Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna

w Tomaszowie Mazowieckim

strona główna :: kontakt :: przetargi :: oferty pracy :: linki


Informacje

EBOLA
Dla interesantów
Informacje dla rolników
Bezpieczeństwo żywności
Dokumenty
Kierownictwo
Lokalizacja
Aktualności
Oświata Zdrowotna
Galeria
Kąpielisko
Struktura organizacyjna
System Zarządzania
Szczepienia

Działalność Stacji

Historia
Obszar działania

Licznik odwiedzin

liczniklicznikliczniklicznikliczniklicznik

Badania w kierunku zakażenia HIV

BIP

HCV

Kampania melanż

Ocena stanu sanitarnego

Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych œrodków psychoaktywnych

Serwis Kąpieliskowy GIS
AKTUALNOŚCIDodano: 19.04.2018

24-30 kwietnia 2018r. Europejski Tydzień Szczepień
W dniach 24 - 30 kwietnia 2018r. będziemy obchodzić kolejny Europejski Tydzień Szczepień. Jest to inicjatywa Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) realizowana i koordynowana przez państwa na poziomie krajowym i lokalnym, wspierana przez organizacje międzynarodowe i pozarządowe. Stałym celem tej inicjatywy jest podkreślanie znaczenia szczepień dla ochrony przed chorobami zakaźnymi, którym można zapobiegać poprzez stosowanie szczepień ochronnych.
W tym roku Europejski Tydzień Szczepień obchodzony jest pod hasłem "Zapobiegaj. Chroń. Zaszczep".

Jednym z największych sukcesów masowo prowadzonych szczepień ochronnych jest wyeliminowanie na całym świecie zachorowań na ospę prawdziwą. Dzięki szczepieniom przestały nam zagrażać takie groźne choroby jak poliomyelitis, błonica czy tężec. Dla przykładu: w 1957 roku w Polsce na chorobę Heinego-Medina zachorowało 2418 osób, w 1995 roku, dzięki szczepieniom, tylko 2; w 1952 roku zarejestrowano 40654 przypadki błonicy - w 1995 - 2.
Obowiązkowe szczepienia przeciwko odrze wprowadzono w Polsce w 1975 roku. Przed ich zastosowaniem liczba rejestrowanych przypadków odry kształtowała się od 70 tys. do 130 tys. rocznie w latach pomiędzy epidemiami oraz od 135 tys. do 200 tys. w latach epidemii, które powtarzały się regularnie co 2 - 3 lata. Dla porównania w 2017 roku na odrę zachorowały 63 osoby.
Przed wprowadzeniem szczepień przeciw różyczce choroba ta występowała w postaci epidemii co 4 - 6 lat. Wraz z wprowadzeniem szczepień ochronnych (w 1989 roku dla dziewczynek w trzynastym roku życia i w 2004 dla obojga płci) obserwowano spadek zachorowań.
Sukces, który osiągnięto poprzez zastosowanie szczepień dowodzi, że odrę i różyczkę, tak jak chorobę Heinego-Medina, można całkowicie wyeliminować we wszystkich krajach Regionu Europejskiego.
Rola szczepień ochronnych u osób w każdym wieku jest nie do przecenienia. Na przykład szczepienia przeciw grypie należą u osób starszych do kategorii ratujących życie ponieważ choroba ta może przebiegać z bardzo groźnymi powikłaniami, takimi jak: ciężkie zapalenie płuc, niewydolność oddechowa, zapalenie mięśnia sercowego itp.
W ramach Europejskiego Tygodnia Szczepień w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Tomaszowie Mazowieckim, ul. Św. Antoniego 24 w dniach od 24 - 26 kwietnia 2018 roku w godzinach 8 - 14 czynny będzie punkt konsultacyjny, w którym można będzie uzyskać informacje na temat szczepień ochronnych. Kontaktować można się osobiście w pokoju nr 3 lub telefonicznie pod nr telefonu 44 724 45 84, wew. 113 lub 115.

Plakat
Jak działają szczepionki?
Infografika - Odra
Infografika - Zwalczanie odry
Infografika - RóżyczkaDodano: 17.04.2018

Zgodnie z Zarządzeniem nr 9 Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 kwietnia 2018r. w sprawie ustalenia dnia 4 maja 2018r dniem wolnym od pracy dla pracowników urzędów administracji rządowej, w dniu 4 maja 2018r. Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Tomaszowie Mazowieckim będzie nieczynna.

W związku z tym dzień 26 maja 2018r. (sobota) będzie dniem roboczym.

Zarządzenie nr 9 Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 kwietnia 2018r..Dodano: 16.04.2018

Podjęte działania w ramach Światowego Dnia Zdrowia 2018 w powiecie tomaszowskim
Uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 13 i 14 z Tomaszowa Mazowieckiego, Zespołu Szkół w Żelechlinku, Szkoły Podstawowej w Łaznowie oraz Gimnazjum z Popielaw wzięli udział w spotkaniach profilaktycznych połączonych z rozwiązywaniem krzyżówki profilaktycznej związanej z realizacją założeń ŚDZ 2018.


W przychodniach "PROMYK" Śmietanka oraz Centrum Medycznym "KA-MED w Tomaszowie Mazowieckim, odbyła się realizacja celów ŚDZ 2018. Utworzony został punkt informacyjno-konsultacyjny wspólnie z Pracownikiem Nadzoru Epidemiologii. W interwencji udział wzięli pacjenci przychodni. Zainteresowani otrzymywali materiały edukacyjne.
Dodano: 22.03.2018

Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu tomaszowskiego w roku 2017

InformacjaDodano: 19.03.2017


(Kliknij, aby powiększyć)Dodano: 19.03.2018

W ramach działań profilaktyki uzależnień (alkohol, tytoń, środki psychoaktywne), miały miejsce niecodzienne zajęcia z wykorzystaniem alkogogli oraz smokolajzera. W celu lepszego zobrazowania oraz zrozumienia poruszanych tematów młodzież miała możliwość założenia alkogogli, które sprawiają, że otaczający nas świat wygląda podobnie jak po zażyciu alkoholu. Prezentowane okulary imitowały stan nietrzeźwości 0,8-1,5 promila i 0,2-0,6 promila. Okazało się, że założenie alkogogli skutkuje podwójnym widzeniem, problemem z ustaleniem odległości, pogorszeniem koordynacji ruchowej, zniekształceniem widzianego obrazu oraz spowolnieniem czasu reakcji. Wykonywane ćwiczenia były zabawą, dawały sporo uśmiechu, jednak pokazały pełną świadomość tego, jak trudno wykonywać proste czynności po spożyciu alkoholu i pokazały, że taki stan może doprowadzić do nieszczęścia krzywdząc innych i siebie. Ponadto uczniowie mieli możliwość skorzystania z badania jednego, spośród 4 tysięcy składników które występują w dymie tytoniowym, mianowicie tlenku węgla. Młodzież chętnie poddała się badaniom. Trzeba przyznać, że wiedza naszych uczniów na temat substancji uzależniających jest duża, a w połączeniu z praktycznymi doświadczeniami w alkogoglach będą potrafili dokonywać właściwych i bezpiecznych wyborów, gdyż od tego zależy ich przyszłość.
W zajęciach uczestniczyła młodzież z klasy II z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 8 w Tomaszowie Mazowieckim oraz młodzież z klasy VI i VII Publicznej Szkoły w Brzustowie.

Uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 8 w Tomaszowie Mazowieckim


Uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej w BrzustowieDodano: 9.03.2018

Światowy Dzień Zdrowia 2018


Światowy Dzień Zdrowia 2018 - kluczowe założenia kampaniiDodano: 5.03.2017

NOWE ZASADY PROWADZENIA SOLARIÓW

Z dniem 16 lutego 2018 roku weszły w życie przepisy ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami korzystania z solarium. Wprowadza ona w szczególności całkowity zakaz korzystania z solariów przez osoby, które nie ukończyły 18 roku życia Podmiotami odpowiedzialnymi za przestrzeganie tego zakazu są osoby udostępniające solaria. Spoczywa na nich obowiązek wylegitymowania klienta, którego wiek budzi wątpliwości. Dopiero po potwierdzeniu daty urodzenia stosownym dokumentem, można wykonać usługę. Jeżeli klient nie będzie w stanie przedstawić dokumentu, potwierdzającego wiek, osoba udostępniająca solarium powinna odmówić udostępnienia solarium. Ograniczenie dostępności solariów dla osób małoletnich wynika ze zwiększonego ryzyka zachorowania na nowotwór skóry przez osoby młode, których skóra jest znacznie bardziej wrażliwa na promieniowanie UV. Każdy podmiot prowadzący solarium zobowiązany jest do umieszczenia w miejscu udostępniania solarium czytelnej i widocznej informacji o treści:

"Zakaz udostępniania solarium osobom, które nie ukończyły 18 roku życia" oraz informacji o ryzyku związanym z korzystaniem z solarium. Od dnia 16 lutego 2018 r. obowiązuje również zakaz promocji i reklamy usług w zakresie udostępniania solariów. Reklamy tego rodzaju placówek i usług tam świadczonych nie pojawią się w szczególności:

- w telewizji, radiu, prasie, kinach, podmiotach leczniczych, szkołach i placówkach oświatowo- wychowawczych, na terenie obiektów sportowo-rekreacyjnych oraz w innych miejscach publicznych
- na plakatach, w tym plakatach wielkoformatowych
- środkach usług informatycznych.
Kontroli świadczenia usług w zakresie udostępniania solarium dokonują organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej i inne organy w zakresie posiadanych kompetencji. Za nieprzestrzeganie zakazów oraz nieumieszczenie informacji o zakazie korzystania z solarium przez osoby małoletnie bądź informacji o ryzyku związanym z korzystaniem z solarium, a także utrudnianie przeprowadzenia kontroli, organ może nałożyć na podmiot świadczący usługi w zakresie udostępniania solarium karę pieniężną w wysokości od 1.000 zł. do 50 000 zł. Kara ta nakładana będzie w drodze decyzji, a jej wysokość organ dokonujący kontroli będzie ustalał uwzględniając w szczególności rodzaj i okoliczności naruszenia oraz jego potencjalny wpływ na zagrożenie dla zdrowia publicznego.

Ustawa z dnia 15 września 2017 roku ( Dz. U. 2017 poz. 2111) o ochronie zdrowia przed następstwami korzystania z solariumDodano: 21.02.2017

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tomaszowie Mazowieckim, uprzejmie informuję, że została ogłoszona II edycja konkursu "Szkoła wolna od używek". Głównym celem konkursu jest aktywna promocja i edukacja w zakresie profilaktyki przeciwdziałania uzależnieniom od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych wśród młodzieży szkól ponadgimnazjalnych.
Konkurs jest wydarzeniem ogólnopolskim skierowanym do szkół ponadgimnazjalnych, które zrealizowały bądź realizują przed przesłaniem pracy konkursowej program edukacyjny "ARS, czyli jak dbać o miłość?"
Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu i opisaniu projektu edukacyjnego dotyczącego wymienionej tematyki oraz przesłaniu efektów swojej pracy do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Tomaszowie Mazowieckim w terminie do 16 kwietnia 2018 r.
Prace konkursowe będą oceniane na trzech poziomach: powiatowym, wojewódzkim i krajowym. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tomaszowie Mazowieckim powoła jury które oceni prace konkursowe, a następnie w terminie do dnia 7 maja 2018 r. jury z PSSE w Tomaszowie Mazowieckim prześle do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Łodzi 1 pracę, która została najlepiej oceniona (poziom powiatowy). Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Łodzi ocenia pracę konkursowe nadesłane z powiatowych stacji i w terminie do 21 maja 2018 r., a następnie przesyła 1 najlepiej ocenioną pracę z województwa do Głównego Inspektoratu Sanitarnego (poziom wojewódzki). Główny Inspektor Sanitarny w terminie do dnia 21 maja 2018 r. powołuje komisje na poziomie krajowym. Komisja konkursowa na poziomowe krajowym w terminie do dnia 4 czerwca 2018 r. oceni prace konkursowe i wyłoni 3 laureatów.
Prezentacja prac konkursowych laureatów, wyłonienie zwycięzców przez komisję konkursową, ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród będzie miało miejsce w trakcie uroczystego finału konkursu 15 czerwca 2018 r. w Warszawie. Informacja o miejscu i godzinie uroczystej Gali Finałowej konkursu zostanie przekazana Laureatom do dnia 10 czerwca 2018 r.

Zapraszam do udziału w Konkursie.

Regulamin i niezbędne dokumenty, do przystąpienia do konkursu znajdują się w załączeniu oraz na stronie
www.szkolawolnaoduzywek.pl

RegulaminDodano: 13.02.2017

W powiecie tomaszowskim w ramach akcji wypoczynku zimowego przekazano organizatorom materiały edukacyjne z zakresu bezpieczeństwa, promocji zdrowia oraz zagrożeń na które narażeni są młodzi ludzie (środki psychoaktywne, tytoń, alkohol, choroby zakaźne). Ponadto w jednej placówce wypoczynku zimowego odbyło się spotkanie przedstawiciela PSSE z uczestnikami półkolonii na którym omówiona została tematyka dotycząca bezpiecznych ferii oraz tematyka związana z zachorowaniem na infekcje wirusowe (grypa).
Dodano: 23.01.2017


(Kliknij, aby powiększyć)Dodano: 19.01.2017

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tomaszowie Mazowieckim, gratuluje Uczennicom Lenie Mędrak oraz Oliwii Snochowskiej ze Szkoły Podstawowej nr 7 w Tomaszowie Mazowieckim, zakwalifikowania do etapu wojewódzkiego VII edycji Wojewódzkiego Konkursu Kulinarnego "Jem smacznie zdrowo i kolorowo". Koordynatorem jest pani Ewa Kujda. Finał odbędzie się 23 lutego 2018r. w ZSP nr 4 w Łodzi. Życzymy powodzenia.Dodano: 18.01.2017


(Kliknij, aby powiększyć)

Ulotka - Patent na bezpieczne ferie (wersja do druku)Dodano: 28.12.2017

UWAGA
W dniu 2 stycznia 2018r. (wtorek) Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Tomaszowie Mazowieckim będzie nieczynna.


2 stycznia 2018r. w PSSE w Tomaszowie Mazowieckim jest dniem wolnym od pracy w zamian za święto przypadające w sobotę 6 stycznia 2018r. (art. 130 § 2 kp)Dodano: 1.12.2017

Informacja dotycząca profilaktyki i zwalczania wszawicy
Przebywanie osób w skupiskach podczas wyjazdów, w tym także wspólne przebywanie, zabawa i wypoczynek sprzyjają rozprzestrzenianiu się wszawicy.

W przypadku zauważenia jaj pasożytów (gnid) na włosach lub wszy we włosach (przy skórze) należy zastosować dostępne w aptekach preparaty, które skutecznie likwidują pasożyty i ich jaja. W obecnej dobie występujące w sprzedaży środki zwalczające wszawicę są wysoko skuteczne. W sytuacji wystąpienia wszawicy u dziecka, kuracji powinni się poddać wszyscy domownicy.

W przypadku podejrzenia zakażenia wszawicą podczas pobytu w przedszkolu czy szkole należy poinformować o powyższej sytuacji zawiadomić pielęgniarkę szkolną lub wychowawcę.

Folder
Plakat
UlotkaDodano: 1.12.2017

Antybiotyki stosuj rozważnie!
Antybiotyki stosowane są w leczeniu zakażeń bakteryjnych. Nie leczą chorób wirusowych takich jak grypa, czy przeziębienie. Nadużywanie i przyjmowane ich bez potrzeby powoduje rozwinięcie się oporności na ich działanie. Antybiotyk wówczas nie będzie zabijał bakterii, a leczenie stanie się trudniejsze. Bakterie oporne na działanie antybiotyków mogą przenieść się na inne osoby bez względu na ich wiek i miejsce zamieszkania. Mogą również "nauczyć" inne bakterie jak bronić się przed antybiotykami.

Oporność bakterii na działanie antybiotyków jest obecnie jednym z podstawowym problemów zdrowia publicznego na świecie. Niezwykle ważne jest zwiększenie świadomości na temat prawidłowego stosowania antybiotyków wśród pacjentów oraz pracowników opieki zdrowotnej.

