90-046 Łódź, ul. Wodna 40, tel.: +48 42 25 36 200, e-mail: wsselodz@pis.lodz.pl

WZW A – informacje

WZW A – informacje

W ostatnim czasie w woj. łódzkim, jak również w całej Polsce i całej Europie, odnotowywany jest wzrost zachorowań na wirusowe zapalenie wątroby typu A. Według danych Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny, w 2017 r. w Polsce na WZW A zachorowało 3014 osób (w 2016 r. – 35). W 2017 r. w woj. łódzkim zgłoszono 260 przypadków (zapadalność 10,48), natomiast w roku 2016 – 2 przypadki (zapadalność 0,08). Zapadalność na WZW A była więc w roku 2017 ok. 130 razy większa niż w roku 2016. Od początku 2018 r. do 15 lipca br. stwierdzono w całej Polsce 864 zachorowania (w analogicznym okresie w roku 2017 – 557). 

Wzrost zapadalności na WZW A w woj. łódzkim obserwujemy od marca 2017 r. Szczyt zachorowań odnotowano w okresie letnim, na przełomie lipca i sierpnia, jednak zwiększona liczba przypadków WZW A utrzymuje się nadal. Od początku 2018 r. do końca czerwca w woj. łódzkim zarejestrowano 42 zachorowania na WZW A.

Zachorowania początkowo dotyczyły mężczyzn mających kontakty seksualne z mężczyznami, a następnie objęły inne grupy ludności.

Wirusowe zapalenie wątroby typu A to ostra choroba zakaźna wywoływana przez wirus zapalenia wątroby typu A (HAV), odpowiedzialny za ostre stany zapalne i uszkodzenie miąższu wątroby. Ludzie są jedynym rezerwuarem tego wirusa. Do zakażenia dochodzi głównie poprzez:

  • kontakt bezpośredni z zakażonym człowiekiem (np. przeniesienie wirusa znajdującego się na nieumytych po wyjściu z toalety rękach);
  • spożycie skażonego pożywienia (np. niemytych owoców) i skażonej wody;
  • kontakt seksualny z osobą zakażoną lub chorą.

Okres wylegania choroby wynosi przeciętnie 30 dni. Choroba zaczyna się nagle, a jej przebieg zależy od wieku chorego. Łagodniej przebiega u dzieci, ciężej u dorosłych. Główne objawy to osłabienie, bóle głowy, nudności, wymioty, stany podgorączkowe, bóle stawowe, objawy grypopodobne. Następnie pojawia się najbardziej charakterystyczny i widoczny objaw choroby – żółtaczka (zżółknięcie skóry i twardówek oczu), której może towarzyszyć powiększenie wątroby. Żółtaczka utrzymuje się od 1 do kilku tygodni.

Metody zapobiegania:

  • przestrzeganie zasad higieny osobistej;
  • mycie rąk po wyjściu z toalety;
  • mycie rąk przed przygotowaniem posiłków i przed jedzeniem;
  • szczepienie osób zatrudnionym przy dystrybucji i produkcji żywności, usuwaniu odpadów komunalnych i płynnych nieczystości oraz przy konserwacji urządzeń służących temu celowi;
  • szczepienie dzieci w wieku przedszkolnym, szkolnym i młodzieży, które nie chorowały na WZW A;
  • szczepienie osób wyjeżdżających do krajów o wysokiej i pośredniej endemiczności zachorowań na WZW A.

Zobacz:

facebooklogo stuleciaBezpieczne wakacjeKąpieliskanosicielstwoOstrzeżenia publiczneodraSzczepienia ochronneSzczepienia.infoDopalaczeOcena stanu sanitarnego woj. łódzkiego w 2018 r.ocena wodyBądź z nami, bądź bezpiecznyniepodlegla