Badania

Informujemy, że z dniem 01.01.2019r. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Rawie Mazowieckiej zaprzestaje przyjmowania prób do badań diagnostycznych na nosicielstwo w kierunku obecności pałeczek Salmonella i Shigella. do celów sanitarno – epidemiologicznych.

Badania wykonuje PSSE Skierniewice.


Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologicznej w Rawie Mazowieckiej pobiera próbki wody do spożycia do badań bakteriologicznych i fizykochemicznych. Próbki wody pobierane są po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym (46 814 48 62) w każdy pierwszy wtorek miesiąca
w godzinach 8:00 – 11:00.