Informacja
Plakat
Ulotka - Plan LekcjiDodano: 27.11.2017

Stanowisko Ministerstwa Zdrowia Departamentu Matki i Dziecka w sprawie możliwości kontynuacji rozpoczętych schematów szczepień przeciwko wściekliźnie szczepionką Rabipur u osób, u których rozpoczęto szczepienie ochronne szczepionką Verorap.Dodano: 23.11.2017

Krajowe Centrum ds. AIDS jest organizatorem ogólnopolskiej kampanii społecznej pod hasłem "Mam czas rozmawiać". Jest ona skierowana do rodzin wielopokoleniowych, których może dotyczyć zakażenie HIV i innymi chorobami przenoszonymi drogą płciową. Kampania potrwa od 17 listopada do 1 grudnia 2017.

Ma ona przede wszystkim wzmocnić świadomość, że zakażenie HIV/AIDS czy innymi chorobami przenoszonymi drogą płciową dotyczy tak naprawdę wszystkich. Dodatkowo ma też na celu obalenie panującego powszechnie stereotypu, że w największym stopniu zakażeniem HIV/AIDS zagrożone są osoby świadczące usługi seksualne, zażywające narkotyki czy też osoby homoseksualne. Działania prowadzone pod hasłem "Mam czas rozmawiać" będą mieć zasięg ogólnopolski. Zaplanowano je od 17 listopada do 1 grudnia br. Mają obejmować internet, PR oraz emisję spotu na nośnikach reklamy zewnętrznej m.in. w komunikacji miejskiej, stołecznym metrze, placówkach medycznych i uczelniach.

"Mam czas rozmawiać" (#mamczasrozmawiac) to kampania edukacyjna promująca dialog międzypokoleniowy o zdrowiu, a zwłaszcza o tematach trudnych, takich jak choroby przenoszone drogą płciową, w tym HIV.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tomaszowie Mazowieckim zachęca do zapoznania się z informacją prasową, plakatem oraz spotem telewizyjnym i radiowym.

Informacja prasowa
Plakat
Spot radiowy
Spot telewizyjnyDodano: 17.11.2017

W związku ze Światowym Dniem Rzucania Palenia Tytoniu, który przypadał w 2017 roku 16 listopada w czwartek, w siedzibie Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Św. Antoniego 24 działał punkt informacyjno-konsultacyjny, gdzie można było uzyskać informacje oraz zapoznać się z ulotkami dotyczącymi palenia papierosów. Dodatkowo można było skorzystać z bezpłatnego badania smokerlyzerem, podczas którego mierzono poziom tlenku węgla w wydychanym powietrzu.
Dodano: 17.11.2017

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tomaszowie Mazowieckim informuje, że 18 listopada obchodzony jest Europejski Dzień Wiedzy o Antybiotykach. Jest to coroczna europejska inicjatywa w zakresie zdrowia publicznego, przeprowadzana w celu podniesienia świadomości na temat zagrożenia dla zdrowia publicznego, jakim jest oporność na antybiotyki. Cały czas wzrasta liczba pacjentów zakażonych bakteriami opornymi, dlatego bardzo ważne jest ich racjonalne stosowanie. Antybiotyki coraz częściej tracą swoją skuteczność. Zignorowanie problemu może doprowadzić do sytuacji sprzed ery antybiotykowej.

http://antybiotyki.edu.pl/Dodano: 9.11.2017

UWAGA
W dniu 13 listopada 2017 r. (poniedziałek) Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Tomaszowie Mazowieckim będzie nieczynna.


13 listopada 2017r. w PSSE w Tomaszowie Mazowieckim jest dniem wolnym od pracy w zamian za święto przypadające w sobotę 11 listopada 2017r. (art. 130 § 2 kp)Dodano: 14.11.2017

ŚWIATOWY DZIEŃ RZUCANIA PALENIA TYTONIU - 16.11.2017r.

W roku 2017 Światowy Dzień Rzucania Palenia Tytoniu przypada na 16 listopada (czwartek).

Dzień ten, przypadający w trzeci czwartek listopada, ma już ponad 30-letnią tradycję. Pomysł zrodził się w USA w Californii, gdzie w 1974 roku zachęcono ponad milion palaczy do odstawienia papierosów na jeden dzień. Oczywiście 24 godziny nie wystarczą - mają jedynie zachęcić do całkowitego porzucenia nałogu. Z czasem do walki z tytoniem dołączył cały świat - zaczęły pojawiać się podobne inicjatywy, jak na przykład Dzień bez Papierosa (obchodzony 31 maja). Na całym świecie tytoń zabija ponad 6 milionów osób każdego roku - w tym ponad 600 tysięcy osób, które palą biernie, wdychając dym osób palących w najbliższym otoczeniu. Choć śmiertelne skutki tego nałogu są powszechnie znane, głównym problemem związanym z rzucaniem palenia jest fakt, iż papierosy zabijają powoli - palacz może nie odczuwać skutków swojego nałogu przez wiele lat. Niestety, kiedy już się pojawią, często bywa za późno. Choć ostrzeżenia "Palenie zabija" widoczne jest na każdej paczce papierosów, informacja ta - z racji swojej powszechności - szybko traci swój wydźwięk. Jak się jednak okazuje, dość skuteczne są "odstraszacze" graficzne - na przykład zdjęcia, nieraz makabryczne, zniszczonych organów wewnętrznych skutecznie zniechęcają młodzież do sięgania po papierosy oraz zwiększają liczbę palaczy, którzy decydują się zerwać z nałogiem. W wielu krajach - również w Polsce - wprowadza się współcześnie zakazy palenia w miejscach publicznych. Niestety, jak wskazuje badanie CBOS-u, zmiany te nie wpłynęły na zmniejszenie liczby palaczy. Zakazy odgórne ogrywają zwykle niewielką rolę - znacznie lepiej działa bowiem motywacja wewnętrzna, którą każdy powinien odnaleźć w sobie. W związku ze Światowym Dniem Rzucania Palenia Tytoniu, przypadającym w tym roku 16 listopada, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tomaszowie Mazowieckim zachęca do odwiedzenia punktu informacyjno-konsultacyjnego w siedzibie PSSE w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Św. Antoniego 24 w godzinach 12-14, gdzie będzie można uzyskać informacje oraz zapoznać się z ulotkami dotyczącymi palenia papierosów. Dodatkowo będzie można skorzystać z bezpłatnego badania smokerlyzerem, podczas którego mierzy się poziom tlenku węgla w wydychanym powietrzu.
Dodano: 9.11.2017

UWAGA
W dniu 13 listopada 2017 r. (poniedziałek) Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Tomaszowie Mazowieckim będzie nieczynna.


13 listopada 2017r. w PSSE w Tomaszowie Mazowieckim jest dniem wolnym od pracy w zamian za święto przypadające w sobotę 11 listopada 2017r. (art. 130 § 2 kp)Dodano: 24.10.2017

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tomaszowie Mazowieckim informuje, że ruszyła II edycja programu profilaktyki antytytoniowej ,,Bieg po zdrowie". Grupa, do której skierowany jest program, to dzieci w IV klasie szkoły podstawowej (grupa wiekowa 9-10 lat). Głównym celem programu jest opóźnienie lub zapobieżenie inicjacji tytoniowej wśród dzieci i młodzieży oraz pokazanie atrakcyjności życia w środowisku wolnym od dymu tytoniowego.Bieg po zdrowie - Podsumowanie I edycji
Bieg po zdrowie - raport z ewaluacji I edycja
Bieg po zdrowie - założenia II edycjaDodano: 23.10.2017

21 października 2017r na terenie Centrum Diagnostyki i Terapii Onkologicznej NU-MED. odbył się bieg profilaktyczny pod hasłem "Ubiegamy się o zdrowie... bieg z Wandą Panfil" promujący zdrowy styl życia wolny od uzależnień. Bieg był zorganizoway pod patronatem Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego.
W ramach działań Oświaty Zdrowotnej i Promocji zdrowia Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej zorganizowano punkt informacyjny dotyczący profilaktyki antydopalaczowej, antynikotynowej oraz szczepień ochronnych. Można było skorzystać z bezpłatnego badania smokerlayzerem mierząc poziom tlenku węgla w wydychanym powietrzu.

Dodano: 13.10.2017


(Kliknij, aby powiększyć)Dodano: 3.10.2017

"Dopalacze życia wypalacze"pod taką nazwą odbył się 30 września br., w Tomaszowie Mazowieckim, pod patronatem Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego, piknik rodzinny skierowany do społeczności lokalnej. Pracownicy Powiatowej Stacji utworzyli punkt informacyjno-edukacyjny. Uczestnicy pikniku mogli uzyskać informacje na temat zagrożeń związanych z używaniem środków psychoaktywnych, paleniem tytoniu, zmierzyć zawartość tlenku węgla w wydychanym powietrzu.


Dodatkowo Pracownik Sekcji Nadzoru Epidemiologii odpowiadał na pytania związane z koniecznością szczepień ochronnych. Celem tej inicjatywy jest podkreślanie znaczenia szczepień dla ochrony przed chorobami zakaźnymi, którym można zapobiegać poprzez stosowanie szczepień.


Zainteresowani mogli otrzymać ulotki z wyżej wymienionych tematów. Z problemem tym od kilku lat zderzają się polskie samorządy i rodziny dlatego priorytetowe staje się podejmowanie działań w jak najszerszym zakresie. Do udziału zaproszono wiele placówek i instytucji w ramach programu "Razem Bezpieczniej"Dodano: 28.09.2017

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tomaszowie Mazowieckim zaprasza do udziału w Pikniku Rodzinnym "Dopalacze - życia wypalacze" organizowanym przez Urząd Miasta w Tomaszowie Mazowieckim w dniu 30.09.2017r. (sobota) o godzinie 14:00 przy ul. Farbiarskiej 20.
Pracownicy Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Tomaszowie Mazowieckim będą obsługiwali punkt informacyjno - konsultacyjny, gdzie będzie można nabyć ulotki dotyczące profilaktyki antydopalaczowej, antytytoniowej oraz szczepień ochronnych.
Dodatkowo osoby palące tytoń będą mogły skorzystać z badań smokolayzerem w celu oznaczenia zawartości tlenku węgla w wydychanym powietrzu.Dodano: 13.09.2017

Bezpieczeństwo zdrowotne osób przebywających w otoczeniu fontann.

Fontanny znajdujące się poza budynkami (parki, ulice) mogą stwarzać zagrożenie dla osób przebywających w ich otoczeniu. Zagrożenia dla zdrowia mogą wiązać się przede wszystkim z piciem wody z fontann, a także z kąpielą lub zabawą w wodzie.
Źródłem zanieczyszczeń są w dużej mierze mikroorganizmy pochodzące od zwierząt np. ptaków, kotów, psów. Mogą znajdować się w niej chorobotwórcze drobnoustroje np. bakterie gronkowca, bakterie kałowe, salmonella, pałeczki ropy błękitnej.
Aerozole wokół fontann mogą być źródłem zakażenia bakteriami z rodzaju legionella, które powodują tzw. legionellozę (przebiegającą jako zapalenie płuc lub gorączka Pontiac). Za utrzymanie i ustalenie zasad zachowania w sąsiedztwie fontann odpowiedzialni są właściciele, lub zarządcy tego rodzaju obiektami. Zgodnie z art.7 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz. 446 ze zm.) utrzymanie gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej należy do zadań własnych gminy. Ponadto organy gminy mogą wydawać akty prawa miejscowego w zakresie zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów użyteczności publicznej, np. stanowiące załącznik do uchwał - regulaminy korzystania z fontann.
Istotnym byłoby akcentowanie wśród właścicieli i zarządców fontann dużego znaczenia wykonywania badań wody w kontekście bezpieczeństwa zdrowotnego osób przebywających w ich otoczeniu.Dodano: 13.09.2017

Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Tomaszowie Mazowieckim zachęca do zapoznania się z nową odsłoną portalu szczepienia.info, gdzie można uzyskać wszelkie informacje dotyczące szczepień ochronnych


Portal szczepienia.infoDodano: 29.08.2017

WZW A - wirusowe zapalenie wątroby typu A

Na terenie Polski w okresie od 1 stycznia do 15 sierpnia 2017r. odnotowano 912 zachorowań na WZW A. Największa ich część wystąpiła w województwach wielkopolskim, mazowieckim, zachodnio-pomorskim, dolnośląskim oraz kujawsko-pomorskim. W województwie łódzkim, w analogicznym okresie, odnotowano 109 przypadków. Zachorowania dotyczą zarówno mężczyzn jak i kobiety oraz dzieci i młodzieży uczęszczającej do skupisk takich jak szkoły, przedszkola, internaty. Wirusowe zapalenie wątroby typu A to ostra choroba zakaźna wywoływana przez wirus zapalenia wątroby typu A (HAV), odpowiedzialny za ostre stany zapalne i uszkodzenie miąższu wątroby. Ludzie są jedynym rezerwuarem tego wirusa. Do zakażenia dochodzi głównie poprzez:

 • kontakt bezpośredni z zakażonym człowiekiem (np. przeniesienie wirusa znajdującego się na nieumytych po wyjściu z toalety rękach);
 • spożycie skażonego pożywienia (np. niemytych owoców) i skażonej wody;
 • kontakt seksualny z osobą zakażoną lub chorą.

Okres wylęgania choroby wynosi przeciętnie 30 dni. Choroba zaczyna się nagle, a jej przebieg zależy od wieku chorego. Łagodniej przebiega u dzieci, ciężej u dorosłych. Główne objawy to osłabienie, bóle głowy, nudności, wymioty, stany podgorączkowe, bóle stawowe, objawy grypopodobne. Następnie pojawia się najbardziej charakterystyczny i widoczny objaw choroby - żółtaczka (zżółknięcie skóry i twardówek oczu), której może towarzyszyć powiększenie wątroby. Żółtaczka utrzymuje się od 1 do kilku tygodni.

Metody zapobiegania WZW A:

 • przestrzeganie zasad higieny osobistej: mycie rąk po wyjściu z toalety, przed przygotowywaniem posiłków i przed jedzeniem;
 • szczepienie osób zatrudnionych przy dystrybucji i produkcji żywności, usuwaniu odpadów komunalnych i płynnych nieczystości oraz przy konserwacji urządzeń służących temu celowi;
 • szczepienie młodzieży oraz dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym, które nie chorowały na WZW A;
 • szczepienie osób, które wybierają się do krajów o wysokim stopniu zachorowalnościDodano: 19.07.2017

W dniu 18 lipca 2017 roku w siedzibie Stowarzyszenia Diabetyków w Tomaszowie Mazowieckim odbyła się prelekcja na temat zagrożeń związanych z ukąszeniami przez kleszcze. Omówiono objawy takich chorób jak bolerioza i kleszczowe zapalenie mózgu. Przedstawiono sposoby ochrony przed kleszczami oraz postępowanie po ukąszeniu przez tego pajęczaka. W drugiej części spotkania podjęto tematykę z zakresu profilaktyki antytytoniowej. Zaprezentowano smokolayzer, była możliwość zmierzenia CO w wydychanym powietrzu. Jak się okazało Diabetycy dbają o swoje zdrowie, wśród uczestników spotkania nie było osób palących. Przekazano ulotki związane z ww. tematami.
Dodano: 17.07.2017

Harcerze z Hufca Legionowo "Puszcza" stacjonujący w Karolinowie, gmina Tomaszów Mazowiecki uczestniczyli w spotkaniu z tematyki bezpieczeństwa podczas wypoczynku oraz różnego rodzaju zagrożeń (w lesie, zagrożeń epidemiologicznych, uzależnień itp.) na które są narażeni ludzie młodzi. Przekazano ulotki związane z ww. tematyką.


Kolejne spotkanie w ramach AKCJI BEZPIECZNE WAKACJE 2017 odbyło się wśród uczestników II turnusu półkolonii zorganizowanej w Szkole Podstawowej nr 10 w Tomaszowie Mazowieckim. Oprócz ogólnych zasad bezpieczeństwa młodzież obejrzała wystawkę "Cała prawda o papierosie".
Dodano: 06.07.2017

Ulotka - Patent na bezpieczne wakacjeDodano: 06.07.2017

Uczestnicy półkolonii ze Szkoły Podstawowej nr 14 w Tomaszowie Mazowieckim wzięli udział w spotkaniu profilaktycznym. Podjęto ważny temat bezpiecznego spędzania czasu wolnego, zagrożeń chorób odkleszczowych (projekcja filmu) oraz zagrożeń związanych z łamaniem ustawowego zakazu palenia narażając dzieci na bierne palenie. Przekazano ulotki związane z wyżej wymienioną tematyką.
Dodano: 30.06.2017

W ramach akcji BEZPIECZNE WAKACJE 2017, w powiecie tomaszowskim, organizatorom wypoczynku przekazane zostaną materiały edukacyjne z zakresu bezpieczeństwa, promocji zdrowia oraz zagrożeń na które narażeni są młodzi ludzie (środki psychoaktywne, tytoń, alkohol, choroby zakaźne itp.). Odbywać się będą również spotkania profilaktyczne podejmujące wyżej wymienioną tematykę.

Uczestnicy półkolonii ze Szkoły Podstawowej nr 10 w Tomaszowie Mazowieckim wzięli udział w spotkaniu profilaktycznym. Podjęto tematykę bezpieczeństwa, zagrożeń chorób odkleszczowych (projekcja filmu), profilaktyki antytytoniowej.
Dodano: 22.06.2017

10 ZASAD BEZPIECZNYCH WAKACJI

dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów

dla uczniów szkół ponadgimnazjalnychDodano: 1.06.2017

Akcja antytytoniowa 31 maja 2017 roku


Dziękujemy za czynny udział w realizacji Światowego Dnia bez Tytoniu 2017r.Dodano: 31.05.2017

Prace można oglądać w Miejskim Centrum Kultury "TKACZ" ul. Niebrowska 50 w Tomaszowie Mazowieckim.
Dodano: 29.05.2017

Hasło Światowego Dnia bez Tytoniu 2017 - "Tytoń - Zagrożenie dla rozwoju"

Informacja prasowa
Ulotka 1
Ulotka 2Dodano: 24.05.2017

W dniu 31 maja 2017r. w Galerii Tomaszów zostanie uruchomiony punkt informacyjno-diagnostyczny. Osoby palące tytoń będą mogły skorzystać z badań smokaloyzerem, w celu oznaczenie zawartości CO w wydychanym powietrzu oraz z pomiarów ciśnienia tętniczego krwi, które wzrasta podczas palenia tytoniu. Do akcji zostali zaproszeni Uczniowie Klasy Pożarniczej z Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 pod oraz z Zespołu Szkół nr 4 z Tomaszowa Mazowieckiego. Uczniowie swoim strojem, przygotowanymi transparentami i plakatami będą zachęcać do bezpłatnych badań oraz rozdawać ulotki antytytoniowe.


Dodano: 23.05.2017

31 maja obchodzimy Światowy Dzień bez Tytoniu.
Światowa Organizacja Zdrowia stara się w tym dniu zwrócić uwagę społeczeństwa na kwestię zdrowotnych, społecznych i ekonomicznych skutków palenia tytoniu, koncentrując się na aspekcie walki z tym nałogiem. Globalna epidemia palenia tytoniu zabija prawie 6 milionów ludzi rocznie, z czego ponad 600 tysięcy to niepalący, którzy umierają z powodu tzw. biernego palenia.

Priorytetowe stają się działania edukacyjne dotyczące zagadnień związanych z paleniem tytoniu. Święto stanowi okazję do zwrócenia uwagi społeczeństwa na powszechność nałogu palenia papierosów i jego negatywnych skutków zdrowotnych. Dzień ten ma również zachęcić do 24-godzinnego okresu abstynencji od wszystkich form konsumpcji tytoniu na całym świecie. Włączając się w popularyzację działań związanych z obchodami Światowego Dnia bez Tytoniu, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tomaszowie Mazowieckim inicjuje oraz organizuje akcje zachęcając do podejmowania tej tematyki.Mieszkańcy Bursy przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Tomaszowie Mazowieckim wzięli udział w realizacji działań profilaktyki antytytoniowej poprzez obejrzenie wystawki "Cała prawda o papierosie". Koordynatorem akcji był pan Eligiusz Lasota, wychowawca.
Dzieci z Przedszkola Samorządowego z Ujazdu wzięły udział w spotkaniu profilaktycznym, podczas którego zapoznały się z zagrożeniami związanymi z biernym paleniem. Zaprezentowany został smokolayzer oraz otrzymały materiały edukacyjne. Koordynatorem spotkania była pani Paulina Dębiec.
Uczniowie Gimnazjum z Popielaw uczestniczyli w spotkaniu antytytoniowym w ramach Światowego Dnia bez Tytoniu. Młodzież wysłuchała informacji nt zagrożeń wynikających z prób palenia tytoniu, otrzymała materiały edukacyjne. Koordynatorem spotkania była pani pedagog Beata Tomczyk-Milczarek.
Dzieci z Przedszkola nr 7 w Tomaszowie Mazowieckim, w ramach zbliżającego się święta - Dnia bez Tytoniu, wzięły udział w spotkaniu profilaktycznym, podczas którego zapoznały się z zagrożeniami związanymi z biernym paleniem. Zaprezentowany został smokolayzer oraz otrzymały materiały edukacyjne dla rodziców. Koordynatorem spotkania była pani Renata Karbownik
Dodano: 28.04.2017

Plan higieny salonu fryzjerskiego
Plan higieny salonu kosmetycznego
Plan higieny salonu tatuazu
Ulotka 1
Ulotka 2
Ulotka 3

Więcej informacji:

HCV jestem świadom
Co udało nam się osiągnąć w obszarze HCV?Dodano: 24.04.2017

Uczniowie klas V i VI Szkoły Podstawowej w Łaznowie wzięli udział w spotkaniu profilaktycznym z tematyki antytytoniowej i antydopalaczowej. Zaprezentowany został smokolayzer, uczestnicy spotkania otrzymali ulotki a dla rodziców, do przekazania, broszurki z Kampanii "Nie pozwól odlecieć swojemu szczęściu". Uczniowie całej szkoły wraz z rodzicami obejrzeli wystawkę "Cała prawda o papierosie".
Dodano: 10.04.2017

Obszarowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia na terenie powiatu tomaszowskiego w 2016r.Dodano: 6.04.2017

W ramach Europejskiego Tygodnia Szczepień w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Tomaszowie Mazowieckim, ul. Św. Antoniego 24 w dniach 24 - 26 kwietnia 2017 roku, w godzinach 8 - 14 czynny będzie punkt konsultacyjny, w którym można będzie uzyskać informacje na temat szczepień ochronnych. Kontaktować można się osobiście w pokoju nr 3 lub telefonicznie pod nr telefonu 44 724 45 84, wew. 113 lub 115.

InformacjaDodano: 6.04.2017

Otaczająca nas rzeczywistość, szybkie tempo życia, wysokie wymagania stawiane dzieciom i młodzieży przez otoczenie, traumatyczne przeżycia i brak wsparcia ze strony rodziców i otoczenia sprzyjają występowaniu zaburzeń nastroju u dzieci i młodzieży. Głównym założeniem obchodów Światowego Dnia Zdrowia jest wskazanie, jak ważne jest mówienie o depresji, ponieważ sama rozmowa o niej stanowi istotny element procesu dochodzenia do zdrowia. Poruszenie tematu depresji i rozmowa z członkiem rodziny, przyjacielem czy też w większej grupie, na przykład w szkole, miejscu pracy, w przestrzeni publicznej, czy w mediach społecznościowych, pomaga zachęcić większą liczbę osób do szukania pomocy. W dniu 05.04.2017 roku w Gimnazjum nr 3 w Tomaszowie Mazowieckim zostało zorganizowane spotkanie dotyczące depresji. Wykład wygłosił pan Hubert Cabała, psycholog z Przychodni Psychologiczno-Pedagogicznej w Tomaszowie Mazowieckim. Uczniowie wysłuchali wykładu, następnie podczas zajęć warsztatowych, wypełniali tabelę objawów depresyjnych, które zostały omówione. Po spotkaniu młodzież gimnazjalna opowiedziała o swoich spostrzeżeniach na podjęty temat, z czego powstało nagranie do lokalnego radia Fama.
Dodano: 03.04.2017

Fotorelacja z realizacji programu "Bieg po zdrowie"

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 10 w Tomaszowie Mazowieckim są uczestnikami programu antytytoniowego "Bieg po zdrowie". Koordynatorem jest p. Beata Sroczyńska, pedagog szkolny.


Uczniowie klasy IVc ze Szkoły Podstawowej nr 8 w Tomaszowie Mazowieckim realizują w br. szkolnym 2016/2017 I edycję programu edukacji antytytoniowej "Bieg po zdrowie". Koordynatorem programu jest p. Izabela Jakuszenkow, nauczyciel wychowania fizycznego, a realizatorem p. Katarzyna Duczyńska, wychowawca klasy.


Realizacja programu przez uczniów Szkoły Podstawowej w Rokicinach. Koordynator p. Karolina Kryczka.Dodano: 24.03.2017

Młodzież gimnazjalna z Zespołu Szkół w Wiadernie wzięła udział w spotkaniu profilaktycznym z zakresu profilaktyki antytytoniowej i antydopalaczowej. Zaprezentowany został smokolayzer oraz podjęto problem zagrożeń wynikających z prób stosowania używek. Młodzież aktywnie uczestniczyła w zajęciach podejmując również tematykę innych zagrożeń, na które są narażeni. Przekazano materiały edukacyjne z tematyki antydopalaczowej.Dodano: 24.03.2017

W ramach realizacji Programu Ograniczania Następstw Palenia Tytoniu w Polsce podjęte zostały następujące działania profilaktyczne z palcówkami szkolnymi:

 1. Wystawka antytytoniowa "Cała prawda o papierosie" w Zespole Szkół w Wiadernie.
 2. Utworzenie punktu informacyjno-diagnostycznego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 w Tomaszowie Mazowieckim podczas szkolnej akcji profilaktycznej pod hasłem "Lepiej zapobiegać niż leczyć". Młodzież otrzymała ulotki tematyczne oraz miała możliwość skorzystać z bezpłatnych badań oznaczając zawartość CO w wydychanym powietrzu. Szkoła zorganizowała dodatkowe prozdrowotne atrakcje.
 3. Wystawka antytytoniowa "Cała prawda o papierosie" w Szkole Podstawowej nr 8 w Tomaszowie Mazowieckim połączona z akcją profilaktyczną zorganizowana przez szkołę.


Dodano: 24.03.2017

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny informuję, iż w związku z wejściem w życie nowelizacji ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 298 raz z 2016 r. poz. 960, 1331), mówiącej m.in. o zakazie używania e-papierosów powstała potrzeba stworzenia nowego znaku zakazu palenia. Zgodnie z art. 5, ust. 1a: "Właściciel lub zarządzający obiektem lub środkiem transportu, w którym obowiązuje zakaz palenia wyrobów tytoniowych i palenia papierosów elektronicznych, jest obowiązany umieścić w widocznych miejscach odpowiednie oznaczenie słowne i graficzne informujące o zakazie palenia wyrobów tytoniowych i palenia papierosów elektronicznych na terenie obiektu lub w środku transportu, zwane dalej "informacją o zakazie palenia".Dodano: 21.03.2017

Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu tomaszowskiego w roku 2016

InformacjaDodano: 20.03.2017

Masz wpływ na swoje bezpieczeństwo - warsztaty dla seniorów

Państwowa Inspekcja Sanitarna wiele uwagi poświęca kształtowaniu prawidłowych nawyków w życiu codziennym oraz promowaniu zdrowego stylu życia w każdej grupie wiekowej. 15 marca 2017r., w Gminnym Ośrodku Kultury w Niewiadowie, odbyły się warsztaty edukacyjne dla seniorów pod hasłem "Masz wpływ na swoje bezpieczeństwo". Pani Iwona Sarwa, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny z Tomaszowa Mazowieckiego, przybliżyła seniorom praktyczne wskazówki dotyczące codziennego życia, a szczególnie podczas podróży. Pozytywny wpływ na zdrowie ma m.in. aktywność fizyczna, prawidłowy sposób odżywiania się, zaszczepienie się oraz radzenie sobie ze stresem. Podczas warsztatów poruszono szeroki zakres związany z bezpieczeństwem w codziennym życiu dla seniorów, który zaprezentowali zaproszeni goście z wielu instytucji, z którymi Seniorzy mają styczność w swoimi codziennym życiu. Organizatorem spotkania był Komendant Powiatowy Policji w Tomaszowie Mazowieckim insp. Szymon Herman i Wójt Gminy Ujazd p. Artur Pawlak. Gościem specjalnym był Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi insp. Andrzej Łapiński. Tego typu spotkania pozwalają na dostarczenie informacji merytorycznych na temat bezpieczeństwa, a przede wszystkim dostarczają informacji, gdzie i do kogo należy się udać by uzyskać pomoc w sytuacji gdyby była taka potrzeba.
Dodano: 10.03.2017

9 marca 2017r., w Gimnazjum nr 6, ul. Jałowcowa w Tomaszowie Mazowieckim, odbyło się w spotkanie profilaktyczne dla emerytów i rencistów zrzeszonych w Klubie Seniora 50+ z pracownikami Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Tomaszowie Mazowieckim. Pracownice Sekcji Nadzoru Epidemiologii przedstawiły temat "Promowanie zdrowego trybu życia". Omówiono czynniki, które mają wpływ na zdrowie: styl życia, czynniki genetyczne, środowiskowe, opiekę zdrowotna. Przekazano wskazówki i zalecenia pomagajace przeciwdziałaniu chorobom i ich skutkom.Dodano: 9.03.2017

Informacje związane z tą tematyką można zaleźć na stronach:
. Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) www.who.int
. Biura WHO w Polsce www.who.un.org.pl
. Kampania - prezentacja "Depresja porozmawiajmy o niej"Dodano: 1.03.2017

"Melanż. Oczekiwania vs. rzeczywistość" to ogólnopolska kampania realizowana przez Główny Inspektorat Sanitarny w ramach Projektu "Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych". Jej głównym celem jest zwrócenie uwagi młodzieży na negatywne skutki korzystania z używek. Kampania potrwa do końca marca 2017 r.

Zobacz:

Informacje o kampanii
Informację prasową
Stronę kampanii
Kanał YouTube.Dodano: 15.02.2017

14 lutego 2017r., w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim, odbyła się niecodzienna akcja walentynkowa pod hasłem "Nie pozwól odlecieć swojemu szczęściu". W wielu badaniach okazuje się, że to, co młodzi ludzie cenią najbardziej i co chcieliby w życiu osiągnąć, ma zawsze coś wspólnego z miłością i przyjaźnią. MIŁOŚĆ wymaga rozwijania postawy ODPOWIEDZIALNOŚCI , czyli brania na siebie skutków swoich działań. Dlatego właśnie to spotkanie w dniu św. Walentego miało uświadomić młodym ludziom że każde ryzykowne zachowanie może mieć wpływ na ich zdrowie i życie a także zdrowie przyszłych pokoleń. Wśród głównych czynników mających wpływ na zdrowie to unikanie alkoholu, tytoniu, narkotyków i innych substancji psychoaktywnych. W tym dniu młodzież szczególnie zaakcentowała prowadzenie zdrowego trybu życia wolnego od uzależnień. Utworzony został punkt informacyjno-diagnostyczny gdzie można było zmierzyć zawartość tlenku węgla w wydychanym powietrzu oraz otrzymać materiały edukacyjne.
Dodano: 23.01.2017

W powiecie tomaszowskim, podczas ferii zimowych, prowadzone były działania z zakresu bezpieczeństwa i promocji zdrowia. Spotkania dotyczyły profilaktyki chorób zakaźnych, grypy i profilaktyki antytytoniowej. Uczestnikom został zaprezentowany smokolayzer, który na co dzień jest wykorzystywany do oznaczania zawartości tlenku węgla w wydychanym powietrzu u palaczy. Dzieci zapoznały się też z nową ustawą dotyczącą zakazu używania e-papierosów w miejscach publicznych. Spotkania takie odbyły się w Szkole Podstawowej nr 12 oraz nr 10 w Tomaszowie Mazowieckim oraz w Fundacji NSJ "Rodzina", która działa przy Parafii NSJ w Tomaszowie Mazowieckim. Działania profilaktyczne w Fundacji były prowadzone wspólnie z Komendą Powiatową Policji, gdzie podjęty został temat bezpieczeństwa w internecie. Wszyscy uczestnicy otrzymali materiały edukacyjne związane z tematyka zdrowego odżywiania i uzależnień.
Dodano: 16.01.2017

Okres ferii zimowych to czas odpoczynku, pamiętajmy również o bezpieczeństwie.

