Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna

w Tomaszowie Mazowieckim

strona główna :: kontakt :: przetargi :: oferty pracy :: linki


Informacje

Dla interesantów
Informacje dla rolników
Bezpieczeństwo żywności
Dokumenty
Kierownictwo
Lokalizacja
Aktualności
Oświata Zdrowotna
Galeria
Struktura organizacyjna
System Jakości

Działalność Stacji

Historia
Obszar działania

Licznik odwiedzin

liczniklicznikliczniklicznikliczniklicznik

Badania w kierunku zakażenia HIV

BIP

Ocena stanu sanitarnego

Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych œrodków psychoaktywnych

'

AKTUALNOŚCIDodano: 15.04.2014

Prawa kobiety w okresie ciąży, porodu i połogu.

Dodano: 10.04.2014

Ostrzeżenie publiczne dotyczące żywności:

Stwierdzenie obecności składnika alergennego - gorczycy w produkcie pn. "Knorr Sos Sałatkowy Sałatka Szefa 30 g"


Dodano: 9.04.2014

Światowy Dzień Zdrowia obchodzony jest każdego roku 7 kwietnia. W tym roku przebiegał pod hasłem "CHOROBY PRZENOSZONE PRZEZ WEKTORY". Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Tomaszowie Mazowieckim w dniu 7 kwietnia, w godzinach od 11.00 do 13.00, zorganizowała punkt edukacyjno - diagnostyczny w supermarkecie "Biedronka" przy ul. Dzieci Polskich 21/23. Do akcji zaproszono uczniów z Zespołu Szkół nr 4 w Tomaszowie Mazowieckim, których udział polegał na rozdawaniu ulotek oraz zaakcentowaniu (przygotowanymi materiałami i strojami) działań promujących hasło ŚDZ 2014r. Pracownik Oddziału Nadzoru Epidemiologii udzielał odpowiedzi na pytania związane z zagrożeniami przenoszonymi przez wektory. Informował także o środkach profilaktycznych, które należy stosować podczas wyjazdów do krajów, w których występują te zagrożenia.

Dodatkową inicjatywą była możliwość zmierzenia smokolayzerem tlenku węgla w wydychanym powietrzu. Było to badanie dla palaczy, w ramach profilaktyki antytytoniowej, (realizacja celów Projektu "Profilaktyczny programy w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych"). Z tego badania skorzystało 45 osób, natomiast badanie ciśnienia tętniczego krwi wykonano u 50 osób (byli to klienci marketu oraz mieszkańcy Tomaszowa Mazowieckiego, którzy o akcji dowiedzieli się z lokalnych mediów). Szkolnymi koordynatorami były panie Wioletta Guść oraz Agata Pająk, pedagodzy Zespołu Szkół nr 4 z Tomaszowa Mazowieckiego.


Dodano: 9.04.2014

W 3 Liceum Ogólnokształcącym w Tomaszowie Mazowieckim, w ramach obchodów Światowego Dnia Zdrowia, w dniu 7 kwietnia od godziny 9.00, odbył się event prozdrowotny pod hasłem "Zdrowie w Twoich rękach". Młodzież przygotowała kawiarenkę zdrowej żywności - "Jedz zdrowo i kolorowo". Odbyła się projekcja filmów pt. "Kleszcze" i "Nie zamykaj oczu". Przygotowano gazetki tematyczne związane z tematem chorób przenoszonych przez wektory. Odbył się również pokaz I pomocy przedmedycznej, badanie smokolayzerem zawartości tlenku węgla w wydychanym powietrzu (w ramach realizacji projektu "Profilaktyczny programy w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych") oraz badanie ciśnienia tętniczego krwi wykonywane przez szkolną pielęgniarkę. Szkolnymi realizatorkami były panie Danuta Tracz, pedagog oraz Małgorzata Chrząszcz, nauczyciel wychowania fizycznego.


Dodano: 07.04.2014

Informacje dot. epidemii gorączki krwotocznej Ebola w Gwinei oraz państwach sąsiadujących

Dodano: 02.04.2014Infografika


Dodano: 02.04.2014


W dniach 22 - 26 kwietnia 2014 roku obchodzony będzie, po raz dziewiąty, Europejski Tydzień Szczepień. Podobnie jak w latach ubiegłych, jest to inicjatywa koordynowana przez Światową Organizację Zdrowia, a realizowana przez państwa członkowskie na krajowym i lokalnym poziomie.
Głównym celem przedsięwzięcia w 2014 roku jest podnoszenie świadomości potrzeby i prawa każdego dziecka do ochrony przed chorobami, którym można zapobiegać drogą szczepień ochronnych. Na potrzeby Europejskiego Tygodnia Szczepień w Polsce wykorzystano zostało Hasło przewodnie akcji informacyjnej Głównego Inspektoratu Sanitarnego pn.: "Zaszczep w sobie chęć szczepienia", dostępnej pod adresem: www.gis.gov.pl
Pamiętajmy o tym, że: choroby zakaźne stanowią nadal poważne zagrożenie i mogą prowadzić do nieodwracalnych powikłań, a nawet śmierci; można im zapobiegać za pomocą szczepień ochronnych - niektóre z nich udało się wyeliminować (np. ospę prawdziwą); szczepienia są tańsze niż leczenie powikłań chorób zakaźnych; szczepienia obowiązkowe realizowane są bezpłatnie.

Dodano: 02.04.2014


Dodano: 26.03.2014


Dodano: 25.03.2014

Ostrzeżenie publiczne dotyczące żywności:

Obecność bakterii Listeria monocytogenes w produkcie pn. Masło Ekstra Górskie

Dodano: 25.03.2014

Ostrzeżenie publiczne dotyczące żywności:

Stwierdzenie obecności substancji alergennej - glutenu w produkcie pn. Kasza Kukurydziana 450 g

Dodano: 24.03.2014


Wykryj. Lecz. Wylecz!
Światowy Dzień Walki z Gruźlicą
24 marca 2014 roku

Tytułem informacji są trzy wyrazy zapożyczone z przesłania tegorocznego Światowego Dnia Walki z Gruźlicą przebiegającego pod auspicjami Światowej Organizacji Zdrowia (WHO).

Celem Światowego Dnia Walki Gruźlicą jest kształtowanie świadomości, że medycyna zna skuteczną terapię tej choroby. Dlatego też należy dążyć do tego, żeby każdy człowiek na świecie, bez względu na miejsce zamieszkania, stan społeczny czy zamożność miał dostęp do leczenia tej choroby. Jest to wyzwanie i zadanie, kierowane w pierwszej kolejności do rządów państw i do działających w sferze ochrony zdrowia instytucji publicznych

W skali świata na gruźlicę zapada ok. 9 milionów osób rocznie. Aż trzy miliony spośród tych osób nie ma dostępu do systemu opieki medycznej.

W 2012 roku, według szacunków Światowej Organizacji Zdrowia, na gruźlicę zachorowało 8,6 mln osób na świecie, w tym 2,9 mln kobiet i 0,5 mln dzieci. 38% wszystkich chorych stanowili mieszkańcy Indii i Chin. Najwyższe współczynniki zapadalności na gruźlicę występują w Afryce subsaharyjskiej, gdzie duży odsetek populacji jest zakażony HIV. Zakażenie HIV zwiększa wielokrotnie ryzyko zachorowania na gruźlicę.

W 2012 roku u 450 tys. chorych na świecie wykryto gruźlicę wielolekooporną, MDR-TB (multidrug resistant tuberculosis), wywołaną przez prątki oporne na izoniazyd i ryfampicynę - dwa najsilniejsze leki przeciwprątkowe. Ponad połowa chorych na MDR-TB to mieszkańcy Indii, Chin i Rosji. 3 mln chorych na gruźlicę na świecie nie miało dostępu do systemu opieki zdrowotnej i nie dostało właściwego leczenia. 1,3 mln osób zmarło z powodu gruźlicy.

W Polsce w 2012 roku zarejestrowano 7542 przypadki gruźlicy. Zapadalność na gruźlicę wszystkich postaci w 2012 roku wyniosła 19,6 i była niższa o 11,7% w porównaniu z rokiem 2011 (22,2) i o 26,0% w porównaniu z rokiem 2003 (26,5).

Zapadalność na gruźlicę w Polsce jest wciąż wyższa niż średnia w krajach Unii Europejskiej (13,5 w 2012 roku). W większości krajów UE zapadalność jest niższa (np. Islandia- 3,3; Niemcy- 5,2; Czechy- 5,8; Słowacja- 6,4; Hiszpania- 13,0). Kraje o najwyższej w Unii Europejskiej zapadalności na gruźlicę to: Rumunia (85,2); Litwa (59,2); Łotwa (48,6); Bułgaria (31,1); Portugalia (25,2) i Estonia (21,6). 8018 chorych w Polsce (93,0%) w 2012 roku miało gruźlicę płuc, 524 osoby - wyłącznie gruźlicę pozapłucną. Gruźlicze zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych i mózgu zarejestrowano w 9 przypadkach w kraju. Nie stwierdzono żadnego zachorowania na tę ciężką postać gruźlicy wśród dzieci; w grupie młodzieży zarejestrowano 1 przypadek.

W Polsce największa zapadalność na gruźlicę występuje w starszych grupach wieku. Mediana wieku zachorowania na gruźlicę mieściła się, jak w latach poprzednich, w przedziale 50-54 lata.

Zgłoszono 95 przypadków gruźlicy u dzieci do 14 roku życia (1,3% wszystkich zachorowań) i 166 zachorowań wśród młodzieży w wieku 15-19 lat.

Podobnie jak w latach poprzednich, w 2012 roku zapadalność na gruźlicę w grupie mężczyzn była wyższa niż u kobiet (27,4 vs 12,2). Rok 2012 był trzecim z rzędu rokiem, w którym zapadalność wśród mieszkańców miast była wyższa w porównaniu z ludnością wiejską (20,2 vs 18,6).

W Polsce od lat występują znaczne różnice w zapadalności na gruźlicę między województwami. Najwyższą w 2012 roku zarejestrowano w woj. lubelskim- 30,2, świętokrzyskim- 29,3 i łódzkim- 28,1; najniższą w woj. lubuskim- 10,6, wielkopolskim- 10,9 i zachodnio-pomorskim- 12,3.

Wśród chorych na gruźlicę było 48 cudzoziemców. W odróżnieniu od obywateli polskich chorych na gruźlicę były to osoby młode, w wieku od 20 do 44 lat. Przypadki gruźlicy u cudzoziemców stanowiły jedynie 0,6% wszystkich zachorowań, co różni Polskę od wielu krajów UE; np. w Szwecji i Norwegii imigranci stanowili w 2012 roku 85% przypadków.

W Polsce mało jest gruźlicy wywołanej przez prątki oporne na leki. Wśród chorych zarejestrowanych w 2012 roku było 31 przypadków gruźlicy wielolekoopornej (MDR-TB) i 155 z opornością wyłącznie na izoniazyd. Chorzy ci stanowili odpowiednio 0,7% i 3,4% przypadków potwierdzonych bakteriologicznie ze znanymi wynikami lekowrażliwości (znane u 90,7% chorych z dodatnimi wynikami posiewów). W krajach Unii Europejskiej MDR-TB stanowiła średnio 5%.

W 2011 roku gruźlica była przyczyną zgonu 640 osób. Umieralność z powodu gruźlicy w uprzemysłowionych krajach europejskich jest niższa niż 1 na 100 000; w Polsce nadal wyższa-1,7.

W województwie łódzkim w 2013 roku odnotowano 496 zachorowań na gruźlicę (zapadalność 19,62), czyli o 159 przypadków mniej, niż w 2012r. (655 przypadków). Najwyższą zapadalność odnotowano wśród osób w wieku 65 lat i powyżej (36,69), zaś najniższą wśród dzieci w wieku 0-14 lat (0,85). Nieco wyższą zapadalność na gruźlicę notowano wśród mieszkańców wsi (20,04), niż miast (19,37). Częściej na gruźlicę chorowali mężczyźni (67,3%), niż kobiety.

Największe znaczenie w walce z gruźlicą ma szybkie wykrywanie i właściwe leczenie chorych. Bardzo ważne jest objęcie właściwą opieką lekarską wszystkich osób chorych na gruźlicę i kontynuowanie przez chorych leczenia, aż do pełnego wyzdrowienia.

Istotne znaczenie w zapobieganiu tej chorobie ma również poprawa warunków życia i pracy, tzw. zdrowy tryb życia, właściwe odżywianie i eliminowanie szkodliwych nałogów.

Bronią przeciwko gruźlicy są szczepienia ochronne. Chronią one dzieci przed ciężkimi postaciami tej choroby. Szczepienia przeciwko gruźlicy wykonywane są u dzieci w 1 dobie życia. Ich wykonanie w województwie łódzkim w ostatnich latach utrzymywało się na wysokim poziomie (powyżej 99%).

Zachorowania na gruźlicę są pod szczególnym nadzorem Państwowej Inspekcji Sanitarnej w województwie łódzkim. W każdym przypadku zachorowania przeprowadzane są dochodzenia epidemiologiczne i osoby z kontaktu z chorymi są kierowane do lekarzy POZ na badania.

W przypadkach zachorowań na gruźlicę osób uczęszczających do skupisk dzieci i młodzieży organizowane są akcje profilaktyczne w tych skupiskach w celu przeprowadzenia badań osób z kontaktu. Wykonywanie badań jest poprzedzone zorganizowanym spotkaniem w skupisku z rodzicami dzieci.

W 2013r. w 7 przypadkach zachorowań osób uczęszczających do skupisk dzieci i młodzieży przeprowadzone zostały akcje profilaktyczne mające na celu objęcie nadzorem lekarskim i wykonanie badań w kierunku gruźlicy u osób narażonych w tych skupiskach.

Dodano: 25.02.2014


Elektroniczna wersja przewodnika po rozporządzeniu MZ w sprawie zranień ostrymi narzędziami (ZON)


Dodano: 24.02.2014


Informacja
Prezentacja


Dodano: 20.02.2014

Komunikat Głównego Inspektora Sanitarnego

W związku z potwierdzeniem występowania przy granicy z Białorusią pierwszych przypadków afrykańskiego pomoru świń (ASF) u dzików w Polsce, Główny Inspektor Sanitarny informuje, że ASF to nieuleczalna, wysoce zakaźna i zaraźliwa, wirusowa choroba świń domowych wszystkich ras oraz dzików.
Ludzie nie są wrażliwi na zakażenie wirusem ASF. Główny Inspektor Sanitarny informuje, że choroba ta nie zagraża życiu ludzi oraz nie wywołuje negatywnego wpływu na bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańców Polski.
W zakresie postępowania człowieka w przypadku zetknięcia się z padłymi zwierzętami w celu uniknięcia przeniesienia zakażenia na inne zwierzęta, należy przestrzegać podstawowych zasad ostrożności i higieny, w tym szczególnie:
• nie dotykać padłych zwierząt,
• nie pozwolić naszym domowym zwierzętom na kontakt z padliną,
• powiadomić najbliższego lekarza weterynarii o znalezieniu padłego zwierzęcia,
• w przypadku kontaktu z padłym zwierzęciem należy jak najszybciej umyć ręce lub zdezynfekować środkiem na bazie alkoholu,
• osoby postronne (zwłaszcza po kontakcie z padłym zwierzęciem) nie powinny odwiedzać farm hodowlanych - należy stosować się ściśle do zaleceń służb weterynaryjnych na danym terenie.
Więcej informacji na stronach:
Inspekcji Weterynaryjnej
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi 


Dodano: 19.02.2014

Ostrzeżenie WHO w sprawie produktu pn. Miracle Mineral Solution.

