90-046 Łódź, ul. Wodna 40, tel.: +48 42 25 36 200, e-mail: wsselodz@pis.lodz.pl

Komunikaty Łódzkiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego dotyczące grypy i zachorowań grypopodobnych w województwie łódzkim - sezon epidemiczny 2018/2019

Komunikat Łódzkiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z dnia 6 maja 2019 r.

W okresie od 23 kwietnia 2019 r. do 30 kwietnia 2019 r. zgłoszono do powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych woj. łódzkiego 2029 przypadków zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę oraz zachorowania grypopodobne, w tym 1056 u dzieci i 973 u osób dorosłych. W analogicznym okresie sezonu 2017/2018 zarejestrowano 4293 przypadki zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę oraz zachorowania grypopodobne, w tym 2045 u dzieci i 2248 u osób dorosłych.

Od początku sezonu epidemicznego 2018/2019, tj. od 1 września 2018 r., zarejestrowano łącznie 181906 zachorowań. W analogicznym okresie sezonu 2017/2018 zarejestrowano 255866 zachorowań.

W ramach systemu epidemiologicznego i wirusologicznego nadzoru nad grypą (SENTINEL) prowadzonego w wybranych placówkach POZ w woj. łódzkim, w pracowni wirusologii Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi od początku sezonu epidemicznego, tj. od 1 września 2018 r., przebadano łącznie 23 próbki (od 16 osób) – wymaz z gardła i nosa. Dotychczas w 2 próbkach stwierdzono obecność wirusów grypy typu AH1N1, a w 2 próbkach wykryto obecność materiału genetycznego dla metapneumowirusów.

Ponadto w bieżącym sezonie epidemicznym u 22 mieszkańców woj. łódzkiego wykryto wirusy grypy typu A, u 39 wirusy grypy typu AH1N1, u 2 wykryto zarówno wirusy grypy typu AH1N1, jak i wirusy grypy B, u 1 wykryto wirusy grypy A i wirusy grypy B, u 5 wykryto wirusy grypy AH3N2, a u 1 osoby wykryto obecność materiału genetycznego dla RSV typu A.

Do Państwowej Inspekcji Sanitarnej w woj. łódzkim wpłynęła informacja o zgonach 7 mieszkańców woj. łódzkiego. U 3 osób podejrzewano zakażenie wirusem grypy typu A (nie potwierdzone badaniami molekularnymi), a u 4 osób stwierdzono grypę AH1N1 (potwierdzone badaniami molekularnymi ). Osoby te z uwagi na wiek i choroby przewlekłe były narażone na cięższy przebieg choroby.


Komunikat Łódzkiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z dnia 23 kwietnia 2019 r.

W okresie od 16 kwietnia 2019 r. do 22 kwietnia 2019 r. zgłoszono do powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych woj. łódzkiego 2756 przypadków zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę oraz zachorowania grypopodobne, w tym 1294 u dzieci i 1462 u osób dorosłych. W analogicznym okresie sezonu 2017/2018 zarejestrowano 3531 przypadków zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę oraz zachorowania grypopodobne, w tym 1438 u dzieci i 2093 u osób dorosłych.

Od początku sezonu epidemicznego 2018/2019, tj. od 1 września 2018 r., zarejestrowano łącznie 179877 zachorowań. W analogicznym okresie sezonu 2017/2018 zarejestrowano 251573 zachorowania.

W ramach systemu epidemiologicznego i wirusologicznego nadzoru nad grypą (SENTINEL) prowadzonego w wybranych placówkach POZ w woj. łódzkim, w pracowni wirusologii Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi od początku sezonu epidemicznego, tj. od 1 września 2018 r., przebadano łącznie 23 próbki (od 16 osób) – wymaz z gardła i nosa. Dotychczas w 2 próbkach stwierdzono obecność wirusów grypy typu AH1N1, a w 2 próbkach wykryto obecność materiału genetycznego dla metapneumowirusów.

Ponadto w bieżącym sezonie epidemicznym u 22 mieszkańców woj. łódzkiego wykryto wirusy grypy typu A, u 39 wirusy grypy typu AH1N1, u 2 wykryto zarówno wirusy grypy typu AH1N1, jak i wirusy grypy B, u 1 wykryto wirusy grypy A i wirusy grypy B, u 5 wykryto wirusy grypy AH3N2, a u 1 osoby wykryto obecność materiału genetycznego dla RSV typu A.

Do Państwowej Inspekcji Sanitarnej w woj. łódzkim wpłynęła informacja o zgonach 7 mieszkańców woj. łódzkiego. U 3 osób podejrzewano zakażenie wirusem grypy typu A (nie potwierdzone badaniami molekularnymi), a u 4 osób stwierdzono grypę AH1N1 (potwierdzone badaniami molekularnymi ). Osoby te z uwagi na wiek i choroby przewlekłe były narażone na cięższy przebieg choroby.


Komunikat Łódzkiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z dnia 16 kwietnia 2019 r.

W okresie od 8 kwietnia 2019 r. do 15 kwietnia 2019 r. zgłoszono do powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych woj. łódzkiego 4410 przypadków zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę oraz zachorowania grypopodobne, w tym 1968 u dzieci i 2442 u osób dorosłych. W analogicznym okresie sezonu 2017/2018 zarejestrowano 6159 przypadków zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę oraz zachorowania grypopodobne, w tym 2745 u dzieci i 3414 u osób dorosłych.

Od początku sezonu epidemicznego 2018/2019, tj. od 01.09.2018 r., zarejestrowano łącznie 177121 zachorowań. W analogicznym okresie sezonu 2017/2018 zarejestrowano 248042 zachorowań.

W ramach systemu epidemiologicznego i wirusologicznego nadzoru nad grypą (SENTINEL) prowadzonego w wybranych placówkach POZ w woj. łódzkim, w pracowni wirusologii Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi od początku sezonu epidemicznego, tj. od 01.09.2018 r., przebadano łącznie 23 próbki (od 16 osób) – wymaz z gardła i nosa. Dotychczas w 2 próbkach stwierdzono obecność wirusów grypy typu AH1N1, a w 2 próbkach wykryto obecność materiału genetycznego dla metapneumowirusów.