Ulotka dla rodziców
Ulotka dla uczestników
Działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej


Dodano: 16.12.2016

Ruszyła I edycja programu "Bieg po zdrowie"

"Bieg po zdrowie" to nowy program antytytoniowej edukacji zdrowotnej skierowany do uczniów 9-10 letnich. W dniu 15 grudnia 2016 roku w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Tomaszowie Mazowieckim odbyło się szkolenie dla szkolnych koordynatorów programu. Omówione zostały cele i założenia do realizacji I edycji programu.Dodano: 5.12.2016

1 grudnia w Gimnazjum nr 4 w Tomaszowie Mazowieckim odbyło się spotkanie profilaktyczne promujące hasło "Jestem sobą nie uzależniam się, potrafię nałogom powiedzieć nie". Młodzież przedstawiła w formie spektaklu problematykę ryzykownych zachowań, które mogą mieć wpływ na ich przyszłe życie. Podjęto tematykę zagrożeń związanych z dopalaczami, tytoniem, alkoholu, zakażeń HIV podczas niekontrolowanych zachowań.
Dodano: 2.12.2016

30 listopada, uczniowie II Liceum Ogólnokształcącego w Tomaszowie Mazowieckim, Nina Bednarek, Piotr Nakiela, i Anna Świerzyńska reprezentowali powiat tomaszowski w finale Wojewódzkiej Olimpiady Wiedzy o HIV/AIDS. Miło nam poinformować że laureatką 2 miejsca została Nina Bednarek. Pozostali uczniowie również zdobyli wysokie miejsca w województwie. Opiekunem uczniów była nauczycielka biologii p. Kinga Marcińczak. Gratulujemy.Dodano: 21.11.2016

1 grudnia Światowy Dzień Walki z AIDS - święto obchodzone od 1988 r. z inicjatywy Światowej Organizacji Zdrowia (WHO).
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tomaszowie Mazowieckim realizuje Krajowy program Zwalczania AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV. W ramach tegorocznych obchodów święta odbyła się Wojewódzka Olimpiada Wiedzy HIV/AIDS.
Do grona 20 finalistów etapu wojewódzkiego, który odbędzie się 30 listopada 2016 roku zakwalifikowali się: Nina Bednarek, Anna Świerzyńska oraz Piotr Nakiela, uczniowie II Liceum Ogólnokształcącego, których przygotowywała p. Kinga Marcińczak, nauczyciel biologii. Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w Finale.

HIV i AIDS w Polsce - dane od początku epidemii (1985 r.) do 31 sierpnia 2016 r. roku

 • 20 756 zakażonych ogółem
 • co najmniej 6 187 zakażonych w związku z używaniem narkotyków
 • 3 348 zachorowań na AIDS
 • 1 348 chorych zmarło

Na 31 lipca 2016 r. leczeniem ARV objętych było około 9 149 pacjentów, w tym 113 dzieci. Leczenie jest prowadzone i finansowane w ramach programu zdrowotnego Ministerstwa Zdrowia "Leczenie antyretrowirusowe osób żyjących z HIV w Polsce na lata 2012 - 2016".
(dane KC ds. AIDS)
Bezpłatne i anonimowe badania w kierunku HIV/AIDS można wykonać w Poradni Nabytych Zaburzeń Odporności przy Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu im. Wł. Biegańskiego w Łodzi, ul. Kniaziewicza 1/5, tel. (42) 251 61 24, w poniedziałki i czwartki, w godzinach 15.30-18.00.Dodano: 18.11.2016

Tydzień profilaktyczny pod hasłem "Wolni od uzależnień" zakończono 17 listopada w Ośrodku Kultury "Tkacz" w Tomaszowie Mazowieckim.

Urząd Miasta, Komenda Powiatowa Policji, Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna oraz lokalne media (radio Fama, telewizja Amazing, Tomaszowski Informator Tygodniowy) podjęli wspólne działania profilaktyczne, zorganizowali oraz promowali przedsięwzięcia propagujące życie wolne od uzależnień. Młodzież oraz zaproszeni goście obejrzeli spektakl "Droga donikąd" w wykonaniu Młodzieżowego Teatru ds. Ciężkich-Tomaszowskiego Forum Trzeźwości, pod kierownictwem Janusza Dziubałtowskiego.
Dodano: 16.11.2016

Zaproszenie do realizacji Programu "Bieg po zdrowie"

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tomaszowie Mazowieckim zaprasza do realizacji programu edukacyjnego "Bieg po zdrowie". Głównym celem programu jest opóźnienie lub zapobieżenie inicjacji tytoniowej wśród dzieci i młodzieży (9-10 lat) oraz pokazanie atrakcyjności życia w środowisku wolnym od dymu tytoniowego. Istotnym celem realizowanej edukacji prozdrowotnej jest zwiększanie wiedzy i umiejętności uczniów na temat zdrowia w kontekście szkodliwości palenia papierosów. Zajęcia w programie "Bieg po zdrowie" realizowane są za pomocą bardzo zróżnicowanych metod aktywizujących, które dostosowano do wieku odbiorców. Podczas cyklu zajęć dzieci przeprowadzają wywiady z osobami niepalącymi, liczą koszty, jakie generuje palenie papierosów, pracują w grupach przy tworzeniu antyreklamy dla papierosów lub tworzą komiks z bohaterami programu. Podstawą zajęć jest stymulowanie kreatywności i aktywności. Uczniowie są zachęcani do aktywnego udziału poprzez dyskusje, wymianę doświadczeń, spostrzeżeń, refleksji czy pomysłów. Aktywny udział sprzyja identyfikowaniu się z omawianą tematyką i motywuje do tego, aby zdobytą wiedzę i umiejętności stosować w codziennym życiu.

Do programu przygotowano atrakcyjne, bogato ilustrowane materiały: podręcznik dla nauczyciela, zeszyt ćwiczeń dla ucznia, plakaty, ulotkę informacyjną dla rodziców, filmy edukacyjne dla rodziców i nauczycieli.


Dodano: 14.11.2016

W ramach realizacji "Tygodnia profilaktyki" (10 - 17. 11 2016r.), w dniu 11.11.2016r. został utworzony punkt konsultacyjno-diagnostyczny, w Punkcje Obsługi Turystycznej na Placu Kościuszki w Tomaszowie Mazowieckim. Dyżur pełnili pracownicy tutejszej Stacji oraz przedstawiciel Komendy Policji, którzy udzielali porad i konsultacji w zakresie profilaktyki antydopalaczowej oraz antytytoniowej. W związku z realizacją założeń "Profilaktycznego programu w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych" oraz zbliżającego się Światowego Dnia Rzucania Palenia Tytoniu. Była możliwość skorzystania z badań smokolayzerem, rozdawane były ulotki tematyczne oraz materiały z Kampanii "Nie pozwól odlecieć swojemu szczęściu". Akcja skierowana była do ogółu społeczeństwa.

Działania podjęte przez Powiatowa Stacje Sanitarno-Epidemiologiczną w związku z realizacją Programu Ograniczania Następstw Palenia Tytoniu w Polsce - Światowy Dzień Rzucania Palenia 2016

Uczniowie Zespołu Szkół nr 4 w Tomaszowie Mazowieckim wzięli udział w realizacji działań profilaktyki antytytoniowej poprzez obejrzenie wystawki "Cała prawda o papierosie".

Rodzice, nauczyciele, dzieci z Przedszkola Samorządowego w Ujeździe wzięli udział w akcji prozdrowotnej. Utworzony został punkt informacyjny oraz wystawka "Cała prawda o papierosie".

Uczniowie Zespołu Szkól Ponadgimnazjalnych nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim zapoznali się z zagrożeniami związanymi z paleniem tytoniu poprzez obejrzenie wystawki.

Uczniowie Zespołu Szkól Ponadgimnazjalnych nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim zapoznali się z zagrożeniami związanymi z paleniem tytoniu poprzez obejrzenie wystawki.


Dodano: 10.11.2016Dodano: 8.11.2016

8.11.2016r. w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Tomaszowie Mazowieckim, odbył się etap powiatowy Wojewódzkiej Olimpiady Wiedzy o HIV/AIDS. W Olimpiadzie wzięło udział 9. uczniów z 3 szkół ponadgimnazjalnych, tj. z II Liceum Ogólnokształcącego, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 oraz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6. Uczestników Olimpiady i gości powitała pani Iwona Sarwa, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tomaszowie Mazowieckim. Młodzież rozwiązywała test składający się z 20 pytań wielokrotnego wyboru oraz 5 pytań problemowych. Komisja konkursowa dokona oceny merytorycznej prac do dnia 21 listopada 2016 r. Na stronach internetowych organizatorów www.pis.lodz.pl ukaże się informacja o uczestnikach zakwalifikowanych do etapu wojewódzkiego Olimpiady, a także program tego etapu.Dodano: 7.11.2016

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, Sekcja Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia, w Tomaszowie Mazowieckim zorganizowała w dniu 4 listopada 2016r. panel szkoleniowy skierowany do Koordynatorów przedszkolnych, szkolnych programów profilaktycznych, który odbył się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Mazowieckim.

1. "Czyste powietrze wokół nas" - skierowany do Przedszkoli oraz Szkół Podstawowych. W trakcie szkolenia głos zabrała pani Paulina Dębiec, przedstawicielka Samorządowego Przedszkola w Ujeździe, która przedstawiła sposób realizacji programu w placówce.

2. "Trzymaj Formę" - skierowany do V-VI klas Szkól Podstawowych oraz Gimnazjów. Na ten panel zaproszona została pani Ewa Belica, kierownik Żywności, Żywienia i Pożytku Publicznego, która przybliżyła temat "Jak czytać etykiety żywnościowe".

3. "Dopalaczom mówimy stop. Wybieramy zdrowie" - program skierowany do uczniów gimnazjów. Prelegentem był Pan Hubert Cabała z Niepublicznej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej "Anima", który zaprezentował temat "Dopalacze a zdrowie psychiczne".


Programy profilaktyczne stanowią bardzo ważny czynnik mający na celu promowanie zdrowego stylu życia oraz podnoszenie świadomości zdrowotnej dzieci i młodzieży.
Serecznie dziękujemy za udostępnienie sali konferencyjnej panu Jerzemu Kowalczykowi oraz prelegentom za włączenie się w propagowanie działań prozdrowotnych.Dodano: 24.10.2016

Profilaktyka zatruć grzybami

Zbieranie grzybów w naszym kraju było i jest nadal bardzo popularne. Grzyby są chętnie spożywane przez ludzi ze względu na ich walory smakowe i zapachowe. Jednak grzyby mają iewielką wartość odżywczą. Gdyż takie składniki jak: białko, składniki mineralne i tłuszcz występują w niewielkich ilościach, ponieważ tkanki grzybów wypełnione są w 87% wodą. Pobyt w lesie jest bardzo dobrą formą spędzania czasu wolnego. Jednak należy pamiętać, że w naszych lasach występuje wiele gatunków grzybów, które mają działanie toksyczne. Wśród nich występują jeszcze grzyby trujące, jadalne i niejadalne. Najbardziej niebezpieczne są grzyby trujące, które mogą powodować śmiertelne zatrucia pokarmowe. Aby uniknąć poważnych zagrożeń dla zdrowia i życia należy zbierać tylko te grzyby, które dobrze znamy.

W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim, młodzież zapoznała sięz treścią wystawki wypożyczonej z Wojewódzkiej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Łodzi.

Dzieci, młodzież i rodzice ze Szkoły Podstawowej nr 14 w Tomaszowie Mazowieckim, również zapoznali się z wystawką.Dodano: 24.10.2016

Kampania Rzecznik Praw Pacjenta Przypomina


Dodano: 13.10.2016

Zaproszenie do udziału w konferencji pn. "Dopalacze - dlaczego są tak niebezpieczne" która odbędzie sie 28 października 2016r. w andel's Hotel Łódź, ul. Ogrodowa 17.


Pismo zapraszające
Karta zgłoszenia
Program konferencji


Dodano: 13.10.2016

Na życzenie szkół przedłużona została realizacja konkursu Oddal to do 31 października. W związku z powyższym uprzejmie proszę o poinformowanie zainteresowanych o przedłużonym terminie na przesyłanie prac. Konkurs został przedłużony zarówno w kategorii indywidualnej jak i skierowanej do szkół. Informacje na temat konkursu dostępne są na stronie www.gis.gov.pl oraz www.pth.plDodano: 5.09.2016

Oferta pracy

Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Tomaszowie Mazowieckim poszukuje pracownika na stanowisko pracy w zapobiegawczym nadzorze sanitarnym, obejmujące:

- opiniowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz uzgadnianie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych,

- wydawanie opinii, co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanych przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko i uzgadnianie warunków realizacji w/w przedsięwzięć na etapie poprzedzającym wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przez właściwy organ,

- uzgadnianie dokumentacji projektowej pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych dotyczących budowy oraz zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych,

- przeprowadzanie kontroli obiektów w trakcie realizacji,

- uczestniczenie w dopuszczeniu do użytkowania obiektów budowlanych w zakresie wymagań sanitarnohigienicznych.


Wszelkie informacje można uzyskać w siedzibie Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Tomaszowie Mazowieckim, ul. Św. Antoniego 24, tel. 44 724-45-84

Dodano: 26.08.2016

Profilaktyka grypy w ramach Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy - OPZGDodano: 25.08.2016

Komunikat Ministra Zdrowia w sprawie realizacji Programu Szczepień Ochronnych u dzieci do 2 roku życia, które mają wskazania do szczepienia szczepionką z bezkomórkowym komponentem krztuśca (DTaP).
Dodano: 21.07.2016

21.07.2016r., w Centrum Medycznym SALUS, ul. Reymonta 8 oraz przychodni POZ AMICUS-MED, przy ul Reymonta 5 w Będkowie, w ramach "Profilaktycznego programu w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych", przeprowadzono Kampanię Społeczną pod hasłem "Nie pozwól odlecieć swojemu szczęściu". Kampania skierowana była do pacjentów, którzy tego dnia zgłosili się do lekarza. We współpracy z Sekcją Nadzoru Epidemiologii utworzono punkt konsultacyjno-diagnostyczny, w którym można było skorzystać z badań smokaloazerem (oznaczając CO w wydychanym powietrzu), otrzymać pakiet ulotek, broszur oraz uzyskać informację na temat skutków związanych z uzależnieniami.Dodano: 19.07.2016

W ramach akcji BEZPIECZNE WAKACJE 2016, w powiecie tomaszowskim, odbyły się następujące spotkania z dziećmi i młodzieżą:

19.07.2016r. z uczestnikami obozu harcerskiego, zorganizowanego przez Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej - Okręg Mazowiecki stacjonujący w Karolinowie, gmina Tomaszów Mazowiecki.

7.07.2016r. z uczestnikami półkolonii w Szkole Podstawowej nr 10 w Tomaszowie Mazowieckim.

01.07.2016r. z uczestnikami półkolonii zorganizowanej w Zespole Szkół nr 4 w Tomaszowie Mazowieckim (dwie grupy wiekowe).

16.06.2016r. z uczniami Szkoły Podstawowej w Gliniku, gmina Lubochnia.

15.06.2016r. z uczniami z Zespołu Szkół w Zawadzie.

Tematyka spotkań dotyczyła zasad bezpiecznego i zdrowego spędzania czasu podczas wakacji. W grupach młodszych podjęto tematykę zagrożeń związanych w wypoczynkiem nad wodą, w lesie, bezpieczeństwem w domu i na ulicy oraz problemem biernego palenia. W grupach starszej młodzieży dodatkowo przedstawiono zagrożenia związane ze stosowaniem "nowych narkotyków" - dopalaczy oraz paleniem tytoniu. Wszyscy uczestnicy otrzymywali materiały edukacyjne.Dodano: 7.07.2016

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych
Dodano: 30.06.2016

Komunikat Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczący kąpielisk i miejsc wykorzystywanych do kąpieliDodano: 24.06.2016

Informacja dot. ogólnych zaleceń i warunków udostępniania wody do piciaDodano: 20.06.2016

10 ZASAD BEZPIECZNYCH WAKACJI

dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów

dla uczniów szkół ponadgimnazjalnychDodano: 16.06.2016

Konkurs "Oddal to wszystko, co szkodzi zdrowiu!"

