90-046 Łódź, ul. Wodna 40, tel.: +48 42 25 36 200, e-mail: wsselodz@pis.lodz.pl

Moje dziecko idzie do szkoły

Moje Dziecko Idzie do Szkoły

 

 

Rozpoczęcie przez dziecko nauki w szkole wiąże się z wieloma istotnymi zmianami w życiu całej jego rodziny. Obowiązki szkolne, nowe środowisko, nowa organizacja czasu zbiegają się z okresem intensywnego wzrostu dziecka i mogą mieć wpływ na jego zdrowie i prawidłowy rozwój. Świadomość wpływu różnych czynników na samopoczucie dziecka i umiejętne postępowanie może zapobiec lub znacznie złagodzić ich negatywne oddziaływanie na młody organizm.

Celem programu „Moje Dziecko Idzie do Szkoły” jest podniesienie poziomu wiedzy rodziców dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym na temat zdrowego stylu życia, roli w kształtowaniu prawidłowych nawyków zdrowotnych oraz przekonanie o słuszności podejmowanych działań profilaktycznych w domu i środowisku szkolnym.

W roku szkolnym 2012/2013 odbyła się pilotażowa edycja programu w województwie łódzkim która objęła 9 powiatów.

W roku szkolnym 2013/2014 program realizowany był w 17 szkołach 7 powiatów województwa łódzkiego. Programem objętych zostało 980 uczniów z 40 klas szkół podstawowych.

W roku szkolnym 2014/2015 realizację Programu zaplanowano w 13 szkołach 7 powiatów województwa łódzkiego.

Sars-cov-2 statystykaOstrzeżenia publicznefacebookwodaSzczepienia ochronneSzczepienia.infoDopalaczeOcena stanu sanitarnego woj. łódzkiego w 2018 r.Bądź z nami, bądź bezpiecznyWFOŚiGWniepodlegla