Ponadto w bieżącym sezonie epidemicznym u 22 mieszkańców woj. łódzkiego wykryto wirusy grypy typu A, u 39 wirusy grypy typu AH1N1, u 2 wykryto zarówno wirusy grypy typu AH1N1, jak i wirusy grypy B, u 1 wykryto wirusy grypy A i wirusy grypy B, u 5 wykryto wirusy grypy AH3N2, a u 1 osoby wykryto obecność materiału genetycznego dla RSV typu A.

Do Państwowej Inspekcji Sanitarnej w woj. łódzkim wpłynęła informacja o zgonach 6 mieszkańców woj. łódzkiego. U 3 osób podejrzewano zakażenie wirusem grypy typu A (nie potwierdzone badaniami molekularnymi), a u 3 osób stwierdzono grypę AH1N1 (potwierdzone badaniami molekularnymi ). Osoby te z uwagi na wiek i choroby przewlekłe były narażone na cięższy przebieg choroby.


Komunikat Łódzkiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z dnia 9 kwietnia 2019 r.

W okresie od 1 kwietnia 2019 r. do 7 kwietnia 2019 r. zgłoszono do powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych woj. łódzkiego 4496 przypadków zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę oraz zachorowania grypopodobne, w tym 2131 u dzieci i 2365 u osób dorosłych. W analogicznym okresie sezonu 2017/2018 zarejestrowano 6278 przypadków zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę oraz zachorowania grypopodobne, w tym 2595 u dzieci i 3683 u osób dorosłych.

Od początku sezonu epidemicznego 2018/2019, tj. od 1 września 2018 r., zarejestrowano łącznie 172711 zachorowań. W analogicznym okresie sezonu 2017/2018 zarejestrowano 241883 zachorowań.

W ramach systemu epidemiologicznego i wirusologicznego nadzoru nad grypą (SENTINEL) prowadzonego w wybranych placówkach POZ w woj. łódzkim, w pracowni wirusologii Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi od początku sezonu epidemicznego, tj. od 1 września 2018 r., przebadano łącznie 23 próbki (od 16 osób) – wymaz z gardła i nosa. Dotychczas w 2 próbkach stwierdzono obecność wirusów grypy typu AH1N1, a w 2 próbkach wykryto obecność materiału genetycznego dla metapneumowirusów.

Ponadto w bieżącym sezonie epidemicznym u 21 mieszkańców woj. łódzkiego wykryto wirusy grypy typu A, u 39 wirusy grypy typu AH1N1, u 2 wykryto zarówno wirusy grypy typu AH1N1, jak i wirusy grypy B, u 1 wykryto wirusy grypy A i wirusy grypy B, u 5 wykryto wirusy grypy AH3N2, a u 1 osoby wykryto obecność materiału genetycznego dla RSV typu A.

Do Państwowej Inspekcji Sanitarnej w woj. łódzkim wpłynęła informacja o zgonach 6 mieszkańców woj. łódzkiego. U 3 osób podejrzewano zakażenie wirusem grypy typu A (nie potwierdzone badaniami molekularnymi), a u 3 osób stwierdzono grypę AH1N1 (potwierdzone badaniami molekularnymi ). Osoby te z uwagi na wiek i choroby przewlekłe były narażone na cięższy przebieg choroby.


Komunikat Łódzkiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z dnia 1 kwietnia 2019 r.

W okresie od 23 marca 2019 r. do 31 marca 2019 r. zgłoszono do powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych woj. łódzkiego 7104 przypadki zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę oraz zachorowania grypopodobne, w tym 3375 u dzieci i 3729 u osób dorosłych. W analogicznym okresie sezonu 2017/2018 zarejestrowano 10580 przypadków zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę oraz zachorowania grypopodobne, w tym 4035 u dzieci i 6545 u osób dorosłych.

Od początku sezonu epidemicznego 2018/2019, tj. od 1 września 2018 r., zarejestrowano łącznie 168215 zachorowań. W analogicznym okresie sezonu 2017/2018 zarejestrowano 235605 zachorowań.

W ramach systemu epidemiologicznego i wirusologicznego nadzoru nad grypą (SENTINEL) prowadzonego w wybranych placówkach POZ w woj. łódzkim, w pracowni wirusologii Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi od początku sezonu epidemicznego, tj. od 1 września 2018 r., przebadano łącznie 21 próbek (od 14 osób) – wymaz z gardła i nosa. Dotychczas w 2 próbkach stwierdzono obecność wirusów grypy typu AH1N1, a w 1 próbce wykryto obecność materiału genetycznego dla metapneumowirusów.

Ponadto w bieżącym sezonie epidemicznym u 21 mieszkańców woj. łódzkiego wykryto wirusy grypy typu A, u 38 wirusy grypy typu AH1N1, u 2 wykryto zarówno wirusy grypy typu AH1N1 i wirusy grypy B, u 1 wykryto wirusy grypy A i wirusy grypy B, u 5 wykryto wirusy grypy AH3N2, a u 1 osoby wykryto obecność materiału genetycznego dla RSV typu A.

Do Państwowej Inspekcji Sanitarnej w woj. łódzkim wpłynęła informacja o zgonach 5 mieszkańców woj. łódzkiego. U 3 osób podejrzewano zakażenie wirusem grypy typu A (nie potwierdzone badaniami molekularnymi), a u 2 osób stwierdzono grypę AH1N1 (potwierdzone badaniami molekularnymi). Osoby te z uwagi na wiek i choroby przewlekłe były narażone na cięższy przebieg choroby.


Komunikat Łódzkiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z dnia 25 marca 2019 r.

W okresie od 16 marca 2019 r. do 22 marca 2019 r. zgłoszono do powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych woj. łódzkiego 7284 przypadki zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę oraz zachorowania grypopodobne, w tym 3424 u dzieci i 3860 u osób dorosłych. W analogicznym okresie sezonu 2017/2018 zarejestrowano 12604 przypadki zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę oraz zachorowania grypopodobne, w tym 4564 u dzieci i 8040 u osób dorosłych.

Od początku sezonu epidemicznego 2018/2019, tj. od 1 września 2018 r., zarejestrowano łącznie 161111 zachorowań. W analogicznym okresie sezonu 2017/2018 zarejestrowano 225025 zachorowań.

