90-046 Łódź, ul. Wodna 40, tel.: +48 42 25 36 200, e-mail: wsselodz@pis.lodz.pl

Wszystkie aktualności

10 lipca 2019
Komunikat Łódzkiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z dnia 10 lipca 2019 r. dotyczący jakości wody do spożycia (wodociąg Sulmów)

Łódzki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny informuje, że Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu wydał decyzję administracyjną stwierdzającą warunkową przydatność wody do spożycia w wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Sulmów, gm. Goszczanów, z powodu pogorszenia jakości wody pod względem fizykochemicznym (przekroczenie dopuszczalnej wartości parametrycznej jonu amonowego).

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej PSSE w Sieradzu.

facebooklogo stuleciaOstrzeżenia publiczneGrypanosicielstwoodraSzczepienia ochronneSzczepienia.infoDopalaczeOcena stanu sanitarnego woj. łódzkiego w 2018 r.ocena wodyBądź z nami, bądź bezpiecznyniepodlegla