90-046 Łódź, ul. Wodna 40, tel.: +48 42 25 36 200, e-mail: wsselodz@pis.lodz.pl

Informacje dot. odry

Zachorowania na odrę w Polsce od września 2017 r. do sierpnia 2019 r. (infografika: Szczepienia.info)

 

 

Odra – aktualna sytuacja epidemiologiczna w województwie łódzkim – stan na dzień 31 grudnia 2019 r.

W woj. łódzkim w 2018 r. odnotowano 14 przypadków zachorowań na odrę. Zachorowania te wystąpiły w miesiącach marzec–kwiecień 2018 r. na terenie powiatu wieruszowskiego i były ze sobą powiązane. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wieruszowie we współpracy z podmiotami leczniczymi na terenie powiatu wieruszowskiego, władzami samorządowymi i Łódzkim Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym podjął wówczas działania mające na celu ograniczenie szerzenia się zakażeń, takie jak m.in. przeprowadzenie dochodzenia epidemiologicznego, objęcie nadzorem epidemiologicznym wszystkich osób z kontaktu z chorymi, zorganizowanie badań w kierunku odry u osób chorych i szczepień ochronnych osób narażonych oraz szeroko zakrojone działania informacyjno-edukacyjne. U osób ze styczności z osobą chorą na odrę, narażonych na zakażenie wskazane jest wykonanie szczepień poekspozycyjnych przeciwko odrze. Szczepienie takie wykonane w ciągu 72 godzin od narażenia może ochronić przed zachorowaniem.

Ponadto w 2018 r. do Łódzkiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego zostało zgłoszonych 9 przypadków podejrzeń odry, które zostały wykluczone w oparciu o badania laboratoryjne wykonane w Narodowym Instytucie Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny.

W 2019 r. zgłoszono do Państwowej Inspekcji Sanitarnej w woj. łódzkim 32 przypadki podejrzeń i zachorowań na odrę, w tym 21 przypadków potwierdzonych laboratoryjnie. Spośród przypadków potwierdzonych, 11 dotyczyło obywateli innych państw przebywających w Polsce w celach zarobkowych. Zachorowały przede wszystkim osoby nieszczepione przeciwko odrze, rzadziej szczepione jeden raz. We wszystkich zgłoszonych przypadkach podejrzeń i zachorowań na odrę zostały niezwłocznie podjęte wszystkie niezbędne ww. działania zgodnie z obowiązującymi procedurami w tym zakresie.

Zalecenia dla osób, u których wystąpią objawy chorobowe mogące wskazywać na odrę:

  • Należy zasięgnąć porady lekarza (wskazana jest wizyta domowa lub udanie się do lekarza własnym środkiem transportu i poinformowanie przy umawianiu wizyty o podejrzeniu odry).
  • Należy ograniczyć kontakty z innymi osobami do niezbędnego minimum.
  • Należy zastosować się do zaleceń lekarza i zaleceń służb sanitarnych.

Zalecenia odnośnie szczepień ochronnych przeciwko odrze:

Szczepienia ochronne przeciwko odrze są uważane za najskuteczniejszą metodę zapobiegania tej chorobie.

O możliwości wykonania szczepienia ochronnego u danej osoby decyduje lekarz po przeprowadzeniu badania kwalifikacyjnego. Osoby po 50 roku życia z dużym prawdopodobieństwem przechorowały odrę. Przechorowanie odry daje trwałą odporność na całe życie. Jeśli nie ma się pewności co do przechorowania odry, można zgłosić się do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w celu uzgodnienia zasadności wykonania badania w kierunku przeciwciał przeciwko odrze w klasie IgG.

Szczepienia przeciwko odrze przeprowadza się szczepionką skojarzoną przeciwko odrze, śwince i różyczce. Wszystkie zarejestrowane szczepionki przeciwko odrze, śwince i różyczce dopuszczone są do stosowania także u osób dorosłych. Szczepionkę podaje się zgodnie z Charakterystyką Produktu Leczniczego.

  • U dzieci z zaległym obowiązkowym szczepieniem ochronnym przeciwko odrze należy uzupełnić to szczepienie. Szczepienia u osób do ukończenia 19 lat są bezpłatne.
  • Osoby, u których udokumentowane jest podanie dwóch dawek szczepionki przeciwko odrze traktuje się jako uodpornione przeciwko tej chorobie.
  • Osobom, u których udokumentowane jest podanie jednej dawki szczepionki przeciwko odrze zaleca się podanie drugiej dawki szczepionki, po upływie co najmniej 4 tygodni od podania pierwszej dawki.
  • Osoby, u których nie jest udokumentowane szczepienie przeciwko odrze mogą poddać się szczepieniu.

Szczepienia u osób dorosłych są wykonywane jako szczepienia zalecane, tzn. osoba szczepiona ponosi koszt preparatu szczepionkowego, zaś badanie kwalifikacyjne i zabieg podania szczepionki są wykonywane bezpłatne w poradni podstawowej opieki zdrowotnej, do której zadeklarowana jest dana osoba i która ma podpisaną umowę z NFZ na wykonywanie szczepień ochronnych.

Zalecenia dla podmiotu leczniczego, do którego zgłosi się osoba z podejrzeniem zachorowania na odrę:

 

Zobacz: 

Do pobrania materiały graficzne:

facebookOstrzeżenia publicznewodaGrypaSzczepienia ochronneSzczepienia.infoDopalaczeOcena stanu sanitarnego woj. łódzkiego w 2018 r.ocena wodyBądź z nami, bądź bezpiecznyWFOŚiGWniepodlegla