W ramach systemu epidemiologicznego i wirusologicznego nadzoru nad grypą (SENTINEL) prowadzonego w wybranych placówkach POZ w woj. łódzkim, w pracowni wirusologii Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi od początku sezonu epidemicznego. tj. od 1 września 2018 r., przebadano łącznie 21 próbek (od 14 osób) – wymaz z gardła i nosa. Dotychczas: w 2 próbkach stwierdzono obecność wirusów grypy typu AH1N1, w 1 próbce wykryto obecność materiału genetycznego dla metapneumowirusów.

Ponadto w bieżącym sezonie epidemicznym u 20 mieszkańców woj. łódzkiego wykryto wirusy grypy typu A, u 36 wirusy grypy typu AH1N1, u 2 wykryto zarówno wirusy grypy typu AH1N1 i wirusy grypy B, u 1 wykryto wirusy grypy A i wirusy grypy B, u 5 wykryto wirusy grypy AH3N2, a u 1 osoby wykryto obecność materiału genetycznego dla RSV typu A.

Do Państwowej Inspekcji Sanitarnej w woj. łódzkim wpłynęła informacja o zgonach 4 mieszkańców woj. łódzkiego. U 3 osób podejrzewano zakażenie wirusem grypy typu A (nie potwierdzone badaniami molekularnymi), a u 1 osoby stwierdzono grypę A H1N1 (potwierdzone badaniami molekularnymi). Osoby te z uwagi na wiek i choroby przewlekłe były narażone na cięższy przebieg choroby.


Komunikat Łódzkiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z dnia 18 marca 2019 r.

W okresie od 8 marca 2019 r. do 15 marca 2019 r. zgłoszono do powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych woj. łódzkiego 5807 przypadków zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę oraz zachorowania grypopodobne, w tym 2525 u dzieci i 3282 u osób dorosłych. W analogicznym okresie sezonu 2017/2018 zarejestrowano 16139 przypadków zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę oraz zachorowania grypopodobne, w tym 5945 u dzieci i 10194 u osób dorosłych.

Od początku sezonu epidemicznego 2018/2019, tj. od 1 września 2018 r., zarejestrowano łącznie 153827 zachorowań. W analogicznym okresie sezonu 2017/2018 zarejestrowano 212421 zachorowań.

W ramach systemu epidemiologicznego i wirusologicznego nadzoru nad grypą (SENTINEL) prowadzonego w wybranych placówkach POZ w woj. łódzkim, w pracowni wirusologii Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi od początku sezonu epidemicznego, tj. od 1 września 2018 r., przebadano łącznie 21 próbek (od 14 osób) – wymaz z gardła i nosa. Dotychczas: w 2 próbkach stwierdzono obecność wirusów grypy typu AH1N1, w 1 próbce wykryto obecność materiału genetycznego dla metapneumowirusów.

Ponadto w bieżącym sezonie epidemicznym u 20 mieszkańców woj. łódzkiego wykryto wirusy grypy typu A, u 36 wirusy grypy typu AH1N1, u 2 wykryto zarówno wirusy grypy typu AH1N1 i wirusy grypy B, u 1 wykryto wirusy grypy A i wirusy grypy B, u 2 wykryto wirusy grypy AH3N2, a u 1 osoby wykryto obecność materiału genetycznego dla RSV typu A.

Do Państwowej Inspekcji Sanitarnej w woj. łódzkim wpłynęła informacja o zgonach 3 mieszkańców woj. łódzkiego, u których podejrzewano zakażenie wirusem grypy typu A (nie potwierdzone badaniami molekularnymi). Osoby te z uwagi na wiek i choroby przewlekłe były narażone na cięższy przebieg choroby.


Komunikat Łódzkiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z dnia 8 marca 2019 r.

W okresie od 1 marca 2019 r. do 7 marca 2019 r. zgłoszono do powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych woj. łódzkiego 7036 przypadków zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę oraz zachorowania grypopodobne, w tym 2613 u dzieci i 4423 u osób dorosłych. W analogicznym okresie sezonu 2017/2018 zarejestrowano 16829 przypadków zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę oraz zachorowania grypopodobne, w tym 60129 u dzieci i 10700 u osób dorosłych.

Od początku sezonu epidemicznego 2018/2019, tj. od 1 września 2018 r., zarejestrowano łącznie 148020 zachorowań. W analogicznym okresie sezonu 2017/2018 zarejestrowano 196282 zachorowania.

W ramach systemu epidemiologicznego i wirusologicznego nadzoru nad grypą (SENTINEL) prowadzonego w wybranych placówkach POZ w woj. łódzkim, w pracowni wirusologii Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi od początku sezonu epidemicznego, tj. od 1 września 2018 r., przebadano łącznie 21 próbek (od 14 osób) – wymaz z gardła i nosa. Dotychczas: w 2 próbkach stwierdzono obecność wirusów grypy typu AH1N1, w 1 próbce wykryto obecność materiału genetycznego dla metapneumowirusów.

Ponadto w bieżącym sezonie epidemicznym u 17 mieszkańców woj. łódzkiego wykryto wirusy grypy typu A, u 34 wirusy grypy typu AH1N1, u 2 wykryto zarówno wirusy grypy typu AH1N1 i wirusy grypy B, u 1 wykryto wirusy grypy A i wirusy grypy B, u 2 wykryto wirusy grypy AH3N2, a u 1 osoby wykryto obecność materiału genetycznego dla RSV typu A.

Do Państwowej Inspekcji Sanitarnej w woj. łódzkim wpłynęła informacja o zgonach 3 mieszkańców woj. łódzkiego, u których podejrzewano zakażenie wirusem grypy typu A (nie potwierdzone badaniami molekularnymi). Osoby te z uwagi na wiek i choroby przewlekłe były narażone na cięższy przebieg choroby.


Komunikat Łódzkiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z dnia 1 marca 2019 r.

W okresie od 23 lutego 2019 r. do 28 lutego 2019 r. zgłoszono do powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych woj. łódzkiego 10174 przypadki zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę oraz zachorowania grypopodobne, w tym 3611 u dzieci i 6563 u osób dorosłych. W analogicznym okresie sezonu 2017/2018 zarejestrowano 17160 przypadków zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę oraz zachorowania grypopodobne, w tym 6022 u dzieci i 11138 u osób dorosłych.

Od początku sezonu epidemicznego 2018/2019, tj. od 1 września 2018 r., zarejestrowano łącznie 140984 zachorowania. W analogicznym okresie sezonu 2017/2018 zarejestrowano 179453 zachorowania.

