zarejestrowano łącznie 196282 zachorowania. W analogicznym okresie sezonu 2016/2017 zarejestrowano 196207 zachorowań.

W ramach systemu epidemiologicznego i wirusologicznego nadzoru nad grypą (SENTINEL) prowadzonego w wybranych placówkach POZ w woj. łódzkim, w pracowni wirusologii Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi od początku sezonu epidemicznego, tj. od 1 września 2017 r., przebadano łącznie 230 próbek (od 115 osób) – wymaz z gardła i nosa. Dotychczas w 27 próbkach stwierdzono obecność wirusów grypy typu B oraz z 1 próbki uzyskano wynik dodatni dla paragrypy typu 1.

Ponadto w pracowni wirusologii Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi w ramach badań przeprowadzanych poza systemem SENTINEL: w 5 próbkach (od 5 osób) stwierdzono obecność wirusów grypy typu B i w 1 próbce (od 1 osoby) stwierdzono wirus grypy A/H1N1/.

Oprócz tego w bieżącym sezonie epidemicznym w próbkach przebadanych w innych laboratoriach niż laboratorium Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi u 48 mieszkańców woj. łódzkiego wykryto wirusy grypy typu B, u 3 wykryto wirusy grypy typu A, a u 9 wirusy grypy typu A/H1N1/.

Odnotowano zgon 1 mieszkańca woj. łódzkiego, u którego stwierdzono zakażenie wirusem grypy typu A/H1N1/. Osoba ta chorowała na chorobę nowotworową. 


Komunikat Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi z dnia 1 marca 2018 r. dotyczący grypy i zachorowań grypopodobnych w woj. łódzkim

W okresie od 23 lutego 2018 r. do 28 lutego 2018 r. zgłoszono do powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych woj. łódzkiego 17160 przypadków zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę oraz zachorowania grypopodobne, w tym 6022 u dzieci i 11138 u osób dorosłych. W analogicznym okresie sezonu 2016/2017 zarejestrowano 10611 przypadków zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę oraz zachorowania grypopodobne, w tym 4329 u dzieci i 6282 u osób dorosłych.  

Od początku sezonu epidemicznego 2017/2018, tj. od 1 września 2017 r., zarejestrowano łącznie 179453 zachorowania. W analogicznym okresie sezonu 2016/2017 zarejestrowano 188205 zachorowań.

W ramach systemu epidemiologicznego i wirusologicznego nadzoru nad grypą (SENTINEL) prowadzonego w wybranych placówkach POZ w woj. łódzkim, w pracowni wirusologii Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi od początku sezonu epidemicznego, tj. od 1 września 2017 r., przebadano łącznie 218 próbek (od 109 osób) – wymaz z gardła i nosa. Dotychczas w 24 próbkach stwierdzono obecność wirusów grypy typu B oraz z 1 próbki uzyskano wynik dodatni dla paragrypy typu 1.

Ponadto w pracowni wirusologii Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi w ramach badań przeprowadzanych poza systemem Sentinel: w 2 próbkach (od 2 osób) stwierdzono obecność wirusów grypy typu B.

Oprócz tego w bieżącym sezonie epidemicznym w próbkach przebadanych w innych laboratoriach niż laboratorium Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi u 43 mieszkańców woj. łódzkiego wykryto wirusy grypy typu B, u 3 wykryto wirusy grypy typu A, a u 8 wirusy grypy typu A/H1N1/.


Komunikat Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi z dnia 23 lutego 2018 r. dotyczący grypy i zachorowań grypopodobnych w woj. łódzkim

Od 16 lutego 2018 r. do 22 lutego 2018 r. zgłoszono do powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych woj. łódzkiego 13908 przypadków zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę oraz zachorowania grypopodobne, w tym 4876 u dzieci i 9032 u osób dorosłych. W analogicznym okresie sezonu 2016/2017 zarejestrowano 12459 przypadków zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę oraz zachorowania grypopodobne, w tym 5066 u dzieci i 7393 u osób dorosłych.

