90-046 Łódź, ul. Wodna 40, tel.: +48 42 25 36 200, e-mail: wsselodz@pis.lodz.pl

Dzień dla Zdrowia

Wojewódzka Strategia Prozdrowotna „Dzień dla Zdrowia”

 

 

„DZIEŃ DLA ZDROWIA” jest kontynuacją realizowanej w 2008 roku Wojewódzkiej Kampanii Profilaktycznej „Grunt To Zdrowie”. Wprowadzone modyfikacje pozwoliły na zwiększenie grupy odbiorców, do których działania są kierowane, oraz rozszerzenie zakresu podejmowanej tematyki.

Cele Strategii:

 • zaktywizowanie jednostek samorządu terytorialnego oraz środowisk lokalnych do działań na rzecz umocnienia zdrowia i propagowania zachowań prozdrowotnych mieszkańców,

 • zahamowanie zachorowań na nowotwory i inne choroby cywilizacyjne,

 • rozpowszechnienie Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem jako zbioru zasad wspierających zdrowie,

 • zwiększenie świadomości społecznej w zakresie profilaktyki chorób nowotworowych, schorzeń układu krążenia, cukrzycy, uzależnień, nieprawidłowego odżywiania itp.,

 • kształtowanie prawidłowych nawyków zdrowotnych mających na celu dbałość o jakość własnego zdrowia i osób bliskich,

 • wskazanie zagrożeń zdrowotnych i chorób związanych z pracą w rolnictwie.

Organizatorem, koordynatorem i realizatorem działań Strategii „DZIEŃ DLA ZDROWIA” jest Państwowa Inspekcja Sanitarna województwa łódzkiego, działająca we współpracy z partnerami lokalnymi.

Strategia jest skierowana do mieszkańców gmin województwa łódzkiego, instytucji, lokalnych społeczności, członków stowarzyszeń i organizacji pozarządowych działających w środowisku wiejskim.

Ideą działań jest zorganizowanie jednodniowego przedsięwzięcia, którego tematyka związana będzie z edukacją zdrowotną.

Partnerzy działań Strategii:

 • Powiatowe Stacje Sanitarno – Epidemiologiczne,

 • Wojewódzki Ośrodek Koordynujący w Łodzi – Populacyjny Program Wczesnego Wykrywania Raka Piersi,

 • samorządy lokalne,

 • ZOZ-y i NZOZ-y,

 • Domy Kultury,

 • prywatni przedsiębiorcy,

 • Regionalny Ośrodek Onkologiczny w Łodzi,

 • NZOZ „Medica” Łódź,

 • NZOZ SALVE Łódź,

 • media lokalne,

 • ośrodki doradztwa rolniczego,

 • Agencja Rynku Rolnego.

Formy działań wykorzystywane w realizacji założeń Strategii:

 • fora dyskusyjne,

 • spotkania z ekspertami,

 • warsztaty edukacyjne (np. z zakresu nauki samobadania piersi, pierwszej pomocy przedmedycznej),

 • seanse filmowe o tematyce zdrowotnej,

 • festyny rodzinne,

 • konkursy wiedzy o zdrowiu,

 • wystawy prac plastycznych,

 • badania profilaktyczne m. in.:

 • pomiary ciśnienia krwi,

 • badanie poziomu cukru we krwi,

 • badanie cholesterolu we krwi,

 • pomiar zawartości tlenku węgla w wydychanym powietrzu,

 • pomiar wskaźnika BMI,

 • mammografia,

 • cytologia,

 • prześwietlenia RTG,

 • spirometria.

Sars-cov-2 statystykaOstrzeżenia publicznefacebookwodaSzczepienia ochronneSzczepienia.infoDopalaczeOcena stanu sanitarnego woj. łódzkiego w 2018 r.Bądź z nami, bądź bezpiecznyWFOŚiGWniepodlegla