Światowa Organizacja Zdrowia w związku ze sprzedażą jako suplementu diety produktu pn. Miracle Mineral Solution (Miracle Mineral Supplement, MMS), ostrzega przed doustnym przyjmowaniem tego preparatu. Jest to produkt przeznaczony do dezynfekcji i uzdatniania wody pitnej (posiada właściwości bakteriobójcze, grzybobójcze i wirusobójcze) i nie jest przeznaczony do spożycia przez ludzi.

Według dostępnych informacji ww. produkt jest sprzedawany przez Internet, m.in. w serwisie allegro.pl oraz w sklepach internetowych jako naturalny środek mineralny, wzmacniający system immunologiczny organizmu i jako środek skuteczny w leczeniu wielu chorób, w tym HIV, gruźlicy, malarii, zapalenia wątroby i nowotworów. Produkt Miracle Mineral Solution (MMS) zawiera 28% r-r chlorynu sodu NaClO2 o pH 13.

Zaleca się stosowanie preparatu MMS wraz z aktywatorem - kwasem cytrynowym w proporcji 1:5, rozcieńczonego w wodzie, w dawce 15 kropli/ 2-3 razy dziennie. Mieszanina chloranu sodu i kwasu cytrynowego powoduje powstawanie dwutlenku chloru, który jest aktywnym składnikiem mającym właściwości przeciwbakteryjne i jest wykorzystywany do uzdatniania wody i dezynfekcji. Szczegółowe informacje dotyczące chlorynu sodu znajdują się w publikacji Światowej Organizacji Zdrowia pod adresem http://whqlibdoc.who.int/publications/2008/9789241660594_eng.pdf.

Według informacji zawartych w ww. publikacji, bezpieczne spożycie dla chlorynu sodu wynosi 0,03 mg/kg masy ciała.

Najczęściej zgłaszanymi działaniami niepożądanymi po przyjmowaniu chloranu sodu są wymioty i biegunka, prowadzące do odwodnienia; bóle brzucha i pieczenie w gardle. W przypadku bezpośredniego spożycia 10 g chloranu sodu (ok. 167 mg / kg masy ciała) może dojść także do methemoglobinemii, hemolizy oraz ostrej niewydolności nerek.

Odnotowano przypadki negatywnego oddziaływania preparatu MMS wśród ludzi na terenie 8 krajów, w tym w niektórych przypadkach mogło dojść do poważnego zagrożenia życia po spożyciu MMS (Australia, Belgia, Kanada, Czechy, Francja, Szwajcaria, Wielka Brytania i USA). Do tej pory, co najmniej w 7 krajach podjęto działania w celu ograniczenia treści informacji podawanych na stronach internetowych i / lub do zamknięcia stron internetowych i biur sprzedaży, które reklamują produkty sprzedawane pod nazwą Miracle Mineral Solution, Miracle Mineral Supplement, MMS, MMS2, których nie należy stosować doustnie, ponieważ może to być szkodliwe dla organizmu i nie ma naukowych dowodów wskazujących na ich korzystne oddziaływanie na organizm człowieka.

W związku z powyższym zachodzi podejrzenie, iż na rynek polski za pośrednictwem sklepów internetowych oraz serwisów aukcyjnych jest wprowadzany jako środek spożywczy produkt zawierający substancje stanowiące zagrożenie dla zdrowia i życia człowieka.
Dodano: 17.02.2013

Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu tomaszowskiego w roku 2013

Informacja

Dodano: 14.02.2014

MÓJ WALENTY JEST THE BEST

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Tomaszowie Mazowieckim, w ramach poparcia Kampanii Krajowego Centrum ds. AIDS, otrzymała walentynkową kartkę "Mój Walenty jest the best, idzie ze mną zrobić test", wraz z pozdrowieniami, od klasy IV Technikum Ekonomicznego w Tomaszowie Mazowieckim.
W dniu 13 lutego 2014r. w ZSP nr 2 odbyły się zajęcia warsztatowe, podczas których dorosła już młodzież zadawała następujące pytania: A co jeśli?....mój Partner?!!! ..a może i Ja?.... Pani Ewa Nockowska, koordynator akcji, przedstawiła zagrożenia związane z ryzykownymi zachowaniami, na które szczególnie narażona jest młodzież. Dlatego wyrazem troski o zdrowie nasze i naszych bliskich jest promowanie i zachęcanie do wykonywania testów w kierunku obecności wirusa HIV. Młodzież z tej szkoły przekazała kartki walentynkowe swoim Walentym.


(Kliknij, aby powiększyć)Dodano: 10.02.2014

MÓJ WALENTY JEST THE BEST, IDZIE ZE MNĄ ZROBIĆ TEST - AKCJA KRAJOWEGO CENTRUM DS. AIDS

Zbliżają się WALENTYNKI, święto zakochanych obchodzone 14 lutego. Z tej okazji Krajowe Centrum ds. AIDS we współpracy z młodymi artystami przygotowało oryginalną akcję, która ma zachęcać przede wszystkim młode, ale pełnoletnie osoby do wykonania testu w kierunku HIV.

Wykonanie testu w kierunku HIV jest wyrazem troski o zdrowie - zarówno swoje własne, jak i naszego Walentego lub Walentynki. Wierzymy, że wspólnie uda nam się skutecznie zachęcać do testowania i tym samym promowania prozdrowotnych zachowań oraz działań edukacyjnych związanych z ryzykownymi zachowaniami, na które szczególnie narażeni są ludzie młodzi.

W województwie łódzkim punkt konsultacyjno-diagnostyczny znajduje się przy Poradni Nabytych Niedoborów Odporności Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. Dr. W. Biegańskiego ul. Kniaziewicza 1/5, otwarty w poniedziałek i czwartek w godzinach 15.30 - 18.00. Można tam bezpłatnie i anonimowo zrobić test w kierunku HIV oraz skorzystać z profesjonalnego poradnictwa.

Jednym z elementów walentynek jest wzajemne wręczanie sobie upominków. W związku z tym Krajowe Centrum ds. AIDS przygotowało pocztówkę z krótką informacją o testowaniu, którą można wysłać wybranej osobie.

Załącznik:
Karta walentynkowaDodano: 7.02.2014

"Czy Twoje dziecko trzyma formę?"

To hasło nowej kampanii medialnej Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego "Trzymaj Formę!". Jej celem jest zwrócenie uwagi rodziców na konieczność kształtowania prawidłowych nawyków żywieniowych oraz promowania aktywności fizycznej u dzieci i młodzieży. Ich zaangażowanie jest skutecznym narzędziem walki z nadwagą i otyłością, gdyż rodzina i szkoła mają największy wpływ na kształtowanie właściwych postaw prozdrowotnych. Ambasadorką kampanii została Monika Mrozowska - polska aktorka, autorka książek kulinarnych, promująca zbilansowaną dietę oraz zdrowy styl życia. Wiedza na ten temat zawarta jest na portalu internetowym www.trzymajforme.pl


Załączniki:
Plakat kampanii
Informacja GIS nt. kampanii


Dodano: 3.02.2014

NA STRAŻY BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA

Uczestnicy wypoczynku zimowego zorganizowanego w Szkole Podstawowej nr 14 w Tomaszowie Mazowieckim, wzięli udział w akcji profilaktycznej dotyczącej bezpiecznego zachowania podczas zimy, w kontaktach z "obcym", w obecności nieznanego psa oraz profilaktyki antytytoniowej. Zajęcia o bezpieczeństwie były prowadzone przez panią Wiolettę Bielas, młodszego strażnika Straży Miejskiej w Tomaszowie Mazowieckim. Temat profilaktyki antytytoniowej przedstawił pracownik sanepidu. Dodatkową atrakcją było rozwiązywanie krzyżówek związanych z tą tematyką. Zajęcia zakończyły się losowaniem upominków i gadżetów przygotowanych przez Straż Miejską i Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną. Celem spotkania było przypomnienie tematyki bezpieczeństwa oraz treści ustawy, która mówi, że dzieci i młodzież mają prawo do otoczenia wolnego od dymu tytoniowego. Uczestnicy otrzymali ulotki z treścią ustawy, którą tego dnia mogli przekazać rodzicom.

Dodano: 17.01.2014

Ulotka dla rodziców/opiekunów
Ulotka dla uczestników
Działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej


Dodano: 10.01.2014

Informacja
Szczepienia obowiązkowe - kalendarz szczepień
Szczepienie obowiązkowe i zalecane, przed wyjazdem do różnych krajówDodano: 30.12.2013

Zalecenia GIS dot. spożywania wody przez uczniówDodano: 6.12.2013


W dniu 4 grudnia, o godzinie 11, rozpoczęły się obchody Światowego Dnia Walki z AIDS. Odbyły się one w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Stanisława Staszica w Tomaszowie Mazowieckim. Do współpracy zaproszono Urząd Miasta i Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Mazowieckim.

Solidaryzując się z osobami zakażonymi wirusem HIV, wszystkie osoby uczestniczące w obchodach, otrzymali czerwone wstążki. Pierwszym etapem był przeprowadzony test dla gimnazjalistów, w którym udział wzięło piętnaście 2-osobowych drużyn z Gimnazjów nr 3, 4, 6, 7 i 8 z Tomaszowa Mazowieckiego. Zorganizowane zostały gazetki tematyczne oraz wystawy prac uczestników konkursu plastycznego, które można było oglądać na korytarzach szkoły oraz w pracowni multimedialnej. Odbyła się projekcja filmów pt. "Miało być inaczej" i "Żyć z HIV" oraz prezentacja multimedialna. Na uroczystości obecni byli pani Katarzyna Banaszczak, Naczelnik Wydziału Edukacji Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego oraz pan Leszek Tomczyk, Naczelnik Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego, którzy wręczyli laureatom konkursów dyplomy i nagrody. Podkreślili również ogromne znaczenie akcji profilaktycznych, szczególnie gdy kierowane są do ludzi młodych. Skuteczną walką z nowymi zakażeniami jest zaangażowanie środowisk szkolnych, władz lokalnych, a także jak najszerszej grupy społeczeństwa. Koordynatorem działań w ZSP nr 2 była pani Mariola Przybylska, dyrektor szkoły oraz pani Ewa Nockoska, nauczyciel biologii.

Laureaci testu i konkursu plastycznego
Dodano: 5.12.2013

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tomaszowie Maz. skierowany do konsumentów wody z wodociągu sieciowego w Rokicinach

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tomaszowie Maz. informuje, że na podstawie wyników badań próbek wody pobranych z wodociągu sieciowego w Rokicinach, stwierdzono ponadnormatywną zawartość manganu w wodzie. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tomaszowie Mazowieckim stwierdził warunkową przydatność wody do spożycia w tym wodociągu. Gmina Rokiciny podejmie działania naprawcze zmierzające do obniżenia zawartości manganu zgodnie z obowiązującymi wymaganiami.
Dodano: 29.11.2013

METANOL ZABIJA - ulotka
METANOL ZABIJA - plakat


Dodano: 29.11.2013Dodano: 27.11.2013

"Zaszczep w sobie chęć szczepienia!"
http://www.szczepienia.gis.gov.pl
Dodano: 25.11.2013

1 grudnia Światowy Dzień Walki z AIDS - święto obchodzone od 1988r. z inicjatywy Światowej Organizacji Zdrowia (WHO).

Liczba zakażeń HIV w Polsce systematycznie wzrasta. Od 1985 r. do końca sierpnia 2013 r. wykryto w Polsce 17 084 zakażeń HIV, jednak szacuje się, że z wirusem żyje ok. 35 tys. osób. Każda osoba żyjąca z HIV, która nie wie, że jest zakażona może nieświadomie zakażać innych. Jak czytamy w Rekomendacjach Polskiego Towarzystwa Naukowego AIDS osoby nieświadome swego zakażenia stanowią źródło 75% nowych zakażeń.

Wczesne rozpoznawanie zakażeń nie jest ani kwestią skomplikowanych badań, ani nowoczesnej aparatury, opiera się przede wszystkim na prostych skojarzeniach, przeprowadzeniu dokładnego wywiadu z pacjentem, wymaga odrzucenia stereotypów dotyczących populacji szczególnie narażonych na ryzyko zakażenia, dlatego też hasło tegorocznej kampanii brzmi: Znam rekomendacje PTN AIDS. Zalecam test na HIV.

W tym dniu na całym świecie, w tym również w Polsce odbywają się konferencje, wykłady oraz akcje edukacyjno-profilaktyczne dotyczące HIV/AIDS. Międzynarodowym symbolem pamięci solidarności dla osób żyjących z HIV jest czerwona kokardka.

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna oraz Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim organizują obchody Światowego Dnia AIDS w dniu 04 grudnia 2013r. pod hasłem "Świat wobec HIV/AIDS".


Więcej informacji:
www.aids.gov.pl
www.wordaidsday.org


(Kliknij, aby powiększyć)

Dodano: 25.11.2013

Ostrzeżenie publiczne dot. wykrycia bakterii Listeria monocytogenes w produkcie pn. "Castello cream cheese with rum".

Dodano: 22.11.2013


Światowy Dzień Rzucania Palenia przypada w trzeci czwartek listopada, w tym roku był to 21 listopada. Obchody tego dnia sięgają już ponad 30-letniej tradycji. Głównym celem podejmowanych w tym czasie działań edukacyjnych jest przekonanie Polaków do rzucenia palenia tytoniu oraz do zaprzestania palenia w obecności dzieci. Statystyki pokazują, że obniża się wiek osób, które sięgają po papierosy po raz pierwszy.
Palenie zaczyna się od spróbowania - co zdarza się większości dzieciom i to nierzadko w bardzo młodym wieku. Niektórzy zaczynają eksperymentować z paleniem, co można zauważyć u młodzieży ze starszych klas szkół podstawowych i młodzieży gimnazjalnej, a to może się przerodzić w systematyczne palenie i doprowadzić - tak jak u ludzi dorosłych - do nałogowego palenia!

W tym roku Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Tomaszowie Mazowieckim zainicjowała działania profilaktyczne, w których udział wzięli nauczyciele, wszyscy uczniowie Gimnazjum nr 6 oraz zaproszeni uczniowie ze szkół podstawowych.

Światowy Dzień Rzucania Palenia w Tomaszowie Mazowieckim przebiegał pod hasłem "NA STRAŻY NIEPALENIA". Do współpracy zaproszono Urząd Miasta, Komendę Powiatową Policji oraz Straż Miejską. Odbyła się projekcja filmu pt. "Nie zamykaj oczu", rozstrzygnięcie konkursu plastycznego pt. "Dziękuję, nie palę - to szkodzi" oraz prelekcje i prezentacje związane z zagrożeniami związanymi z paleniem wśród młodzieży i odpowiedzialnością prawną nieletnich. Prelegentami byli pani Joanna Besztak - Sierżant Sztabowy Komendy Powiatowej w Tomaszowie Mazowieckim, pani Joanna Nowak - Specjalista Straży Miejskiej w Tomaszowie Mazowieckim oraz pracownik PSSE w Tomaszowie Mazowieckim. Zorganizowany został punkt diagnostyczny w którym była możliwość pomiaru tlenku węgla w wydychanym powietrzu (badanie wykonywane przez panią Danutę Czyż - pracownika Sekcji Nadzoru Epidemiologii PSSE), co cieszyło się ogromnym zainteresowaniem wśród gimnazjalistów. Na uroczystości obecny był pan Leszek Tomczyk - Naczelnik Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego, który zachęcał młodzież do tego by nie próbowała palenia tytoniu, z uwagi na to że, szybko można stać się nałogowym palaczem, a konsekwencje zdrowotne dla młodego organizmu mogą być tragiczne. Młodzież z nauczycielami przygotowała występy taneczno-artystyczne o tematyce antytytoniowej. Odczytana została również petycja o niesprzedawanie nieletnim wyrobów tytoniowych.