Od początku sezonu epidemicznego 2017/2018, tj. od 1 września 2017 r., zarejestrowano łącznie 162293 zachorowania. W analogicznym okresie sezonu 2016/2017 zarejestrowano 177594 zachorowania.

W ramach systemu epidemiologicznego i wirusologicznego nadzoru nad grypą (SENTINEL) prowadzonego w wybranych placówkach POZ w woj. łódzkim, w pracowni wirusologii Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi od początku sezonu epidemicznego, tj. od 1 września 2017 r., przebadano łącznie 210 próbek (od 105 osób) – wymaz z gardła i nosa. Dotychczas w 21 próbkach stwierdzono obecność wirusów grypy typu B oraz z 1 próbki uzyskano wynik dodatni dla paragrypy typu 1. Ponadto w pracowni wirusologii Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi w ramach badań przeprowadzanych poza systemem SENTINEL: w 2 próbkach (od 2 osób) stwierdzono obecność wirusów grypy typu B.

Oprócz tego w bieżącym sezonie epidemicznym w próbkach przebadanych w innych laboratoriach niż laboratorium Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi u 31 mieszkańców woj. łódzkiego wykryto wirusy grypy typu B, u 3 wykryto wirusy grypy typu A, a u 5 wirusy grypy typu A/H1N1/. 


 

Komunikat Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi z dnia 16 lutego 2018 r. 

Od 8 lutego 2018 r. do 15 lutego 2018 r. zgłoszono do powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych woj. łódzkiego 16640 przypadków zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę oraz zachorowania grypopodobne, w tym 5949 u dzieci i 10691 u osób dorosłych. W analogicznym okresie sezonu 2016/2017 zarejestrowano 13863 przypadki zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę oraz zachorowania grypopodobne, w tym 4562 u dzieci i 9301 u osób dorosłych.

Od początku sezonu epidemicznego 2017/2018, tj. od 1 września 2017 r., zarejestrowano łącznie 148385 zachorowań. W analogicznym okresie sezonu 2016/2017 zarejestrowano 165135 zachorowań.

W ramach systemu epidemiologicznego i wirusologicznego nadzoru nad grypą (SENTINEL) prowadzonego w wybranych placówkach POZ w woj. łódzkim, w pracowni wirusologii Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi od początku sezonu epidemicznego, tj. od 1 września 2017 r., przebadano łącznie 206 próbek (od 103 osób) – wymaz z gardła i nosa. Dotychczas w 20 próbkach stwierdzono obecność wirusów grypy typu B. Z 1 próbki uzyskano wynik dodatni dla paragrypy typu 1.

Ponadto w bieżącym sezonie epidemicznym u 18 mieszkańców woj. łódzkiego wykryto wirusy grypy typu B, u 3 wykryto wirusy grypy typu A, a u 4 wirusy grypy typu A/H1N1 (badania wykonane poza Wojewódzką Stacją Sanitarn-Epidemiologiczną w Łodzi). 


Komunikat Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi z dnia 8 lutego 2018 r. 

Od 1 lutego 2018 r. do 7 lutego 2018 r. zgłoszono do powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych woj. łódzkiego 12176 przypadków zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę oraz zachorowania grypopodobne, w tym 5081 u dzieci i 7095 u osób dorosłych. W analogicznym okresie sezonu 2016/2017 zarejestrowano 16590 przypadków zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę oraz zachorowania grypopodobne, w tym 4825 u dzieci i 11765 u osób dorosłych.

Od początku sezonu epidemicznego 2017/2018, tj. od 1 września 2017 r., zarejestrowano łącznie 131745 zachorowań. W analogicznym okresie sezonu 2016/2017 zarejestrowano 151272 zachorowania.

W ramach systemu epidemiologicznego i wirusologicznego nadzoru nad grypą (SENTINEL) prowadzonego w wybranych placówkach POZ w woj. łódzkim, w pracowni wirusologii Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi od początku sezonu epidemicznego, tj. od 1 września 2017 r., przebadano łącznie 192 próbki (od 96 osób) – wymaz z gardła i nosa. Dotychczas w 16 próbkach stwierdzono obecność wirusów grypy typu B. Z 1 próbki uzyskano wynik dodatni dla paragrypy typu 1.