W ramach systemu epidemiologicznego i wirusologicznego nadzoru nad grypą (SENTINEL) prowadzonego w wybranych placówkach POZ w woj. łódzkim, w pracowni wirusologii Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi od początku sezonu epidemicznego, tj. od 1 września 2018 r., przebadano łącznie 21 próbek (od 14 osób) – wymaz z gardła i nosa. Dotychczas: w 2 próbkach stwierdzono obecność wirusów grypy typu AH1N1, w 1 próbce wykryto obecność materiału genetycznego dla metapneumowirusów.

Ponadto w bieżącym sezonie epidemicznym u 16 mieszkańców woj. łódzkiego wykryto wirusy grypy typu A, u 33 wirusy grypy typu AH1N1, u 2 wykryto zarówno wirusy grypy typu AH1N1 i wirusy grypy B, u 1 wykryto wirusy grypy A i wirusy grypy B, a u 2 wykryto wirusy grypy AH3N2.

Do Państwowej Inspekcji Sanitarnej w woj. łódzkim wpłynęła informacja o zgonach 2 mieszkańców woj. łódzkiego, u których podejrzewano zakażenie wirusem grypy typu A (nie potwierdzone badaniami molekularnymi). Osoby te z uwagi na wiek i choroby przewlekłe były narażone na cięższy przebieg choroby.


Komunikat Łódzkiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z dnia 25 lutego 2019 r.

W okresie od 16.02.2019 r. do 22.02.2019 r. zgłoszono do Powiatowych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych województwa łódzkiego 13300 przypadków zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę oraz zachorowania grypopodobne, w tym 5276 u dzieci i 8024 u osób dorosłych (w analogicznym okresie sezonu 2017/2018 zarejestrowano 13908 przypadków zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę oraz zachorowania grypopodobne, w tym 4876 u dzieci i 9032 u osób dorosłych).

Od początku sezonu epidemicznego 2018/2019 tj. od 01.09.2018 r. zarejestrowano łącznie 130810 zachorowań (w analogicznym okresie sezonu 2017/2018 zarejestrowano 162293 zachorowania).

W ramach systemu epidemiologicznego i wirusologicznego nadzoru nad grypą (SENTINEL) prowadzonego w wybranych placówkach POZ w województwie łódzkim, w pracowni wirusologii Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Łodzi od początku sezonu epidemicznego tj. od 01.09.2018 r. przebadano łącznie 21 próbek (od 14 osób) – wymaz z gardła i nosa. Dotychczas: w 2 próbkach stwierdzono obecność wirusów grypy typu AH1N1, w 1 próbce wykryto obecność materiału genetycznego dla metapneumowirusów.

Ponadto w bieżącym sezonie epidemicznym u 11 mieszkańców województwa łódzkiego wykryto wirusy grypy typu A, u 29 wirusy grypy typu AH1N1, u 1 wykryto zarówno wirusy grypy typu AH1N1 i wirusy grypy B, u 1 wykryto wirusy grypy A i wirusy grypy B, a u 2 wykryto wirusy grypy AH3N2.

Do Państwowej Inspekcji Sanitarnej w województwie łódzkim wpłynęła informacja o zgonach 2 mieszkańców województwa łódzkiego, u których podejrzewano zakażenie wirusem grypy typu A (nie potwierdzone badaniami molekularnymi). Osoby te z uwagi na wiek i choroby przewlekłe były narażone na cięższy przebieg choroby.


Komunikat Łódzkiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z dnia 18 lutego 2019 r.

W okresie od 08.02.2019 r. do 15.02.2019 r. zgłoszono do Powiatowych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych województwa łódzkiego 10584 przypadki zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę oraz zachorowania grypopodobne, w tym 4186 u dzieci
i  6398  uosób dorosłych (w analogicznym okresie sezonu 2017/2018 zarejestrowano16640 przypadków zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę oraz zachorowania grypopodobne, w tym  5949 u dzieci i10691 u osób dorosłych).

Od początku sezonu epidemicznego 2018/2019 tj. od 01.09.2018 r. zarejestrowano łącznie 117510 zachorowań (w analogicznym okresie sezonu 2017/2018 zarejestrowano 148385 zachorowań).

W ramach systemu epidemiologicznego i wirusologicznego nadzoru nad grypą (SENTINEL) prowadzonego w wybranych placówkach POZ w województwie łódzkim, w pracowni wirusologii Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Łodzi od początku sezonu epidemicznego tj. od 01.09.2018 r. przebadano łącznie 20 próbek (od 13 osób) – wymaz z gardła i nosa. Dotychczas w 2 próbkach stwierdzono obecność wirusów grypy typu AH1N1.        

Ponadto w bieżącym sezonie epidemicznym u 11 mieszkańców województwa łódzkiego wykryto wirusy grypy typu A, u 28 wirusy grypy typu AH1N1, u 1 wykryto zarówno  wirusy grypy typu AH1N1 i wirusy grypy B, u 1 wykryto wirusy grypy A i wirusy grypy B, a u 1 wykryto wirusy grypy AH3N2.

Do Państwowej Inspekcji Sanitarnej w województwie łódzkim wpłynęła informacja o zgonach 2 mieszkańców województwa łódzkiego, u których podejrzewano zakażenie wirusem grypy typu A (nie potwierdzone badaniami molekularnymi). Osoby te z uwagi na wiek i choroby przewlekłe były narażone na cięższy przebieg choroby.


Komunikat Łódzkiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z dnia 8 lutego 2019 r.

W okresie od 1 lutego 2019 r. do 7 lutego 2019 r. zgłoszono do powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych woj. łódzkiego 11739 przypadków zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę oraz zachorowania grypopodobne, w tym 4795 u dzieci i 6944 u osób dorosłych. W analogicznym okresie sezonu 2017/2018 zarejestrowano 12176 przypadków zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę oraz zachorowania grypopodobne, w tym 5081 u dzieci i 7095 u osób dorosłych.

Od początku sezonu epidemicznego 2018/2019, tj. od 1 września 2018 r., zarejestrowano łącznie 106926 zachorowań. W analogicznym okresie sezonu 2017/2018 zarejestrowano 131745 zachorowań.