Petycja


Dodano: 20.11.2013


(Kliknij, aby powiększyć)

Dodano: 19.11.2013


W dniu 19.11.2013 r., o godzinie 11, w budynku Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Tomaszowie Mazowieckim, odbył się etap powiatowy II Wojewódzkiej Olimpiady Wiedzy o Racjonalnym Żywieniu, której celem było wykształcenie wśród młodzieży szkolnej nawyku zdrowego stylu życia oraz potrzeby dbania o własne zdrowie.
Uczestników przywitała pani Anna Ulrych, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tomaszowie Mazowieckim, która podkreśliła znaczenie ciągłego poszerzania wiedzy i trwałego kształtowania prozdrowotnych nawyków żywieniowych oraz propagowanie aktywności fizycznej. W Olimpiadzie wzięło udział 5. uczniów z 3. szkół gimnazjalnych (Gimnazjum nr 6 i 7 z Tomaszowa Mazowieckiego oraz Gimnazjum z Popielaw), uczestniczących w realizacji ogólnokrajowego programu edukacyjnego "Trzymaj Formę". Uczniowie w czasie 45 minut odpowiadali na 35 pytań testowych wielokrotnego wyboru. Komisja konkursowa dokona oceny merytorycznej prac do dnia 02 grudnia 2013r. Na stronach internetowych organizatorów www.pis.lodz.pl ukaże się informacja o uczestnikach zakwalifikowanych do etapu wojewódzkiego Olimpiady. Finał Olimpiady odbędzie się w siedzibie Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi w dniu 17 grudnia 2013r.

Dodano: 14.11.2013

Informacja dot. Światowego Dnia Rzucania Palenia Tytoniu 2013Dodano: 4.11.2013

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tomaszowie Maz. informuje o konieczności rejestrowania podmiotów prowadzących produkcję pierwotną

W celu wyjaśnienia zgłaszanych wątpliwości dotyczących informacji o podmiotach prowadzących produkcję pierwotną w zakresie produkcji środków przeznaczonych do spożycia przez ludzi, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tomaszowie Maz. wyjaśnia: podmiotami takimi są rolnicy uprawiający hodowlę roślin, przeznaczonych do dalszego spożycia przez ludzi - sprzedawanych do punktów skupu żywności, zakładów produkujących żywność, np. ziarna zbóż sprzedawanych do młyna; truskawek do przetwórni owoców, sprzedaż warzyw i owoców do sklepów oraz na rynkach na własnych stoiskach. Państwowa Inspekcja Sanitarna wpisuje w rejestr rolników sprzedających uprawiane przez siebie rośliny, przeznaczone do spożycia przez ludzi bezpośrednio po kupnie lub po ich przerobieniu w zakładach przemysłu spożywczego. Według zapisów w obowiązującej ustawie z dnia 25.08.2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (tekst jedn. Dz. U. z 2010r. Nr 136, poz. 914 z późniejszymi zmianami), podmioty działające na rynku spożywczym i prowadzące produkcję pierwotną, mają obowiązek złożyć wnioski o wpis do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów PIS. Za nieprzestrzeganie tego zapisu wyżej wymienionej ustawy przewidziane są kary pieniężne - nakładane przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną.

Informacje dla rolników

Wzór wniosku o wpis zakładu do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej

Jak zapobiec zakażeniu świeżych owoców i warzyw wirusami, które powodują zatrucia pokarmowe?

Załącznik I rozporządzenia 852 dot. produkcji pierwotnej

Dodano: 4.11.2013

W dniu 29 października 2013r. w Centrum Kształcenia Ustawicznego Samorządu Województwa Łódzkiego odbyło się szkolenie dla koordynatorów programów profilaktycznych/pedagogów na temat "Zagrożenia tytoniowe i profilaktyka nowotworowa, zdrowe odżywianie". Tematyka związana była z wewnątrzszkolnymi programami profilaktycznymi oraz programami ogólnopolskimi.

Prelegentem tematów dotyczących zagrożeń tytoniowych i profilaktyki nowotworowej był Pan Marek Tazbir, dr onkolog z Wojewódzkiego Ośrodka Koordynującego z Łodzi. Natomiast wykład "Profilaktyka żywieniowa, wiedza konsumencka i znaki jakościowe. Co jeść, aby zdrowo żyć?" przedstawił Pan Paweł Pełka, zastępca Głównego Technologa zakładu produkcyjnego "Roldrob". W szkoleniu udział wzięło 29. przedstawicieli szkół powiatu tomaszowskiego.

Profilaktyka zdrowotna jest najlepszym i najtańszym sposobem utrzymania naszego organizmu w dobrym zdrowiu i kondycji przez długie lata. Natomiast programy profilaktyczne stanowią bardzo ważny czynnik mający na celu promowanie zdrowego stylu życia oraz podnoszenie świadomości zdrowotnej społeczeństwa.


W tym samym dniu klasy trzecie z Gimnazjum nr 3 w Tomaszowie Mazowieckim wzięły udział w spotkaniu z Panem Markiem Tazbirem, dr onkologiem, który przedstawił zagrożenia związane z paleniem tytoniu, zaprezentował "Kodeks Walki z Rakiem".Pliki do pobrania:

Harmonogram szkolenia
Prezentacja - Współpraca OZ z placówkami szkolnymi
Wojewódzkie Ośrodki Koordynujące
Dodano: 17.10.2013Pliki do pobrania:

Karta zgłoszeniowa
Regulamin Olimpiady
Zgoda uczestnika niepełnoletniego


Dodano: 16.10.2013Infografika

Dodano: 14.10.2013


W dniu 11 października 2013r., w Starostwie Powiatowym w Tomaszowie Mazowieckim oraz w Urzędzie Miasta w Tomaszowie Mazowieckim, odbyła się II edycja akcji prozdrowotnej pt. TOMASZÓW SIĘ BADA - akcja CKU I PSSE dla zdrowia mieszkańców!
Centrum Kształcenia Ustawicznego Samorządu Województwa Łódzkiego, z okazji Międzynarodowego Dnia Ratownictwa Medycznego oraz Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Tomaszowie Mazowieckim, w ramach projektu "Profilaktycznego programu w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych", przygotowali punkt informacyjno-diagnostyczny. W trakcie trwania akcji, mieszkańcy Tomaszowa, mogli skorzystać z bezpłatnych badań profilaktycznych, tj.: pomiaru ciśnienia tętniczego, pomiaru stężenia glukozy we krwi oraz pomiaru stężenia tlenku węgla w wydychanym powietrzu. W działania profilaktyczne zaangażowanych było 17. słuchaczy Centrum z kierunku ratownik medyczny, którzy dokonali pomiaru ciśnienia 145. osobom i zbadali poziom cukru we krwi u 175. 45 osób skorzystało z indywidualnego instruktarzu udzielania pierwszej pomocy medycznej. Z badań smokolayzerem (oznaczanie zawartości CO w wydychanym powietrzu) skorzystało 58. mieszkańców Tomaszowa Maz.
Celem kampanii profilaktycznej było zwrócenie uwagi na zagrożenia związane z występowaniem chorób takich jak: cukrzyca, nadciśnienie tętnicze i przewlekła obturacyjna choroba płuc oraz na problem lekceważenia zaleceń szczególnie u osób z problemami zdrowotnymi, którym trudno jest zerwać z nałogiem palenia tytoniu. Ważnym aspektem było skupienie uwagi na problemie strachu przed udzielaniem pierwszej pomocy medycznej. Należy podkreślić, że każda pomoc w chwilach zagrożenia zdrowia lub życia człowieka, nawet "nie do końca fachowa", jest lepsza niż obojętność i nie zrobienie niczego.

Dodano: 4.10.2013


(Kliknij, aby otworzyć raport)Dodano: 1.10.2013


(Kliknij, aby powiększyć)Dodano: 01.08.2013


Ostrzeżenie publiczne dotyczące wyrobu do kontaktu z żywnością:

Stwierdzenie migracji kadmu i ołowiu z obszaru obrzeża wyrobu pn. "Kieliszek kwadrat 35 ml orzeł na fladze"

Zagrożenie:

Migracja kadmu i ołowiu z obszaru obrzeża wyrobu.
Zgodnie z oceną ryzyka wykonaną przez ekspertów Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - Państwowego Zakładu Higieny stwierdzony poziom migracji kadmu i ołowiu stanowi zagrożenie dla zdrowia człowieka.

Szczegóły dotyczące wyrobu:
Produkt - "Kieliszek kwadrat 35 ml orzeł na fladze" oznakowany numerem 57g4434-V035-6026-00, kodem kreskowym 5901425415118, bez numeru partii wyrobu na etykiecie. Kieliszek szklany kwadratowy z grubym dnem, wykonany z bezbarwnego szkła, o poj. 35 ml. Pakowane w pudełko kartonowe z kolorowym nadrukiem zawierające 6 sztuk kieliszków. Nazwa handlowa: "Kieliszki do kwadratu 6 szt. 35 ml". Na zewnątrz zdobiony nadrukiem przedstawiającym biało - czerwoną flagę Polski i białym orłem na jej tle oraz czerwonym napisem "Polska". Na opakowaniu znajduje się: informacja o ilości sztuk i pojemności, kod kreskowy, nazwa produktu, znak przydatności do kontaktu z żywnością oraz numer:
"57-4434-V035-0000-00" (zdjęcia poniżej).

Kraj pochodzenia - Polska

Producent - Glasmark Sp. z o.o., ul. Pużaka 63c, 38-400 Krosno

Oznaczenie partii produkcyjnej: numer 57g4434-V035-6026-00, kod kreskowy 5901425415118, bez numeru partii wyrobu na etykiecie

Badanie laboratoryjne migracji kadmu i ołowiu z obrzeża kwestionowanych wyrobów zostało wykonane przez akredytowane laboratorium Państwowej Inspekcji Sanitarnej akredytowaną metodą badawczą.

Działania podjęte przez przedsiębiorców:
Firma Glasmark Sp. z o.o., ul. Pużaka 63c, 38-400 Krosno podjęła decyzję o wycofaniu z rynku przedmiotowych kieliszków.

Zalecenia dla konsumentów:
Zaleca się, aby ww. wyroby nie były używane do kontaktu z żywnością.
W przypadku posiadania kwestionowanego wyrobu zaleca się zaprzestanie wykorzystywania go do kontaktu z napojami i zwrócenie do miejsca zakupu.

Zdjęcia:


Dodano: 01.08.2013


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tomaszowie Mazowieckim informuje, że w dniu 10.08.2013r. wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 lipca 2013r. w sprawie zgłoszeń podejrzenia lub rozpoznania zakażenia, choroby zakaźnej lub zgonu z powodu zakażenia lub choroby zakaźnej (Dz. U. z dnia 26.07.2013r., poz. 848), które zawiera nowy Wykaz zakażeń i chorób zakaźnych, w przypadku których podejrzenia lub rozpoznania zakażenia, choroby zakaźnej lub zgonu z ich powodu są dokonywane zgłoszenia, o których mowa w art. 27 ust 1 i 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2008r. o zapobieganiu i zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (załącznik nr 1) oraz zmienione formularze zgłoszeń:

- ZLK-1 Zgłoszenie podejrzenia lub rozpoznania zakażenia lub choroby zakaźnej

- ZLK-2 Zgłoszenie podejrzenia lub rozpoznania gruźlicy

- ZLK-3 Zgłoszenie podejrzenia lub rozpoznania zachorowania na chorobę przenoszoną drogą płciową

- ZLK-4 Zgłoszenie podejrzenia lub rozpoznania zakażenia HIV/zachorowania na AIDS/ zgonu osoby zakażonej HIV/ chorej na AIDS

- ZLK-5 Zgłoszenie podejrzenia lub rozpoznania zgonu z powodu zakażenia lub choroby zakaźnej

Jednocześnie Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tomaszowie Mazowieckim informuję o wejściu w życie w dniu 27.06.2013r. rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 czerwca 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac związanych z narażeniem na zranienie ostrymi narzędziami używanymi przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych (Dz. U. z dnia 19.06.2013r.,poz. 696).


Dodano: 23.07.2013


Sezon grzybowy w pełni!

Podstawowe zasady bezpiecznego grzybobraniaChcesz wiedzieć więcej? Odwiedź stronę: Poznaj grzyby, unikniesz zatrucia!
Dodano: 10.07.2013


"Miseczka Happy Rat z obrzeżem żółtym - MIŚ" oraz "Miseczka z obrzeżem beżowym - Kotek"

Ostrzeżenie publiczne dotyczące wyrobów do kontaktu z żywnością:

Stwierdzenie migracji formaldehydu do 3% kwasu octowego z wnętrza produktów pn. „Miseczka Happy Rat z obrzeżem żółtym - MIŚ” oraz „Miseczka z obrzeżem beżowym – Kotek”

Zagrożenie:
Migracja formaldehydu do żywności o odczynie kwaśnym z wnętrza miseczek.
Stwierdzone poziomy migracji formaldehydu przekraczają limit podany w ustawodawstwie, w przypadku najwyższego wyniku – ponad 5-krotnie dla miseczki ze wzorem „Miś” oraz około 13-krotnie dla miseczki ze wzorem „Kotek”.

Zgodnie z oceną ryzyka wykonaną przez ekspertów Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny kwestionowane produkty nie spełniają wymagań w zakresie dopuszczalnej migracji formaldehydu do 3% roztworu kwasu octowego, płynu modelowego imitującego działanie kwaśnych produktów spożywczych i stwarzają zagrożenie dla zdrowia człowieka, a szczególnie najbardziej wrażliwej grupy populacji – dzieci. Nie mogą być stosowane do kontaktu z żywnością.

Ponadto ww. wyroby są nieprawidłowo oznakowane – brak nazwy i adresu producenta oraz informacji o przeznaczeniu.

Szczegóły dotyczące wyrobu:
– miseczki ze wzorem „Miś” - okrągła miseczka z uchwytami z melaminy w kolorze białym, wewnątrz kalkomania: miś, serduszka, kwiatki, listki oraz napis „HAPPY RAT” w kolorze żółtym, zielonym, czerwonym, niebieskim, szarym, pomarańczowym, czarnym. W obrębie obrzeża żółta obwódka w kwiatki, misie i napis „HAPPY RAT” w kolorach: czerwonym, zielonym, czarnym, szarym, pomarańczowym. Na dnie wyrobu wytłoczony napis „MELAMINE WARE MADE IN CHINA”

- miseczka ze wzorem „Kotek” - Okrągła miseczka z uchwytami z melaminy w kolorze białym, wewnątrz kalkomania: kotek, motylek, koniczynka, gwiazdki, marchewka w kolorach: brązowym, czarnym, czerwonym, różowym, żółtym, niebieskim. W obrębie obrzeża żółta obwódka w kotki, gwiazdki, kwiatki, chmurki, koniczynki, marchewki w kolorach: ciemnożółtym, brązowym, zielonym, czarnym, czerwonym, różowym, niebieskim. Na dnie wyrobu wytłoczony napis „MELAMINE WARE” MADE IN CHINA.

Kraj pochodzenia - Chiny

Dystrybutor – Firma HONG ZHAN Sp. z o.o. ul. Marii Świątkiewicz 49/ PSA w Mrokowie
05-552 Wólka Kossowska

Oznaczenie partii produkcyjnej: 31437 (miseczka „Miś”), 31436 (miseczka „Kotek”)

Badanie laboratoryjne migracji formaldehydu z wyrobów z melaminy zostało wykonane w akredytowanym laboratorium Państwowej Inspekcji Sanitarnej, akredytowaną metodą badawczą.

