Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Higieny Komunalnej

Wytyczne GIS w sprawie wymagań jakości wody oraz warunków sanitarno-higienicznych na pływalniach

Pobierz wytyczne GIS w sprawie wymagań jakości wody oraz warunków sanitarno-higienicznych na pływalniach


Wzór wniosku i oświadczenie – ekshumacja

Pobierz wniosek


Informacja w sprawie procedury badania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w obiektach nowo uruchamianych oraz wykonywane w ramach obowiązującego w zakładzie systemu HACCP

Pobierz informację w sprawie procedury badania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w obiektach nowo uruchamianych


Wykaz laboratoriów

Pobierz wykaz laboratoriów zewnętrznych wykonujących badania wody do spożycia, zatwierdzonych przez Państwowych Powiatowych Inspektorów Sanitarnych woj. łódzkiego


Formularz do sporządzania i przekazywania zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów

Pobierz formularz do sporządzania i przekazywania zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów