90-046 Łódź, ul. Wodna 40, tel.: +48 42 25 36 200, e-mail: wsselodz@pis.lodz.pl

Konferencje - archiwum

Konferencja „Bezpieczne wakacje” 

16 maja 2018 r. odbyła się w Łodzi konferencja „Bezpieczne wakacje” organizowana przez Łódzkiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, objęta patronatem honorowym Głównego Inspektora Sanitarnego i Wojewody Łódzkiego.

Konferencję otworzył Łódzki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny, dr n. med. Urszula Sztuka-Polińska. Pani Inspektor omówiła działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej woj. łódzkiego w zakresie zapobiegania chorobom zakaźnym, nadzoru nad kąpieliskami i zapewnienia bezpiecznego wypoczynku dzieci i młodzieży.

W dalszej części spotkania dr Anetta Bartczak, Wojewódzki Konsultant w dziedzinie Chorób Zakaźnych i Mikrobiologii Lekarskiej, opowiedziała o chorobach przenoszonych przez kleszcze i przedstawiła zagadnienia dotyczące szczepień dla podróżujących. Następnie Pan Janusz Pietruszewski, Wizytator Wydziału Rozwoju Edukacji Kuratorium Oświaty w Łodzi, omówił sposób rejestrowania form wypoczynku dzieci i młodzieży oraz wymagania organizacyjno-prawne stawiane wychowawcom. Pierwsza część konferencji zakończyła się wystąpieniem dr Doroty Maziarki, reprezentującej Zakład Higieny Środowiska, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny pt. „Zadania gmin w zakresie rekreacji wodnej – kąpieliska, miejsca okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli, pływalnie”.

Po przerwie Pani Dorota Gajewska, Kierownik Oddziału Zarządzania  Kryzysowego Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, zwróciła uwagę na ścisłą współpracę służb w walce z zagrożeniami kryzysowymi. Ostatni wykład konferencji, st. asp. Grzegorza Mikołajczyka z Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi, dotyczył działań Policji mających na celu zapewnienie bezpiecznego wypoczynku dzieci i młodzieży podczas wakacji na terenie woj. łódzkiego.

 

  

 


 

Wojewódzka Konferencja Profilaktyczna „Zdrowe odżywianie warunkiem prawidłowego rozwoju”

26 października 2017 r. w sali konferencyjnej Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej odbyła się Wojewódzka Konferencja Profilaktyczna „Zdrowe odżywianie warunkiem prawidłowego rozwoju”, organizowana przez Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi, objęta patronatem honorowym Wojewody Łódzkiego i Głównego Inspektora Sanitarnego. Konferencja, rozpowszechniająca wiedzę na temat znaczenia odżywiania się, środków dodawanych do żywności oraz wpływu suplementów diety na zdrowie dzieci i młodzieży, kierowana była do nauczycieli, pedagogów, pielęgniarek szkolnych i środowiskowych, dietetyków, studentów kierunków medycznych, pracowników Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Wprowadzeniem do tematyki konferencji było wystąpienie dr n. med. Urszuli Sztuka-Polińskiej, Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi, dotyczące działań Państwowej Inspekcji Sanitarnej woj. łódzkiego w zakresie kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród dzieci i młodzieży. Następnie dr n. med. Leszek Putyński z Instytutu Psychologii Wydziału Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego opisał problem niespecyficznych zaburzeń jedzenia wśród młodzieży. Dr hab. n. chem. prof. nadzw. Bolesław Karwowski z Zakładu Bromatologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi przedstawił korzyści i zagrożenia związane z zażywaniem suplementów diety. Pierwsza część konferencji zakończyła się wykładem o wpływie diety na rozwój intelektualny dzieci i młodzieży, wygłoszonym przez dr n. med. Elżbietę Trafalską reprezentującą Zakład Higieny Żywienia i Epidemiologii, Katedrę Higieny i Epidemiologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

Po przerwie goście wysłuchali prelekcji mgr inż. Joanny Gajdy-Wyrębek z Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny pt. „Spożywanie przez dzieci w Polsce barwników spożywczych – barwniki z Southampton”. W ostatnim wykładzie konferencji dr n. o zdrowiu Agnieszka Kolmaga z Zakładu Higieny Żywienia i Epidemiologii, Katedry Higieny i Epidemiologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi opowiedziała o modzie na stosowanie diet wśród młodzieży szkolnej i ich wpływie na zdrowie.