Działania podjęte przez przedsiębiorców:
Brak informacji o działaniach przedsiębiorców. Trwa identyfikacja przedsiębiorców odpowiedzialnych za wprowadzenie kwestionowanych produktów do obrotu.

Zalecenia dla konsumentów:
Zaleca się, aby nie używać ww. wyrobów do kontaktu z żywnością, zwłaszcza do podawania posiłków dzieciom.

W przypadku posiadania kwestionowanych wyrobów zaleca się zaprzestanie korzystania z nich i bezzwłoczne zwrócenie do miejsca zakupu.

Zdjęcia:

Miszeczka "Miś"


Miszeczka "Kotek"

Dodano: 10.07.2013


W dniu 10 lipca 2013r. pracownik Sekcji Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Tomaszowie Mazowieckim, w ramach akcji "Bezpieczne wakacje", zorganizował pogadankę na temat podstawowych zasad bezpieczeństwa, o których warto pamiętać podczas letniego wypoczynku. Uczestnicy półkolonii, w Szkole Podstawowej nr 14 w Tomaszowie Mazowieckim, wzięli udział w spotkaniu na temat bezpieczeństwa w lesie, nad wodą, na plaży, a także zapobieganiu zatruciom pokarmowym.
Celem spotkania było również zachęcenie uczestników półkolonii do czynnego i zdrowego wypoczynku oraz bezpiecznego spędzania czasu wolnego.
Dodano: 04.07.2013

Ciesz się latem. Bezpieczne Wakacje - ulotka
Dodano: 03.07.2013


W czerwcu 2013 roku, pracownice Sekcji Nadzoru Higieny Środowiska Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Tomaszowie Mazowieckim, przeprowadzając kontrole sanitarne placów zabaw i piaskownic, zwracały szczególną uwagę na umieszczanie znaczków z napisem "zakaz palenia". Okazało się, że w 24 skontrolowanych obiektach napisów tych nie umieszczono. Działania naprawcze zostały już wykonane we wszystkich miejscach. Wg ustawy z dnia 9 listopada 1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. z 1996r. Nr 10, poz. 55 z późn. zm.) obowiązuje zakaz palenia m. in. na terenach otwartych, najczęściej odwiedzanych przez mieszkańców, takich jak np. place zabaw. Tworzenie miejsc wolnych od dymu tytoniowego jest ważnym celem projektu "Odświeżamy nasze miasta".


Dodano: 02.07.2013


W dniu 23 czerwca 2013 roku, w Zespole Szkół w Wiadernie, odbył się Festyn Rodzinny pod hasłem "Dzień dla Zdrowia" w Gminie Tomaszów Mazowiecki. W tym dniu można było skorzystać z badań pomiaru ciśnienia tętniczego, zawartości cukru we krwi, wykonywanych przez słuchaczy Centrum Kształcenia Ustawicznego Samorządu Województwa Łódzkiego oraz przez Przychodnię "Dagmed" ze Smardzewic. Można było także zmierzyć zawartość tlenku węgla w wydychanym powietrzu. Badanie to wykonywane było przez pracowników Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej. Odbywały się również badania mammograficzne wykonywane przez NZOZ Salve Medica oraz pokaz pierwszej pomocy przedmedycznej przygotowany przez Centrum Kształcenia Ustawicznego. Osoby chętne wzięły udział w wykładzie na temat "Profilaktyka nowotworowa raka piersi", uczestniczyły w pokazie samobadania piersi na fantomie i skorzystały z konsultacji lekarskich przeprowadzonych przez Wojewódzki Ośrodek Koordynujący w Łodzi. Na Festynie nastąpiło rozstrzygniecie konkursu "Zdrowy tryb bycia, diamentem życia", nad którym patronat objął Pan Franciszek Szmigiel, Wójt Gminy Tomaszów Mazowiecki. Przygotowane były liczne atrakcje z Bractwem Motoryzacyjnym "Strzelec", występ Adama Wiączka, warsztaty cyrkowe, zabawa z "Show-Art." z Łodzi, koncert zespołu "Świst" z Zakopanego, zabawa z zespołem "Bravo", występy dzieci, turnieje, konkursy, losowanie szczęśliwego uczestnika oraz zakup cegiełek. Rada Rodziców przygotowała stoiska gastronomiczne, gdzie można było zakupić wyśmienite ciasta i potrawy z grilla.
Dodano: 17.06.2013


(Kliknij, aby powiększyć)

Dodano: 17.06.2013


Organizator konkursu: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Tomaszowie Mazowieckim
Honorowy patronat: Gmina Tomaszów Mazowiecki

Temat konkursu
"Zachęcenie dorosłych, głównie rodziców, dziadków do uczestniczenia w Dniu dla Zdrowia w Zespole Szkół w Wiadernie w dniu 23 czerwca 2013 roku i czynnym udziale w badaniach profilaktycznych"

Na konkurs wpłynęły 43 prace.

Załączniki:

Wyniki konkursu
I miejsce w kategorii Szkoły Gimnazjalne
I miejsce w kategorii Szkoły Podstawowe
I miejsce w kategorii plakat
II miejsce w kategorii plakat
Dodano: 10.06.2013

W związku z realizacją Wojewódzkiej Strategii Prozdrowotnej "Dzień dla Zdrowia", w dniu 23.06.2013 r. w Zespole Szkół w Wiadernie, w gminie Tomaszów Maz., odbędzie się festyn prozdrowotny. Mieszkańcy Gminy Tomaszów Maz. w tym dniu będą mogli nieodpłatnie skorzystać z badań mammograficznych. Osoby zainteresowane badaniem, prosimy o wcześniejsze zapisanie się pod nr tel. (42) 254 64 10 lub 517 544 004.


Dodano: 03.06.2013

Włączając się w popularyzację działań związanych z obchodami Światowego Dnia Bez Tytoniu, Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Tomaszowie Mazowieckim, zorganizowała akcję antytytoniową podczas Rodzinnego Festynu Zdrowia pod hasłem "Krzepcy są wśród nas". Akcja odbyła się w dniu 01 czerwca 2013 roku w Szkole Podstawowej Nr 13. Przygotowany został punkt informacyjno - edukacyjny. Osoby palące tytoń skorzystały z badania smokolayzerem, oznaczając zawartość tlenku węgla w wydychanym powietrzu. Dorośli z najwyższymi wynikami zawartości CO, otrzymywali poradniki "Jak rzucić palenie", a dzieci wręczały ulotki o szkodliwości palenia tytoniu swoim rodzicom, którzy nie zerwali z nałogiem.Dodano: 20.05.2013


Światowy Dzień bez Tytoniu - informacje
Prezentacja WHO dotycząca Światowego Dnia Bez Tytoniu 2013
Substancje szkodliwe zawarte w papierosie

Dodano: 7.05.2013

Szczepienia obowiązkowe i zalecane przed wyjazdem do różnych krajów świata.Dodano: 18.04.2013

W dniu 16 kwietnia 2013r., w poradni "Almed" przy ulicy Piłsudskiego w Tomaszowie Mazowieckim, odbyła się kolejna akcja związana z obchodami Światowego Dnia Zdrowia 2013r. Przygotowany został punkt edukacyjno-diagnostyczny. W badaniach udział wzięli pacjenci oczekujący na wizytę u lekarza oraz mieszkancy Tomaszowa Mazowieckiego. Z badań skorzystało 40 osób.

Dodano: 17.04.2013


W dniach 22-27 kwietnia 2013 roku obchodzić będziemy po raz siódmy Europejski Tydzień Szczepień, objęty patronatem Światowej Organizacji Zdrowia. W obchodach uczestniczą kraje z całego regionu europejskiego. Głównym celem tego przedsięwzięcia jest zwiększenie świadomości społecznej w zakresie szczepień ochronnych, jako najskuteczniejszej formy zapobiegania chorobom zakaźnym i zakażeniom, ze szczególnym uwzględnieniem grup ryzyka, do których trudno dotrzeć (np. społeczność romska, emigranci) oraz osób, które z różnych przyczyn sprzeciwiają się idei szczepień. Epidemie chorób zakaźnych nadal stanowią poważne zagrożenie. Można im zapobiegać poprzez szczepienie ochronne. Jednym z największych sukcesów masowo przeprowadzonych szczepień jest wyeliminowanie na całym świecie ospy prawdziwej. Przestały nam również zagrażać takie groźne choroby jak tężec, błonica, czy choroba Heinego - Medina. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Tomaszowie Mazowieckim włącza się w obchody Europejskiego Tygodnia Szczepień. W dniach 22-24 kwietnia br., w godz. 8.00-14.00 można uzyskać informacje na temat szczepień ochronnych. Kontaktować można się osobiście w pokoju nr 3 w tutejszej Stacji lub telefonicznie pod numerem telefonu (44) 724-45-84, wew. 112 lub 115.


W przychodni "Almed" w Tomaszowie Mazowieckim, przy ul. Piłsudskiego 32, przy współpracy z sekcją Epidemiologii, zostało przygotowane stoisko tematyczne poświęcone szczepieniom. Dostępne są broszury, ulotki i inne materiały informacyjno - edukacyjne na temat szczepień.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie szczepień ochronnych
Kalendarz szczepieńDodano: 15.04.2013

Szanowni Państwo,
15 kwietnia rusza XXVI edycja ogólnopolskiej akcji Żółty Tydzień, której ideą jest edukacja na temat zagrożeń związanych z wirusowym zapaleniem wątroby typu A i typu B oraz popularyzacja szczepień ochronnych, jako skutecznej profilaktyki tych chorób. Żółty Tydzień potrwa od 15 do 26 kwietnia.

Aktualne adresy punktów szczepień biorących udział w akcji znajdują się na stronie internetowej www.zoltytydzien.pl

Informacja prasowa

Infografika

Dodano: 12.04.2013

W dniu 11 kwietnia 2013 r., w ramach obchodów Światowego Dnia Zdrowia 2013, Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Tomaszowie Mazowieckim, zorganizowała punkt edukacyjno - diagnostyczny w supermarkecie "Biedronka" przy ul. Dzieci Polskich 21, w godzinach 11.00 do 13.00. Przygotowany został punkt pomiaru ciśnienia tętniczego krwi, plakaty i ulotki. Z badań skorzystało 40 osób (byli to klienci marketu oraz mieszkańcy Tomaszowa Mazowieckiego, którzy o akcji dowiedzieli się z lokalnych mediów). Do akcji zaproszono uczniów z Gimnazjum nr 2, którzy byli pod opieką nauczycielki, Pani Wioletty Guść. W akcji uczestniczyła reprezentantka PCK instruktor - Pani Karolina Szewczyk.

Okazało się, że tylko połowa badanych miała prawidłowe ciśnienie krwi. Część przebadanych była nieświadoma, że ma za wysokie ciśnienie i została skierowana do lekarza I kontaktu. Były także osoby, które mimo tego, że wiedziały o problemach z ciśnieniem, przyjmowały leki nieregularnie. Zostały one poinstruowane o zagrożeniu ich zdrowia, a nawet życia.

Uświadomiono uczestników biorących udział w akcji, że nadciśnienie tętnicze może dotyczyć każdego, bez względu na wiek. Powikłania związane z nie leczonym wysokim lub niskim ciśnieniem mogą, miedzy innymi, spowodować zawał serca lub udar mózgu. Choroby te występują nagle i mogą być przyczyną śmierci, jeśli nie zostaną w porę rozpoznane. Wpływ na rozwój tych chorób ma przede wszystkim niezdrowy tryb życia (używki, palenie tytoniu nieracjonalne odżywianie, brak ruchu, życie w nieustannym stresie). Ewentualnym powikłaniom można w porę zapobiec.
Dodano: 11.04.2013

Informacja dla osób podróżujących do Azji i Afryki w związku z przypadkami grypy A/H5N1 i A/H7N9 u ludzi
Grypa A(H7N9) u ludzi w Chinach - Aktualne informacje
Grypa A(H7N9) - Najczęściej zadawane pytania
Dodano: 11.04.2013

Komunikat

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tomaszowie Maz. skierowany do konsumentów wody z wodociągu sieciowego w Białej Górze

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tomaszowie Maz. informuje, że woda pobrana do badań laboratoryjnych w dniu 02.04.2013 r. oraz w dniu 08.04.2013 r. z wodociągu sieciowego w Białej Górze TKSM sp. z o.o. pod względem mikrobiologicznym spełnia wymagania sanitarne i nadaje się do spożycia przez ludzi.
Dodano: 04.04.2013

Informacja dla lekarzy w sprawie postępowania z przypadkami gorączki denga
Dodano: 03.04.2013

Komunikat

Łódzkiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w sprawie wiosennej akcji szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie na terenie województwa łódzkiego.

Łódzki Wojewódzki Lekarz Weterynarii działając na podstawie § 2 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 czerwca 2004r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania ochronnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie (Dz. U. nr 142, poz. 1509) informuje, że na terenie województwa łódzkiego w okresie pomiędzy 12 i 19 kwietnia 2013 r. zostanie przeprowadzona wiosenna akcja szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie. Szczepienia obejmą cały teren województwa łódzkiego z wyłączeniem obszarów zabudowanych i akwenów wodnych. Szczepienie będzie wykonane metodą zrzutów z samolotów doustnej szczepionki zatopionej we wnętrzu przynęty-mieszance pokarmowej w kształcie kostek, koloru zielono-brunatnego, o wymiarach 4 cm x 4 cm x 1 cm, o zapachu rybnym, w ilości 20 dawek na 1 km 2. Zwracam się do Państwa z prośbą o pozostawienie szczepionki w miejscu zrzutu, jak również informuję, że szczepionka nie może być konsumowana przez ludzi.
Wścieklizna jest śmiertelną chorobą zakaźną o ostrym przebiegu. Wywołuje ją wirus atakujący ośrodkowy układ nerwowy ssaków. Źródłem zakażenia są chore na wściekliznę zwierzęta dzikie oraz domowe.
Jednocześnie przypominam o przestrzeganiu obowiązku corocznego szczepienia psów przeciwko wściekliźnie.
Przedmiotowa informacja winna być przekazana dzieciom przez ich rodziców bądź opiekunów. W okresie trzech tygodni od daty wyłożenia szczepionki należy zachować spokój i ograniczyć, w miarę możliwości, przebywanie w kompleksach leśnych województwa łódzkiego osób oraz zwierząt towarzyszących człowiekowi. Wszelkie dodatkowe informacje w w/w sprawie można uzyskać w Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii w Łodzi pod numerami telefonów: (42) 635-14-00, (42) 635-14-01 lub (42) 635-14-09 lub w każdym powiatowym inspektoracie weterynarii na terenie woj. łódzkiego.
Łódzki Wojewódzki
Lekarz Weterynarii
Roman Owecki
Dodano: 29.03.2013

Komunikat

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tomaszowie Maz. skierowany do konsumentów wody z wodociągu sieciowego w Białej Górze

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tomaszowie Maz. informuje, że w próbkach wody pobranych w dniu 25.03.2013 r. do badań laboratoryjnych z wodociągu sieciowego w Białej Górze, w dalszym ciągu występuje zanieczyszczenie bakteriologiczne wody (bakterie grupy coli). Działania naprawcze podjęte przez producenta wody przyniosły nieznaczną poprawę składu bakteriologicznego.W dalszym ciągu należy spożywać wodę w opakowaniach jednostkowych dostarczaną przez właściciela wodociągu. W przypadku korzystania z wody dostarczanej w cysternie, należy ją spożywać po przegotowaniu. Następne badanie bakteriologiczne wody zaplanowano na 02.04.2013 r. Kolejny komunikat o jakości wody ukaże się po otrzymaniu wyników badania wody.
Dodano: 22.03.2013

Komunikat

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tomaszowie Maz. skierowany do konsumentów wody z wodociągu sieciowego w Białej Górze

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tomaszowie Maz. informuje, że na podstawie wyników badań wody pobranej z wodociągu sieciowego w Białej Górze stwierdzono zanieczyszczenie mikrobiologiczne (obecność bakterii grupy coli). Obowiązuje zakaz spożywania wody do czasu uzyskania pozytywnych wyników. Działania naprawcze zostały podjęte przez producenta wody. Do spożycia należy używać wodę w opakowaniach jednostkowych, dostarczoną przez właściciela wodociągu
Dodano: 12.03.2013

Informacja WHO
Ulotka - Kontroluj swoje ciśnienie


Dodano: 19.02.2013

Dzieci wiedzą wszystko o grypie.