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tomaszowie Mazowieckim zachęca do udziału w konkursie organizowanym przez Główny Inspektorat Sanitarny i Polskie Towarzystwo Higieniczne pt. "Oddal to". Konkurs skierowany jest do ogółu społeczeństwa oraz szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Jest to konkurs na najlepsze zdjęcie poruszające tematykę profilaktyki zdrowotnej i zdrowego stylu życia, wolnego od używek.

Konkurs organizowany jest w dwóch kategoriach:

1. Dla ogółu społeczeństwa (również uczniów) - termin do 30 czerwca 2016 r.
2. Dla gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych - do 30 września 2016 r.


Formularz zgłoszeniowy
Oświadczenie
Oświadczenie rodzica
Regulamin konkursu "Oddal to" dla szkół


Dodano: 13.06.2016

Instrukcja w sprawie wymagań higieniczno-sanitarnych dla stacjonarnych obozów pod namiotami
Dodano: 2.06.2016

Działania podjęte w związku z realizacją interwencji nieprogramowej "Światowego Dnia bez Tytoniu 2016r." przez Powiatową Stację Sanitarno - Epidemiologiczną w Tomaszowie Mazowieckim

1 czerwca 2016 roku, utworzony został punkt informacyjno-diagnostyczny podczas Festynu z okazji Dnia Dziecka zorganizowanego na boisku szkolnym w Zespole Szkół nr 4 w Tomaszowie Mazowieckim. Młodzież wysłuchała informacji na temat zagrożeń związanych z paleniem tytoniu, jak tez przebywania w otoczeniu osób palących. Osoby dorosłe zaprezentowały działanie smokolayzera wykonując badanie na zawartość CO w wydychanym powietrzu.

W dniu 31 maja 2016r. uczniowie Zespołu Szkół nr 4 z Tomaszowa Mazowieckiego, wraz z nauczycielami, uczestniczyli w happeningu zorganizowanym na ulicach osiedla. Podczas przejścia ze szkoły do marketu "Biedronka", młodzież zachęcała do udziału w akacji profilaktycznej w markecie, rozdawała ulotki oraz zachęcała do rzucania palenia. Osoby palące mogły w markecie wykonać badanie na zawartość CO w wydychanym powietrzu i obejrzeć punkt informacyjno-diagnostyczny w związku z realizacja założeń "Profilaktycznego programu w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych"

19 maja 2016r., młodzież i nauczyciele z Zespołu Szkół w Komorowie, uczestniczyli w akcji antytytoniowej. Ustawiony został punkt informacyjny (plakaty, ulotki antytytoniowe). W tym dniu uczniowie jednej klasy gimnazjum uczestniczyli w Kampanii "Nie pozwól odlecieć swojemu szczęściu".Dodano: 25.05.2016

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tomaszowie Mazowieckim informuje, iż tematem tegorocznego Światowego Dnia bez Tytoniu, obchodzonego 31 maja, jest "Jednolite opakowania wyrobów tytoniowych - Fakty i wyzwania." Światowy Dzień bez Tytoniu to akcja, którą zainicjowano na Konferencji WHO w roku 1988 w Madrycie.


Informacja
Dodano: 24.05.2016

Kolejna akcja w ramach realizacji Kampanii "Nie pozwól odlecieć swojemu szczęściu", odbyła się 19.05.2016r. Uczestnikami była 30 osobowa klasa gimnazjalistów z Zespołu Szkół z Komorowa. Młodzież obejrzała spot z Kampanii, otrzymała książeczki i broszurki. Podczas godziny lekcyjnej wysłuchali informacji na temat uzależnień oraz zapoznali się z działaniem smokolayzera. Pod koniec lekcji młodzież rozwiązywała krzyżówki profilaktyczne.Dodano: 19.05.2016

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tomaszowie Mazowieckim informuje, że 27. maja 2016r. (piątek) będzie dniem wolnym od pracy w Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Tomaszowie Mazowieckim. Dniem pracy będzie sobota, 4. czerwca 2016r., w godz. 7:30 - 15:05.Dodano: 19.05.2016

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Łodzi

Urszula Sztuka-Polińska

z a p r a s z a

do udziału w Konferencji "Ochrona zdrowia pracujących w perspektywie zdrowia publicznego", organizowanej w ramach Kampanii "Bezpieczni na starcie , zdrowi na mecie", która odbędzie się w Dużej Sali Obrad Rady Miejskiej Urzędu Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 104 w dniu 9 czerwca 2016 r., w godzinach 10:00 - 13:00.

Konferencja adresowana jest do pracodawców, osób zarządzających bezpieczeństwem i higieną pracy, samorządów lokalnych, służby zdrowia i innych zainteresowanych poruszaną tematyką. Celem konferencji jest wzrost świadomości pracodawców i pracowników w zakresie dbałości o własne zdrowie w perspektywie wydłużającej się aktywności zawodowej, promowanie zrównoważonej pracy od początku życia zawodowego, a także zdrowego starzenia się oraz podejmowania działań służących poprawie zdrowia pracujących Formularze zgłoszeniowe do udziału w Konferencji należy przesłać do dnia 1 czerwca 2016 r. drogą elektroniczną na adres e-mail: nshp@pis.lodz.pl, faksem (42) 25 36 324 lub pocztą na adres Organizatora Konferencji:

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
Oddział Nadzoru Higieny Pracy
90-046 Łódź, ul. Wodna 40,
tel. (42) 25 36 325; fax (42) 25 36 324

Udział w Konferencji jest bezpłatny

Formularz zgłoszeniowy
Program konferencjiDodano: 16.05.2016

Konferencja "Ochrona zdrowia pracujących w perspektywie zdrowia publicznego" organizowana w ramach Kampanii "Bezpieczni na starcie zdrowi na mecie"

Łódź, dn. 09.06.2016 r.


"Ochrona zdrowia pracujących w perspektywie zdrowia publicznego" - Zaproszenie
"Ochrona zdrowia pracujących w perspektywie zdrowia publicznego" - Karta zgłoszenia
"Ochrona zdrowia pracujących w perspektywie zdrowia publicznego" - ProgramDodano: 25.04.2016

Kampania "Bezpieczni na starcie, zdrowi na mecie"

W kwietniu br. rozpoczęła się nowa kampania informacyjna Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA) - "Bezpieczni na starcie, zdrowi na mecie". Przypadająca na lata 2016-2017, koncentruje się wokół zagadnień związanych z zarządzaniem wiekiem w pracy. W Polsce koordynatorem kampanii jest Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy. Jej główne zadania to:

 • promowanie zrównoważonej pracy i zdrowego starzenia się od początku życia zawodowego,
 • zapobieganie problemom zdrowotnym na przestrzeni całego życia zawodowego,
 • umożliwianie pracodawcom i pracownikom zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w kontekście starzenia się siły roboczej,
 • wspieranie wymiany informacji i dobrych praktyk.

Częścią kampanii jest Konkurs Dobrych Praktyk, który ma na celu wyróżnienie przedsiębiorstw i organizacji aktywnie zarządzających bezpieczeństwem i higieną pracy w kontekście starzenia się pracowników. Wskazanie rozwiązań holistycznych, zgodnych z cyklem życia człowieka, zapewniających dobre warunki pracy w ciągu całego życia zawodowego oraz zdrowe starzenie się.


strona internetowa EU-OSHA
Link do strony Kampanii w Centralnym Instytucie Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy
Link do strony z materiałami w języku polskim

Dodano: 21.04.2016

EUROPEJSKI TYDZIEŃ SZCZEPIEŃ 2016

W dniach od 24 do 30 kwietnia 2016r., już po raz kolejny, będziemy obchodzić Europejski Tydzień Szczepień. Jest to inicjatywa Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) realizowana i koordynowana przez państwa na poziomie lokalnym. Jej głównym celem jest zwiększenie liczby osób zaszczepionych poprzez podniesienie wiedzy i świadomości społeczeństwa na temat szczepień ochronnych.
W 2016r. WHO szczególną uwagę poświęca działaniom dążącym do wyeliminowania odry i różyczki. Są to choroby wirusowe, których przebieg jest zazwyczaj łagodny, jednak ich powikłania bywają bardzo groźne. W przypadku odry może dojść do zapalenia płuc, oskrzeli, ucha środkowego, biegunki. Groźne są powikłania neurologiczne: zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych i mózgu oraz stwardniające zapalenie mózgu, które jest chorobą nieuleczalną.
Różyczka jest szczególnie groźna dla kobiet w ciąży wrażliwych na zakażenie, czyli nie uodpornionych. We wczesnej ciąży wirus może doprowadzić do obumarcia płodu lub licznych wad wrodzonych, między innymi, do uszkodzenia układu sercowo-naczyniowego i nerwowego, a także wzroku i słuchu.
Chorobom tym można zapobiegać poprzez stosowanie szczepień ochronnych. Obowiązkowe szczepienia przeciwko odrze wprowadzono w Polsce w 1975r. Przed ich zastosowaniem liczba rejestrowanych przypadków odry kształtowała się od 70 000 do 130 000 rocznie w latach pomiędzy epidemiami oraz od 135 000 do 200 000 w latach epidemii, które powtarzały się regularnie co 2 - 3 lata. Dla porównania, w 2015r. na odrę zachorowało w Polsce 49 osób.
Przed wprowadzeniem szczepień przeciwko różyczce choroba ta występowała w postaci epidemii co 4 - 6 lat. Wraz z wprowadzeniem szczepień ochronnych (w 1989r. dla dziewczynek w trzynastym roku życia i w 2004r. dla obojga płci) obserwowano spadek liczby zachorowań. W latach 2003 - 2012 odnotowano zaledwie 4 przypadki różyczki wrodzonej.
Sukces, który osiągnięto poprzez zastosowanie szczepień dowodzi, że odrę i różyczkę można całkowicie wyeliminować we wszystkich krajach Regionu Europejskiego.
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Tomaszowie Mazowieckim włącza się w obchody Europejskiego Tygodnia Szczepień. W dniach od 25 do 27 kwietnia 2016r., w naszej siedzibie przy ulicy Św. Antoniego 24, w pok. nr 3 będzie uruchomiony punkt konsultacyjny, w którym pracownice Sekcji Nadzoru Epidemiologii udzielać będą informacji na temat szczepień ochronnych. Można kontaktować się również telefonicznie pod nr 44 724 45 84, wew. 113 lub 115.Dodano: 21.04.2016

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tomaszowie Mazowieckim informuje, że 20 kwietnia 2016 roku odbyło się losowanie nagród wśród uczniów, którzy wzięli czynny udział w realizacji założeń obchodów Światowego Dnia Zdrowia 2016. Wystarczyło w terminie do 14 kwietnia 2016r. przesłać prawidłowo rozwiązaną krzyżówkę. Przekazano 329 krzyżówek z 14 szkół powiatu tomaszowskiego. W obecności Komisji odbyło się losowanie nagród.
Nagrody główne otrzymują:
Kacper Rudziński, Szkoła Podstawowa w Rokicinach,
Martyna Barbarska, Gimnazjum nr 4 w Tomaszowie Mazowieckim,
Szymon Kosylak ze Szkoły Podstawowej w Łaznowie.

Lista nagrodzonych


Dziękujemy Pracownikom Wydziału Kultury i Promocji Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim oraz Pracownikom Wydziału Kultury, Promocji i Turystyki Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim za pomoc przy realizacji działań prozdrowotnych.

Dodano: 19.04.2016

18.04.2016r. w Szkole Podstawowej nr 14 w Tomaszowie Mazowiecki odbyło się spotkanie z młodzieżą w zakresie profilaktyki antytytoniowej. Celem spotkania było uświadomienie zagrożeń związanych z czynnym i biernym paleniem. Uczniowie obejrzeli prezentację o skutkach palenia tytoniu, jak i wpływie dymu tytoniowego na organizm osób niepalących. Podjęto tematykę konsekwencji palenia w miejscach ustawowo objętych zakazem oraz asertywnego egzekwowania prawa do przebywania w otoczeniu wolnym od dymu tytoniowego. Młodzież rozwiązywała krzyżówki profilaktyczne oraz otrzymała ulotki tematyczne. Pracownicy Szkoły uczestniczyli w badaniu na zawartość CO w wydychanym powietrzu, prezentując w ten sposób działanie smokolayzera. Dzieci otrzymały książeczki i ulotki z Kampanii "Nie pozwól odlecieć swojemu szczęściu", które mogą przekazać rodzicom.


Dodano: 15.04.2016

13 kwietnia o godzinie 11:00, w Zespole Szkól w Smardzewicach odbyła się debata pod hasłem "Nowe Narkotyki. Czy znasz prawdę o dopalaczach?". Do udziału w debacie zostali zaproszeni nauczyciele oraz młodzież szkół gimnazjalnych z terenu Gminy Tomaszów Mazowiecki (ZSiP ze Smardzewic, ZS z Wiaderna, ZS z Zawady oraz ZS z Komorowa) . Prelegentami byli: pan Hubert Cabała psycholog, policjanci KPP z Tomaszowa Mazowieckiego podinsp. Arkadiusz Knap i asp. Agnieszka Jankowska oraz przedstawiciel tutejszej Stacji. Prowadzącymi debatę były pani Katarzyna Wosińska, zastępca Dyrektora Szkoły w Smardzewicach i nadkom. Katarzyna Dutkiewicz-Pawlikowska, oficer prasowy KPP w Tomaszowie Mazowieckim. Podjęta tematyka dogtycząca dopalaczy, związana z zażywaniem, posiadaniem, wprowadzaniem do obrotu oraz skutkami zdrowotnymi, spowodowała burzliwą dyskusje wśród zgromadzonej młodzieży, którą nagrano i wyemitowano na antenie radia Fama. W dyskusji udział wzięli uczniowie - uczestnicy debaty oraz zaproszeni prelegenci. Utworzony został punkt edukacyjny, w którym można było otrzymać ulotki tematyczne oraz książeczki z Kampanii "Nie pozwól odlecieć swojemu szczęściu".Dodano: 15.04.2016

Uwaga kleszcze! - ulotkaDodano: 8.04.2016

01 kwietnia 2016r., młodzież z Gimnazjum nr 3 w Tomaszowie Mazowieckim, uczestniczyła w Kampanii "Nie pozwól odlecieć swojemu szczęściu!". Młodzi ludzie wysłuchali pogadanki na temat szkodliwości używania dopalaczy oraz wpływie palenia tytoniu na zdrowie. Obejrzeli fragment filmu "Dopalaczom mówimy stop. Wybieramy zdrowie". Wszyscy uczestnicy spotkania otrzymali książeczki i ulotki z Kampanii. Pracownicy szkoły zaprezentowali smokolayzer, wykonując badanie na zawartość CO w wydychanym powietrzu.

Kolejna akcja w ramach realizacji Kampanii "Nie pozwól odlecieć swojemu szczęściu", odbyła się 08 kwietnia 2016r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim. Utworzony został punkt informacyjno-diagnostyczny, w którym można było zmierzyć zawartość CO w wydychanym powietrzu oraz otrzymać pakiet ulotek.Dodano: 6.04.2016

Światowy Dzień Zdrowia 2016 - Pokonaj cukrzycę!

Cukrzyca - Ulotka
Czy grozi Ci cukrzyca - Ulotka
Światowy raport na temat cukrzycy
Krajowy profil cukrzycy - wykresy
Informacja prasowa
Ulotka informacyjna
Dodano: 1.04.2016

Zachorowania i podejrzenia zachorowań na grypę w okresie od 23 do 31 marca 2016 r. wg wieku i województwDodano: 21.03.2016

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tomaszowie Mazowieckim zaprasza uczniów Szkół Podstawowych (klas IV - VI) oraz Gimnazjów powiatu tomaszowskiego do udziału w obchodach Światowego Dnia Zdrowia 2016. Wystarczy jedynie w terminie do 14 kwietnia 2016r. przysłać rozwiązaną krzyżówkę na adres Stacji lub drogą mailową na adres tomaszow@pis.lodz.pl Wśród wszystkich uczestników konkursu zostaną rozlosowane nagrody i gadżety.

