Rzuć palenie razem z nami

W ramach  obchodów Światowego Dnia  Rzucania Palenia, Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Rawie Mazowieckiej uruchomiła w Galerii RAWA MODE w Rawie Mazowieckiej punkt informacyjno- konsultacyjny.

W ramach realizacji zadania zainteresowane osoby palące i narażone na bierne palenie tytoniu mogły wykonać badanie smokerlyzerem na zawartość tlenku węgla w wydychanym powietrzu oraz skorzystać z porad jak skutecznie zerwać ze szkodliwym nałogiem.