OFERTY PRACY

POWIATOWA STACJA  SANITARNO-  EPIDEMIOLOGICZNA w RAWIE MAZOWIECKIEJ

Oferowane stanowisko pracy:  pracownik w Oddziale Nadzoru Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku

 

Wymagania konieczne:

 1. wykształcenie wyższe – technologia żywności, żywienia człowieka, biotechnologia, zdrowie publiczne lub inne mające zastosowanie w realizacji zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej,
 2. umiejętność obsługi komputera w zakresie pakietu MS Office (Word, Excel)

 

Wymagania pożądane ( preferowane umiejętności dodatkowe )

 1. kierunkowa specjalizacja, studia podyplomowe (higiena, zdrowie publiczne)
 2. podstawowa znajomość zagadnień bezpieczeństwa żywności i żywienia człowieka,
 3. podstawowa znajomość przepisów prawa z zakresu:                                                                                        – bezpieczeństwa żywności,
 4. umiejętność redagowania pism,
 5. dobra organizacja pracy własnej, umiejętność pracy w zespole,
 6. komunikatywność, odpowiedzialność, dyspozycyjność.

 

Zakres zadań wykonywanych na w/w stanowisku:

 1. Przeprowadzanie kontroli i pobieranie prób do badań w zakresie nadzoru nad

warunkami zdrowotnymi i higieniczno- sanitarnymi żywienia, żywności,

materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz kosmetyków w zakładach.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia;

 1. CV i list motywacyjny,
 2. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 3. Kopia dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 4. Kopia świadectw pracy.

 

Dokumenty należy przesłać do dnia 16.02.2018r. na adres: kadry.rawa@pis.lodz.pl     

 lub składać bezpośrednio w siedzibie:

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna

96-200 Rawa Mazowiecka ul. Łowicka 15

 

Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 46 814 48 62, wew. 204

PDF