W dniu 14.02.2013r. uczestnicy zimowiska w Szkole Podstawowej nr 14 z Tomaszowa Mazowieckiego wzięli udział w pogadance nt. wirusa grypy. Przypomnieli oni o podstawowych zasadach higieny podczas kaszlu, zakrywaniu nosa i ust chusteczkami jednorazowymi, myciu i dezynfekcji rąk po każdym użyciu tych chusteczek. Dzieci aktywnie uczestniczyły w przygotowanej prezentacji. Mimo, że obserwuje się już tendencję spadkową zachorowań na grypę uczestnicy wykazywali duże zainteresowanie tym tematem.
W dniu 19.02.2013 w przedszkolu "BAJECZKA" odbyła się pogadanka na temat grypy.

W styczniu 2013 roku, do tutejszej Stacji, zgłoszono 1245 zachorowań na grypę, w tym 9 przypadków grypy typu AH1N1 z terenu powiatu tomaszowskiego Od 1 lutego do 14 lutego, zarejestrowano tylko 29 zachorowań na grypę.

Mimo tego PSSE w Tomaszowie Mazowieckim jeszcze raz przypomina najważniejsze informacje o wirusach grypy:
1. Wirusy grypy rozprzestrzeniają się drogą kropelkową - czyli w wydzielanym poprzez kichanie i kasłanie aerozolu.
2. Wirusy mogą przeżyć:
wiele lat w lodzie
do 48 godzin w temperaturze 4 st. C
8 godz. w temperaturze 20 st. C
do 24 godzin - na powierzchniach gładkich typu ławki, blaty kuchenne, klamki drzwi, powierzchnie metalowe lub plastikowe
do 12 godzin na powierzchniach porowatych
do 15 minut na ubraniach, szalikach i chusteczkach wielokrotnego użycia
5-10 minut na ludzkich rękach.
3. Wirusy preferują niskie temperatury i niższą niż 50% wilgotność środowiska, w którym żyją.
4. Są bardzo wrażliwe na wysoką temperaturę.
5. Giną w temperaturze 60-70 st. C.
6. Są wrażliwe na detergenty.

Dodano: 08.02.2013

KOMUNIKAT DLA LEKARZY

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tomaszowie Mazowieckim, w związku z wprowadzonymi z początkiem 2013 r. zmianami w nadzorze epidemiologicznym nad chorobami przenoszonymi drogą płciową informuje, że:

- zgłaszanie przez lekarzy podejrzeń, zachorowań oraz zgonów z powodów chorób przenoszonych drogą płciową (kiła, rzeżączka i choroby wywołane przez Chlamydie) powinno następować bezpośrednio do Państwowych Powiatowych Inspektorów Sanitarnych, zgodnie z miejscem rozpoznania choroby,

- zgłaszanie przez kierowników laboratoriów mikrobiologicznych dodatnich wyników badań powinno następować bezpośrednio do Państwowych Powiatowych Inspektorów Sanitarnych zgodnie z miejscem lokalizacji laboratorium,

- w/w zgłoszenia należy przesyłać na formularzu zgłoszenia podejrzenia/ zachorowania na chorobę przenoszoną drogą płciową lub formularzu zgłoszenia dodatniego wyniku badania laboratoryjnego potwierdzającego zakażenie kiłą, rzeżączką, nierzeżączkowymi zakażeniami dolnych odcinków narządów moczowo-płciowych, innymi chlamydiozami i rzęsistkowicą,

- pracownicy medyczni mają obowiązek informowania osób chorych o środkach służących zapobieganiu przeniesienia zakażenia na inne osoby oraz o konieczności zgłoszenia się do lekarza partnerów seksualnych osób zakażonych, a informację o tym pouczeniu wpisywać do dokumentacji medycznej i potwierdzać podpisem chorego,

- lekarze prowadzący powinni niezwłocznie powiadomić Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego właściwego dla miejsca udzielania świadczenia zdrowotnego o uchylaniu się osób chorych na kiłę i rzeżączkę od obowiązku leczenia.Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. 2008.234.1570 z pózn. zmianami).Pliki do pobrania:

Formularz zgłoszenia podejrzenia zachorowania na chorobę przenoszoną drogą płciową
Formularz zgłoszenia dodatniego wyniku badania laboratoryjnego potwierdzającego zakażenie kiłą, rzeżączką, nierzeżączkowymi zakażeniami
Formularz zgłoszenia zgonu (podejrzenia zgonu) z powodu choroby zakaźnej


Dodano: 06.02.2013

W związku ze zbliżającymi się feriami zimowymi, Państwowa Inspekcja Sanitarna, w załączonych ulotkach przypomina o zasadach bezpiecznego wypoczynku.

Ulotka dla rodziców/opiekunów
Ulotka dla uczestników
Działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej


Dodano: 05.02.2013

W dniu 04.02.2013r. Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Tomaszowie Mazowieckim, wspólnie z Centrum Kształcenia Ustawicznego Samorządu Województwa Łódzkiego, zorganizowała akcję profilaktyczną pod hasłem "Tomaszów się bada". Pracownik Stacji przygotował stoisko edukacyjno-informacyjne oraz punkt pomiaru CO w wydychanym powietrzu, w ramach ogólnopolskiego projektu "Odświeżamy nasze miasta". Akcja przebiegała dwuetapowo, w godzinach od 10 do 12 odbywała się w Urzędzie Miasta, a od godziny 12.30 do 15 w Starostwie Powiatowym. W akcji udział wzięli klienci Urzędów, pracownicy oraz mieszkańcy miasta, którzy o akcji dowiedzieli się z prasy i radia. Studenci Centrum wykonywali badania pomiaru cukru we krwi, ciśnienia tętniczego. Odbyły się również pokazy pierwszej pomocy przedmedycznej. W badaniu na zawartość tlenku węgla wzięło udział 85 osób. Rozdawane były ulotki, a osoby z największą zawartością CO otrzymały poradniki "Jak rzucić palenie". Ze względu na dużą liczbę osób aktywnie uczestniczących, akcja wzbudzała duże zainteresowanie obecnych osób. Była to okazja do zwrócenia uwagi społeczeństwa na powszechność nałogu palenia papierosów i jego negatywnych skutków zdrowotnych, jak również pokazała potrzebę wykonywania prostych badań, na które ludziom zawsze brakuje czasu.Dodano: 04.02.2013

Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu tomaszowskiego w roku 2012

Informacja


Dodano: 04.02.2013

Stanowisko Departamentu Matki i Dziecka w Ministerstwie Zdrowia w sprawie zapobiegania i zwalczania wszawicy u dzieci i młodzieży


Dodano: 29.01.2013

Spot GRYPA Chroń siebie i innych.


Dodano: 18.01.2013


Dodano: 15.01.2013

Chroń przed grypą siebie i innych.
Co robić aby zmniejszyć ryzyko zachorowania


Dodano: 09.01.2013

W dniu 08.01.2013r., w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego, odbyło się spotkanie kierowników i lekarzy poradni POZ z Panią prof. dr hab. med. Iwoną Grzelewską-Rzymowską, Konsultantem Wojewódzkim ds. pulmonologii. Na spotkaniu została przedstawiona sytuacja epidemiologiczna gruźlicy na świecie, w Europie i w Polsce. Omówiono także aktualne zagadnienia dotyczące nadzoru epidemiologicznego nad chorymi i osobami z kontaktu z gruźlicą w powiecie tomaszowskim.
W spotkaniu uczestniczyli również: Pani dr Anna Guzek, Kierownik Oddziału Nadzoru Epidemiologii w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Łodzi, Pani Anna Ulrych, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tomaszowie Mazowieckim oraz Pani Mariola Pyziak, Kierownik Sekcji Nadzoru Epidemiologii w Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Tomaszowie Mazowieckim
Dodano: 07.01.2013

Informacje dotyczące grypy A/H1N1

Informacje na temat szczepień przeciwko grypie.
Treści merytoryczne i metodyczne dotyczące profilaktyki grypy sezonowej i nowej grypy A(H1N1)v
Co kobieta w ciąży powinna wiedzieć o nowym wirusie grypy A/H1N1??
Propozycja zaleceń dla osób zamieszkujących wspólnie w jednym mieszkaniu
Propozycja zaleceń dla podróżnych
Propozycja zaleceń dla szkół
Propozycja zaleceń dla zakładów pracy
Zalecenia dla biur podróży i podróżnych
Jak uniknąć zakażenia wirusem przenoszonym drogą kropelkową? (zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego)
Grypa świń typu A/H1N1 - Zalecenia dla podróżnych - ulotka
Nie daj się grypie - ulotka informacyjna/prezentacja


Dodano: 31.12.2012

UWAGA! METANOL ZABIJA!

METANOL ZABIJA - ulotka

METANOL ZABIJA - plakat


Dodano: 6.12.2012

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny informuje, że w dniu 05 grudnia 2012 r. w bursie Samorządu Województwa Łódzkiego odbyła się prezentacja w ramach profilaktyki HIV/AIDS. Słuchaczami była młodzież mieszkająca w bursie. Prezentacje przedstawiła Pani Mariola Pyziak, kierownik sekcji Epidemiologii tutejszej stacji. Młodzież otrzymała ulotki i poradniki na temat profilaktyki, promocji zdrowia w zwalczaniu i zapobieganiu HIV/AIDS.
Dodano: 28.11.2012

1 grudnia Światowy Dzień Walki z AIDS - święto obchodzone od 1988 r. z inicjatywy Światowej Organizacji Zdrowia (WHO).
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tomaszowie Mazowieckim realizuje Krajowy program Zwalczania AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV. W ramach tegorocznych obchodów święta odbyła się II Wojewódzka Olimpiada Wiedzy HIV/AIDS. Finał Olimpiady odbędzie się 30 listopada 2012 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi w sali posiedzeń Sejmiku Województwa Łódzkiego. Powiat tomaszowski reprezentować będą Paulina Szulc i Klaudia Różańska z ZSP nr 2. Opiekunem uczennic jest pani Ewa Nockoska, nauczycielka biologii.


HIV i AIDS w Polsce - dane statystyczne od początku epidemii do września 2012 roku:

- 16 053 zakażonych ogółem,

- co najmniej 5 930 zakażonych w związku z używaniem narkotyków,

- 2 802 zachorowań na AIDS,

- 1 177 chorych zmarło.


Bezpłatne i anonimowe badania w kierunku HIV/AIDS można wykonać w Poradni Nabytych Zaburzeń Odporności przy Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu im. Wł. Biegańskiego w Łodzi, ul. Kniaziewicza 1/5, tel. (42) 251 61 24, w poniedziałki i czwartki, w godzinach 15.30-18.00.


Dodano: 22.11.2012

W związku z obchodami Światowego Dnia Rzucania Palenia, PSSE w Tomaszowie Mazowieckim przekazała do wszystkich Szkół Ponadgimnazjalnych powiatu tomaszowskiego materiały edukacyjne (plakaty, ulotki, naklejki). Uczniowie wraz z nauczycielami przygotowali stoiska informacyjne i pogadanki.  W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim zorganizowano konkurs plastyczny i wystawę o tematyce antytytoniowej. Uczniowie ubrani w czarne podkoszulki z napisem "paleNIE", przeszli do wszystkich klas rozdając ulotki. Akcję antytytoniową zorganizowała Pani Ewa Nockoska, nauczycielka biologii.W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 uczniowie wraz z nauczycielami Kingą Remisz - Szewczyk i Joanną Kobyłecką przygotowali wystawę prac o tematyce antytytoniowej.Dodano: 21.11.2012

Stanowisko Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczące profilaktyki i zwalczania wszawicy


Dodano: 19.11.2012

W dniu 19.11.2012 r., o godzinie 11, w Sali Konferencyjnej Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim, odbył się etap powiatowy I Wojewódzkiej Olimpiady Wiedzy o Racjonalnym Żywieniu. W Olimpiadzie wzięło udział 17. uczniów z 9. szkół gimnazjalnych, tj. z Gimnazjów nr 2, 3, 4, 6, 7, 8 w Tomaszowie Mazowieckim oraz Gimnazjów w Rzeczycy, Czerniewicach i Popielawach. Uczestników przywitała pani Anna Ulrych, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tomaszowie Mazowieckim, która podziękowała władzom Miasta za pomoc w realizacji tego przedsięwzięcia oraz podkreśliła ważność poszerzania wiedzy i trwałego kształtowania prozdrowotnych nawyków żywieniowych. Następnie Pan Leszek Tomczyk, Naczelnik Wydziału Edukacji, podkreślił znaczenie zdrowego sposobu odżywiania, niezbędnego do utrzymania zdrowia i kondycji fizycznej.

Komisja konkursowa dokona oceny merytorycznej prac do dnia 03 grudnia 2012 r. Na stronach internetowych organizatorów www.pis.lodz.pl ukaże się informacja o uczestnikach zakwalifikowanych do etapu wojewódzkiego Olimpiady.


Dodano: 15.11.2012

W związku z obchodzonym Światowym Dniem Rzucania Palenia, który przypada zawsze w trzeci czwartek listopada, w tym roku jest to dzień 15 listopada, odbył się happening ulicami miasta. W akcji udział wzięli uczniowie 6. klasy Szkoły Podstawowej nr 14 w Tomaszowie Mazowieckim. Święto stanowi okazję do zwrócenia uwagi całego świata na powszechność nałogu palenia papierosów i jego negatywne skutki zdrowotne. Pomysł obchodzenia tego dnia narodził się w Stanach Zjednoczonych z inicjatywy Lyna Smith'a, który w 1974 roku zaapelował do czytelników swojej gazety, aby przez jeden dzień nie palili papierosów. W efekcie aż 150 tys. ludzi spróbowało przez jedną dobę wytrzymać bez palenia. Zachęcone powodzeniem akcji amerykańskie towarzystwo walki z rakiem uznało 3. czwartek listopada za Dzień Rzucania Palenia. Należy dodać, że co roku w Polsce, z powodu palenia papierosów, umiera 70 tys. ludzi. Mamy więc nadzieję, że tegoroczny czwartek 15 listopada przyczyni się do zerwania z nałogiem.
Grupa młodzieży wraz z wychowawcą, patrolem Straży Miejskiej i pracownikami PSSE przeszła ulicami Słowackiego, Legionów, Al. Piłsudskiego - do Pl. Kościuszki. Podczas happeningu były rozdawane ulotki, naklejki ze znakiem "wyłącz palenie", oraz inne materiały edukacyjne. Dziękujemy Pani Halinie Kaczmarczyk, wychowawczyni klasy szóstej, Szkoły Podstawowej nr 14, za pomoc w realizacji tego przedsięwzięcia.

