Struktura organizacyjna

 • Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Epidemiologii – Marianna Czyżykowska
 • Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Higieny Komunalnej – Halina Polanowska
 • Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Higieny Pracy – Wiesława Dudek
 • Sekcja Bezpieczeństwa Żywności, Żywienia i Produktów Kosmetycznych – Kierownik Sekcji: Joanna Rządzka
 • Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Higieny Dzieci i Młodzieży – Jolanta Budziejewska
 • Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia – Maria Kosiacka
 • Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego – Mariusz Kopczyński
 • Samodzielne Stanowisko Pracy Główny Specjalista ds. Systemu Jakości – Anna Lasota
 • Stanowisko Radcy Prawnego – Jolanta Kruszewska
 • Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Informatyki – Artur Wąsiewicz

Oddział Ekonomiczno-Administracyjny

 • Samodzielne Stanowisko Pracy Główny Księgowy – Halina Gorzka
 • Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Kadrowych i Administracyjno – Gospodarczych – Alicja Markowicz

 

STRUKTURA ORGANIZACYJNA

(KLIKNIJ ABY ZOBACZYĆ)