90-046 Łódź, ul. Wodna 40, tel.: +48 42 25 36 200, e-mail: wsselodz@pis.lodz.pl

Informacja dla producentów kiełków i nasion do kiełkowania

W dniu 8 lipca 2017 r. został opublikowany poradnik Europejskiego Stowarzyszenia ds. Skiełkowanych Nasion Przewodnik ESSA w zakresie higieny produkcji kiełków i nasion do kiełkowania (2017/C 220/03), który obejmuje minimalne wymogi w zakresie produkcji kiełków w UE. Celem tego poradnika jest zapewnienie wyczerpujących instrukcji dotyczących praktyk w zakresie higieny do celów bezpiecznej produkcji kiełków i nasion do kiełkowania oraz udostępnienie tych informacji producentom kiełków w państwach europejskich i innych krajach:

facebooklogo stuleciaBezpieczne wakacjeKąpieliskanosicielstwoOstrzeżenia publiczneodraSzczepienia ochronneSzczepienia.infoDopalaczeOcena stanu sanitarnego woj. łódzkiego w 2018 r.ocena wodyBądź z nami, bądź bezpiecznyniepodlegla