90-046 Łódź, ul. Wodna 40, tel.: +48 42 25 36 200, e-mail: wsselodz@pis.lodz.pl

Wszystkie aktualności

11 lipca 2019
Komunikat Łódzkiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z dnia 11 lipca 2019 r. dotyczący jakości wody do spożycia (wodociąg Stary Waliszew)

Łódzki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny informuje, że Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łowiczu wydał decyzję administracyjną stwierdzającą warunkową przydatność wody do spożycia w wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Stary Waliszew, gm. Bielawy, z powodu zanieczyszczenia mikrobiologicznego wody (ogólna liczba mikroorganizmów w 22ºC po 72 godz.).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łowiczu nakazał producentowi wody podjęcie działań naprawczych, w tym dezynfekcję sieci oraz wprowadzenie warunku przegotowania wody przed jej użyciem do celów higienicznych i spożywczych.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej PSSE w Łowiczu.

facebooklogo stuleciaOstrzeżenia publiczneGrypanosicielstwoodraSzczepienia ochronneSzczepienia.infoDopalaczeOcena stanu sanitarnego woj. łódzkiego w 2018 r.ocena wodyBądź z nami, bądź bezpiecznyniepodlegla