 

 


 

Konferencja „Zapobieganie zakażeniom szpitalnym i oporności na antybiotyki na terenie województwa łódzkiego w świetle problemu Klebsiella pneumoniae New Delhi”

8 maja 2017 r., aula Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi. Konferencja „Zapobieganie zakażeniom szpitalnym i oporności na antybiotyki na terenie województwa łódzkiego w świetle problemu Klebsiella pneumoniae New Delhi”, organizowana przez Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi, kierowana do dyrektorów szpitali w woj. łódzkim.

W pierwszym wykładzie konferencji lek. med. Jolanta Piaskowska, Konsultant Wojewódzki w dziedzinie Epidemiologii, zwróciła uwagę na zakażenia Clostridium difficile, będące poważnym problemem epidemiologicznym i w skali kraju, i w skali woj. łódzkiego. Następna prelekcja, dr n. o zdrowiu Marii Cianciary, Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie Pielęgniarstwa Epidemiologicznego, podkreśliła znaczenie higieny rąk w placówkach medycznych – podstawowego środka zwalczającego antybiotykooporność i ograniczającego rozprzestrzenianie się zakażeń. O zakażeniach w podmiotach leczniczych woj. łódzkiego i badaniach mikrobiologicznych wykonywanych w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi opowiedziała lek. med. Anna Guzek, Kierownik Oddziału Nadzoru Epidemiologii WSSE w Łodzi. Wykład pt. „Jak skutecznie zapobiegać zakażeniom szpitalnym ze szczególnym uwzględnieniem Klebsiella pneumoniae New Delhi?” wygłosili prof. dr. hab. n. med. Waleria Hryniewicz, Konsultant Krajowy w dziedzinie Mikrobiologii Lekarskiej, oraz dr n. med. Tomasz Ozorowski, reprezentujący Narodowy Program Ochrony Antybiotyków.

W wystąpieniu podsumowującym konferencję dr n. med. Urszula Sztuka-Polińska, Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Łodzi, powołała zespół do spraw ograniczenia rozprzestrzeniania się Klebsiella pneumoniae wytwarzających karbapenemazy typu New Delhi w woj. łódzkim.

 

 


 

Konferencja „Szczepienia ochronne – ważny element profilaktyki chorób zakaźnych”

Pabianice, 28 marca 2017 r. Zachęta i przestroga w jednym, czyli konferencja „Szczepienia ochronne – ważny element profilaktyki chorób zakaźnych”. Organizowana przez Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi i objęta patronatem honorowym Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego. Kierowana do przedstawicieli podmiotów leczniczych, w szczególności lekarzy i pielęgniarek; środowisk naukowych; przedstawicieli samorządów terytorialnych; pracowników Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

W wystąpieniu otwierającym konferencję dr n. med. Urszula Sztuka-Polińska, Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Łodzi, zwróciła uwagę na zagrożenia zdrowia publicznego związane z odmawianiem szczepień ochronnych. Wykonywanie obowiązkowych szczepień ochronnych w woj. łódzkim nadal utrzymuje się na wysokim poziomie, jednak w 2016 r., podobnie jak w latach wcześniejszych, nastąpił dalszy spadek wykonania szczepień obowiązkowych. Spadek ten dotyczył szczepień dzieci w 1, 2 i 10 r.ż. przeciwko: gruźlicy (w 1 dobie życia i 1 r.ż.); wzw typu B (w 1 r.ż.); błonicy, tężcowi, krztuścowi (w 1 i 2 r.ż.); poliomyelitis (w 1 i 2 r.ż.); zakażeniu inwazyjnemu Haemophilus influenzae typu b (w 1 i 2 r.ż.); odrze, śwince i różyczce (w 10 r.ż.). Odpowiedzią na zaistniałą sytuację są działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej kierowane do całej populacji (promowanie szczepień), personelu medycznego (szkolenia) i osób odmawiających wykonywania szczepień obowiązkowych (działania informacyjne, egzekucja obowiązku szczepień).

