Weź zdrowie w swoje ręce!

Światowy Dzień Mycia Rąk został ustanowiony przez Unicef w 2008 roku. Od tego czasu 15 października jest okazją do rozmowy,…


Nie pozwól odlecieć swojemu szczęściu

W ramach realizacji kampanii – Nie pozwól odlecieć swojemu szczęściu , Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna zorganizowała w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej wystawę Kodeks Walki z Rakiem oraz…


Weszła w życie ustawa zwiększająca nadzór nad obrotem e-papierosami

W dniu 24 sierpnia w Dzienniku Ustaw ogłoszona została ustawa z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. Przepisy ustawy obowiązującej producentów, importerów i dystrybutorów papierosów elektronicznych weszły w życie 8 września.


Grypa- szczepisz się czy ryzykujesz?

Grypa- szczepisz się czy ryzykujesz? Przygotowując się na sezon grypowy 2016/2017  pamiętajmy, że najskuteczniejszym sposobem zapobiegania zachorowaniom na grypę i jej…