Skargi i wnioski 

W sprawach skarg i wniosków przyjmuje Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rawie Mazowieckiej w czwartki w godzinach 10:00 – 11:00 oraz w poniedziałki w godzinach 15:05 – 15:35.

Ponadto przyjmowanie skarg dotyczących działalności merytorycznej Inspekcji Sanitarnej odbywa się codziennie w sekretariacie PSSE w Rawie Mazowieckiej w godzinach urzędowania tj. 7:30 – 15:05.


Dyżury

Poza godzinami pracy oraz w dni wolne pełniony jest dyżur pod numerem  tel. 0-609 733 252