Ponadto w bieżącym sezonie epidemicznym u 9 mieszkańców woj. łódzkiego wykryto wirusy grypy typu B, u 1 wykryto wirus grypy typu A, a u 2 wirusy grypy typu A/H1N1 (badania wykonane poza Wojewódzką Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Łodzi).


Komunikat Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi z dnia 1 lutego 2017 r.

W okresie od 23 stycznia 2018 r. do 31 stycznia 2018 r. zgłoszono do powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych woj. łódzkiego 12344 przypadki zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę oraz zachorowania grypopodobne, w tym 5640 u dzieci i 6704 u osób dorosłych. W analogicznym okresie sezonu 2016/2017 zarejestrowano 25194 przypadki zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę oraz zachorowania grypopodobne, w tym 8143 u dzieci i 17051 u osób dorosłych.

Od początku sezonu epidemicznego 2017/2018, tj. od 1 września 2017 r., zarejestrowano łącznie 119569 zachorowań. W analogicznym okresie sezonu 2016/2017 zarejestrowano 134682 zachorowania.

W ramach systemu epidemiologicznego i wirusologicznego nadzoru nad grypą (SENTINEL) prowadzonego w wybranych placówkach POZ w woj. łódzkim, w pracowni wirusologii Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi od początku sezonu epidemicznego, tj. od 1 września 2017 r., przebadano łącznie 166 próbek (od 83 osób) – wymaz z gardła i nosa. Dotychczas w 8 próbkach stwierdzono obecność wirusów grypy typu B oraz z 1 próbki uzyskano wynik dodatni dla paragrypy typu 1.

Ponadto w bieżącym sezonie epidemicznym u 7 mieszkańców woj. łódzkiego wykryto wirusy grypy typu B, a u 2 wirusy grypy typu A/H1N1/ – badania wykonane poza Wojewódzką Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Łodzi.


Komunikat Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi z dnia 23 stycznia 2017 r.

W okresie od 16 stycznia 2018 r. do 22 stycznia 2018 r. zgłoszono do powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych woj. łódzkiego 6709 przypadków zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę oraz zachorowania grypopodobne, w tym 2655 u dzieci i 4054 u osób dorosłych. W analogicznym okresie sezonu 2016/2017 zarejestrowano 15815 przypadków zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę oraz zachorowania grypopodobne, w tym 5765 u dzieci i 10050 u osób dorosłych. Od początku sezonu epidemicznego 2017/2018, tj. od 1 września 2017 r., zarejestrowano łącznie 107225 zachorowań. W analogicznym okresie sezonu 2016/2017 zarejestrowano 109488 zachorowań.

W ramach systemu epidemiologicznego i wirusologicznego nadzoru nad grypą (SENTINEL) prowadzonego w wybranych placówkach POZ w woj. łódzkim, w pracowni wirusologii Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi od początku sezonu epidemicznego, tj. od 1 września 2017 r., przebadano łącznie 138 próbek (od 69 osób) – wymaz z gardła i nosa. Dotychczas z żadnej próbki nie wyizolowano wirusów grypy. Z 1 próbki uzyskano wynik dodatni dla paragrypy typu 1.

Ponadto w bieżącym sezonie epidemicznym u 2 mieszkańców woj. łódzkiego wykryto wirusy grypy typu B (badania wykonane poza Wojewódzką Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Łodzi).


Komunikat Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi z dnia 16 stycznia 2017 r.

W okresie od 8 stycznia 2018 r. do 15 stycznia 2018 r. zgłoszono do powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych woj. łódzkiego 7426 przypadków zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę oraz zachorowania grypopodobne, w tym 3232 u dzieci i 4194 u osób dorosłych. W analogicznym okresie sezonu 2016/2017 zarejestrowano 10162 przypadki zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę oraz zachorowania grypopodobne, w tym 3724 u dzieci i 6438 u osób dorosłych.

Od początku sezonu epidemicznego 2017/2018, tj. od 1 września 2017 r., zarejestrowano łącznie 100516 zachorowań. W analogicznym okresie sezonu 2016/2017 zarejestrowano 93673 zachorowania.

W ramach systemu epidemiologicznego i wirusologicznego nadzoru nad grypą (SENTINEL) prowadzonego w wybranych placówkach POZ w woj. łódzkim, w pracowni wirusologii Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi od początku sezonu epidemicznego, tj. od 1 września 2017 r., przebadano łącznie 138 próbek (od 69 osób) – wymaz z gardła i nosa. Dotychczas z żadnej próbki nie wyizolowano wirusów grypy. Z 1 próbki uzyskano wynik dodatni dla paragrypy typu 1.

Ponadto w bieżącym sezonie epidemicznym u 2 mieszkańców woj. łódzkiego wykryto wirusy grypy typu B (badania wykonane poza Wojewódzką Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Łodzi).


Komunikat Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi z dnia 8 stycznia 2017 r.

W okresie od 1 stycznia 2018 r. do 7 stycznia 2018 r. zgłoszono do powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych woj. łódzkiego 6500 przypadków zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę oraz zachorowania grypopodobne, w tym 2876 u dzieci i 3624 u osób dorosłych. W analogicznym okresie sezonu 2016/2017 zarejestrowano 7493 przypadki zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę oraz zachorowania grypopodobne, w tym 3040 u dzieci i 4453 u osób dorosłych.

Od początku sezonu epidemicznego 2017/2018, tj. od 1 września 2017 r., zarejestrowano łącznie 93090 zachorowań. W analogicznym okresie sezonu 2016/2017 zarejestrowano 83511 zachorowań.

W ramach systemu epidemiologicznego i wirusologicznego nadzoru nad grypą (SENTINEL) prowadzonego w wybranych placówkach POZ w woj. łódzkim, w pracowni wirusologii Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi od początku sezonu epidemicznego, tj. od 1 września 2017 r. przebadano łącznie 134 próbki (od 67 osób) – wymaz z gardła i nosa. Dotychczas z żadnej próbki nie wyizolowano wirusa grypy. Z 1 próbki uzyskano wynik dodatni dla paragrypy typu 1.


Komunikat Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi z dnia 3 stycznia 2017 r.

W okresie od 23 grudnia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. zgłoszono do powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych woj. łódzkiego 3814 przypadków zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę oraz zachorowania grypopodobne, w tym 1906 u dzieci i 1908 u osób dorosłych. W analogicznym okresie sezonu 2016/2017 zarejestrowano 7938 przypadków zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę oraz zachorowania grypopodobne, w tym 3591 u dzieci i 4347 u osób dorosłych.

Od początku sezonu epidemicznego 2017/2018, tj. od 1 września 2017 r., zarejestrowano łącznie 86590 zachorowań. W analogicznym okresie sezonu 2016/2017 zarejestrowano 76018 zachorowań.

W ramach systemu epidemiologicznego i wirusologicznego nadzoru nad grypą (SENTINEL) prowadzonego w wybranych placówkach POZ w woj. łódzkim, w pracowni wirusologii Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi od początku sezonu epidemicznego, tj. od 1 września 2017 r., przebadano łącznie 134 próbki (od 67 osób) – wymaz z gardła i nosa. Dotychczas z żadnej próbki nie wyizolowano wirusa grypy. Z 1 próbki uzyskano wynik dodatni dla paragrypy typu 1.


Komunikat Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi z dnia 27 grudnia 2017 r.

W okresie od 16 grudnia 2017 r. do 22 grudnia 2017 r. zgłoszono do powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych woj. łódzkiego 5964 przypadki zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę oraz zachorowania grypopodobne, w tym 3166 u dzieci i 2798 u osób dorosłych. W analogicznym okresie sezonu 2016/2017 zarejestrowano 5304 przypadki zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę oraz zachorowania grypopodobne, w tym 2434 u dzieci i 2870 u osób dorosłych.

Od początku sezonu epidemicznego 2017/2018, tj. od 1 września 2017 r., zarejestrowano łącznie 82776 zachorowań. W analogicznym okresie sezonu 2016/2017 zarejestrowano 68080 zachorowań.

