90-046 Łódź, ul. Wodna 40, tel.: +48 42 25 36 200, e-mail: wsselodz@pis.lodz.pl

Informacja dla pracodawców o kwalifikowaniu wirusów WZW typu B i C jako czynników rakotwórczych

W wykazie 3 załącznika nr 1 w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dn. 1 grudnia 2004 r. w sprawie substancji, preparatów, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennymi w środowisku (Dz.U. Nr 280, poz. 2771 z późniejszymi zmianami) są wymienione czynniki biologiczne o działaniu rakotwórczym: wirus zapalenia wątroby typu B oraz wirus zapalenia wątroby typu C. Zgodnie ze stanowiskiem Głównego Inspektora Sanitarnego z dn. 04.06.2009 r.:

„jako osoby narażone na zachorowanie na chorobę nowotworową w wyniku zawodowego narażenia na działanie czynnika biologicznego o działaniu rakotwórczym, należy traktować osoby już zakażone wirusami zapalenia wątroby typu B i C w wyniku narażenia zawodowego oraz również osoby niezakażone lecz wykonujące prace przy wykonywaniu których może dojść do zakażenia wirusami zapalenia wątroby typu B i C w warunkach narażenia zawodowego na zakażenie.”

Sars-cov-2 statystykaOstrzeżenia publicznefacebookwodaSzczepienia ochronneSzczepienia.infoDopalaczeOcena stanu sanitarnego woj. łódzkiego w 2018 r.Bądź z nami, bądź bezpiecznyWFOŚiGWniepodlegla