Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Epidemiologii

Wzory formularzy zgłoszenia (ZLK-1, ZLK-2, ZKL-3, ZLK-4, ZLK-5)


Wykaz zakażeń i chorób zakaźnych

Wykaz zakażeń i chorób zakaźnych, w przypadku których podejrzenia lub rozpoznania zakażenia, choroby zakaźnej lub zgony z ich powodu są dokonywane zgłoszenia, o których mowa w art. 27 ust. 1 i 2 USTAWY Z DNIA 5 GRUDNIA 2008 r. O ZAPOBIEGANIU ORAZ ZWALCZANIU ZAKAŻEŃ I CHORÓB ZAKAŹNYCH U LUDZI


Wykaz biologicznych czynników chorobotwórczych podlegających zgłoszeniu

Załącznik nr 1 WYKAZ BIOLOGICZNYCH CZYNNIKÓW CHOROBOTWÓRCZYCH PODLEGAJĄCYCH ZGŁOSZENIU ORAZ OKOLICZNOŚCI DOKONYWANIA ZGŁOSZENIA DODATNICH WYNIKÓW BADAŃ W KIERUNKU BIOLOGICZNYCH CZYNNIKÓW CHOROBOTWÓRCZYCH


Formularz zgłoszenia niepożądanego odczynu po szczepieniu BCG


Formularz zgłoszenia niepożądanego odczynu po szczepieniu innym niż BCG


Formularz zgłoszenia dodatniego wyniku badania w kierunku biologicznych czynników chorobotwórczych

Załącznik nr 2 WZÓR FORMULARZA ZGŁOSZENIA DODATNIEGO WYNIKU BADANIA W KIERUNKU BIOLOGICZNYCH CZYNNIKÓW CHOROBOTWÓRCZYCH


Formularz zgłoszenia dodatniego wyniku badania w kierunku gruźlicy

Załącznik nr 3 WZÓR FORMULARZA ZGŁOSZENIA DODATNIEGO WYNIKU BADANIA W KIERUNKU GRUŹLICY


Formularz zgłoszenia dodatniego wyniku badania w kierunku ludzkiego wirusa niedoboru odporności (HIV)

Załącznik nr 4 WZÓR FORMULARZA ZGŁOSZENIA DODATNIEGO WYNIKU BADANIA W KIERUNKU LUDZKIEGO WIRUSA NIEDOBORU ODPORNOŚCI (HIV)


Informacje dla osób podróżujących