Krzyżówka
Dodano: 17.03.2016


(Kliknij, aby powiększyć)


Program Spotkania

Dodano: 17.03.2016

Zachorowania i podejrzenia zachorowań na grypę w okresie od 8 do 15 marca 2016 r. wg wieku i województwDodano: 17.03.2016

Światowy Dzień Gruźlicy - 24 marca 2016

Światowy Dzień Walki z Gruźlicą przypada w rocznicę odkrycia przez Roberta Kocha bakterii odpowiedzialnej za tę chorobę. Niemiecki uczony opublikował wyniki swoich badań nad prątkiem gruźlicy 24 marca 1882 roku. Gruźlica płuc przez wieki zabijała miliony ludzi na całym świecie. Dziś, dzięki powszechnie stosownym szczepieniom ochronnym oraz postępowi w medycynie, a przede wszystkim dostępnej diagnostyce, jest w pełni wyleczalna.

Ulotka


Dodano: 16.03.2016

16.03.2016r., w Centrum Medycznym, NZOZ "MULTIMED", ul. Wąwalska 19a w Tomaszowie Mazowieckim, odbyła się realizacja kampanii "Nie pozwól odlecieć swojemu szczęściu". W Kampanii udział wzięli pacjenci przychodni. Utworzony został puinkt informacyjny w celu przekazywania materiałów z kampanii.


Dodano: 9.03.2016

Zachorowania i podejrzenia zachorowań na grypę w okresie od 1 do 7 marca 2016 r. wg wieku i województwDodano: 2.03.2016

Zachorowania i podejrzenia zachorowań na grypę w okresie od 23 do 29 lutego 2016 r. wg wieku i województwDodano: 29.02.2016

19.02.2016r. uczestnicy półkolonii ze Szkoły Podstawowej nr 10 w Tomaszowie Mazowieckim wzięli udział w akcji "Bezpieczne Ferie 2016", podczas której odbyła się pogadanka profilaktyczna oraz projekcja filmów na temat grypy i biernego palenia. Dzieci wzięły udział w konkursie i zostały nagrodzone gadżetami. Wychowawca wypoczynku zaprezentował działanie smokolayzera. Przekazano pakiet ulotek.

25.02.2016r. uczestnicy półkolonii zimowej zorganizowanej przez Fundację NSJ "Rodzina" wzięli udział w zajęciach profilaktycznych. Odbyła się pogadanka na temat grypy, biernego palenia oraz WZW typu A. Odbyły się także projekcje filmów. Ponadto dzieci bawiły się w rozwiązywanie krzyżówek profilaktycznych. Do akcji o bezpieczeństwie został zaproszony przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji. Kolejnym realizatorem akcji była redakcja radia Fama. Dzieci nagrały audycję profilaktyczną i piosenkę o zdrowiu, która została wyemitowana "na żywo" na antenie radia.Dodano: 17.02.2016

Informacja GIS dotycząca aktualnej sytuacji epidemiologicznej grypy

http://gis.gov.pl/o-nas/aktualnosci/308-informacja-gis-dotyczaca-aktualnej-sytuacji-epidemiologicznej-grypy

Zachorowania i podejrzenia zachorowań na grypę w okresie od 8 do 15 lutego 2016 r. wg wieku i województw

Dodano: 17.02.2016

16.02.2016r., w Centrum Medycznym, NZOZ "Almed", ul. Ogrodowa 53 w Tomaszowie Mazowieckim, w ramach "Profilaktycznego programu w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych" przeprowadzono Kampanię Społeczną pod hasłem "Nie pozwól odlecieć swojemu szczęściu". Kampania skierowana była do pacjentów - rodziców oraz dzieci zdrowych, którzy zgłosili się tego dnia do punktu szczepień. We współpracy z Sekcją Nadzoru Epidemiologii utworzono punkt konsultacyjno-diagnostyczny, gdzie można było skorzystać z badań smokaloazerem (oznaczając CO w wydychanym powietrzu), otrzymać pakiet ulotek, broszur oraz uzyskać informację na temat skutków związanych z uzależnieniami.Dodano: 15.02.2016

W związku z realizacją, przez Samorządowe Przedszkole w Ujeździe, projektu "Woda źródłem życia", w dniu 12 lutego 2016r., odbyła się pogadanka na temat jakości wody pitnej, zanieczyszczeń oraz roli wody w życiu człowieka. Dzieci obejrzały film o przygodach czystej oraz brudnej kropelki wody, zapoznały się podstawowymi zasadami ochrony i zagrożeń wód powierzchniowych. Zajęcia były prowadzone przez p. Katarzynę Kielską, Kierownika Oddziału Nadzoru Sanitarnego oraz p. Dorotę Ignasiak, pracownika Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia. Pracownicy Stacji wzięli również udział w Kampanii głośnego czytania "Cała Polska czyta dzieciom", podczas którego czytali wiersze związane z ww. tematyką.Dodano: 15.02.2016

Bezpieczny wypoczynek podczas ferii zimowych

Ulotka dla rodziców
Ulotka dla uczestników
Działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej

Każdy organizator wypoczynku ma obowiązek zgłosić wypoczynek do kuratorium oświaty. Szczegółowe informacje dotyczące wypoczynku dzieci i młodzieży na wybranym terenie dostępne są w bazie wypoczynku, na stronie internetowej http://wypoczynek.men.gov.pl/


Dodano: 12.02.2016

Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu tomaszowskiego w roku 2015

InformacjaDodano: 04.02.2016

Broszura dot. wszawicy


Pedikuloza, czyli co Twoje dziecko może mieć na głowie

Dodano: 19.01.2016

15.01.2016r. w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Tomaszowie Mazowieckim odbyło się spotkanie w ramach Kampanii "Nie pozwól odlecieć swojemu szczęściu!". Młodzi ludzie wysłuchali prezentacji związanej ze stosowaniem dopalaczy oraz wpływie palenia tytoniu na młody organizm. Obejrzeli fragment filmu "Dopalaczom mówimy stop. Wybieramy zdrowie" oraz skorzystali z badań smokolayzerem oznaczając zawartość tlenku węgla w wydychanym powietrzu. Wszyscy uczestnicy spotkania otrzymali książeczki i ulotki z Kampanii.

Kolejna akcja w ramach realizacji Kampanii "Nie pozwól odlecieć swojemu szczęściu", odbyła się 19.01.2016r. w Gimnazjum nr 6 w Tomaszowie Mazowieckim.
Dodano: 12.01.2016

11.01.2016r., w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Tomaszowie Maz., odbyło się rozstrzygnięcie konkursu skierowanego do dzieci, biorących udział w ogólnopolskim programie antytytoniowym "Czyste powietrze wokół nas". W tym roku temat konkursu przebiegał pod hasłem "Oddychamy czystym powietrzem z Dinusiem". Polegał on na wykonaniu pracy plastycznej przedstawiającej zagrożenia związane z czynnym i biernym paleniem oraz promował zasady zdrowego stylu życia, wolnego od dymu tytoniowego. Ze względu na dużą liczbę prac oraz pomysłowość uczestników, komisja przyznała po 2 miejsca premiowane i 10 wyróżnień.


Wyniki konkursu

Dodano: 21.12.2015

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tomaszowie Mazowieckim informuje, że 24 grudnia (wigilia) Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Tomaszowie Mazowieckim będzie NIECZYNNADodano: 2.12.2015

Kampania Krajowego Centrum ds. AIDS "Coś was łączy? Zrób teest na HIV"Strona Kampanii
Informacja prasowaDodano: 26.11.2015

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tomaszowie Mazowieckim przypomina o kampanii edukacyjnej "Jeden test. Dwa życia. Zrób test na HIV. Dla siebie i swojego dziecka". Kampania kierowana jest do kobiet w wieku prokreacyjnym, a także do lekarzy ginekologów - czytaj całość


Dodano: 25.11.2015

24.11.2015r., w Centrum Medycznym, NZOZ "MED.-KOM", ul. Fabryczna 36 w Tomaszowie Mazowieckim, odbyła się realizacja celów kampanii "Nie pozwól odlecieć swojemu szczęściu". W Kampanii udział wzięli pacjenci przychodni (rodzice i dzieci), którzy tego dnia przebywali w przychodni. Wszyscy uczestnicy otrzymali pakiet ulotek i broszur informacyjnych związanych z tematyką uzależnień, a najmłodsi pacjenci gadżety.
Dodano: 24.11.2015

Program Ograniczania Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu w Polsce w 2015 roku - Kampania Głównego Inspektora Sanitarnego

Informacja
UlotkaDodano: 19.11.2015

W ramach obchodów Światowego Dnia AIDS, który będziemy obchodzić 1 grudnia, odbył się etap powiatowy Wojewódzkiej Olimpiady Wiedzy o HIV/AIDS.
W etapie powiatowym Olimpiady wzięło udział 177 uczestników z 62 szkół ponadgimnazjalnych woj. łódzkiego. Powiat tomaszowski reprezentowali uczniowie z II Liceum Ogólnokształcące oraz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3. Młodzież w czasie godziny odpowiadała na 20 pytań testowych, wielokrotnego wyboru na 5 pytań problemowych. Do grona 20 finalistów zakwalifikowali się Anna Świerzyńska oraz Daniel Zakaszewski, uczniowie II Liceum Ogólnokształcącego, których przygotowywała p. Kinga Marcińczak, nauczyciel biologii. Etap finałowy odbędzie się 30 listopada br. w Auli Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi. Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w Finale.Dodano: 19.11.2015

Światowy Dzień Rzucania Palenia Tytoniu - trzeci czwartek listopada, w tym roku będzie to 19 listopada.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tomaszowie Mazowieckim zachęca do 24-godzinnego okresu abstynencji palenia tytoniu, bądź całkowitego rzucenia tego nałogu. Pomoc w rzucaniu palenia można uzyskać pod numerem Telefonicznej Poradni Pomocy Palącym 801-108-108. Działania edukacyjne prowadzone są w szkołach powiatu tomaszowskiego, dostępna jest wystawka antytytoniowa "Cała prawda o papierosie", którą mieli możliwość obejrzeć uczniowie w szkołach na terenie powiatu tomaszowskiego. Mamy nadzieję, że przekazane informacje zniechęcą młodzież do sięgania po papierosy, a mieszkańcy naszego powiatu, w tym dniu, nie zapalą papierosa, a może nawet rzucą palenie. Czego wszystkim życzymy.

W dniu, kiedy obchodzimy Światowy Dzień Rzucania Palenia Tytoniu, w tym roku to 19 listopada odbyła się akcja antytytoniowa w Gimnazjum w Popielawach. Na Sali gimnastycznej rozłożona została wystawka "Całą prawda o papierosie" oraz utworzony punkt informacyjno-diagnistyczny. W akcji uczestniczyła cała szkoła. Uczniowie wysłuchali prelekcji na temat skutków palenia oraz przeczytali informacje zawarte na banerach. Pani pedagog zaprezentowała działanie smokolayzera, sama poddała się badaniu. Młodzież chętnie uczestniczyła w akcji wykonując badania smokolayzerem. Wszyscy przebadani mieli wynik 0,0 ppm CO w wydychanym powietrzu. Młodzież otrzymała ulotki tematyczne oraz książeczki z kampanii "Nie pozwól odlecieć swojemu szczęściu".12.11.2015r. w Zespole Szkół w Żelechlinku odbyło się spotkanie z młodzieżą w zakresie profilaktyki antytytoniowej i antydopalaczowej. Wszyscy uczniowie obejrzeli wystawkę "Cała prawda o papierosie", wysłuchali informacji na temat skutków czynnego i biernego palenia oraz poznali działanie smokolayzera. Dodatkowo uczniowie klas gimnazjalnych obejrzeli film "Dopalaczom Mówimy Stop", rozwiązywali krzyżówki profilaktyczne oraz otrzymali ulotki tematyczne.16 i 17 listopada 2015 roku uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim wzięli udział w realizacji działań profilaktyki antytytoniowej poprzez obejrzenie wystawki "Cała prawda o papierosie".


Dodatkowe informacje
Postawy Polaków wobec palenia tytoniu oprac. przez GISDodano: 9.11.2015

6.11.2015 r., o godzinie 10, w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Tomaszowie Mazowieckim, odbył się etap powiatowy Wojewódzkiej Olimpiady Wiedzy o HIV/AIDS. W Olimpiadzie wzięło udział 5. uczniów z 2. szkół ponadgimnazjalnych, tj. z II Liceum Ogólnokształcącego oraz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3. Uczestników Olimpiady i gości powitała pani Beata Plich, Główny Specjalista ds. Jakości, która poprowadziła Olimpiadę.
Komisja konkursowa dokona oceny merytorycznej prac do dnia 16 listopada 2015 r. Na stronach internetowych organizatorów www.pis.lodz.pl ukaże się informacja o uczestnikach zakwalifikowanych do etapu wojewódzkiego Olimpiady, a także program tego etapu.Dodano: 6.11.2015

05 listopada 2015r., w Gimnazjum nr 6, ul. Jałowcowa w Tomaszowie Mazowieckim, odbyło się w Klubie Seniora 50+ spotkanie profilaktyczne emerytów i rencistów z pracownikami Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Tomaszowie Maz. Pani Ewa Belica, kierownik Sekcji Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku, omówiła najważniejsze informacje dotyczące dodatków do żywności i umiejętność czytania etykiet żywnościowych, by zdrowo i bezpiecznie się odżywiać. Poprowadziła wykład nt. "Kupuj zdrowie, czyli jak czytać etykiety żywnościowe". Dodatkowo odbyła się akcja antytytoniowa, podczas której pracownik Oświaty Zdrowotnej opisał składniki dymu tytoniowego oraz zagrożenia związanie z paleniem czynnym i biernym. Dla chętnych przeprowadzono badania zawartości CO w wydychanym powietrzu oraz rozdano ulotki antytytoniowe.
Dodano: 4.11.2015


Komunikat w sprawie zapewnienia szczepień ochronnych dzieciom w związku z problemem z produkcją i dystrybucją szczepionki przeciwko błonicy, tężcowi i krztuścowi

Dodano: 30.10.2015

29.10.2015r. w Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Łaznowie odbyło się spotkanie z młodzieżą w zakresie profilaktyki antytytoniowej i antydopalaczowej. Celem spotkania było uświadomienie zagrożeń związanych z zażywaniem "nowych narkotyków". Uczniowie obejrzeli prezentację o skutkach palenia tytoniu, jak i wpływie dymu tytoniowego na organizm osób niepalących. Poruszono tematy konsekwencji prawnych posiadania, produkcji oraz wprowadzania do obrotu środków odurzających. Młodzież obejrzała film "Dopalaczom Mówimy Stop", rozwiązywała krzyżówki profilaktyczne oraz otrzymała ulotki tematyczne. Pracownicy Szkoły uczestniczyli w badaniu na zawartość CO w wydychanym powietrzu, prezentując w ten sposób działanie smokolayzera. Dzieci z klas młodszych uczestniczyły w pogadance na temat wpływu biernego palenia na organizm człowieka.
Dodano: 27.10.2015

26.10.2015r., w Centrum Medycznym, NZOZ "Almed", ul. Dzieci Polskich 19 w Tomaszowie Mazowieckim, została przeprowadzona Kampania Społeczna pod hasłem "Nie pozwól odlecieć swojemu szczęściu". Kampania jest częścią programu "Profilaktycznego programu w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych". Kampania skierowana była do pacjentów, którzy tego dnia przebywali w przychodni. Wszyscy uczestnicy otrzymali pakiet ulotek i broszur informacyjnych związanych z tematyką uzależnień oraz mieli możliwość skorzystać z badań zawartości CO w wydychanym powietrzu.
Dodano: 9.10.2015

W dniu 06.10.2015r., w Sali Kina Włókniarz, przy ul. Mościckiego 6 w Tomaszowie Mazowieckim, została zorganizowana akcja pod hasłem "Dopalacze kradną życie", w której uczestniczyła młodzież z tomaszowskich szkół ponadgimnazjalnych. Spotkanie rozpoczęli nadkom. Katarzyna Dutkiewicz - Pawlikowska, oficer prasowy tomaszowskiej policji oraz insp. Gabriel Olejnik, Komendant Powiatowy Policji, którzy omówili konsekwencje prawne posiadania, produkcji oraz wprowadzania do obrotu nowych narkotyków. Zaproszeni goście, psychotraumatolog Katarzyna Babczyńska, podjęła tematykę zaburzeń zachowania po zażyciu dopalaczy, natomiast pracownik Stacji - rolę Inspekcji Sanitarnej w przeciwdziałaniu używania i sprzedaży dopalaczy. W spotkaniu uczestniczył 21. letni mężczyzna, który podzielił się swoimi doświadczeniami związanymi z odurzaniem się substancjami psychoaktywnymi. Sięgnął on po dopalacze 3 lata temu. Od roku już nie bierze, jednak negatywne skutki ich zażywania odczuwa nadal. Na swoim przykładzie pokazał, jak dopalacze niszczą życie.
Dodano: 7.10.2015


Zasady udostępniania wody wodociągowej dzieciom w placówkach szkolno-wychowawczych. Bezpieczne formy i zalecenia higieniczno - sanitarne

Dodano: 18.09.2015

W dniu 17.09.2015r., w Sali Kina Włókniarz, przy ul. Mościckiego 6 w Tomaszowie Mazowieckim, została zorganizowana akcja pod hasłem "Wspólne "NIE" dopalaczom", na którą została zaproszona młodzież z tomaszowskich gimnazjów. Spotkanie otworzyli i zakończyli pani Zofia Szymańska, wiceprezydent Tomaszowa Mazowieckiego oraz insp. Gabriel Olejnik, Komendant Powiatowy Policji. Zaproszeni goście, psychotraumatolog Katarzyna Babczyńska podjęła tematykę zaburzeń zachowania po zażyciu dopalaczy, p. Jacek Stępnicki - przedstawiciel Centrum Diagnostyki i Terapii Onkologicznej Numed omówił wpływ dopalaczy na choroby nowotworowe, natomiast pracownik Stacji działania Inspekcji Sanitarnej w przeciwdziałaniu używania i sprzedaży dopalaczy. Prowadzącym była nadkom. Katarzyna Dutkiewicz - Pawlikowska, oficer prasowy tomaszowskiej policji, która omówiła konsekwencje prawne posiadania, produkcji oraz wprowadzania do obrotu środków odurzających. Odbyła się również projekcja filmu "Dopalaczom Mówimy Stop".