Pani Inspektor podkreśliła, że w woj. łódzkim, tak jak w całej Polsce, rośnie liczba osób uchylających się od obowiązku szczepień ochronnych. W II półroczu 2016 r. do organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej w woj. łódzkim zgłoszono 1200 takich osób (w II półroczu 2014 r. – 718). W swoim wystąpieniu opisała również istotny element kontroli bezpieczeństwa szczepionek – czyli monitorowanie niepożądanych odczynów poszczepiennych (NOP). Niepożądany odczyn poszczepienny to nieprawidłowa reakcja organizmu pojawiająca się po zastosowaniu szczepionki, a przyczyną NOP może być m.in. działanie samej szczepionki (np. uczulenie na jej składnik) czy nieprawidłowe jej podanie. Rejestry NOP są prowadzone przez Państwowych Powiatowych Inspektorów Sanitarnych w woj. łódzkim i Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi. W 2016 r. na terenie woj. łódzkiego odnotowano 124 przypadki niepożądanych odczynów poszczepiennych i w zdecydowanej większości (86,3%) były to łagodne niepożądane odczyny poszczepienne, czyli takie, które nie mają szczególnie dużego nasilenia i charakteryzują się występowaniem miejscowego obrzęku kończyny, miejscowego zaczerwienienia, gorączki.

Następni prelegenci konferencji analizowali m.in. zjawisko odmawiania szczepień ochronnych u dzieci, niepożądane reakcje poszczepienne, immunologiczne aspekty szczepień, regulacje prawne dotyczące szczepień, psychologiczne narzędzia pracy z opiekunami pacjentów. Wykłady wygłosili: dr hab. n. med. Ewa Majda-Stanisławska z Kliniki Chorób Zakaźnych Dzieci Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. dr. Wł. Biegańskiego w Łodzi; prof. dr hab. n. med. Krzysztof Zeman z Kliniki Pediatrii, Immunologii i Nefrologii, Instytutu „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi; dr n. med. Paweł Grzesiowski z Fundacji Instytut Profilaktyki Zakażeń; dr n. med. Iwona Paradowska-Stankiewicz, Krajowy Konsultant w Dziedzinie Epidemiologii, reprezentująca Zakład Epidemiologii Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie; dr hab. n. o zdrowiu Justyna Zajdel z Zakładu Prawa Medycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi; dr n. med. Paweł Rasmus z Zakładu Psychologii Lekarskiej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi; dr Ewa Welfe z Poradni Szczepień Ochronnych i Zaburzeń Odporności dla Dzieci, Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi, Ośrodka Pediatrycznego im. dr. J. Korczaka.

 

 


 

Konferencja „Dopalacze – dlaczego są tak niebezpieczne”

Andel's Hotel Łódź, 28 października 2016 r. Dzień skondensowanych działań wymierzonych w dopalacze, czas dogłębnej analizy problemu, forum współpracy... czyli konferencja „Dopalacze – dlaczego są tak niebezpieczne”, organizowana przez Głównego Inspektora Sanitarnego i Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi. Podczas spotkania prelekcje wygłosili przedstawiciele sektorów zaangażowanych w walkę z dopalaczami: Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Policji, Służby Celnej, systemu ochrony zdrowia, pomocy społecznej.

Konferencja kierowana była do osób zajmujących się szeroko rozumianą ochroną zdrowia: przedstawicieli władz lokalnych, podmiotów leczniczych, władz oświatowych, pracowników stacji sanitarno-epidemiologicznych pionu promocji zdrowia i nadzoru nad przestrzeganiem przepisów dotyczących zakazu wytwarzania i wprowadzania do obrotu środków zastępczych lub nowych substancji psychoaktywnych, kadry pedagogicznej szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, koordynatorów programów profilaktycznych oraz pracowników instytucji zajmujących się problematyką zdrowotną w województwie łódzkim.

