Lekki tornister

Lekki tornister

 

Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Rawie Mazowieckiej w związku z ogłoszeniem przez Ministerstwo Edukacji Narodowej – Ogólnopolskiego Dnia Tornistra, przeprowadziła akcję ważenia tornistrów w dwóch szkołach podstawowych powiatu rawskiego.

Ogółem badaniem objęto 530  uczniów. Do analizy wyników przyjęto proporcję wagi ciała dziecka do wagi tornistra.

Główny Inspektor Sanitarny zaleca aby waga tornistra nie przekraczała 10% -15 % masy ciała ucznia.

 

Poniżej zestawienia pomiarów wagi ciała uczniów oraz tornistrów w badanych placówkach :

 

 

 

Klasa

Liczba dzieci przebadanych Waga tornistra przekroczona powyżej 10% Waga tornistra przekroczona  15%
Klasa I

 

70 21% 1%
Klasa II

 

59 23,7% 0
Klasa III

 

49 18% 0
Klasa IV

 

66 39,3% 10,6%
Klasa V

 

82 37,8% 2,4%
Klasa VI

 

67 11,9% 0
Klasa VII

 

65 33,8% 1,5%
Klasa VIII

 

72 23,4% 1,4%
 

Razem

530 26,8% 2,3%

 

 

Ogółem na 530   przebadanych uczniów  co 4 dziecko ma tornister przekraczający 10% wagi jego ciała.

 

Nadmierna waga tornistra może sprzyjać kształtowaniu nieprawidłowej statyki ciała, w efekcie czego może prowadzić do skrzywień kręgosłupa.

Zalecenia dotyczące tornistrów szkolnych