Dodano: 15.09.2015

14.09.2015r. w Zespole Szkół w Budziszewicach w ramach "Profilaktycznego programu w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych" odbyło się spotkanie z młodzieżą. Prelegentami był Komendant Komisariatu w Rokicinach podinsp. Rafał Goszczyński, oficer prasowy KPP nadkom. Katarzyna Dutkiewicz-Pawlikowska oraz pracownik Sekcji Działu Oświaty Zdrowia Powiatowej Stacji Epidemiologicznej w Tomaszowie Mazowieckim. Celem spotkania było uświadomienie zagrożeń związanych z zażywaniem "nowych narkotyków" oraz zminimalizowanie zachowań ryzykownych na które jest narazona młodzież. Poruszono tematy konsekwencji prawnych posiadania, produkcji oraz wprowadzania do obrotu środków odurzających. Młodzież obejrzała film "Dopalaczom Mówimy Stop" oraz otrzymała ulotki tematyczne.

Dodano: 14.09.2015

HIVokryzja - Ulotka 1
HIVokryzja - Ulotka 2


Więcej informacji na stronie: www.hivokryzja.pl

Dodano: 07.08.2015

W dniu 06.08.2015r., w Centrum Chrześcijańskim Proem w Zakościelu, dla uczestników letniego wypoczynku, zostało zorganizowane spotkanie w ramach profilaktyki stosowania "nowych narkotyków" - dopalaczy. Akcja odbyła się we współpracy z Komendą Powiatową Policji w Tomaszowie Mazowieckim. Oficer prasowy nadkom. Katarzyna Dutkiewicz-Pawlikowska oraz pracownik tutejszej Stacji, przedstawili zagrożenia zdrowotne i konsekwencje prawne związane z używaniem, produkcją oraz wprowadzaniem do obrotu tzw. dopalaczy. Młodzież obejrzała film Wojewódzkiej Kampanii Edukacyjnej "Dopalaczom Mówimy - Stop. Wybieramy Zdrowie" oraz film "Mocarz", otrzymała także materiały informujące o skutkach zażywania substancji psychoaktywnych.


Dodano: 06.08.2015

W dniu 26.07.2015r. uczestnicy kolonii letniej zorganizowanej przez Fundację NSJ "Rodzina" działającej przy parafii NSJ w Tomaszowie Mazowieckim wzięli udział w zajęciach profilaktycznych. W dwóch grupach wiekowych omówiono następujące tematy: bezpieczeństwo podczas wypoczynku letniego, profilaktykę chorób odkleszczowych, zagrożeń związanych z chorobą "brudnych rąk", profilaktyką wszawicy oraz licznych zagrożeń związanych z uzależnieniami, na które narażone są zarówno dzieci jak i młodzież. W grupie młodszej podjęto tematykę zagrożeń związanych z biernym paleniem, odbyły się także projekcje filmów. Ponadto dzieci bawiły się w rozwiązywanie krzyżówek profilaktycznych.


W grupie starszej, oprócz wyżej wymienionych tematów, omówiona została profilaktyka związana z używaniem przez młodzież "nowych narkotyków" (dopalaczy). Z konsekwencjami ich stosowania, zarówno zdrowotnymi jak i prawnymi. Młodzież zapoznała się ze znowelizowaną ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii, co pozwoliło jej na szersze zrozumienie tego problemu społecznego.


Dodano: 17.07.2015

W dniu 16.07.2015r. uczestnicy obozu harcerskiego pod namiotami w Karolinowie, gmina Tomaszów Mazowiecki, zorganizowanego przez Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej Okręg Lubelski, wzięli udział w spotkaniu pod hasłem "Narkotykom - nie". Pracownik tutejszej Stacji przedstawił nformacje na temat zagrożeń związanych z używaniem niebezpiecznych substancji, tj. tytoniu, alkoholu i narkotyków oraz innych zagrożeń, na które narażeni są wypoczywający w lesie pod namiotami, np. choroby odkleszczowe. Poruszono także temat zdrowego, bezpiecznego odżywiania się i zachowania odpowiednich warunków higieniczno-sanitarnych. Zaprezentowany został smokolayzer, a dorosły opiekun zastępu poddał się badaniu na zawartość CO w wydychanym powietrzu - wynik 0,0 ppm CO. Harcerze otrzymali ulotki tematyczne oraz chętnie włączyli się w rozwiązywanie krzyżówek profilaktycznych. Akcja odbyła się w ramach bezpiecznego letniego wypoczynku.


Dodano: 16.07.2015

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tomaszowie Maz. skierowany do konsumentów wody z wodociągu sieciowego Spała COS OPO.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tomaszowie Maz. informuje, że w próbkach wody pobranej do badania z wodociągu sieciowego Spała COS OPO zawartość żelaza oraz mętność wodry odpowiadają wymaganiom sanitarnym. Działa naprawcze podjęte przez producenta wody przyniosły pozytywny rezultat. Woda nadaje się do spożycia.
Dodano: 5.07.2015

W dniu 03.07.2015r. uczestnicy półkolonii ze Szkoły Podstawowej nr 10 w Tomaszowie Mazowieckim wzięli udział w akcji "Bezpieczne i zdrowe wakacje", zorganizowanej przez pracownika Sekcji Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Tomaszowie Mazowieckim. Tematyka spotkania dotyczyła zasad bezpiecznego i zdrowego spędzania czasu podczas wakacji. Dzieci dowiedziały się, jak należy dbać o zdrowie, o higienę rąk, oraz unikać zagrożeń związanych z okresem letnim tj. zatruć pokarmowych, bezpiecznego zachowania się w domu, nad wodą i w lesie (zagrożenia chorobami odkleszczowymi) oraz jaki wpływ na ich zdrowie ma wdychanie dymu papierosowego. Dużą atrakcją była możliwość obejrzenia smokolayzera oraz wspólne rozwiązywanie krzyżówek profilaktycznych.

Dodano: 1.07.2015

W dniu 13 czerwca 2015r., podczas Festynu Rodzinnego, przy Szkole Podstawowej nr 7 w Tomaszowie Mazowieckim, odbyła się realizacja Kampanii "Nie pozwól odlecieć swojemu szczęściu!". W akcji udział wzięły całe rodziny (dorośli odwiedzali punkt informacyjno-diagnostyczny, skorzystali z badań oznaczając zawartość CO w wydychanym powietrzu oraz otrzymali materiały tematyczne, dzieci natomiast rozwiązywały krzyżówki profilaktyczne). Podczas imprezy zachęcano do prowadzenia zdrowego stylu życia wolnego nałogów, zgodnie z hasłem Kampanii "Zdrowie bywa ulotne niczym balonik, wystarczy chwila nieuwagi i można je stracić".

Dodano: 30.06.2015

Uwaga na barszcz Sosnowskiego

Informacja dotycząca groźnej dla zdrowia rośliny - barszczu Sosnowskiego

Dodano: 19.06.2015

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tomaszowie Mazowieckim zachęca do zapoznania się ze spotami w ramach projektu "Zapobieganie zakażeniom HCV"


Strona projektu


Dodano: 11.06.2015

W związku ze zmieniającą się sytuacją epidemiologiczną zakażeń wywołanych przez nowy koronawirus MERS-CoV w rejonie Bliskiego Wschodu oraz związanego z tym nowego ogniska zachorowań w Korei Południowej publikujemy "Informacje dla podróżujących"

Informacja nt. nowego koronawirusa MERS-CoV dla osób podróżujących w rejon Bliskiego Wschodu i do Korei Południowej

Dodano: 5.06.2015

Działania podjęte w związku z realizacją interwencji nieprogramowej "Światowego Dnia bez Tytoniu 2015r." przez Powiatową Stację Sanitarno - Epidemiologiczną w Tomaszowie Mazowieckim

W dniu 29 maja 2015r., młodzież z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim, uczestniczyła w akcji antytytoniowej. Pracownik tutejszej Stacji wykonywał badania smokolayzerem, a także przeprowadził pogadankę dotyczącą wpływu palenia tytoniu na zdrowie młodego człowieka. Zorganizowany został happening szkolny, podczas którego młodzież rozdawała w szkole ulotki swoim kolegom.


W dniu 30 maja 2015r. podczas Festynu Rodzinnego przy Zespole Szkół w Komorowie, ul. Tomaszowska 1, został uruchomiony punkt informacyjno diagnostyczny, który odwiedzały całe rodziny. Osoby palące tytoń mogły skorzystać z badań smokaloyzerem, w celu oznaczenie zawartości CO w wydychanym powietrzu. Dodatkowo były wykonywane badania ciśnienia tętniczego krwi oraz pomiar zawartości glukozy we krwi (badanie wykonywała pielęgniarka szkolna). Największą atrakcją dla dzieci i młodzieży oraz rodziców, był udział w rozwiązywaniu krzyżówek z tematyki antytytoniowej. Uczestnicy otrzymali nagrody i gadżety. Prowadzono również rozdawnictwo ulotek tematycznych.


Podobna akcja, w związku z obchodami Światowego Dnia bez Tytoniu, odbyła się w dniu 31 maja 2015r. przy parafii NSJ w Tomaszowie Mazowieckim, ul. ks. Popiełuszki 2. Tam również został utworzony punkt konsultacyjno-diagnostyczny. Były wykonywane badania CO w wydychanym powietrzu, pomiar ciśnienia tętniczego krwi oraz zawartości glukozy we krwi (przy współpracy z Przychodnią "Mirmed"). Całe rodziny bawiły się w rozwiązywanie krzyżówek i wykreślanek, a młodzież rozdawała ulotki antytytoniowe wszystkim uczestnikom Festynu.

Dodano: 27.05.2015


Ulotka dotycząca szkodliwości palenia.

Dodano: 20.05.2015


(Kliknij, aby powiększyć)


Informacja WHO

Dodano: 6.05.2015


Informacja o konkursie
Dodano: 5.05.2015

30 kwietnia 2015r., w Szkole Rodzicielstwa, ul. Jana Pawła II 37 w Tomaszowie Mazowieckim, została przeprowadzona Kampania Społeczna pod hasłem "Nie pozwól odlecieć swojemu szczęściu" w ramach realizacji "Ogólnopolskiego profilaktycznego programu w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych". Kampania skierowana była do przyszłych rodziców, którzy są uczestnikami szkoły rodzenia. Uczestnicy spotkania wysłuchali prezentacji multimedialnej, obejrzeli film "Wieczne dziecko" oraz mieli możliwość skorzystać z badań zawartości CO w wydychanym powietrzu. Wszyscy uczestnicy otrzymali pakiet ulotek i broszur informacyjnych związanych z tematyką uzależnień, zagrożeń oraz zdrowego stylu życia podczas ciąży i w okresie poporodowym.


Dodano: 22.04.2015

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tomaszowie ogłosił konkurs związany z profilaktyką antytytoniową, który skierowany był do uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjów powiatu tomaszowskiego. Celem konkursu było uatrakcyjnienie realizacji programów edukacji antytytoniowej w szkołach oraz zwiększenie identyfikacji dzieci z celami programu poprzez formę wizualną.

Tematem konkursu było wykonanie pracy plastycznej, przedstawiającej promowanie zasad zdrowego stylu życia bez papierosa, zagrożeń związanych z biernym i czynnym paleniem oraz wykształcanie świadomej umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, w których inne osoby palą przy nich tytoń, zgodnie z założeniami programów. Do tutejszej Stacji wpłynęło 107 prac w trzech kategoriach wiekowych.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tomaszowie Mazowieckim z przyjemnością informuje, że Komisja Konkursowa wyłoniła następujących zwycięzców:

W kategorii Szkoły Podstawowe (kl. I -III):

I miejsce - Anna Kagankiewicz ze Szkoły Podstawowej nr 7 w Tomaszowie Mazowieckim, opiekun p. Iwona Michalczyk,

II miejsce - Anna Staśkiewicz ze Szkoły Podstawowej nr 12 w Tomaszowie Mazowieckim, opiekun p. Alicja Łakomska,

III miejsce - Amelia Plichtowicz ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim, opiekun p. Alicja Sobczyk.

Przyznano również wyróżnienia dla:

 • Wiktorii Kobackiej ze Szkoły Podstawowej w Lipiu, opiekun p. Bożena Szadkowska,
 • Niny Kociuckiej ze Szkoły Podstawowej nr 12 w Tomaszowie Mazowieckim, opiekun p. Alicja Łakomska,
 • Julii Heleniak ze Szkoły Podstawowej nr 7 w Tomaszowie Mazowieckim, opiekun p. Iwona Michalczyk,
 • Weroniki Trzcińskiej ze Szkoły Podstawowej w Lipiu, opiekun p. Małgorzata Olkowska,
 • Agaty Suskiej ze Szkoły Podstawowej w Królowej Woli, opiekun p. Anna Iskierka.

W kategorii Szkoły Podstawowe (kl. IV -VI):

I miejsce - Magdalena Nowak ze Szkoły Podstawowej w Zawadzie, opiekun p. Bibianna Wojciechowska,

II miejsce - Maja Kasprzyk ze Szkoły Podstawowej w Królowej Woli, opiekun p. Ewa Godlewska,

III miejsce - Jakub Królak ze Szkoły Podstawowej w Lipiu, opiekun p. Wioletta Szafran.

Wyróżnienia otrzymali:

 • Antoni Szczepański ze Szkoły Podstawowej w Królowej Woli, opiekun p. Ewa Godlewska,
 • Bartosz Tracz z Zespołu Szkół i Przedszkola w Czerniewicach, opiekun p. Agata Koścista,
 • Aleksandra Drzymalska ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim, opiekun p. Beata Młynarczyk,
 • Aleksandra Lewandowska ze Szkoły Podstawowej w Lipiu, opiekun p. Wioletta Szafran,
 • Wiktoria Szulc Szkoły Podstawowej w Królowej Woli, opiekun p. Ewa Godlewska,
 • Adrian Olejniczak ze Szkoły Podstawowej w Łaznowie.

