Promocja zdrowia

W odpowiedzi na zaproszenie dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 im. Kornela Makuszyńskiego w Rawie Mazowieckiej w dniach 4-5.04.2019 przeprowadzono zajęcia z uczniami klas V i VI szkoły podstawowej. Celem spotkania było przedstawienie nowej „Piramidy Zdrowego Żywienia i Stylu Życia Dzieci i Młodzieży” czyli zasad prawidłowego żywienia i najważniejszych elementów stylu życia. Uczestnicy otrzymali dawkę fachowej wiedzy, chętnie zadawali pytania.