Na początku spotkania dr Jacek Łuczak, Radca Głównego Inspektora Sanitarnego w Departamencie Nadzoru nad Środkami Zastępczymi, odczytał  List Głównego Inspektora Sanitarnego do uczestników (982.3 KB).

W wystąpieniu otwierającym konferencję dr n. med. Urszula Sztuka-Polińska, Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Łodzi, opisała zwalczanie zagrożeń stwarzanych przez nowe narkotyki w działaniach Państwowej Inspekcji Sanitarnej, podkreślając znaczenie działań edukacyjnych i informacyjnych. Następnie prof. nadzw. dr hab. n. med. Anna Dietrich-Muszalska, Wojewódzki Konsultant w Dziedzinie Psychiatrii Dzieci i Młodzieży dla województwa łódzkiego, wygłosiła wykład pt. „Narkomania: stare problemy, nowe zagrożenia związane z używaniem dopalaczy – kształcenie przed- i podyplomowe w uczelni medycznej w świetle zadań Narodowego Programu Zdrowia Psychicznego”. Kolejne prelekcje, aspiranta sztabowego Arkadiusza Bujwickiego z Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi oraz starszego aspiranta Jacka Jabłońskiego z Wydziału Zarządzania Ryzykiem i Kontroli Izby Celnej w Łodzi, dotyczyły walki Policji i Służby Celnej z dynamicznym rynkiem dopalaczy.

Po przerwie dr hab. n. med. prof. IMP Zbigniew Kołaciński, Wojewódzki Konsultant w Dziedzinie Toksykologii Klinicznej, przedstawił skutki zdrowotne działania nowych narkotyków, wskazując na niszczenie organizmu i śmiertelne zagrożenie dla życia. W ostatnim wystąpieniu konferencji Pan Marek Grondas, reprezentujący Stowarzyszenie Monar Poradnię Profilaktyki Leczenia i Terapii Uzależnień w Łodzi, omówił kluczową rolę edukacji w walce z problemem dopalaczy.  

 

 


 

Konferencja „Dopalacze – dlaczego są tak niebezpieczne” 

 

 

Dopalacze, czyli temat rwąca rzeka. Musimy przepłynąć ją wszyscy. Główny Inspektor Sanitarny i Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Łodzi zapraszają na konferencję „Dopalacze – dlaczego są tak niebezpieczne”. Czas i miejsce spotkania: 28 października 2016 r., andel`s Hotel Łódź, ul. Ogrodowa 17. Szczegóły w załącznikach: 


 

Konferencja „Ochrona zdrowia pracujących w perspektywie zdrowia publicznego”

9 czerwca 2016 r., w Urzędzie Miasta Łodzi, odbyła się konferencja „Ochrona zdrowia pracujących w perspektywie zdrowia publicznego”, organizowana przez Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi pod patronatem Głównego Inspektora Sanitarnego. Konferencja, realizowana w ramach europejskiej kampanii informacyjnej „Bezpieczni na starcie, zdrowi na mecie”, kierowana była do pracodawców, osób zarządzających bezpieczeństwem i higieną pracy, przedstawicieli władz lokalnych i wszystkich zainteresowanych tematyką ochrony zdrowia pracujących. To wydarzenie skupiło się na promowaniu zdrowia i bezpieczeństwa w środowisku pracy oraz szczegółowym omówieniu tych zagadnień, zarówno w kontekście zdrowia publicznego, jak i zjawisk społecznych, takich jak gwałtownie starzejące się społeczeństwo czy wydłużająca się aktywność zawodowa.

Wprowadzeniem do tematyki konferencji był wykład Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi, dr n. med. Urszuli Sztuka-Polińskiej, analizujący ochronę zdrowia pracujących w szerokim wymiarze: zdrowia publicznego, zagadnień społecznych, kulturowych, prawnych. Następnie mgr Barbara Piórkowska, Kierownik Oddziału Nadzoru Higieny Pracy Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi, opisała działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej mające na celu ograniczanie zagrożeń dla zdrowia pracujących. W następnym wystąpieniu mgr Wioletta Klimaszewska, reprezentująca Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy, przedstawiła kampanię „Bezpieczni na starcie, zdrowi na mecie”.

