90-046 Łódź, ul. Wodna 40, tel.: +48 42 25 36 200, e-mail: wsselodz@pis.lodz.pl

Wszystkie aktualności

4 lipca 2019
Komunikat Łódzkiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z dnia 4 lipca 2019 r. dotyczący jakości wody do spożycia (wodociąg Wola Malowana)

Łódzki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny informuje, że Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomsku stwierdził brak przydatności wody do spożycia w wodociągu Wola Malowana z powodu pogorszenia jakości wody pod względem mikrobiologicznym.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomsku zobowiązał producenta wody do natychmiastowego podjęcia działań naprawczych oraz zapewnienia zastępczego źródła wody przydatnej do spożycia.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej PSSE w Radomsku.

facebooklogo stuleciaOstrzeżenia publiczneGrypanosicielstwoodraSzczepienia ochronneSzczepienia.infoDopalaczeOcena stanu sanitarnego woj. łódzkiego w 2018 r.ocena wodyBądź z nami, bądź bezpiecznyniepodlegla