90-046 Łódź, ul. Wodna 40, tel.: +48 42 25 36 200, e-mail: wsselodz@pis.lodz.pl

Wszystkie aktualności

4 lipca 2019
Komunikat Łódzkiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z dnia 4 lipca 2019 r. dotyczący jakości wody do spożycia (wodociągi Gorzkowice i Grochów)

Łódzki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny informuje, że Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piotrkowie Trybunalskim stwierdził warunkową przydatność wody do spożycia w wodociągu Gorzkowice z powodu pogorszenia jakości wody pod względem mikrobiologicznym, a Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kutnie – warunkową przydatność wody do spożycia w wodociągu Grochów z powodu ponadnormatywnego stężenia manganu.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronach internetowych:

PSSE w Piotrkowie Trybunalskim

PSSE w Kutnie

facebooklogo stuleciaOstrzeżenia publiczneGrypanosicielstwoodraSzczepienia ochronneSzczepienia.infoDopalaczeOcena stanu sanitarnego woj. łódzkiego w 2018 r.ocena wodyBądź z nami, bądź bezpiecznyniepodlegla