Po przerwie dr Katarzyna Hildt-Ciupińska z Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego wygłosiła prelekcję pt. „Dbałość o zdrowie podejmowana przez pracowników w zależności od wieku oraz rodzaju wykonywanej pracy”. O dużym znaczeniu promocji zdrowia w miejscach pracy opowiedziała dr Elżbieta Korzeniowska, reprezentująca Instytut Medycyny Pracy w Łodzi. Ostatni wykład konferencji, dr Doroty Merecz-Kot, również z Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi, dotyczył negatywnych zjawisk w środowisku pracy, takich jak stres, mobbing czy dyskryminacja. 

 

 


 
 
XIII Wojewódzka Konferencja Profilaktyczna Wybrane problemy zdrowotne dzieci i młodzieży 
 
17 maja 2016 r. w Urzędzie Miasta Łodzi odbyła się XIII Wojewódzka Konferencja Profilaktyczna „Wybrane problemy zdrowotne dzieci i młodzieży”. Konferencja, organizowana przez Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi, kierowana była do przedstawicieli władz lokalnych, kadry pedagogicznej szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, pielęgniarek szkolnych, koordynatorów programów profilaktycznych oraz instytucji zajmujących się problematyką zdrowotną w woj. łódzkim. Ideą konferencji była popularyzacja wiedzy w zakresie rozpoznawania zagrożeń zdrowotnych, zapobiegania im oraz trwałego kształtowania prozdrowotnych zachowań młodzieży w wieku szkolnym.
 
Prelekcji wysłuchało około 150 gości. Spotkanie stało się forum wymiany doświadczeń i wzmocnienia współpracy na rzecz promocji zdrowego i bezpiecznego stylu życia wśród najmłodszych mieszkańców naszego województwa.
 
 
 
 

XIII Wojewódzka Konferencja Profilaktyczna Wybrane problemy zdrowotne dzieci i młodzieży 

 
 

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Łodzi zaprasza na XIII Wojewódzką Konferencję Profilaktyczną „Wybrane problemy zdrowotne dzieci i młodzieży” (17 maja 2016 r., godz. 10.00–13.30, Urząd Miasta Łodzi). Ideą konferencji jest popularyzacja wiedzy w zakresie zagrożeń zdrowotnych, na które narażone są dzieci w wieku szkolnym. Szczegóły w załącznikach:


XII Wojewódzka Konferencja Profilaktyczna „Trzymaj Formę”
 
16 listopada 2015 r. w Instytucie Europejskim w Łodzi odbyła się XII Wojewódzka Konferencja Profilaktyczna „Trzymaj Formę”, zorganizowana przez Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi.

Ideą konferencji była popularyzacja wiedzy w zakresie rozpoznawania zagrożeń zdrowotnych, sposobów im zapobiegania i trwałego kształtowania prozdrowotnych zachowań dotyczących racjonalnego żywienia i aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży. W spotkaniu uczestniczyło ok. 200 gości – przedstawiciele władz lokalnych, dyrektorzy i nauczyciele szkół podstawowych i gimnazjalnych, pielęgniarki szkolne, koordynatorzy programów profilaktycznych oraz pracownicy zajmujący się rozwiązywaniem problemów młodzieży szkół podstawowych i gimnazjalnych na terenie Łodzi i woj. łódzkiego.

Pierwszy wykład konferencji, zatytułowany „Aktywność fizyczna – zalecenia dla zdrowia”, wygłosiła prof. Anna Jegier reprezentująca Zakład Medycyny Sportowej, Centrum Kliniczno-Dydaktyczne Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Następnie Pani Agnieszka Kolmaga z Katedry Higieny i Epidemiologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi przedstawiła sytuację epidemiologiczną nadwagi i otyłości wśród dzieci i młodzieży w woj. łódzkim oraz omówiła rolę prawidłowego odżywiania w aspekcie zapobiegania chorobom cywilizacyjnym.