W ramach systemu epidemiologicznego i wirusologicznego nadzoru nad grypą (SENTINEL) prowadzonego w wybranych placówkach POZ w woj. łódzkim, w pracowni wirusologii Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi od początku sezonu epidemicznego, tj. od 1 września 2018 r., przebadano łącznie 18 próbek (od 11 osób) – wymaz z gardła i nosa. Dotychczas w 2 próbkach stwierdzono obecność wirusów grypy typu A/H1N1/.

Ponadto w bieżącym sezonie epidemicznym u 6 mieszkańców woj. łódzkiego wykryto wirusy grypy typu A, u 18 wirusy grypy typu A/H1N1/, u 1 wykryto wirusy grypy typu A/H1N1/ i wirusy grypy B, u 1 wykryto wirusy grypy A i wirusy grypy B, a u 1 wykryto wirusy grypy A/H3N2/.  


Komunikat Łódzkiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z dnia 1 lutego 2019 r.

W okresie od 23 stycznia 2019 r. do 31 stycznia 2019 r. zgłoszono do powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych woj. łódzkiego 10051 przypadków zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę oraz zachorowania grypopodobne, w tym 4348 u dzieci i 5703 u osób dorosłych. W analogicznym okresie sezonu 2017/2018 zarejestrowano 12344 przypadki zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę oraz zachorowania grypopodobne, w tym 5640 u dzieci i 6704 u osób dorosłych.

Od początku sezonu epidemicznego 2018/2019, tj. od 1 września 2018 r., zarejestrowano łącznie 95187 zachorowań. W analogicznym okresie sezonu 2017/2018 zarejestrowano 119569 zachorowań.

W ramach systemu epidemiologicznego i wirusologicznego nadzoru nad grypą (SENTINEL) prowadzonego w wybranych placówkach POZ w woj. łódzkim, w pracowni wirusologii Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi od początku sezonu epidemicznego, tj. od 1 września 2018 r., przebadano łącznie 18 próbek (od 11 osób) – wymaz z gardła i nosa. Dotychczas w 2 próbkach stwierdzono obecność wirusów grypy typu A/H1N1/.

Ponadto w bieżącym sezonie epidemicznym u 1 mieszkańca woj. łódzkiego wykryto wirusy grypy typu A, a u 8 wirusy grypy typu A/H1N1/.


Komunikat Łódzkiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z dnia 23 stycznia 2019 r.

W okresie od 16 stycznia 2019 r. do 22 stycznia 2019 r. zgłoszono do powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych woj. łódzkiego 6648 przypadków zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę oraz zachorowania grypopodobne, w tym 2702 u dzieci i 3946 u osób dorosłych. W analogicznym okresie sezonu 2017/2018 zarejestrowano 6709 przypadków zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę oraz zachorowania grypopodobne, w tym 2655 u dzieci i 4054 u osób dorosłych.

Od początku sezonu epidemicznego 2018/2019, tj. od 1 września 2018 r., zarejestrowano łącznie 85136 zachorowań. W analogicznym okresie sezonu 2017/2018 zarejestrowano 107225 zachorowań.

W ramach systemu epidemiologicznego i wirusologicznego nadzoru nad grypą (SENTINEL) prowadzonego w wybranych placówkach POZ w województwie łódzkim, w pracowni wirusologii Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi od początku sezonu epidemicznego, tj. od 01.09.2018 r., przebadano łącznie 14 próbek (od 7 osób) – wymaz z gardła i nosa. Dotychczas w próbkach nie stwierdzono obecności wirusów grypy.

Ponadto w bieżącym sezonie epidemicznym u 1 mieszkańca woj. łódzkiego wykryto wirusy grypy typu A i u 2 wirusy grypy typu A/H1N1/ (badania wykonane poza Wojewódzką Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Łodzi).


Komunikat Łódzkiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z dnia 16 stycznia 2019 r.

W okresie od 8 stycznia 2019 r. do 15 stycznia 2019 r. zgłoszono do powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych woj. łódzkiego 6194 przypadki zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę oraz zachorowania grypopodobne, w tym 2542 u dzieci i 3652 u osób dorosłych. W analogicznym okresie sezonu 2017/2018 zarejestrowano 7426 przypadków zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę oraz zachorowania grypopodobne, w tym 3232 u dzieci i 4194 u osób dorosłych.

Od początku sezonu epidemicznego 2018/2019, tj. od 1 września 2018 r., zarejestrowano łącznie 78488 zachorowań. W analogicznym okresie sezonu 2017/2018 zarejestrowano 100516 zachorowań.

W ramach systemu epidemiologicznego i wirusologicznego nadzoru nad grypą (SENTINEL) prowadzonego w wybranych placówkach POZ w woj. łódzkim, w pracowni wirusologii Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi od początku sezonu epidemicznego, tj. od 1 września 2018 r., przebadano łącznie 14 próbek (od 7 osób) – wymaz z gardła i nosa. Dotychczas w próbkach nie stwierdzono obecności wirusów grypy.


Komunikat Łódzkiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z dnia 8 stycznia 2019 r.

W okresie od 1 stycznia 2019 r. do 7 stycznia 2019 r. zgłoszono do powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych woj. łódzkiego 4713 przypadków zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę oraz zachorowania grypopodobne, w tym 1890 u dzieci i 2823 u osób dorosłych. W analogicznym okresie sezonu 2017/2018 zarejestrowano 6500 przypadków zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę oraz zachorowania grypopodobne, w tym 2876 u dzieci i 3624 u osób dorosłych.

Od początku sezonu epidemicznego 2018/2019, tj. od 1 września 2018 r., zarejestrowano łącznie 72294 zachorowania. W analogicznym okresie sezonu 2017/2018 zarejestrowano 93090 zachorowań.

W ramach systemu epidemiologicznego i wirusologicznego nadzoru nad grypą (SENTINEL) prowadzonego w wybranych placówkach POZ w woj. łódzkim, w pracowni wirusologii Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi od początku sezonu epidemicznego, tj. od 1 września 2018 r., przebadano łącznie 14 próbek (od 7 osób) – wymaz z gardła i nosa. Dotychczas w próbkach nie stwierdzono obecności wirusów grypy.


Komunikat Łódzkiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z dnia 2 stycznia 2019 r.