W ramach systemu epidemiologicznego i wirusologicznego nadzoru nad grypą (SENTINEL) prowadzonego w wybranych placówkach POZ w woj. łódzkim, w pracowni wirusologii Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi od początku sezonu epidemicznego, tj. od 1 września 2017 r., przebadano łącznie 134 próbki (od 67 osób) – wymaz z gardła i nosa. Dotychczas z żadnej próbki nie wyizolowano wirusa grypy. Z 1 próbki uzyskano wynik dodatni dla paragrypy typu 1.


Komunikat Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi z dnia 18 grudnia 2017 r.

W okresie od 8 grudnia 2017 r. do 15 grudnia 2017 r. zgłoszono do powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych woj. łódzkiego 7240 przypadków zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę oraz zachorowania grypopodobne, w tym 3615 u dzieci i 3625 u osób dorosłych. W analogicznym okresie sezonu 2016/2017 zarejestrowano 5724 przypadki zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę oraz zachorowania grypopodobne, w tym 2801 u dzieci i 2923 u osób dorosłych.

Od początku sezonu epidemicznego 2017/2018, tj. od 1 września 2017 r., zarejestrowano łącznie 76812 zachorowań. W analogicznym okresie sezonu 2016/2017 zarejestrowano 62776 zachorowań.

W ramach systemu epidemiologicznego i wirusologicznego nadzoru nad grypą (SENTINEL) prowadzonego w wybranych placówkach POZ w woj. łódzkim, w pracowni wirusologii Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi od początku sezonu epidemicznego, tj. od 1 września 2017 r., przebadano łącznie 134 próbki (od 67 osób) – wymaz z gardła i nosa. Dotychczas z żadnej próbki nie wyizolowano wirusa grypy. Z 1 próbki uzyskano wynik dodatni dla paragrypy typu 1.


Komunikat Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi z dnia 8 grudnia 2017 r.

W okresie od 1 grudnia 2017 r. do 7 grudnia 2017 r. zgłoszono do powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych woj. łódzkiego 7722 przypadki zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę oraz zachorowania grypopodobne, w tym 4017 u dzieci i 3705 u osób dorosłych. W analogicznym okresie sezonu 2016/2017 zarejestrowano 4906 przypadków zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę oraz zachorowania grypopodobne, w tym 2219 u dzieci i 2687 u osób dorosłych.

Od początku sezonu epidemicznego 2017/2018 tj. od 1 września 2017 r., zarejestrowano łącznie 69572 zachorowania. W analogicznym okresie sezonu 2016/2017 zarejestrowano 57052 zachorowania.

W ramach systemu epidemiologicznego i wirusologicznego nadzoru nad grypą (SENTINEL) prowadzonego w wybranych placówkach POZ w woj. łódzkim, w pracowni wirusologii Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi od początku sezonu epidemicznego, tj. od 1 września 2017 r., przebadano łącznie 124 próbki (od 62 osób) – wymaz z gardła i nosa. Dotychczas z żadnej próbki nie wyizolowano wirusa grypy. Z 1 próbki uzyskano wynik dodatni dla paragrypy typu 1.


Komunikat Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi z dnia 1 grudnia 2017 r.

W okresie od 23 listopada 2017 r. do 30 listopada 2017 r. zgłoszono do powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych woj. łódzkiego 5224 przypadki zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę oraz zachorowania grypopodobne, w tym 2767 u dzieci i 2457 u osób dorosłych. W analogicznym okresie sezonu 2016/2017 zarejestrowano 6026 przypadków zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę oraz zachorowania grypopodobne, w tym 2847 u dzieci i 3179 u osób dorosłych.

Od początku sezonu epidemicznego 2017/2018, tj. od 1 września 2017 r., zarejestrowano łącznie 61850 zachorowań. W analogicznym okresie sezonu 2016/2017 zarejestrowano 52146 zachorowań.

