90-046 Łódź, ul. Wodna 40, tel.: +48 42 25 36 200, e-mail: wsselodz@pis.lodz.pl

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy w WSSE w Łodzi

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str.1), dalej: RODO, informujemy, że:
 
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Łódzki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny z siedzibą w Łodzi (90-046), ul. Wodna 40.
 
2) Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi są następujące: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łodzi, ul. Wodna 40, 90-046 Łódź; redakcja@pis.lodz.pl
 
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu niniejszej rekrutacji, na podstawie art. 22Kodeksu pracy oraz art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, na podstawie Pana/Pani dobrowolnej zgody.
 
4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż do czasu zakończenia niniejszej rekrutacji.
 
5) Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Dyrekcja Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi oraz właściwe merytorycznie komórki organizacyjne Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi.
 
6) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej lub elektronicznej na adres e-mail: kadry@pis.lodz.pl
 
7) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 
8) Podanie przez Panią/Pania danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z przeprowadzeniem procesu niniejszej rekrutacji.
 
9) Przetwarzanie danych nie jest związane z zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji, w tym profilowaniem.
 
Sars-cov-2 statystykaOstrzeżenia publicznefacebookwodaSzczepienia ochronneSzczepienia.infoDopalaczeOcena stanu sanitarnego woj. łódzkiego w 2018 r.Bądź z nami, bądź bezpiecznyWFOŚiGWniepodlegla