W okresie od 23.12.2018 r. do 31.12.2018 r. zgłoszono do Powiatowych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych województwa łódzkiego 4867 przypadków zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę oraz zachorowania grypopodobne, w tym 2263 u dzieci
i 2604 u osób dorosłych (w analogicznym okresie sezonu 2017/2018 zarejestrowano 3814 przypadków zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę oraz zachorowania grypopodobne,
w tym 1906 u dzieci i 1908 u osób dorosłych).

Od początku sezonu epidemicznego 2018/2019 tj. od 01.09.2018 r. zarejestrowano łącznie 67581 zachorowań (w analogicznym okresie sezonu 2017/2018 zarejestrowano 86590 zachorowań).

W ramach systemu epidemiologicznego i wirusologicznego nadzoru nad grypą (SENTINEL) prowadzonego w wybranych placówkach POZ w województwie łódzkim, w pracowni wirusologii Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Łodzi od początku sezonu epidemicznego tj. od 01.09.2018 r. przebadano łącznie 14 próbek (od 7 osób) – wymaz

z gardła i nosa. Dotychczas w próbkach nie stwierdzono obecności wirusów grypy.


Komunikat Łódzkiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z dnia 27 grudnia 2018 r.

W okresie od 16.12.2018 r. do 22.12.2018 r. zgłoszono do Powiatowych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych województwa łódzkiego 6577 przypadków zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę oraz zachorowania grypopodobne, w tym 3069 u dzieci
i 3508 u osób dorosłych (w analogicznym okresie sezonu 2017/2018 zarejestrowano 5964 przypadki zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę oraz zachorowania grypopodobne,
w tym 3166 u dzieci i 2798 u osób dorosłych).

Od początku sezonu epidemicznego 2018/2019 tj. od 01.09.2018 r. zarejestrowano łącznie 62714 zachorowań (w analogicznym okresie sezonu 2017/2018 zarejestrowano 82776 zachorowań).

W ramach systemu epidemiologicznego i wirusologicznego nadzoru nad grypą (SENTINEL) prowadzonego w wybranych placówkach POZ w województwie łódzkim, w pracowni wirusologii Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Łodzi od początku sezonu epidemicznego tj. od 01.09.2018 r. przebadano łącznie 14 próbek (od 7 osób) – wymaz
z gardła i nosa. Dotychczas w próbkach nie stwierdzono obecności wirusów grypy.


 
Komunikat Łódzkiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z dnia 17 grudnia 2018 r.

W okresie od 08.12.2018 r. do 15.12.2018 r. zgłoszono do Powiatowych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych województwa łódzkiego 5061 przypadków zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę oraz zachorowania grypopodobne, w tym 2447 u dzieci
i 2614 u osób dorosłych (w analogicznym okresie sezonu 2017/2018 zarejestrowano 7240 przypadków zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę oraz zachorowania grypopodobne,
w tym 3615 u dzieci i 3625 u osób dorosłych).

Od początku sezonu epidemicznego 2018/2019 tj. od 01.09.2018 r. zarejestrowano łącznie 56137 zachorowań (w analogicznym okresie sezonu 2017/2018 zarejestrowano 76812 zachorowań).

W ramach systemu epidemiologicznego i wirusologicznego nadzoru nad grypą (SENTINEL) prowadzonego w wybranych placówkach POZ w województwie łódzkim, w pracowni wirusologii Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Łodzi od początku sezonu epidemicznego tj. od 01.09.2018 r. przebadano łącznie 10 próbek (od 5 osób) – wymaz
z gardła i nosa. Dotychczas w próbkach nie stwierdzono obecności wirusów grypy.


Komunikat Łódzkiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z dnia 10 grudnia 2018 r.

W okresie od 01.12.2018 r. do 07.12.2018 r. zgłoszono do Powiatowych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych województwa łódzkiego 5624 przypadki zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę oraz zachorowania grypopodobne, w tym 2702 u dzieci
i 2922 u osób dorosłych (w analogicznym okresie sezonu 2017/2018 zarejestrowano 7722 przypadki zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę oraz zachorowania grypopodobne,
w tym 4017 u dzieci i 3705 u osób dorosłych).

Od początku sezonu epidemicznego 2018/2019 tj. od 01.09.2018 r. zarejestrowano łącznie 51076 zachorowań (w analogicznym okresie sezonu 2017/2018 zarejestrowano 69572 zachorowania).

W ramach systemu epidemiologicznego i wirusologicznego nadzoru nad grypą (SENTINEL) prowadzonego w wybranych placówkach POZ w województwie łódzkim, w pracowni wirusologii Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Łodzi od początku sezonu epidemicznego tj. od 01.09.2018 r. przebadano łącznie 8 próbek (od 4 osób) – wymaz

z gardła i nosa. Dotychczas w próbkach nie stwierdzono obecności wirusów grypy.


Komunikat Łódzkiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z dnia 3 grudnia 2018 r.

W okresie od 23.11.2018 r. do 30.11.2018 r. zgłoszono do Powiatowych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych województwa łódzkiego 6027 przypadków zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę oraz zachorowania grypopodobne, w tym 3038 u dzieci
i 2989 u osób dorosłych (w analogicznym okresie sezonu 2017/2018 zarejestrowano 5224 przypadki zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę oraz zachorowania grypopodobne,
w tym 2767 u dzieci i 2457 u osób dorosłych).

Od początku sezonu epidemicznego 2018/2019 tj. od 01.09.2018 r. zarejestrowano łącznie 45452 zachorowania (w analogicznym okresie sezonu 2017/2018 zarejestrowano 61850 zachorowań).

W ramach systemu epidemiologicznego i wirusologicznego nadzoru nad grypą (SENTINEL) prowadzonego w wybranych placówkach POZ w województwie łódzkim, w pracowni wirusologii Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Łodzi od początku sezonu epidemicznego tj. od 01.09.2018 r. przebadano łącznie 8 próbek (od 4 osób) – wymaz

z gardła i nosa. Dotychczas w próbkach nie stwierdzono obecności wirusów grypy.


Komunikat Łódzkiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z dnia 23 listopada 2018 r.

W okresie od 16.11.2018 r. do 22.11.2018 r. zgłoszono do Powiatowych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych województwa łódzkiego 4848 przypadków zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę oraz zachorowania grypopodobne, w tym 2320 u dzieci
i 2528 u osób dorosłych (w analogicznym okresie sezonu 2017/2018 zarejestrowano 5920 przypadków zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę oraz zachorowania grypopodobne,
w tym 2989 u dzieci i 2931 u osób dorosłych).

