90-046 Łódź, ul. Wodna 40, tel.: +48 42 25 36 200, e-mail: wsselodz@pis.lodz.pl

Wszystkie aktualności

8 października 2019
Komunikat Łódzkiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z dnia 8 października 2019 r. dotyczący jakości wody do spożycia (wodociąg Włodzimierz)

Łódzki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny informuje, że Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomsku stwierdził warunkową przydatność wody do spożycia w wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Włodzimierz w miejscowości Napoleonów z powodu pogorszenia jakości wody pod względem mikrobiologicznym.

Woda do kąpieli noworodków, mycia zębów, mycia owoców i warzyw spożywanych na surowo oraz mycia naczyń nadaje się po przegotowaniu.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej PSSE w Radomsku.

facebooklogo stuleciaOstrzeżenia publiczneGrypanosicielstwoodraSzczepienia ochronneSzczepienia.infoDopalaczeOcena stanu sanitarnego woj. łódzkiego w 2018 r.ocena wodyBądź z nami, bądź bezpiecznyniepodlegla