W dniach 12-18 listopada 2012 roku do akcji Światowego Dnia Rzucania Palenia włączył się Miejski Zakład Komunikacji Miejskiej. Na szybach autobusów umieszczone zostały plakaty promujące niepalenie. Dziękujemy Panu Jarosławowi Jopkowi, Dyrektorowi MZK i Pracownikom, za pomoc i włączenie się do realizacji zadań antytytoniowych.
Dodano: 08.11.2012

W związku z kontynuacją Ogólnopolskiego Programu Profilaktycznego "Trzymaj Formę", Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tomaszowie Mazowieckim zaprasza zgłoszonych uczniów, wraz z opiekunami, do udziału w etapie powiatowym I Wojewódzkiej Olimpiady Wiedzy o Racjonalnym Żywieniu.
Olimpiada odbędzie się w dniu 19.11.2012 roku o godzinie 11:00, w Sali Konferencyjnej Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim.
Olimpiada adresowana jest do młodzieży szkół gimnazjalnych województwa łódzkiego.

Organizator Olimpiady:

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łodzi Oddział Promocji Zdrowia, Biostatyki i Higieny Dzieci i Młodzieży oraz Oddział Nadzoru Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku.

Współorganizatorzy:

Agencja Rynku Rolnego Oddział Terenowy w Łodzi.
Powiatowe Stacje Sanitarno Epidemiologiczne województwa łódzkiego.

Lista uczestników zakwalifikowanych do Wojewódzkiej Olimpiady Wiedzy o Racjonalnym Żywieniu.
Dodano: 06.11.2012

W dniu 6.11.2012 r., o godzinie 10, w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Mazowieckim, odbył się etap powiatowy II Wojewódzkiej Olimpiady Wiedzy o HIV/AIDS pod hasłem "Młodzież o HIV/AIDS". W Olimpiadzie wzięło udział 14 dwuosobowych zespołów z 5. szkół ponadgimnazjalnych, tj. z II Liceum Ogólnokształcącego, III Liceum Ogólnokształcącego, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 oraz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6. Uczestników Olimpiady i gości powitała pani Anna Ulrych, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tomaszowie Mazowieckim, która podziękowała władzom Powiatu za pomoc w realizacji tego przedsięwzięcia. Następnie Pan Leon Karwat, Członek Zarządu Powiatu, podkreślił znaczenie edukacji, profilaktyki i promocji zdrowia w zapobieganiu oraz zwalczaniu HIV/AIDS. Na uroczystości obecni byli:

 • Pani Katarzyna Banaszczak, Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu.
 • Pan Michał Czechowicz, Naczelnik Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych.
 • Pan Leon Karwat, Członek Zarządu Powiatu.
 • Nauczyciele, którzy przygotowywali uczniów do Olimpiady.

Komisja konkursowa dokona oceny merytorycznej prac do dnia 16 listopada 2012 r. Na stronach internetowych organizatorów www.rcpslodz.pl i www.pis.lodz.pl ukaże się informacja o zespołach zakwalifikowanych do etapu wojewódzkiego Olimpiady, a także program tego etapu.
Dodano: 5.11.2012

W dniu 03.11.2012 r. w Tomaszowie Mazowieckim, w Stowarzyszeniu Abstynenckim "Azyl", ul. Hallera 2, odbyła się akcja antytytoniowa, w której wzięło udział 200 osób. Byli to mieszkańcy Tomaszowa Mazowieckiego, Opoczna, Zgierza, Łowicza, Radomska, Rawy Mazowieckiej, Piotrkowa Trybunalskiego, Koluszek, Głowna, Jastrowia i Gdyni.
Dołączając się do XV rocznicy istnienia Klubu, Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna promowała ogólnopolski projekt "Odświeżamy nasze miasta. TOB3CIT. Tobacco Free Cities". Głównym celem projektu jest ochrona mieszkańców Polski przed szkodliwym działaniem dymu tytoniowego oraz promowanie i przestrzeganie ustawy antytytoniowej. Przy wejściu do głównej Sali Klubu znajdował się punkt informacyjny, w którym można było odbierać ulotki. Dla osób palących była możliwość skorzystania z badania na zawartość tlenku węgla w wydmuchiwanym powietrzu. Osoby biorące udział w badaniu, wzięły udział w losowaniu nagród ufundowanych przez WSSE w Łodzi. Akcja spotkała się  z  ogromnym zainteresowaniem i życzliwością ludzi, którzy popierają tego typu sposoby promowania niepalenia.
Dodano: 26.10.2012

W związku ze zbliżającym się Światowym Dniem AIDS, który obchodzony jest 1 grudnia, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tomaszowie Mazowieckim informuje, że II Wojewódzka Olimpiada Wiedzy pod hasłem "Młodzież o HIV/AIDS", odbędzie się w dniu 6.11.2012r. o godz. 10.00 w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Mazowieckim. Olimpiada skierowana jest do uczniów Szkół Ponadgimnazjalnych.

Honorowy patronat nad Olimpiadą objęli:

Marszałek Województwa Łódzkiego.
Oddział Promocji Zdrowia, Biostatyki i Higieny Dzieci i Młodzieży Wojewódzkiej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Łodzi.
Regionalne Centrum Polityki w Łodzi

Współorganizator etapu powiatowego:

Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Mazowieckim.
Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Tomaszowie Mazowieckim.

Lista uczestników zakwalifikowanych do etapu powiatowego II Wojewódzkiej Olimpiady Wiedzy pt. "Młodzież o HIV/AIDS"


Dodano: 9.10.2012

Uchylenie decyzji Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 16 września 2012r.

Decyzja GIS


Dodano: 04.10.2012

XXV edycja akcji Żółty Tydzień
Nie ryzykuj - zaszczep się!

W tym roku jesienna edycja Żółtego Tygodnia rozpocznie się 8 i potrwa do 19 października. To już XXV edycja ogólnopolskiej akcji, której ideą jest edukacja na temat zagrożeń związanych z wirusowym zapaleniem wątroby typu A (WZW A) i typu B (WZW B) oraz popularyzacja szczepień ochronnych, jako sprawdzonej profilaktyki tych chorób. Do punktów szczepień na terenie całego kraju zapraszamy osoby, które rozpoczęły cykl szczepień wiosną. Do podjęcia profilaktyki zachęcamy szczególnie osoby dotychczas niezaszczepione. Adresy punktów szczepień biorących udział w akcji można znaleźć na stronie www.zoltytydzien.pl

Informacja prasowa

Infografika


Dodano: 26.09.2012

Alkohole, wskazane przez czeskie Ministerstwo Zdrowia, jako produkty, w których podejrzewa się obecność alkoholu metylowego.

Nazwa Etykieta
Lašský Tuzemák
Tuzemák
Tuzemák
Švestková vodka
Vodka Lunar
Vodka
Hanácká vodka
Meruňka
Albánská borovička
Krušková VodkaDodano: 26.09.2012

Do dnia 26 września 2012 r. pracownicy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Tomaszowie Maz., wraz z funkcjonariuszami Komendy Powiatowej Policji w Tomaszowie Maz., zabezpieczyli na terenie powiatu tomaszowskiego 441 butelek czeskiego alkoholu. Kontrole obiektów, w których sprzedawany jest czeski alkohol o mocy powyżej 20 procent, potrwają jeszcze co najmniej kilka dni.


Dodano: 21.09.2012

W związku z realizacją ogólnopolskiego projektu "Odświeżamy nasze miasta. TOB3CIT. Tobacco Free Cities", Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny wspólnie z przedstawicielami Komendy Powiatowej Policji przeprowadzili w dniu 20.09.2012 roku akcję antytytoniową. Głównym celem tej akcji było egzekwowanie i przestrzeganie postanowień ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych, a także zapoznanie uczestniczących w akcji ze szkodliwymi skutkami zdrowotnymi dymu tytoniowego dla czynnych i biernych palaczy. Temat akcji: "Nie pal w czasie jazdy - jedziesz? nie pal!". Miejsce przeprowadzonego projektu zostało wybrane przez przedstawicieli Policji. Był to teren przy przystanku autobusowym na ul. Wysokiej. Podczas akcji były rozdawane ulotki, wywiązało się wiele ciekawych rozmów i spostrzeżeń od losowo zatrzymanych kierowców. W akcji uczestniczyło 46 osób. Obecny był również przedstawiciel lokalnej gazety.Dodano: 18.09.2012

Komunikat Głównego Inspektora Sanitarnego

Główny Inspektor Sanitarny ponownie przestrzega przed spożywaniem wysokoprocentowego alkoholu zakupionego w ostatnim czasie na terenie Republiki Czeskiej oraz alkoholu niewiadomego pochodzenia (bez banderoli, bez oznakowania wytwórcy i miejsca wytworzenia, itp.).

W dniu 17 września br. na spotkaniu z kierownictwemMinisterstwa Zdrowia i Krajowym Konsultantem w dziedzinie toksykologii klinicznej, Główny Inspektor Sanitarny przedstawił szczegółową informację dotyczącą decyzji administracyjnej z dn. 16 września 2012r.
o wstrzymaniu wobrocie alkoholu o mocy powyżej 20% sprowadzanego z Republiki Czeskiej.

Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej prowadzą w całym kraju czynności kontrolne, zgodnie z ustawowymi kompetencjami. Produkty podlegające tej decyzji, podlegają zabezpieczeniu. Pobierane są również próbki do badań. Utrzymywany jest stały kontakt zprzedstawicielami władz czeskich. Dotychczas przebadane próbki dostarczone przez polskie służby celne, nie wykazały obecności alkoholu metylowego. Natomiast w wielu przypadkach stwierdzono inne zanieczyszczenia (fuzlowe) świadczące o niskiej jakości tego alkoholu.

Zgodnie z informacją Krajowego Konsultanta w dziedzinie toksykologii klinicznej: Dawka alkoholu metylowego zagrażająca uszkodzeniem nerwu wzrokowego 4-15 ml; dawka śmiertelna minimalna 30 ml.

Objawy zatrucia alkoholem metylowym: W pierwszych godzinach od wypicia alkoholu metylowego objawy są takie same jak po wypiciu alkoholu spożywczego - pobudzenie, dobry humor, wzmożona aktywność fizyczna i psychiczna. Po kilku godzinach od zatrucia (czas wystąpienia objawów zależy od wypitej ilości metanolu) dochodzi do senności, śpiączki
i głębokich zaburzeń świadomości (utrata przytomności, bez możliwości dobudzenia zatrutego). Dochodzi do zaburzeń oddychania, oddech jest przyśpieszony, głęboki. Nudności, wymioty, bóle brzucha. Spadek ciśnienia tętniczego i przyspieszenie czynności serca, zaburzenia widzenia (czasem występujące z opóźnieniem) do całkowitej nieodwracalnej (najczęściej) ślepoty.


Dodano: 17.09.2012

Komunikat

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tomaszowie Maz. informuje, że Główny Inspektor Sanitarny w dniu 16.09.2012 r. wydał decyzję wstrzymującą obrót na terenie RP alkoholu o mocy powyżej 20% sprowadzanego z Republiki Czeskiej.

Decyzja w załączeniu.

Decyzja GIS


Dodano: 19.07.2012

"Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy - partnerstwo dla prewencji"

Kampania "Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy 2012-13 - Partnerstwo dla prewencji" zachęca kadrę kierowniczą, pracowników i inne zainteresowane strony do połączenia sił i podjęcia działań służących poprawie bezpieczeństwa i zdrowia w pracy. Kampania jest koordynowana przez Europejską Agencję Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA) i naszych partnerów w 27 państwach członkowskich UE i poza nią. Kampania "Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy 2012-2013" jest zdecentralizowana i zaprojektowana tak, by wesprzeć władze krajowe, przedsiębiorstwa, organizacje, kierowników, pracowników i ich przedstawicieli oraz inne zainteresowane strony we współpracy, której celem jest wzmocnienie bezpieczeństwa
i zdrowia w pracy. Kampania koncentruje się na:

 • zapobieganiu ryzyku;
 • zarządzaniu ryzykiem;
 • zachęcaniu kadry kierowniczej wyższego szczebla do aktywnego zaangażowania się
  w zmniejszanie ryzyka;
 • zachęcaniu pracowników, ich przedstawicieli i innych zainteresowanych stron
  do współpracy z kadrą zarządzającą na rzecz zmniejszenia ryzyka.

Centralne znaczenie mają w kampanii materiały, które pozwolą osiągnąć te cele. Są to sprawozdania, praktyczne przewodniki, ulotki, plakaty i płyty DVD. Dodatkowo, we współpracy z partnerami i krajowymi punktami centralnymi, promowany będzie Europejski Tydzień Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy, a także organizowane będą sesje szkoleniowe, konferencje i wystawy.

Zachęcamy również do wzięcia udziału w Europejskim Konkursie Dobrych Praktyk, którego zamiarem jest pokazanie najlepszych przykładów współpracy kadry kierowniczej
i pracowników w obszarze ograniczania ryzyka zawodowego. Wnioski konkursowe mogą składać wszyscy pracodawcy, pracownicy, pośrednicy, tacy jak: partnerzy społeczni, specjaliści ds. bhp oraz inne instytucje i osoby zapewniające wsparcie i informacje
na poziomie miejsc pracy.
Więcej informacji o kampanii i konkursie znajdą Państwo na stronie:

http://www.healthy-workplaces.eu/pl


Dodano: 02.07.2012

10 ZASAD BEZPIECZNYCH WAKACJI

dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów

dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych


Dodano: 02.07.2012

Zasady bezpieczeństwa podczas upałów


Dodano: 19.04.2012

VII Europejski Tydzień Szczepień 2012

W tym roku w dniach 21 -27 kwietnia, obchodzony będzie po raz siódmy, Europejski Tydzień Szczepień. Jest to inicjatywa kierowana i koordynowana przez Światową Organizację Zdrowia. Uczestniczą w niej Państwa członkowskie na poziomie krajowym i lokalnym. Inicjatywa ta wspierana jest przez organizacje międzynarodowe i pozarządowe. Hasło tegorocznego Tygodnia brzmi: "Zapobiegaj. Chroń. Szczep."
Jednym z największych sukcesów masowo prowadzonych szczepień ochronnych jest wyeliminowanie na całym świecie ospy prawdziwej. Dzięki szczepieniom przestały nam zagrażać takie groźne choroby jak choroba Heinego-Medina, błonica czy tężec. Dla przykładu: w 1957r. w Polsce na poliomyelitis zachorowało 2418 osób, a w 1995r., dzięki szczepieniom, tylko 2.; w 1952r. zarejestrowano 40654 przypadki błonicy -w 1995r. - 2. Dzięki masowo prowadzonym szczepieniom ochronnym przeciwko chorobie Heinego-Medina udało się Europie nadać status Regionu wolnego od polio. W tym roku przypada 10. rocznica ogłoszenia Europy wolnej od tej choroby.
Wśród najważniejszych problemów podejmowanych podczas tegorocznego Europejskiego Tygodnia Szczepień są szczepienia przeciwko odrze. Odra jest jedną z najbardziej zaraźliwych chorób wirusowych charakterystycznych dla wieku dziecięcego. Jej przebieg jest u dzieci zwykle łagodny, jednak może być ona groźna ze względu na powikłania takie jak: zapalenie ucha, krtani, płuc lub zapalenie mięśnia sercowego. Najgroźniejszym powikłaniem jest odrowe zapalenie opon mózgowych. Jednym z celów Światowej Organizacji Zdrowia jest wyeliminowanie odry w regionie europejskim do 2015r.
Rola szczepień ochronnych u osób w podeszłym wieku jest również nie do przecenienia. Na przykład szczepienia przeciwko grypie należą do kategorii ratującej życie, ponieważ choroba ta może przebiegać z bardzo groźnymi powikłaniami, takimi jak: ciężkie zapalenia płuc i oskrzeli, niewydolność oddechowa, zapalenie mięśnia sercowego, itp.
W ramach Europejskiego Tygodnia Szczepień w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Tomaszowie Maz., ul. Św. Antoniego 24, w dniach 23 -27 kwietnia, w godzinach 8.00 - 14.00, można uzyskać informacje na temat szczepień ochronnych. Kontaktować można się osobiście w pokoju nr 3 lub telefonicznie pod numerem telefonu (44) 724 45 84, wew. 112 lub 115.