Od początku sezonu epidemicznego 2018/2019 tj. od 01.09.2018 r. zarejestrowano łącznie 39425 zachorowań (w analogicznym okresie sezonu 2017/2018 zarejestrowano 56626 zachorowań).

W ramach systemu epidemiologicznego i wirusologicznego nadzoru nad grypą (SENTINEL) prowadzonego w wybranych placówkach POZ w województwie łódzkim, w pracowni wirusologii Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Łodzi od początku sezonu epidemicznego tj. od 01.09.2018 r. przebadano łącznie 8 próbek (od 4 osób) – wymaz

z gardła i nosa. Dotychczas w próbkach nie stwierdzono obecności wirusów grypy.


Komunikat Łódzkiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z dnia 16 listopada 2018 r.

W okresie od 08.11.2018 r. do 15.11.2018 r. zgłoszono do Powiatowych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych województwa łódzkiego 4404 przypadki zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę oraz zachorowania grypopodobne, w tym 2325 u dzieci i 2079 u osób dorosłych (w analogicznym okresie sezonu 2017/2018 zarejestrowano 6408 przypadków zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę oraz zachorowania grypopodobne, w tym 3118 u dzieci i 3290 u osób dorosłych).

Od początku sezonu epidemicznego 2018/2019 tj. od 01.09.2018 r. zarejestrowano łącznie 34577 zachorowań (w analogicznym okresie sezonu 2017/2018 zarejestrowano 50706 zachorowań).

W ramach systemu epidemiologicznego i wirusologicznego nadzoru nad grypą (SENTINEL) prowadzonego w wybranych placówkach POZ w województwie łódzkim, w pracowni wirusologii Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Łodzi od początku sezonu epidemicznego tj. od 01.09.2018 r. przebadano łącznie 4 próbki (od 2 osób) – wymaz z gardła i nosa. Dotychczas w próbkach nie stwierdzono obecności wirusów grypy.


Komunikat Łódzkiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z dnia 8 listopada 2018 r.

W okresie od 01.11.2018 r. do 07.11.2018 r. zgłoszono do Powiatowych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych województwa łódzkiego 4431 przypadków zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę oraz zachorowania grypopodobne, w tym 2327 u dzieci

i 2104 u osób dorosłych (w analogicznym okresie sezonu 2017/2018 zarejestrowano 5377 przypadków zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę oraz zachorowania grypopodobne,
w tym 2573 u dzieci i 2804 u osób dorosłych).

Od początku sezonu epidemicznego 2018/2019 tj. od 01.09.2018 r. zarejestrowano łącznie 30173 zachorowania (w analogicznym okresie sezonu 2017/2018 zarejestrowano 44298 zachorowań).

W ramach systemu epidemiologicznego i wirusologicznego nadzoru nad grypą (SENTINEL) prowadzonego w wybranych placówkach POZ w województwie łódzkim, w pracowni wirusologii Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Łodzi od początku sezonu epidemicznego tj. od 01.09.2018 r. przebadano łącznie 4 próbki (od 2 osób) – wymaz
z gardła i nosa. Dotychczas w próbkach nie stwierdzono obecności wirusów grypy.


Komunikat Łódzkiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z dnia 2 listopada 2018 r.

W okresie od 23.10.2018 r. do 31.10.2018 r. zgłoszono do Powiatowych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych województwa łódzkiego 3941 przypadków zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę oraz zachorowania grypopodobne, w tym 1868 u dzieci
i 2073 u osób dorosłych (w analogicznym okresie sezonu 2017/2018 zarejestrowano 7646 przypadków zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę oraz zachorowania grypopodobne,
w tym 3663 u dzieci i 3983 u osób dorosłych).

Od początku sezonu epidemicznego 2018/2019 tj. od 01.09.2018 r. zarejestrowano łącznie 25742 zachorowania (w analogicznym okresie sezonu 2017/2018 zarejestrowano 38921 zachorowań).

W ramach systemu epidemiologicznego i wirusologicznego nadzoru nad grypą (SENTINEL) prowadzonego w wybranych placówkach POZ w województwie łódzkim, w pracowni wirusologii Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Łodzi od początku sezonu epidemicznego tj. od 01.09.2018 r. przebadano łącznie 4 próbki (od 2 osób) – wymaz
z gardła i nosa. Dotychczas w próbkach nie stwierdzono obecności wirusów grypy.


Komunikat Łódzkiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z dnia 23 października 2018 r.
 
W okresie od 16.10.2018 r. do 22.10.2018 r. zgłoszono do Powiatowych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych województwa łódzkiego 4053 przypadki zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę oraz zachorowania grypopodobne, w tym 2095 u dzieci i  1958 u osób dorosłych (w analogicznym okresie sezonu 2017/2018 zarejestrowano 6266 przypadków zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę oraz zachorowania grypopodobne, w tym  2998 u dzieci i 3268 u osób dorosłych). 
 
Od początku sezonu epidemicznego 2018/2019 tj. od 01.09.2018 r. zarejestrowano łącznie  21801 zachorowań (w analogicznym okresie sezonu 2017/2018 zarejestrowano 31275 zachorowań). 
 
W ramach systemu epidemiologicznego i wirusologicznego nadzoru nad grypą (SENTINEL) prowadzonego w wybranych placówkach POZ w województwie łódzkim, w pracowni wirusologii Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Łodzi od początku sezonu epidemicznego tj. od 01.09.2018 r. przebadano łącznie 4 próbki (od 2 osób) – wymaz z gardła i nosa.
Dotychczas w próbkach  nie stwierdzono obecności wirusów grypy.

Komunikat Łódzkiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z dnia 16 października 2018 r.
 
W okresie od 08.10.2018 r. do 15.10.2018 r. zgłoszono do Powiatowych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych województwa łódzkiego 4043 przypadki zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę oraz zachorowania grypopodobne, w tym 1815 u dzieci i 2228 u osób dorosłych (w analogicznym okresie sezonu 2017/2018 zarejestrowano  5767 przypadków zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę oraz zachorowania grypopodobne, w tym  2590 u dzieci i 3177 u osób dorosłych). 
 
