O Nas

Witamy Państwa na stronie PSSE w Rawie Mazowieckiej.

Jesteśmy instytucją powołaną do realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego. Chcemy Państwu przekazać informacje na tematy związane z ochroną zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem środowiska, zapobieganiem powstawania chorób zakaźnych i zawodowych oraz prowadzeniem działalności oświatowo-zdrowotnej.

Mamy nadzieję, że podane informacje przybliżą również Państwu naszą działalność związaną z zapewnieniem bezpieczeństwa sanitarnego powiatu oraz pozwolą zapoznać się z sytuacją epidemiologiczną powiatu. Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony i skorzystania z informacji.

Krzysztof Jasiński
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rawie Mazowieckiej


Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Rawie Mazowieckiej jest aparatem wykonawczym Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rawie Mazowieckiej, będącego jednocześnie Dyrektorem PSSE i działa w formie jednostki budżetowej na podstawie:

  • Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tj. Dz. U. z  2011r. Nr 212, poz. 1263 z późn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi,
  • Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej ( tj. Dz. U. z 2013r.,  poz. 217 z  późn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi,
  • Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm. ) wraz z aktami wykonawczymi,
  • Statutu Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rawie Mazowieckiej (Załącznik do Zarządzenia Nr 289/2009 Wojewody Łódzkiego z dnia 2 grudnia 2009r. z późn. zm.).
  • Decyzji Wojewody Łódzkiego z dnia 1 stycznia 2010r., o wpisie  Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rawie Mazowieckiej do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą,  pod numerem księgi rejestrowej  000000023850,
  • Regulaminu Organizacyjnego PSSE w Rawie Mazowieckiej wprowadzonego Zarządzeniem Nr 9/2009 Dyrektora PSSE w Rawie Mazowieckiej z dnia 10 grudnia 2009r. (z późn. zm.), w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Rawie Mazowieckiej.