W ramach systemu epidemiologicznego i wirusologicznego nadzoru nad grypą (SENTINEL) prowadzonego w wybranych placówkach POZ w woj. łódzkim, w pracowni wirusologii Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi od początku sezonu epidemicznego, tj. od 1 września 2017 r., przebadano łącznie 112 próbek (od 56 osób) – wymaz z gardła i nosa. Dotychczas z żadnej próbki nie wyizolowano wirusa grypy. Z 1 próbki uzyskano wynik dodatni dla paragrypy typu 1.


Komunikat Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi z dnia 23 listopada 2017 r.

W okresie od 16 listopada 2017 r. do 22 listopada 2017 r. zgłoszono do powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych województwa łódzkiego 5920 przypadków zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę oraz zachorowania grypopodobne, w tym 2989 u dzieci i 2931 u osób dorosłych. W analogicznym okresie sezonu 2016/2017 zarejestrowano 5224 przypadki zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę oraz zachorowania grypopodobne, w tym 2598 u dzieci i 2626 u osób dorosłych.

Od początku sezonu epidemicznego 2017/2018, tj. od 1 września 2017 r., zarejestrowano łącznie 56626 zachorowań. W analogicznym okresie sezonu 2016/2017 zarejestrowano 46120 zachorowań.

W ramach systemu epidemiologicznego i wirusologicznego nadzoru nad grypą (SENTINEL) prowadzonego w wybranych placówkach POZ w województwie łódzkim, w pracowni wirusologii Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi od początku sezonu epidemicznego, tj. od 1 września 2017 r., przebadano łącznie 90 próbek (od 45 osób) – wymaz z gardła i nosa. Dotychczas z żadnej próbki nie wyizolowano wirusa grypy. Z 1 próbki uzyskano wynik dodatni dla paragrypy typu 1.


Komunikat Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi z dnia 16 listopada 2017 r.

W okresie od 8 listopada 2017 r. do 15 listopada 2017 r. zgłoszono do powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych województwa łódzkiego 6408 przypadków zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę oraz zachorowania grypopodobne, w tym 3118 u dzieci i 3290 u osób dorosłych. W analogicznym okresie sezonu 2016/2017 zarejestrowano 5353 przypadki zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę oraz zachorowania grypopodobne, w tym 2479 u dzieci i 2874 u osób dorosłych.

Od początku sezonu epidemicznego 2017/2018, tj. od 1 września 2017 r., zarejestrowano łącznie 50706 zachorowań. W analogicznym okresie sezonu 2016/2017 zarejestrowano 40896 zachorowań.

W ramach systemu epidemiologicznego i wirusologicznego nadzoru nad grypą (SENTINEL) prowadzonego w wybranych placówkach POZ w województwie łódzkim, w pracowni wirusologii Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi od początku sezonu epidemicznego, tj. od 1 września 2017 r., przebadano łącznie 80 próbek (od 40 osób) – wymaz z gardła i nosa. Dotychczas z żadnej próbki nie wyizolowano wirusa grypy. Z 1 próbki uzyskano wynik dodatni dla paragrypy typu 1.


Komunikat Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi z dnia 8 listopada 2017 r.

W okresie od 1 listopada 2017 r. do 7 listopada 2017 r. zgłoszono do powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych województwa łódzkiego 5377 przypadków zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę oraz zachorowania grypopodobne, w tym 2573 u dzieci i 2804 u osób dorosłych. W analogicznym okresie sezonu 2016/2017 zarejestrowano 5647 przypadków zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę oraz zachorowania grypopodobne, w tym 2573 u dzieci i 3074 u osób dorosłych.

Od początku sezonu epidemicznego 2017/2018, tj. od 1 września 2017 r., zarejestrowano łącznie 44298 zachorowań. W analogicznym okresie sezonu 2016/2017 zarejestrowano 35543 zachorowania.

W ramach systemu epidemiologicznego i wirusologicznego nadzoru nad grypą (SENTINEL) prowadzonego w wybranych placówkach POZ w województwie łódzkim, w pracowni wirusologii Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi od początku sezonu epidemicznego, tj. od 1 września 2017 r., przebadano łącznie 68 próbek (od 34 osób) – wymaz z gardła i nosa. Dotychczas z żadnej próbki nie wyizolowano wirusa grypy. Z 1 próbki uzyskano wynik dodatni dla paragrypy typu 1.