Od początku sezonu epidemicznego 2018/2019 tj. od 01.09.2018 r. zarejestrowano łącznie 17748 zachorowań (w analogicznym okresie sezonu 2017/2018 zarejestrowano 25009 zachorowań). 
 
W ramach systemu epidemiologicznego i wirusologicznego nadzoru nad grypą (SENTINEL) prowadzonego w wybranych placówkach POZ w województwie łódzkim, w pracowni wirusologii Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Łodzi od początku sezonu epidemicznego tj. od 01.09.2018 r. przebadano łącznie 4 próbki (od 2 osób) – wymaz z gardła i nosa. 
Dotychczas w próbkach  nie stwierdzono obecności wirusów grypy.

Komunikat Łódzkiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z dnia 8 października 2018 r.

W okresie od 01.10.2018 r. do 07.10.2018 r. zgłoszono do Powiatowych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych województwa łódzkiego 4575 przypadków zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę oraz zachorowania grypopodobne, w tym 2327 u dzieci
i 2248 u osób dorosłych (w analogicznym okresie sezonu 2017/2018 zarejestrowano 4747 przypadków zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę oraz zachorowania grypopodobne,
w tym 2230 u dzieci i 2517 u osób dorosłych).

Od początku sezonu epidemicznego 2018/2019 tj. od 01.09.2018 r. zarejestrowano łącznie 13705 zachorowań (w analogicznym okresie sezonu 2017/2018 zarejestrowano 19242 zachorowania).

W ramach systemu epidemiologicznego i wirusologicznego nadzoru nad grypą (SENTINEL) prowadzonego w wybranych placówkach POZ w województwie łódzkim, w pracowni wirusologii Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Łodzi od początku sezonu epidemicznego tj. od 01.09.2018 r. przebadano łącznie 4 próbki (od 2 osób) – wymaz z gardła i nosa. Dotychczas w próbkach nie stwierdzono obecności wirusów grypy.


Komunikat Łódzkiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z dnia 1 października 2018 r.

W okresie od 23.09.2018 r. do 30.09.2018 r. zgłoszono do Powiatowych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych województwa łódzkiego 3364 przypadki zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę oraz zachorowania grypopodobne, w tym 1646 u dzieci
i 1718 u osób dorosłych (w analogicznym okresie sezonu 2017/2018 zarejestrowano 6356 przypadków zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę oraz zachorowania grypopodobne,
w tym 3102 u dzieci i 3254 u osób dorosłych).

Od początku sezonu epidemicznego 2018/2019 tj. od 01.09.2018 r. zarejestrowano łącznie 9130 zachorowań (w analogicznym okresie sezonu 2017/2018 zarejestrowano 14495 zachorowań).

W ramach systemu epidemiologicznego i wirusologicznego nadzoru nad grypą (SENTINEL) prowadzonego w wybranych placówkach POZ w województwie łódzkim, w pracowni wirusologii Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Łodzi od początku sezonu epidemicznego tj. od 01.09.2018 r. przebadano łącznie 4 próbki (od 2 osób) – wymaz

z gardła i nosa. Dotychczas w próbkach nie stwierdzono obecności wirusów grypy.


Komunikat Łódzkiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z dnia 24 września 2018 r.

W okresie od 16.09.2018 r. do 22.09.2018 r. zgłoszono do Powiatowych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych województwa łódzkiego 2645 przypadków zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę oraz zachorowania grypopodobne, w tym 1497 u dzieci
i 1148 u osób dorosłych (w analogicznym okresie sezonu 2017/2018 zarejestrowano 4291 przypadków zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę oraz zachorowania grypopodobne,
w tym 2397 u dzieci i 1894 u osób dorosłych).

Od początku sezonu epidemicznego 2018/2019 tj. od 01.09.2018 r. zarejestrowano łącznie 5766 zachorowań (w analogicznym okresie sezonu 2017/2018 zarejestrowano 8139 zachorowań).

W ramach systemu epidemiologicznego i wirusologicznego nadzoru nad grypą (SENTINEL) prowadzonego w wybranych placówkach POZ w województwie łódzkim, w pracowni wirusologii Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Łodzi od początku sezonu epidemicznego tj. od 01.09.2018 r. przebadano łącznie 4 próbki (od 2 osób) – wymaz

z gardła i nosa. Dotychczas w próbkach nie stwierdzono obecności wirusów grypy.


Komunikat Łódzkiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z dnia 17 września 2018 r.

W okresie od 8 września 2018 r. do 15 września 2018 r. zgłoszono do powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych woj. łódzkiego 2037 przypadków zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę oraz zachorowania grypopodobne, w tym 1139 u dzieci i 898 u osób dorosłych. W analogicznym okresie sezonu 2017/2018 zarejestrowano 2481 przypadków zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę oraz zachorowania grypopodobne, w tym 1387 u dzieci i 1094 u osób dorosłych.

Od początku sezonu epidemicznego 2018/2019, tj. od 1 września 2018 r., zarejestrowano łącznie 3121 zachorowań. W analogicznym okresie sezonu 2017/2018 zarejestrowano 3848 zachorowań.

W ramach systemu epidemiologicznego i wirusologicznego nadzoru nad grypą (SENTINEL) prowadzonego w wybranych placówkach POZ w woj. łódzkim, w pracowni wirusologii Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi od początku sezonu epidemicznego 2018/2019 przebadano łącznie 2 próbki (od 1 osoby) – wymaz z gardła i nosa. Dotychczas w próbkach nie stwierdzono obecności wirusów grypy.


Komunikat Łódzkiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z dnia 10 września 2018 r.

W okresie od 1 września 2018 r. do 7 września 2018 r. zgłoszono do powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych woj. łódzkiego 1084 przypadki zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę oraz zachorowania grypopodobne, w tym 534 u dzieci i 550 u osób dorosłych. W analogicznym okresie sezonu 2017/2018 zarejestrowano 1367 przypadków zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę oraz zachorowania grypopodobne, w tym 572 u dzieci i 795 u osób dorosłych.  

facebooklogo stuleciaOstrzeżenia publiczneGrypanosicielstwoodraSzczepienia ochronneSzczepienia.infoDopalaczeOcena stanu sanitarnego woj. łódzkiego w 2018 r.ocena wodyBądź z nami, bądź bezpiecznyniepodlegla