Dodano: 05.04.2012

Poradnik higieny procesu nauczania - uczenia się w szkołach podstawowych


Dodano: 30.03.2012

W związku z realizacją projektu "Odświeżamy nasze miasta. TOB3CIT" oraz w ramach zawartej koalicji pomiędzy Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną, Strażą Miejską i Komendą Powiatową Policji w Tomaszowie Maz., w dniu 29.03.2012r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Tryb. odbyło się szkolenie. Było ono adresowane do oddelegowanych przedstawicieli wymienionych instytucji z Tomaszowa Maz. oraz ościennych powiatów uczestniczących w projekcie. W trakcie szkolenia podsumowano działania z dwóch kwartałów realizowanego projektu, a jego uczestnicy wysłuchali 3. wykładów nawiązujących do tematyki antytytoniowej. Wszyscy uczestnicy otrzymali certyfikaty ukończenia Szkolenia z realizacji polityki zdrowotnej w zakresie tworzenia stref wolnych od dymu tytoniowego w ramach projektu "Odświeżamy nasze miasta. TOB3CIT (Tobacco Free Cities).Dodano: 21.03.2012

Każdego roku Światowa Organizacja Zdrowia - WHO - ogłasza hasło roku. Tegoroczne obchody Światowego Dnia Zdrowia obchodzone 7 kwietnia 2012r. poświęcone będą zagadnieniom starzenia się i zdrowia i będą przebiegać pod hasłem "Więcej Zdrowia Więcej Życia". Według szacunków WHO, na przestrzeni 2000 - 2050 roku populacja ludzi w wieku 60 lat i więcej potroi się (z 600milionów do 2 miliardów). Problem starzejących się społeczeństw dotyka wszystkie kraje i taka sytuacja będzie miała znaczący wpływ na zdrowie publiczne. Zachowanie dobrego zdrowia, w przypadku starszych ludzi, jest nizwykle ważne, jeśli mają oni pozostać niezależni i być aktywnymi członkami swoich rodzin i społeczności. Należy również dodać, że już od 1 stycznia rozpoczął się Europejski Rok Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej. Taką decyzję podjęły Parlament Europejski i Rada Unii Europejskiej. Będą one upowszechniać wiedzę o szansach i możliwościach, jakie mają seniorzy. Żyjemy przecież coraz dłużej.

Ulotka - Jak należy odżywiać się w jesieni życia.


Dodano:19.03.2012

Informacja na temat szczepień przeciwko odrze, śwince i różyczce dla osób udających się na Ukrainę.

Szanowni Państwo, W dniu 13.03.2012 roku do KPC ds. MPZ wpłynęła aktualna ocena ryzyka ECDC dotycząca wystąpienia ogniska odry na Ukrainie, które obecnie rozprzestrzenia się w zachodniej części kraju, graniczącą z Polską, Węgrami i Słowacją.
Dotychczas w 2012 roku odnotowano około 4500 przypadków, jednak prawdziwa liczba przypadków może być większa. Przewiduje się, że epidemia może się rozszerzać w sezonie nasilonej transmisji odry w okresie od lutego do czerwca. Osoby niezaszczepione odwiedzające Ukrainę mają podwyższone ryzyko zachorowania na odrę. Ryzyko rozprzestrzeniania się zachorowań będzie jeszcze większe podczas imprez masowych takich jak zbliżające się zawody EURO 2012. Jest więc istotnym, aby osoby w pełni niezaszczepione czy które nie przechodziły odry poddały się szczepieniu przed planowanym przyjazdem na Ukrainę. Szczepienia takich osób powinny być przeprowadzone zgodnie z zaleceniami z kraju pochodzenia danej osoby.
Z powodu niskiego poziomu zaszczepienia na Ukrainie (56,1% dla pierwszej dawki oraz 40,7% dla drugiej dawki), ryzyko wystąpienia ognisk innych chorób zapobieganych drogą szczepień takich jak różyczka, świnka czy błonica i ich następowego rozprzestrzeniania się na inne kraje europejskie, jest również uznane za podwyższone.
Zaleceniem WHO Europa dotyczącym podróży na EURO 2012, jest zaplanowanie wizyty lekarskiej na 4 do 6 tygodni przed podróżą. Ryzyko zachorowania na odrę czy na inne choroby zapobieganie drogą szczepień pozostaje niskie u osób w pełni zaszczepionych czy u takich które przeszły zachorowanie w przeszłości.
Z poważaniem
Janusz Janiec
Radosław Morawski
Krajowy Punkt Centralny ds. Międzynarodowych Przepisów Zdrowotnych
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny
Zakład EpidemiologiiDodano:15.03.2012

K O M U N I K A T

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tomaszowie Maz. informuje, że woda w basenie kąpielowym przy Sali "Vilanów" w Tomaszowie Maz., ul. Piaskowa 126 w dalszym ciągu nie nadaje się do kąpieli. Informacja o jakości wody w basenie będzie na bieżąco aktualizowana, po otrzymaniu kolejnych wyników badania wody.Dodano: 06.03.2012

Szkoły wolne od dymu tytoniowego

Poradnik


Dodano: 05.03.2012

W dniu 01.03.2012r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Tomaszowie Maz. przy ulicy Św. Antoniego 57/61 odbyło się szkolenie zorganizowane przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Tomaszowie Maz., Oddział Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia, nawiązujące do programu edukacyjnego "Trzymaj Formę". Było ono adresowane do pań intendentek, kucharek oraz osób odpowiedzialnych za przygotowywanie posiłków, a dotyczyło zasad prawidłowego żywienia dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i przedszkolach. Współorganizatorem szkolenia była Firma Unilever Foodsolutiots, która prezentowała sposoby przygotowywania posiłków, głównie dań obiadowych, pod hasłem "Gotuj z nami ekspertami". W szkoleniu uczestniczyło 35 osób.Dodano: 01.03.2012

K O M U N I K A T

Na podstawie sprawozdania z badania wody, przeprowadzonego przez Oddział Laboratoryjny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Piotrkowie Tryb., pobranej z niecki basenu kąpielowego przy Sali "Vilanów" w Tomaszowie Maz. ul. Piaskowa 126, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tomaszowie Maz. informuje, że woda w basenie, z uwagi na zanieczyszczenie bakteriologiczne, nie nadaje się do kąpieli. Informacja o jakości wody w basenie będzie na bieżąco aktualizowana, po otrzymaniu kolejnych wyników badania wody.Dodano: 24.02.2012

Dopalacze
Dodano: 17.02.2012

Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu tomaszowskiego w roku 2011

Informacja


Dodano: 27.01.2012

Bezpieczny wypoczynek zimowy

Porady dla Rodziców / Opiekunów

Porady dla Uczestników

Rola pracowników Państwowej Inspekcji Sanitarnej


Dodano: 11.01.2012

Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3

Poradnik


Dodano: 09.12.2011

W dniu 07.12.2011r. w siedzibie Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Tomaszowie Maz. odbyło się spotkanie współkoalicjantów II Ogólnopolskiej edycji projektu "Odświeżamy nasze miasta" TOB3CT. Głównym celem projektu jest ochrona zdrowia mieszkańców Polski przed szkodliwym działaniem dymu tytoniowego. Podczas spotkania omówiono ramowe założenia projektu oraz sposoby ich realizacji. W spotkaniu uczestniczyli zaproszeni koalicjanci - pan Piotr Remisz, Komendant Straży Miejskiej w Tomaszowie Maz. oraz Pan Wojciech Tatar, Naczelnik Wydziału Prewencji w Komendzie Powiatowej Policji w Tomaszowie Maz. Efektem końcowym spotkania było podpisanie listu intencyjnego pomiędzy koalicjantami projektu, a Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Tomaszowie Maz., którą reprezentowała pani Anna Ulrych, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tomaszowie Maz.

Założenia ramowe projektu "Odświeżamy nasze miasta. TOB3CIT (Tobacco Free Cities)"Dodano: 30.11.2011

1 grudnia - Światowy Dzień Walki z AIDS

Z okazji Obchodów Światowego Dnia Walki z AIDS -1 grudnia 2011roku, Dyrektor Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, pod patronatem Marszałka Województwa Łódzkiego, ogłosił Wojewódzką Olimpiadę Wiedzy na temat HIV/AIDS. Olimpiada adresowana jest dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych województwa łódzkiego. Z powiatu tomaszowskiego udział w Olimpiadzie zgłosiły 4 szkoły ponadgimnazjalne, tj.: II Liceum Ogólnokształcące oraz Zespoły Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2, 3 i 6. Finał Olimpiady zostanie przeprowadzony w dniu 01.12.2011r.Badania w kierunku zakażenia HIV można wykonać bezpłatnie i anonimowo w Poradni Nabytych Zaburzeń Odporności przy Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu im. Wł. Biegańskiego w Łodzi, ul. Kniaziewicza 1/5, tel. (42) 251 61 24 w poniedziałki i czwartki w godzinach 15:30- 18:00.

Dodano: 25.11.2011

W związku z realizacją Wojewódzkiej Strategii Prozdrowotnej "Dzień dla Zdrowia" w dniu 18.11.2011r. zorganizowano akcję profilaktyczną w gminie Będków. Mieszkańcy Gminy w tym dniu mogli nieodpłatnie skorzystać z takich badań jak: badanie komputerowe wzroku, USG jamy brzusznej, oznaczenie poziomu cukru we krwi oraz ciśnienia tętniczego. Oczekującym na badania mieszkańcom Gminy czas uprzyjemniali uczniowie Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Będkowie, którzy brali udział w 2 konkursach ogłoszonych wcześniej z tej okazji przez Stację Sanitarną w Tomaszowie Maz. (konkurs plastyczny oraz konkurs "Kosz pełen zdrowia") promujące zdrowy styl życia. Obydwa te konkursy zostały przez jury ocenione na miejscu, a laureaci otrzymali dyplomy. Poza tym tego dnia, zarówno mieszkańcy Gminy jak i uczniowie mogli wysłuchać prelekcji lekarza onkologa z Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika. Obejrzeli także pokaz udzielania I pomocy przedmedycznej oraz zestawy masaży relaksacyjnych, zademonstrowane na specjalistycznym sprzęcie, przez słuchaczy z Centrum Kształcenia Ustawicznego Samorządu Województwa Łódzkiego w Tomaszowie Maz. ul. Św.Antoniego 47. Za pomoc i współpracę przy realizacji naszych działań wszystkim współorganizatorom tej akcji serdecznie dziękujemy.Dodano: 25.11.2011

Obchodzony corocznie Światowy Dzień Rzucania Palenia w tym roku przypadał 17 listopada. Tegoroczną akcję zorganizowano w Urzędzie Pocztowym nr 1 w Tomaszowie Maz. przy ul. Mościckiego 14/18. W załączeniu zdjęcia z akcji:Dodano: 17.11.2011

Każdego roku w trzeci czwartek listopada, w tym roku 17 listopada, obchodzony jest Światowy Dzień Rzucania Palenia.


Dodano: 17.08.2011

Światowy Tydzień Wody w dniach 21-27 sierpnia 2011 roku.

Informacja


Dodano: 27.07.2011

Koniec epidemii EHEC.

Informacja


Dodano: 01.06.2011

W związku z obchodami Światowego Dnia bez Tytoniu przypadającymi corocznie 31 maja oraz w nawiązaniu do trwającej Kampanii kierowanej do ogółu społeczeństwa, szczególnie do rodziców, opiekunów, dotyczącej biernego palenia, w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Tomaszowie Maz. zorganizowano happening z udziałem przedszkolaków. Działania miały miejsce w przedszkolu nr 14 w Tomaszowie Maz. przy ul. L.W. Maya 6/8, gdzie w dniu 30.05.2011r. rozstrzygnięto ogłoszony wcześniej przez PSSE konkurs plastyczny pt."Nie pal przy mnie, proszę". Dzieciom wręczono dyplomy i nagrody. Natomiast w dniu 31.05.2011r. odbył się happening ulicami miasta, podczas którego dzieci z 2 grup zerowych rozdawały przechodniom ulotki dotyczące tematyki antytytoniowej. Powyższe działania utrwalono również w formie fotograficznej.Dodano: 01.06.2011Dodano: 19.05.2011

Szanowni Państwo!

Dla tych z Państwa, którzy jeszcze o tym nie słyszeli, przesyłam informację na temat konkursu "I'm in charge. I'm smoke free" organizowanego przez WHO dla Europy. Organizowany jest on przy okazji Światowego Dnia Bez Tytoniu obchodzonego 31 maja. Polega on na umieszczaniu informacji w postaci krótkich filmów na temat tego jako działania antytytoniowe wpływają na nasze życie, dot. rzucania, miejsc wolnych od tytoniu itp. na podanej stronie internetowej. Konkurs przeznaczony jest dla osób powyżej 13 roku życia. Najlepsze filmy wideo będą ciekawie nagradzane. Strona ze szczegółowymi informacjami o konkursie oraz na której należy umieszczać filmy to http://smokefree.euro.who.int/
Będziemy także wdzięczni za rozpropagowanie informacji o konkursie wśród innych, potencjalnie zainteresowanych środowisk.

Z poważaniem.

Anna Kozieł
National Professional Officer, NCE,
Bloomberg Initiative (Poland)
World Health Organization
38/40 Dluga st.
00-238 Warsaw, Poland
tel. +48 22 5300319
cell: +48 502720350
fax: +48 22 8320892
E-mail: koa@euro.who.int


Dodano: 12.05.2011

W związku z obchodami Światowego Dnia Zdrowia oraz realizacją hasła roku 2011 "Walcz z lekoopornością. Brak działań dziś - brak możliwości działania jutro", Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Tomaszowie Maz. podjęła następujące działania:

 • Na stronie internetowej PSSE zamieszczono informację dotyczącą hasła roku wraz z interpretacją jego treści, tj. celem i głównymi założeniami.
 • W porozumieniu z Dyrekcją NZOZ Tomaszowskie Centrum Zdrowia w Tomaszowie Maz. przy ul. Jana Pawła II 35, w dniach 04 - 06.05.2011r., w holu głównym Szpitala zorganizowano sesję plakatową - wystawę składająca się z 16 plakatów nawiązujących do hasła roku.

Z relacji personelu Szpitala wynika, że zainteresowanie wystawą było bardzo duże. Treść plakatów zwracała uwagę nie tylko pracowników Szpitala, ale także chorych oraz odwiedzających. Poniżej zdjęcia z wystawy.
Dodano: 04.05.2011

W związku z realizacją w szkołach podstawowych programu edukacyjnego "Zadbaj o swoje płuca", ogłoszony został po raz drugi Wojewódzki II Etapowy Konkurs Plastyczny na zakładkę - promującą profilaktykę gruźlicy i chorób płuc, pełniącą funkcję edukacyjną. W konkursie udział wzięło 5 szkół podstawowych z powiatu tomaszowskiego. W etapie powiatowym - do PSSE w Tomaszowie Maz. Oddział Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia, wpłynęło 15 prac uczniów w 2 kategoriach wiekowych. Komisja konkursowa wyłoniła najlepsze prace. Oto laureaci konkursu:

Kategoria wiekowa klasy I - III

 • I miejsce - Emilia Strzechowska - Szkoła Podst. nr 12 w Tomaszowie Maz. kl. II

 • II miejsce - Marcin Chojnacki - Szkoła Podstawowa nr 13 Tomaszów Maz. kl. II


 • III miejsce -Andrea Kozera - Szkoła Podstawowa nr 12 j/w kl. II


 • Wyróżnienie - Kacper Pająk - Szkoła Podstawowa nr 13 j/w kl. II

Kategoria wiekowa klasy IV - VI

 • I miejsce - Kinga Wojdyła - Szkoła Podstawowa nr 14 w Tomaszowie Maz. kl. V

 • II miejsce - Hubert Świech - Szkoła Podstawowa nr 12 w Tomaszowie Maz. kl. V


 • III miejsce - Agnieszka Wróbel - Szkoła Podstawowa nr 14 j/w kl. V

 • Wyróżnienie - Martyna Pietruszczak - Szkoła Podstawowa w Ujeździe kl. IV

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczniom biorącym udział w konkursie oraz nauczycielom - koordynatorom programu za ogromne zaangażowanie i pomoc w realizacji programu.


