1 grudnia Światowy Dzień AIDS

Ruszył Europejski Tydzień Testowania na HIV oraz kolejna Kampania pod hasłem: „Mam czas rozmawiać” (#mamczasrozmawiac),która  powstała, by stać się  inspiracją do podjęcia w rodzinie dialogu międzypokoleniowego o zdrowiu, promująca dialog o tym dlaczego, kiedy i po co powinniśmy wykonać test.
Główne cele kampanii to:
–    nacisk na dialog dotyczący konieczności testowania w kierunku HIV oraz zachęcenie do wykonania testu diagnostycznego, w jednym z 30 punktów konsultacyjno-diagnostycznych (PKD).
–    wzmocnienie przekazu, że rozmowa na te tematy z bliskimi, może przyczynić się do lepszej edukacji, wyższej świadomości na temat konieczności wykonywania testu w kierunku HIV, a w konsekwencji spadku liczby zakażających się osób;
–    promocja edukacji na temat HIV/AIDS oraz chorób przenoszonych drogą płciową, aby miała ona swój początek w rodzinie i była dostosowana do wieku i potrzeb odbiorców.

Poniżej zamieszczamy:

Informacja prasowa o Kampanii #mamczasrozmawiać Informacja Prasowa

LINK do spotu telewizyjnego > kliknij TUTAJ

Plakat Kampanii #mamczasrozmawiać > kliknij A2_PLAKAT_mamczasrozmawiac

Harmonogram dyżyrów w ramach Europejskiego Tygodnia Testowania > Godziny otwarcia w ramach ETT – 23-30.11

Spot radiowy Kampanii #mamczasrozmawiać: