List Łódzkiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego do Rodziców w sprawie szczepień ochronnych