Struktura organizacyjna

 • Oddział Nadzoru Epidemiologicznego – Marianna Czyżykowska
 • Oddział Nadzoru Higieny Komunalnej – Halina Polanowska
 • Oddział Nadzoru Higieny Pracy – Wiesława Dudek
 • Oddział Nadzoru Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku – Joanna Rządzka
 • Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Higieny Dzieci i Młodzieży – Jolanta Budziejewska
 • Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia – Maria Kosiacka
 • Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego – Mariusz Kopczyński
 • Samodzielne Stanowisko Pracy Główny Specjalista ds. Systemu Jakości – Anna Lasota
 • Stanowisko Radcy Prawnego – Jolanta Kruszewska
 • Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Informatyki – Adrian Turski

Oddział Ekonomiczno-Administracyjny

 • Samodzielne Stanowisko Pracy Główny Księgowy – Halina Gorzka
 • Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Kadrowych i Administracyjno – Gospodarczych – Alicja Markowicz