90-046 Łódź, ul. Wodna 40, tel.: +48 42 25 36 200, e-mail: wsselodz@pis.lodz.pl

Wszystkie aktualności

4 października 2019
Komunikat Łódzkiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z dnia 4 października 2019 r. dotyczący jakości wody do spożycia (wodociąg Sobota)

Łódzki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny informuje, że Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łowiczu stwierdził warunkową przydatność wody do spożycia w wodociągu Sobota z powodu ponadnormatywnego stężenia manganu.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej PSSE w Łowiczu.

Sars-cov-2 statystykaOstrzeżenia publicznefacebookwodaSzczepienia ochronneSzczepienia.infoDopalaczeOcena stanu sanitarnego woj. łódzkiego w 2018 r.Bądź z nami, bądź bezpiecznyWFOŚiGWniepodlegla