Konferencja „Ochrona zdrowia pracujących w perspektywie zdrowia publicznego”

Serdecznie zapraszamy na konferencję „Ochrona zdrowia pracujących w perspektywie zdrowia publicznego” organizowaną przez Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi pod patronatem Głównego Inspektora Sanitarnego. Celem konferencji, realizowanej w ramach europejskiej kampanii informacyjnej „Bezpieczni na starcie, zdrowi na mecie”, jest zwiększenie świadomości pracodawców i pracowników w zakresie dbałości o własne zdrowie w perspektywie wydłużającej się aktywności zawodowej, a także promowanie zrównoważonej pracy od początku życia zawodowego, idei zdrowego starzenia się oraz działań służących poprawie zdrowia pracujących.

Konferencja odbędzie się w Urzędzie Miasta Łodzi, przy ul. Piotrkowskiej 104, w dniu 9 czerwca 2016 r., w godz. 10.00–13.00. Adresowana jest do pracodawców, osób zarządzających bezpieczeństwem i higieną pracy, samorządów lokalnych, służby zdrowia i wszystkich zainteresowanych tematyką ochrony zdrowia pracujących. Składać się będzie z wystąpień przedstawicieli Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi, Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie oraz Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi.

Udział w konferencji jest bezpłatny. Wszystkich zainteresowanych prosimy o wypełnienie i przesłanie Karty zgłoszenia. Szczegółowe informacje w załącznikach:

bezpieczni_na_starcie_zaproszenie bezpieczni_na_starcie_program bezpieczni_na_starcie_karta_zgloszenia bezpieczni_na_starcie_karta_zgloszenia (1)