Komunikat nr 13 z dnia 7 września 2018 r. (o kąpieliskach i miejscach wykorzystywanych do kąpieli w sezonie 2018)

Komunikat Nr 13

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rawie Mazowieckiej

z dnia 7.09.2018 roku

–  o jakości wody w „Kąpielisku TATAR” w Rawie Mazowieckiej

– o jakości wody w „Miejscu wykorzystywanym do kąpieli” w Białej Rawskiej

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rawie Mazowieckiej informuje,
że w obecnym sezonie na terenie miasta Rawa Mazowiecka i powiatu rawskiego zorganizowane zostało, podobnie jak w latach poprzednich, jedno kąpielisko  „TATAR” – nad Zalewem TATAR w Rawie Mazowieckiej.

Otwarcie sezonu: 16 czerwca 2018 roku.

Koniec sezonu: 2 września 2018 roku.

 

Jakość wody w Kąpielisku „ TATAR „ będzie oceniana również w trakcie sezonu, informacje
o jej przydatności lub braku przydatności do kąpieli przedstawiane będą do wiadomości mieszkańców w kolejnych komunikatach.

Jednocześnie informuję, że nadzorem sanitarnym objęte jest również

Miejsce Wykorzystywane do Kąpieli w Białej Rawskiej, ul. Jana Pawła II.

Otwarcie sezonu: 16 czerwca 2018 roku.

Koniec sezonu: 23 sierpnia 2018 roku.

 

Informacje o aktualnym stanie wody w uruchomionych kąpieliskach na terenie kraju oraz ich wyposażeniu są dostępne w Serwisie Kąpieliskowym, prowadzonym przez Główny Inspektorat Sanitarny pod adresem http://sk.gis.gov.pl/ oraz na stronach poszczególnych powiatowych  i wojewódzkich stacji sanitarno-epidemiologicznych. Informacje te są na bieżąco aktualizowane.