Komunikat Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi z dnia 2 listopada 2017 r.

W okresie od 23 października 2017 r. do 31 października 2017 r. zgłoszono do powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych województwa łódzkiego 7646 przypadków zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę oraz zachorowania grypopodobne, w tym 3663 u dzieci i 3983 u osób dorosłych. W analogicznym okresie sezonu 2016/2017 zarejestrowano 5682 przypadki zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę oraz zachorowania grypopodobne, w tym 2689 u dzieci i 2993 u osób dorosłych.

Od początku sezonu epidemicznego 2017/2018 tj., od 1 września 2017 r., zarejestrowano łącznie 38921 zachorowań. W analogicznym okresie sezonu 2016/2017 zarejestrowano 29896 zachorowań.

W ramach systemu epidemiologicznego i wirusologicznego nadzoru nad grypą (SENTINEL) prowadzonego w wybranych placówkach POZ w województwie łódzkim, w pracowni wirusologii Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi od początku sezonu epidemicznego, tj. od 1 września 2017 r., przebadano łącznie 62 próbki (od 31 osób) – wymaz z gardła i nosa. Dotychczas z żadnej próbki nie wyizolowano wirusa grypy. Z 1 próbki uzyskano wynik dodatni dla paragrypy typu 1.


Komunikat Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi z dnia 23 października 2017 r.

W okresie od 15 października 2017 r. do 22 października 2017 r. zgłoszono do powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych województwa łódzkiego 6266 przypadków zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę oraz zachorowania grypopodobne, w tym 2998 u dzieci i 3268 u osób dorosłych. W analogicznym okresie sezonu 2016/2017 zarejestrowano 4897 przypadków zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę oraz zachorowania grypopodobne, w tym 2394 u dzieci i 2503 u osób dorosłych.

Od początku sezonu epidemicznego 2017/2018 tj. od 1 września 2017 r., zarejestrowano łącznie 31275 zachorowań. W analogicznym okresie sezonu 2016/2017 zarejestrowano 24214 zachorowań.

W ramach systemu epidemiologicznego i wirusologicznego nadzoru nad grypą (SENTINEL) prowadzonego w wybranych placówkach POZ w województwie łódzkim, w pracowni wirusologii Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi od początku sezonu epidemicznego, tj. od 1 września 2017 r., przebadano łącznie 48 próbek (od 24 osób) – wymaz z gardła i nosa. Dotychczas z żadnej próbki nie wyizolowano wirusa grypy.


Komunikat Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi z dnia 16 października 2017 r.

W okresie od 8 października 2017 r. do 15 października 2017 r. zgłoszono do powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych województwa łódzkiego 5767 przypadków zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę oraz zachorowania grypopodobne, w tym 2590 u dzieci i 3177 u osób dorosłych. W analogicznym okresie sezonu 2016/2017 zarejestrowano 5473 przypadki zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę oraz zachorowania grypopodobne, w tym 2724 u dzieci i 2749 u osób dorosłych.

Od początku sezonu epidemicznego 2017/2018, tj. od 1 września 2017 r., zarejestrowano łącznie 25009 zachorowań. W analogicznym okresie sezonu 2016/2017 zarejestrowano 19317 zachorowań.

W ramach systemu epidemiologicznego i wirusologicznego nadzoru nad grypą (SENTINEL) prowadzonego w wybranych placówkach POZ w województwie łódzkim, w pracowni wirusologii Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi od początku sezonu epidemicznego, tj. od 1 września 2017 r., przebadano łącznie 34 próbki (od 17 osób) – wymaz z gardła i nosa. Dotychczas z żadnej próbki nie wyizolowano wirusa grypy.


Komunikat Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi z dnia 9 października 2017 r.

W okresie od 1 października 2017 r. do 7 października 2017 r. zgłoszono do powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych województwa łódzkiego 4747 przypadków zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę oraz zachorowania grypopodobne, w tym 2230 u dzieci i 2517 u osób dorosłych. W analogicznym okresie sezonu 2016/2017 zarejestrowano 3292 przypadki zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę oraz zachorowania grypopodobne, w tym 1633 u dzieci i 1659 u osób dorosłych.

