90-046 Łódź, ul. Wodna 40, tel.: +48 42 25 36 200, e-mail: wsselodz@pis.lodz.pl

Wszystkie aktualności

11 października 2019
Komunikat Łódzkiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z dnia 11 października 2019 r. dotyczący jakości wody do spożycia (wodociąg Działoszyn)

Łódzki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny informuje, że Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pajęcznie stwierdził brak przydatności do spożycia wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Działoszyn z powodu pogorszenia jakości wody pod względem mikrobiologicznym. 

Woda nadaje się jedynie do celów porządkowych.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pajęcznie zobowiązał producenta wody do natychmiastowego podjęcia działań naprawczych oraz zapewnienia zastępczego źródła wody przydatnej do spożycia.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej PSSE w Pajęcznie.

Sars-cov-2 statystykaOstrzeżenia publicznefacebookwodaSzczepienia ochronneSzczepienia.infoDopalaczeOcena stanu sanitarnego woj. łódzkiego w 2018 r.Bądź z nami, bądź bezpiecznyWFOŚiGWniepodlegla