Wersja graficzna
90-046 Łódź, ul. Wodna 40, tel.: +48 42 25 36 200, e-mail: wsselodz@pis.lodz.pl

AKTUALNOŚCI

19 lipca 2019
Komunikat Łódzkiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z dnia 19 lipca 2019 r. dotyczący jakości wody do spożycia (wodociąg Wola Malowana )
Łódzki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny informuje, iż Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomsku stwierdził przydatność wody do spożycia w wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Wola Malowana.
 
więcej »
19 lipca 2019
Komunikat Łódzkiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z dnia 19 lipca 2019 r. dotyczący jakości wody do spożycia (wodociąg Wągry)
Łódzki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny informuje, iż Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzezinach stwierdził warunkową przydatność wody do spożycia w wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Wągry z powodu pogorszenia jakości wody pod względem mikrobiologicznym.
 
Woda nadaje się do spożycia wyłącznie po przegotowaniu.
więcej »
19 lipca 2019
Kąp się bezpiecznie!

Aktualne komunikaty dotyczące jakosci wody w kąpieliskach oraz w  miejscach okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli na terenie województwa łódzkiego

więcej »
19 lipca 2019
Komunikat Łódzkiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z dnia 19 lipca 2019 r. dotyczący jakości wody do spożycia (wodociąg Czyżemin)
Łódzki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny informuje, iż Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pabianicach stwierdził brak przydatności do spożycia wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Czyżemin z powodu pogorszenia jakości wody pod względem mikrobiologicznym.
 
Woda nadaje się jedynie do celów sanitarnych.
 
więcej »
19 lipca 2019
Komunikat Łódzkiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z dnia 19 lipca 2019 r. dotyczący jakości wody do spożycia (wodociąg w Babach oraz wodociąg w Srocku)
Łódzki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny informuje, iż Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piotrkowie Trybunalskim stwierdził warunkową przydatność wody do spożycia w dwóch wodociągach zbiorowego zaopatrzenia na terenie powiatu piotrkowskiego: w wodociągu w Babach oraz w wodociągu w Srocku z powodu pogorszenia jakości wody pod względem mikrobiologicznym.
 
Woda nadaje się do spożycia wyłącznie po przegotowaniu.
więcej »
18 lipca 2019
Pryskaj „z głową”. Zasady postępowania przy stosowaniu środków odstraszających komary
Łódzki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w oparciu o  doniesienia medialne informuje o zwiększonym  zagrożeniu związanym ze wzrostem wylęgu komarów na terenie Polski, zwłaszcza na terenach gdzie ostatnio doszło do podtopień.
 
Duże skupiska tych owadów mogą stanowić uciążliwość dla ludzi oraz zwierząt z terenów zalewowych.
Należy pamiętać, że trwający sezon letni sprzyja zarówno aktywności na świeżym powietrzu jak również jest okresem wzmożonej aktywności tych owadów co  w konsekwencji powoduje wzrost popytu na produkty biobójcze.
Zaleca się używanie  tych produktów  w bezpieczny sposób.
więcej »
facebooklogo stuleciaBezpieczne wakacjeKąpieliskanosicielstwoOstrzeżenia publiczneodraSzczepienia ochronneSzczepienia.infoDopalaczeOcena stanu sanitarnego woj. łódzkiego w 2018 r.ocena wodyBądź z nami, bądź bezpiecznyniepodlegla