Po przerwie – podczas której goście mogli obejrzeć pokaz ćwiczeń fitness – Pani Małgorzata Nowakowska-Dróżdż, Kierownik Oddziału Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi, podsumowała w swoim wystąpieniu 9 lat programu edukacyjnego „Trzymaj Formę”, realizowanego w szkołach podstawowych i gimnazjach woj. łódzkiego. Ostatni wykład XII Wojewódzkiej Konferencji Profilaktycznej „Trzymaj Formę”, wygłoszony przez Panią Agnieszkę Kostrzewską z Oddziału Nadzoru Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku WSSE w Łodzi, dotyczył zdrowego żywienia dzieci i młodzieży w placówkach szkolnych w świetle nowych przepisów prawnych.

 

 


 
XII Wojewódzka Konferencja Profilaktyczna „Trzymaj Formę”
 
 
Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Łodzi zaprasza do udziału w XII Wojewódzkiej Konferencji Profilaktycznej „Trzymaj Formę”, która odbędzie się 16 listopada 2015 r. w Instytucie Europejskim w Łodzi. Ideą konferencji jest popularyzacja zasad racjonalnego żywienia i aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży.
 
Szczegółowe informacje w załącznikach:
 

 Program konferencji (365.34 KB)

 Karta zgłoszenia (337.22 KB) 

 
XI Wojewódzka Konferencja Profilaktyczna 
„Środowisko, Rodzina, Dziecko – w aspekcie uzależnień” 
 
27 listopada 2014 r. w Pabianicach odbyła się XI Wojewódzka Konferencja Profilaktyczna „Środowisko, Rodzina, Dziecko – w aspekcie uzależnień”, zorganizowana przez Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi. W konferencji uczestniczyli przedstawiciele Państwowej Inspekcji Sanitarnej, policji, straży miejskiej, samorządów lokalnych oraz instytucji i organizacji działających w tym obszarze tematycznym oraz współpracujących z Powiatowymi Stacjami Sanitarno-Epidemiologicznymi na zasadach koalicji lokalnych bądź współpartnerstwa zdrowotnego. 
 
Konferencja miała na celu popularyzację wiedzy w zakresie rozpoznawania zagrożeń zdrowotnych, sposobów im zapobiegania i trwałego kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród dzieci. Była również forum wymiany doświadczeń. 
 
Wprowadzeniem do tematyki konferencji było wystapienie Pani Aleksandry Bilskiej, Kierownika Oddziału Promocji Zdrowia, Biostatystyki i Higieny Dzieci i Młodzieży Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi. Następnie Pani Iwona Czerwoniuk ze Stowarzyszenia Promocji Zdrowia i Psychoterapii w Łodzi przedstawiła temat uzależnień i urazów psychicznych w rodzinach problemowych. Sesję pierwszą Konferencji zakończyła Pani Aleksandra Bilska z WSSE w Łodzi, prezentując programy i kampanie Państwowej Inspekcji Sanitarnej województwa łódzkiego adresowane do młodzieży w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom. 
 
W drugiej części Konferencji Pan Marek Grondas ze Stowarzyszenia MONAR – Poradni Profilaktyki Leczenia i Terapii Uzależnień w Łodzi wygłosił prelekcję pt. „Zagrożenia wynikające z ewolucji wzorów używania substancji psychoaktywnych w środowiskach młodzieżowych”. Kolejny temat, zamykający jednocześnie XI Wojewódzką Konferencję Profilaktyczną, zaprezentowany został przez przedstawiciela tego samego stowarzyszenia – Pani Aleksandra Kubiak omówiła wpływ narkotyków, alkoholu i innych uzależnień na zdrowie i funkcjonowanie rodziny.
 
 
Sars-cov-2 statystykaOstrzeżenia publicznefacebookwodaSzczepienia ochronneSzczepienia.infoDopalaczeOcena stanu sanitarnego woj. łódzkiego w 2018 r.Bądź z nami, bądź bezpiecznyWFOŚiGWniepodlegla