Od początku sezonu epidemicznego 2017/2018, tj. od 1 września 2017 r., zarejestrowano łącznie 19242 zachorowania. W analogicznym okresie sezonu 2016/2017 zarejestrowano 13844 zachorowania.

W ramach systemu epidemiologicznego i wirusologicznego nadzoru nad grypą (SENTINEL) prowadzonego w wybranych placówkach POZ w województwie łódzkim, w pracowni wirusologii Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi od początku sezonu epidemicznego tj. od 1 września 2017 r., przebadano łącznie 18 próbek (od 9 osób) – wymaz z gardła i nosa. Dotychczas z żadnej próbki nie wyizolowano wirusa grypy.


Komunikat Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi z dnia 2 października 2017 r.

W okresie od 23 września 2017 r. do 30 września 2017 r. zgłoszono do powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych województwa łódzkiego 6356 przypadków zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę oraz zachorowania grypopodobne, w tym 3102 u dziec i u 3254 osób dorosłych. W analogicznym okresie sezonu 2016/2017 zarejestrowano 4716 przypadków zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę oraz zachorowania grypopodobne, w tym 2722 u dzieci i 1994 u osób dorosłych.

Od początku sezonu epidemicznego 2017/2018, tj. od 1 września 2017 r., zarejestrowano łącznie 14495 zachorowań. W analogicznym okresie sezonu 2016/2017 zarejestrowano 10552 zachorowania.

W ramach systemu epidemiologicznego i wirusologicznego nadzoru nad grypą (SENTINEL) prowadzonego w wybranych placówkach POZ w województwie łódzkim, w pracowni wirusologii Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi od początku sezonu epidemicznego, tj. od 1 września 2017 r., przebadano łącznie 4 próbki (od 2 osób) – wymaz z gardła i nosa. Dotychczas z żadnej próbki nie wyizolowano wirusa grypy.


Komunikat Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi z dnia 25 września 2017 r.

W okresie od 16 września 2017 r. do 22 września 2017 r. zgłoszono do powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych województwa łódzkiego 4291 przypadków zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę oraz zachorowania grypopodobne, w tym 2397 u dzieci i 1894 u osób dorosłych. W analogicznym okresie sezonu 2016/2017 zarejestrowano 2783 przypadki zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę oraz zachorowania grypopodobne, w tym  1591 u dzieci i 1192 u osób dorosłych. 

Od początku sezonu epidemicznego 2017/2018, tj. od 1 września 2017 r., zarejestrowano łącznie 8139 zachorowań. W analogicznym okresie sezonu 2016/2017 zarejestrowano 5836 zachorowań.


Komunikat Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi z dnia 18 września 2017 r.

W okresie od 8 września 2017 r. do 15 września 2017 r. zgłoszono do powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych województwa łódzkiego 2481 przypadków zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę oraz zachorowania grypopodobne, w tym 1387 u dzieci i u 1094 osób dorosłych. W analogicznym okresie sezonu 2016/2017 zarejestrowano 2280 przypadków zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę oraz zachorowania grypopodobne, w tym 1283 u dzieci i 997 u osób dorosłych.  


Komunikat Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi z dnia 8 września 2017 r.

W okresie od 1 września 2017 r. do 7 września 2017 r. zgłoszono do powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych województwa łódzkiego 1367 przypadków zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę oraz zachorowania grypopodobne, w tym 572 u dzieci i 795 u osób dorosłych. W analogicznym okresie sezonu 2016/2017 zarejestrowano 773 przypadki zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę oraz zachorowania grypopodobne, w tym 384 u dzieci i 389 u osób dorosłych.  

facebooklogo stuleciaOstrzeżenia publiczneGrypanosicielstwoodraSzczepienia ochronneSzczepienia.infoDopalaczeOcena stanu sanitarnego woj. łódzkiego w 2018 r.ocena wodyBądź z nami, bądź bezpiecznyniepodlegla