O czym musi wiedzieć producent – rolnik?

O czym musi wiedzieć producent – rolnik? 

 

1. Wytyczne dotyczące ograniczania ryzyka mikrobiologicznego w odniesieniu do świeżych owoców i warzyw na etapie produkcji podstawowej poprzez przestrzeganie zasad higieny

   

Link do pobrania poradnika :

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.163.01.0001.01.POL&toc=OJ:C:2017:163:TOC

 

2. Przewodnik EFSA w zakresie higieny produkcji kiełków i nasion do kiełkowania

   

Linki do pobrania  przewodnika :

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017XX0708(01)&from=EN

 

PDF