W kategorii Szkoły Gimnazjalne:

I miejsce - Anna Bida z Gimnazjum nr 3 w Tomaszowie Mazowieckim, opiekun p. Marzena Zwolska,

II miejsce - Zuzanna Wójciak z ZS nr 4 w Tomaszowie Mazowieckim, opiekun p. Łukasz Jasiński,

III miejsce - Natalia Bąk z Gimnazjum w Rzeczycy, opiekun p. Małgorzata Szczur.

Gratulujemy!
Dodano: 16.04.2015

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tomaszowie Mazowieckim informuje, że 16 kwietnia 2015 roku odbyło się losowanie nagród wśród uczniów, którzy wzięli czynny udział w realizacji założeń obchodów Światowego Dnia Zdrowia 2015. Wystarczyło w terminie do 15 kwietnia 2015r. przesłać prawidłowo rozwiązaną krzyżówkę. Przekazano 336 krzyżówek z 16 szkół powiatu tomaszowskiego. W obecności Komisji odbyło się losowanie nagród. Nagrody otrzymują: Mikołaj Hajkowski ze Szkoły Podstawowej nr 12 z Tomaszowa Mazowieckiego, Michał Korzatka z Publicznego Gimnazjum z Popielaw oraz Agata Bykowska ze Szkoły Podstawowej w Łaznowie.

Dziękujemy Pracownikom Wydziału Kultury i Promocji Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim oraz Pracownikom Wydziału Kultury, Promocji i Turystyki Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim za pomoc przy realizacji działań prozdrowotnych.

Lista nagrodzonych
Dodano: 15.04.2015

W dniach 20-25 kwietnia 2015r. po raz 10. obchodzić będziemy Europejski Tydzień Szczepień. Jest to inicjatywa Światowej Organizacji Zdrowia realizowana i koordynowana na poziomie lokalnym przez państwa. Głównym celem tego przedsięwzięcia jest propagowanie szczepień rutynowych, które chronią społeczeństwa przed wieloma groźnymi chorobami zakaźnymi.

Tegoroczny Tydzień obchodzony będzie pod hasłem "Zaszczep w sobie chęć szczepienia" W województwie łódzkim wykonywanie obowiązkowych szczepień ochronnych utrzymuje się na zadowalającym poziomie, jednakże od kilku lat daje się zaobserwować zwiększenie liczby osób uchylających się od szczepień ochronnych.

Pamiętać należy, że szczepienia. to jedno z największych osiągnięć współczesnej medycyny, jeden z najważniejszych czynników przeciwepidemicznych. Systematyczne ich stosowanie, na masową skalę, ma duży wpływ na zahamowanie krążenia zarazków w przyrodzie, co ogranicza rozprzestrzenianie się groźnych chorób zakaźnych. W 1980r. WHO uznała za wykorzenioną ospę prawdziwą. Ostatni przypadek tej choroby zanotowano w 1978r.

Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Tomaszowie Mazowieckim włącza się w obchody Europejskiego Tygodnia Szczepień. W dniach 20, 22, 24 kwietnia, w siedzibie tutejszej Stacji przy ul. św. Antoniego 24, pok. nr 3, w godz. 8:00-9:30, uruchomiony będzie punkt konsultacyjny, w którym pracownicy Sekcji Nadzoru Epidemiologii udzielać będą informacji na temat szczepień ochronnych. Kontaktować można się osobiście lub telefonicznie pod nr 44 724 45 84 wew. 112 lub 115.

Europejski Tydzień Szczepień powinien zainspirować ludzi, a zwłaszcza rodziców małych dzieci, do zdobywania rzetelnej wiedzy na temat szczepień ochronnych. Główny Inspektorat Sanitarny przygotował poradnik "ABC Szczepienia Ochronne. Praktyczny poradnik dla rodziców dzieci do 2. roku życia." Jest on udostępniony w wersji elektronicznej na stronie internetowej akcji informacyjnej pod nazwą: "Zaszczep w sobie chęć szczepienia"

www.szczepienia.gis.gov.pl

Ulotka
Broszura
Dodano: 09.04.2015

Już po raz 30. startuje akcja Żółty Tydzień, która trwa od 13. do 24. kwietnia 2015 r. Głównym celem jest uświadomienie społeczeństwu zagrożeń zdrowotnych związanych z wirusowymi zapaleniami wątroby typu A i B, przeciwko którym można zabezpieczyć się poprzez szczepienia ochronne. Niezwykle ważna jest także edukacja na temat profilaktyki tych chorób.

Informacja prasowa
Infografika

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Tomaszowie Mazowieckim włącza się w obchody Żółtego Tygodnia. W dniach 20 i 22 kwietnia br., w godzinach 9.00 do 13.00, organizuje punkt konsultacyjny związany z tematyką profilaktyki zagrożeń WZW oraz szczepień. Kontaktować się można osobiście w pokoju nr 3 Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Tomaszowie Mazowieckim, ul. Św Antoniego 24 lub telefonicznie pod numerem 44 724 45 84 wew. 112 lub 115.
Dodano: 1.04.2015

Działania podjęte w ramach obchodów Światowego Dnia Zdrowia 2015:

W dniu 27 marca 2015r., w Zespole Szkół nr 8, ul. Gminna 5/9, odbył się wykład "Kupuj zdrowie, czyli jak czytać etykiety żywnościowe". Prelegentem była p. Ewa Belica, kierownik Sekcji Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku. Młodzież gimnazjalna zapoznała się z nowymi wymaganiami, które powinny znajdować się na etykietach, by produkty były bezpieczne dla wszystkich konsumentów. Po wykładzie młodzież rozwiązywała krzyżówkę, za którą można było otrzymać drobne upominki i gadżety.Do pobrania:
Ulotka dotycząca znakowania żywności


Dodano: 23.03.2015

Światowy Dzień Walki z Gruźlicą - 24 marca

Dzień ten został ustalony przez Światową Organizację Zdrowia na pamiątkę odkrycia przez niemieckiego bakteriologa, Roberta Kocha, bakterii wywołującej chorobę, nazwanej później prątkiem Kocha. Choroba ta wciąż jest dużym zagrożeniem dla zdrowia publicznego, pomimo intensywnych działań w zakresie jej zapobiegania i leczenia. Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), w 2013 r. na całym świecie, zachorowało na gruźlicę 9 mln osób, a 1,5 mln spośród nich zmarło. Gruźlica pozostaje jedną z najgroźniejszych chorób świata. Zachorowania na gruźlicę są pod szczególnym nadzorem Państwowej Inspekcji Sanitarnej, którego zasady reguluje ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.

Gruźlica - najczęściej zadawane pytania
Sytuacja epidemiologiczna gruźlicy w Polsce
Dodano: 23.03.2015

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tomaszowie Maz. skierowany do konsumentów wody z wodociągu sieciowego Spała COS OPO.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tomaszowie Maz. informuje, że na podstawie wyników badań próbek wody pobranej z wodociągu sieciowego w Spale COS OPO, stwierdzono ponadnormatywną zawartość żelaza oraz zwiększoną mętność wody. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tomaszowie Maz. stwierdził warunkową przydatność wody do spożycia w tym wodociągu. Producent wody podejmie działania naprawcze zmierzające do obniżenia zawartości żelaza i mętności zgodnie z obowiązującymi wymaganiami.
Dodano: 23.03.2015

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tomaszowie Maz. skierowany do konsumentów wody z wodociągu sieciowego w Białej Górze.

Na podstawie wyników badania wody pobranej w dniu 16.03.2015 r., Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tomaszowie Maz. informuje, że po przeprowadzonych działaniach naprawczych w wodociągu sieciowym Biała Góra, skład mikrobiologiczny wody spełnia wymagania sanitarne. Woda nadaje się do spożycia przez ludzi.
Dodano: 18.03.2015

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tomaszowie Mazowieckim zaprasza uczniów Szkół Podstawowych (klas IV - VI) oraz Gimnazjów powiatu tomaszowskiego do udziału w obchodach Światowego Dnia Zdrowia 2015. Wystarczy jedynie w terminie do 15 kwietnia 2015r. przysłać rozwiązaną krzyżówkę na adres Stacji lub drogą mailową na adres tomaszow@pis.lodz.pl Wśród wszystkich uczestników konkursu zostaną rozlosowane nagrody i gadżety.

Krzyżówka
Dodano: 6.03.2015

W dniu 6 marca 2015 roku, w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, odbył się etap powiatowy IV edycji "Konkursu Wiedzy o zdrowym stylu życia", zorganizowany w ramach ogólnopolskiego programu edukacyjnego "Trzymaj Formę". Powiat tomaszowski reprezentowały uczennice Gimnazjum nr 3 w Tomaszowie Mazowieckim: Aleksandra Doryń i Zuzanna Dziubek, opiekun pani Izabela Kolanko, nauczyciel wychowania fizycznego. Wyniki zostaną umieszczone na stronie www.trzymajforme.pl do dnia 27 marca 2015r.

Dodano: 4.03.2015

W dniu 3 marca 2015r., w Tomaszowskim Centrum Zdrowia w Tomaszowie Mazowieckim, na Oddziale Położniczo - Ginekologicznym, odbyła się Kampania społeczna pod hasłem "Nie pozwól odlecieć swojemu szczęściu", w ramach "Profilaktycznego programu w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych". Pacjentki oddziału obejrzały film pt. "Wieczne dziecko", wysłuchały prelekcji na temat skutków stosowania środków psychoaktywnych, mogły także zmierzyć smokolayzerem zawartość CO w wydychanym powietrzu. Wszystkie panie przebywające na Oddziale otrzymały broszurki i ulotki dla kobiet w ciąży - Nie pozwól odlecieć swojemu szczęściu. Broszura zawiera podstawowe wskazówki i rady dotyczące zasad zdrowego stylu życia oraz informacje o zagrożeniach wynikających z ryzykownych zachowań.

W dniu 4 marca 2015r., w Szkole Rodzenia, przy przychodni "Mirmed" w Tomaszowie Mazowieckim, odbyła się realizacja kampanii "Nie pozwól odlecieć swojemu szczęściu"


Dodano: 2.03.2015

Jak co roku, 7 kwietnia, obchodzony będzie Światowy Dzień Zdrowia.


Światowy Dzień Zdrowia jest okazją do przypomnienia i podkreślenia roli jaką spełniają ustawodawcy, rolnicy, producenci i sprzedawcy żywności oraz każdy z nas, jako konsument, w zapewnieniu bezpieczeństwa tego, co trafia "z pola na nasz stół". Jakość spożywanych pokarmów znacząco wpływa na zdrowie ludzkości. Żywność, zawierająca szkodliwe bakterie, wirusy i pasożyty lub niebezpieczne chemiczne substancje, może być przyczyną wielu chorób, począwszy od biegunki aż do nowotworów. W związku z dużą potrzebą edukacji społeczeństwa, w celu zapobiegania chorobom odżywnościowym, WHO opracowała 5 kluczy bezpieczeństwa dla żywności, czyli zestaw praktycznych zaleceń dotyczących przygotowywania i przechowywania żywności, tj.: utrzymywania czystości, oddzielania żywności surowej od gotowanej, dokładnego gotowania, utrzymywania żywności w odpowiedniej temperaturze, używania bezpiecznej wody.

W myśl tegorocznego hasła będziemy podejmować różne działania promujące bezpieczną i zdrową żywność.

Poradnik Obchodów Światowego Dnia Zdrowia 2015
Bezpieczeństwo Żywności - ulotka informacyjna
5 kroków do bezpieczniejszej żywności - Ulotka WHO

Dodano: 27.02.2015

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tomaszowie Maz. skierowany do konsumentów wody z wodociągu sieciowego w Białej Górze.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tomaszowie Maz. informuje, że na podstawie wyników badań próbek wody pobranych z wodociągu sieciowego w Białej Górze, stwierdzono ponadnormatywną liczbę bakterii grupy coli, w związku z czym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tomaszowie Maz. stwierdził warunkową przydatność wody do spożycia. Do czasu uzyskania poprawy składu mikrobiologicznego wody, po wprowadzeniu okresowej jej dezynfekcji, ze względów profilaktycznych, zaleca się spożywanie wody po przegotowaniu.

Dodano: 24.02.2015

Spot GRYPA Chroń siebie i innych.
Chroń przed grypą siebie i innych.
Co robić aby zmniejszyć ryzyko zachorowania

Dodano: 18.02.2015


(Kliknij, aby powiększyć)

Informacja prasowa
Broszura - Nie pozwól odlecieć swojemu szczęściu - Rodzina
Ulotka - Nie pozwól odlecieć swojemu szczęsciu - Rodzina
Broszura - Nie pozwól odlecieć swojemu szczęściu - Ciąża
Ulotka - Nie pozwól odlecieć swojemu szczęsciu - CiążaDodano: 16.02.2015

Ostrzeżenie publiczne dotyczące żywności:

Obecność bakterii Salmonella w produkcie pn. "Rapunzel Tahin Seasamus"
Zagrożenie:
Zanieczyszczenie produktu potencjalnie chorobotwórczą bakterią SalmonellaDodano: 13.02.2015

Zdrowo i bezpiecznie podczas wypoczynku zimowego.

W powiecie tomaszowskim prowadzone były działania z zakresu bezpieczeństwa i promocji zdrowia. Podczas wypoczynku zimowego odbyły się spotkania z uczestnikami półkolonii, na których omawiano profilaktykę zachorowań na choroby zakaźne (grypa, WZW typu A, B i C, KZM i inne) oraz zagrożenia zdrowotne, jakie niosą niewłaściwe zachowania, brak higieny i profilaktyki antytytoniowej. Uczestnicy wypoczynku wysłuchali prezentacji, pogadanek, obejrzeli krótkie filmy, co pozwoliło im na udział w konkursach (krzyżówki i wykreślanki). Spotkania takie odbyły się w Szkole Podstawowej nr 12 oraz nr 10 w Tomaszowie Mazowieckim (podczas dwóch turnusów) oraz w Fundacji NSJ "Rodzina", która działa przy Parafii NSJ w Tomaszowie Mazowieckim. Działania profilaktyczne w Fundacji uświetnił udział p. Ewy Dworak z Przychodni "Mirmed", która przybliżyła problem, na który szczególnie narażone są dzieci, tj. chorobę tzw. "brudnych rąk". Dzieciom i młodzieży, za aktywny udział w zajęciach, wręczono pamiątkowe dyplomy i drobne upominki.

Dodano: 13.02.2015

MÓJ WALENTY JEST THE BEST, IDZIE ZE MNĄ ZROBIĆ TEST - AKCJA KRAJOWEGO CENTRUM DS. AIDS

Zbliżają się WALENTYNKI, święto zakochanych obchodzone 14 lutego. Z tej okazji Krajowe Centrum ds. AIDS we współpracy z młodymi artystami przygotowało oryginalną akcję, która ma zachęcać przede wszystkim młode, ale pełnoletnie osoby do wykonania testu w kierunku HIV.

W województwie łódzkim punkt konsultacyjno-diagnostyczny znajduje się przy Poradni Nabytych Niedoborów Odporności Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. Dr. W. Biegańskiego ul. Kniaziewicza 1/5, otwarty w poniedziałek i czwartek w godzinach 15.30 - 18.00. Można tam bezpłatnie i anonimowo zrobić test w kierunku HIV oraz skorzystać z profesjonalnego poradnictwa.

Jednym z elementów walentynek jest wzajemne wręczanie sobie upominków. W związku z tym Krajowe Centrum ds. AIDS przygotowało pocztówkę z krótką informacją o testowaniu, którą można wysłać wybranej osobie.

Załącznik:
Karta walentynkowaDodano: 12.02.2015

Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu tomaszowskiego w roku 2014

InformacjaDodano: 2.02.2015

Okres ferii zimowych to czas odpoczynku, pamiętajmy również o bezpieczeństwie.

Ulotka dla rodziców
Ulotka dla uczestników
Działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej
Dodano: 27.01.2015

Pismo dotyczące szkoleń pracowników sektora ochrony zdrowia oraz pracowników studiów tatuażu, salonów kosmetycznych i fryzjerskich w ramach Projektu "Zapobieganie zakażeniom HCV".Dodano: 12.01.2015
ARCHIWUM WIADOMOŚCI

opracowanie i treść: PSSE TOMASZÓW MAZ.

Aktualizacja: 2015-07-03