90-046 Łódź, ul. Wodna 40, tel.: +48 42 25 36 200, e-mail: wsselodz@pis.lodz.pl

Badania na nosicielstwo (dawna książeczka zdrowia)

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łodzi wykonuje badania na nosicielstwo pałeczek Salmonella i Shigella (badania do celów sanitarno-epidemiologicznych – dawna książeczka zdrowia).

  • Należy zgłosić się do punktu przyjmowania próbek Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi (90-046 Łódź, ul. Wodna 40) w celu bezpłatnego pobrania zestawu do pobierania próbek kału.
  • Wydawanie zestawu do pobrania próbek: poniedziałek – piątek, w godzinach 8:00 – 15:00.
  • Przyjmowanie próbek do badań laboratoryjnych: poniedziałek – piątek, w godzinach 08:00 – 10:00.
  • Koszt badania – 90 zł.
  • Płatności za badanie dokonuje się w kasie WSSE w Łodzi (tylko gotówką) w dniu dostarczenia próbek.
  • Czas oczekiwania na wynik badania: 4 dni robocze.
  • Wydawanie wyników odbywa się w punkcie przyjmowania próbek: poniedziałek – piątek, w godzinach 12:00 – 15:00.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 42 25 36 398.

facebooklogo stuleciaBezpieczne wakacjeKąpieliskaOstrzeżenia publiczneodraSzczepienia ochronneSzczepienia.infoDopalaczeOcena stanu sanitarnego woj. łódzkiego w 2018 r.ocena wodyBądź z nami, bądź bezpiecznyniepodlegla