Dodano: 04.05.2011

Film Stop dopalaczom!

Część I
Część II


Dodano: 20.04.2011

23 - 30 kwietnia 2011 r. "Europejski Tydzień Na Rzecz Szczepień"

Europejski Tydzień Na Rzecz Szczepień

Wspólne działania wobec wspólnych zagrożeń
Dodano: 15.04.2011Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tomaszowie Maz. informuje, że 30.03.2011r. odbył się finał III Wojewódzkiego Konkursu Kulinarnego ,,Jem smacznie, zdrowo i kolorowo", realizowanego w ramach programu edukacyjnego ,,Trzymaj Formę". Organizatorem konkursu była Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łodzi przy współudziale Stowarzyszenia Polskich Kucharzy i Cukierników Region Ziemia Łódzka oraz Unilever Foodsolutions. Jest nam nizmiernie miło poinformować, że uczniowie Gimnazjum nr 3 w Tomaszowie Maz przy ul. Piłsudskiego 42, Natalia Horbik i Michał Horbik za przygotowanie potrawy ,, Pulpety z dorsza" zdobyli I miejsce w tym konkursie.
Serdecznie gratulujemy zwycięzcom, a także dziękujemy Pani Dyrektor Szkoły, koordynatorowi programu ,,Trzymaj Formę" oraz pozostałym nauczycielom, za ogromne zaangażowanie oraz pomoc i współpracę przy realizacji tego programu i innych działań oświatowo-zdrowotnych.

Oto nasi laureaci.

Dodano: 31.03.2011

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tomaszowie Maz. informuje, że przypadający każdego roku 7 kwietnia Światowy Dzień Zdrowia, w 2011r. koncentrował się będzie na problemach związanych z opornością bakterii na antybiotyki.

Hasło Światowej Organizacji Zdrowia ( WHO ) brzmi:
"Walcz z lekoopornością. Brak działań dziś - brak możliwości działania jutro"

Broszura dotycząca Światowego Dnia Zdrowia


Dodano: 29.03.2011

KOMUNIKAT SPECJALNY

26 III 2011, godz. 15:00

OBECNOŚĆ JODU-131 W POWIETRZU NA TERENIE POLSKI

W związku z powtarzającymi się informacjami o objawach niepokoju w niektórych polskich miastach informujemy, że: W ŻADNYM PRZYPADKU NIE NALEŻY BRAĆ NA WŁASNĄ RĘKĘ DOSTĘPNYCH W SPRZEDAŻY PREPARATÓW ZAWIERAJĄCYCH JOD STABILNY takich jak np. płyn lugola (dostępny w sprzedaży preparat nie jest przeznaczony do użytku wewnętrznego) czy jodyna. Spożycie tego rodzaju środków jest szkodliwe i może spowodować poważne, negatywne skutki zdrowotne. Jednocześnie informujemy, że zgodnie z dzisiejszymi danymi uzyskanymi z systemu wysokoczułych stacji monitoringu radiacyjnego ASS-500 (należących i nadzorowanych przez Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej), pracujących w sieci wczesnego wykrywania skażeń Prezesa PAA, w Polsce zarejestrowano śladowe ilości substancji promieniotwórczych w powietrzu, głównie jod-131 (I-131), pochodzących z reaktorów elektrowni jądrowej Fukushima Dai-ichi. Ilości te kształtowały się w zakresie od ok. 53 mikrobekereli na metr sześcienny w Sanoku do ok. 93 mikrobekereli na metr sześcienny w Katowicach.
Powyższe, zmierzone dla jodu-131 wartości są więc nadal, podobnie jak w dniu wczorajszym, na poziomie kilkudziesięciu mikrobekereli na metr sześcienny powietrza atmosferycznego.

Dla porównania, przypominamy, że w czasie przemieszczania się nad terytorium naszego kraju chmury radioaktywnej w czasie trwania awarii elektrowni jądrowej w Czarnobylu, ówczesny system monitoringu radiacyjnego kraju rejestrował stężenia jodu I-131 których wartości osiągały nawet 200 bekereli na metr sześcienny powietrza, a więc rejestrowane obecnie stężenia są miliony razy niższe i nie zagrażają w żaden sposób zdrowiu ludności Polski ani środowisku naturalnemu.

Jednocześnie podtrzymujemy informację podaną wczoraj: w istniejącej sytuacji radiacyjnej nie ma żadnego zagrożenia dla zdrowia.


Dodano: 24.03.2011

Chmura znad Japonii nie zagraża zdrowiu Polaków

Zdaniem ekspertów, nawet jeśli nad Polskę dotrze chmura zanieczyszczona radioaktywnymi pierwiastkami, to nie musimy się jej obawiać. Im dalej chmura oddala się od Japonii, tym jest rzadsza, a stężenie radioaktywnych pierwiastków mniejsze.
Chmura, która uformowała się po awarii elektrowni Fukushima I, jest bardzo mała i na pewno nikomu nie zaszkodzi. Nawet w Rosji czy w USA - w Polsce jest to zupełnie wykluczone - mówi doc. Andrzej Strupczewski z Instytutu Energii Atomowej POLATOM. Zdaniem dr. Stanisława Latka, rzecznika Państwowej Agencji Atomistyki, nie można dziś określić, kiedy powietrze znad Japonii znajdzie się nad Polską.
Przypomina awarię w Czarnobylu, kiedy promieniowanie rozchodziło się bardzo nieprzewidywalnie. Wpływ na to miały m.in. kierunki wiatrów czy opady. - Czarnobyl był oddalony od Polski o kilkaset km, a Japonia o około 11 tys. km - mówi.
Jak stwierdził Andrzej Strupczewski, gdy chmura znad Fukushimy przejdzie przez pół kuli ziemskiej, to być może będzie można wykryć w niej jakieś radioaktywne cząstki. - Natomiast na pewno nikomu żadnej krzywdy to nie wyrządzi, bo stężenia radioaktywnych pierwiastków w chmurze będą minimalne - zaznaczył doc. Strupczewski. - Nad Polską nie ma teraz nawet śladu przekroczonych dawek promieniowania - uspokaja Sławomir Latek.
Andrzej Strupczewski przypomniał, że Komisja Europejska wydała zalecenie, by nie połykać tabletek jodowych, które zastąpiły płyn Lugola, podawany po awarii w Czarnobylu. - To jest zupełnie niepotrzebne - dodał.
Według polskiego prawa atomowego roczna dodatkowa dopuszczalna dawka promieniowania od źródeł sztucznych poza medycznych dla przeciętnego człowieka wynosi zaledwie 1 milisiwert. Zdaniem doktoranta fizyki z Instytutu Problemów Jądrowych w Świerku Krzysztofa Wojciecha Fornalskiego wcale nie ma pewności, gdzie jest granica bezpieczeństwa promieniowania jonizującego.
Tego nikomu jeszcze nie udało się precyzyjnie ustalić - powiedział Fornalski. Według niego nie jest prawdą, że niskie dawki promieniowania są szkodliwe dla zdrowia. Jak tłumaczy hipoteza liniowego wzrostu ryzyka wraz z dawką nie sprawdza się w wielu badaniach naukowych.
U.S. Environmental Protection Agency za szkodliwe uznaje wszelki dawki powyżej 3-6 milisiwertów w ciągu roku, bo ludzie są narażeni na naturalne promieniowanie, którego nie można uniknąć. Nuclear Regulatory Commision w USA przyjmuje natomiast, że dla człowieka bezpieczne jest promieniowanie, jeśli w okresie roku nie przekracza 100 milisiwertów.
Za bezpieczną prawdopodobnie można przyjąć nawet dawkę 200 milisiwertów na rok - ocenił Krzysztof Fornalski. Najbardziej niebezpieczne jest promieniowanie alfa, którego skutek biologiczny jest 20 razy większy, niż promieniowania gamma czy rentgenowskiego. Inaczej też na to samo promieniowanie i w tej samej dawce reagują dzieci, dorośli czy osoby starsze.


Dodano: 24.03.2011

Informacja na temat przypadków tularemii importowanych z Turcji

Dnia 15 marca 2011 r. do KPC ds. MPZ wpłynęła systemem EWRS informacja na temat dwóch niepowiązanych przypadków tularemii u obywateli Niemiec. Przypadki dotyczą 27-letniej kobiety i 26-letniego mężczyzny, którzy przebywali na terenie Turcji, w mieście Yozgat (około 200 km na wschód od Ankary). Oba przypadki badane były serologicznie w szpitalu uniwersyteckim Charité w Berlinie, a następnie wyniki badań potwierdzone zostały metodą PCR w laboratorium ośrodka referencyjnego dla tularemii w Niemczech. Wyniki badań w kierunku Francisella tularensis B były pozytywne.
Kobieta przebywała w okolicy Yozgat między 25 lipca 2010 i 29 stycznia 2011 r. Kobieta zachorowała 15 grudnia 2010 r. Od lutego 2011 r. była przyjęta do szpitala w Berlinie z uwagi na wrzodziejąco-węzłową postać tularemii (objawy choroby w postaci gorączki, powiększenia węzłów chłonnych i owrzodzeń skóry). Po przeprowadzonej antybiotykoterapii została wypisana ze szpitala.
Mężczyzna przebywał wraz z rodziną w okolicy Yozgat między 24 grudnia 2010 i 8 stycznia 2011 r. Zachorował 10 stycznia 2011 r. i przyjęty został do szpitala w Berlinie z objawami w postaci gorączki, powiększenia węzłów chłonnych i zapalenia migdałków (wskazującymi na nosowo-gardłową (anginową) postać tularemii), które wystąpiły u niego 15 stycznia 2011 r. Podobne objawy chorobowe (10 i 13 stycznia) wystąpiły u dwóch innych osób w rodzinie, z którymi mężczyzna przebywał na terenie Turcji.
Ze względu na różnorodność objawów klinicznych, nieswoisty charakter objawów i trudności diagnostyczne, przypadki tularemii wykrywane są dopiero po kilku tygodniach od wystąpienia objawów. Ze względu na możliwość wystąpienia podobnych przypadków zachorowań importowanych do krajów Unii Europejskiej, należy rozważyć podniesienie świadomości wśród lekarzy i pracowników laboratoriów z uwagi na potrzebę wczesnego wykrywania przypadków tularemii.

Dnia 18 marca 2011 roku do KPC ds. MPZ wpłynęła systemem EWRS informacja na temat importowanego z Turcji do Francji przypadku tularemii. Wiadomość jest aktualizacją informacji z dnia 15 marca 2011, która dotyczyła dwóch niepowiązanych przypadków tularemii u obywateli Niemiec.
W styczniu 2011 roku zgłoszony został do Institut de Veille Sanitaire we Francji potwierdzony klinicznie przypadek tularemii. Sprawa dotyczyła młodego mężczyzny, który przebywał w dniach 13-28 listopada 2010 roku w miejscowości Kayseri (180 km na południe od Yozgat) w Turcji. Prawdopodobnie wtedy doszło do zakażenia, ponieważ podczas swojego pobytu mężczyzna miał bezpośrednią styczność z owcami, a żadne inne ryzyko ekspozycji nie zostało znalezione.
Na początku grudnia 2010 roku u mężczyzny pojawiły się pierwsze kliniczne objawy choroby, a w połowie grudnia, kiedy stwierdzono u niego wrzód w okolicy pachowej, mężczyzna poddany został hospitalizacji. Identyfikacja DNA w materiale pobranym z wrzodziejącego miejsca oraz wykrycie wysokiego poziomu swoistych przeciwciał dla Francisella tularensis metodą aglutynacji (ponad 2560) w dniu przyjęcia pacjenta oraz po upływie 2 tygodni potwierdziły zakażenie.
Opisane zdarzenie dotyczy pierwszego potwierdzonego przypadku zakażenia importowanego z Turcji do Francji.
We Francji tularemia podlega obowiązkowemu zgłaszaniu od października 2002 roku. Większość raportowanych zachorowań ma miejsce po ukłuciu przez kleszcze, które są wektorami tych bakterii albo przez bezpośredni kontakt z zającami, które mogą być źródłem zakażenia.
W Polsce corocznie rejestruje się pojedyncze przypadki zakażeń u ludzi. Wszystkie zachorowania na tularemię stwierdzone w Polsce w 2010 r. (cztery przypadki) i w 2011 r. (dwa przypadki) nie były przypadkami importowanymi, a do zakażenia tych osób doszło na terenie kraju, w wyniku bezpośredniego kontaktu z chorym zwierzęciem lub drogą wektorów.


Dodano: 18.03.2011

W dniu 15 marca 2011r. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Tomaszowie Maz. zorganizowała w Sali Obrad Urzędu Miasta szkolenie dla kadry pedagogicznej i przedstawicieli urzędów gmin powiatu tomaszowskiego. Wykład pt. "Dopalacze - wpływ na zdrowie, - fakty czy mity?" wygłosiła pani dr hab. n. med. Anna Krakowiak, kierownik Oddziału Toksykologii Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi.
Dodano: 18.03.2011

Jakość wody przeznaczonej do spożycia na terenie powiatu tomaszowskiego.

Informacja


Dodano: 24.02.2011

Informacja o odpadach (sprawozdawczość)

Informacja


Dodano: 18.02.2011

Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu tomaszowskiego w roku 2010

Informacja


Dodano: 16.02.2011

TYTOŃ - materiały edukacyjne, ustawa.


Dodano: 07.02.2011

Spot GRYPA Chroń siebie i innych.


Dodano: 10.01.2011

W związku z obchodami Światowego Dnia Walki z AIDS obchodzonymi corocznie 1 grudnia oraz trwającą od 19 listopada 2010 r. społeczną kampanią multimedialną pt."Wiedza ratuje życie", Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Tomaszowie Maz. ogłosiła konkurs plastyczny dot. HIV i AIDS. Konkurs adresowany był do uczniów gimnazjów w powiecie tomaszowskim. Nadesłane prace uczniów zostały ocenione, a ich autorzy otrzymali dyplomy oraz zostali nagrodzeni (nagrody ufundowane przez Stację Sanitarną). Oto 6 najlepszych prac uczniów:


I miejsce - Adrianna Wrońska - Gimnazjum Nr 3 w Tomaszowie Maz.I miejsce - Aleksandra Bernacik - Gimnazjum Nr 2 w Tomaszowie Maz.II miejsce - Daria Jóźwik - Gimnazjum Nr 3 w Tomaszowie Maz.II miejsce - Natalia Zawisza - Gimnazjum Nr 2 w Tomaszowie Maz.III miejsce - Jagoda Lechowska - Gimnazjum w LubochniIII miejsce - Wioletta Bruderek - Gimnazjum w ZawadzieDodano: 07.01.2011

Chroń przed grypą siebie i innych.

Co robić aby zmniejszyć ryzyko zachorowania


Dodano: 20.12.2010

Obowiązki organów gminnych związane z wyznaczaniem kąpielisk oraz prowadzeniem i aktualizacją ewidencji.

Informacja


Dodano: 20.12.2010

Zmiany Sposobu nadzoru nad kąpieliskami i miejscami wykorzystywanymi do kąpieli w świetle nowych przepisów

Treść komunikatu


Dodano: 16.12.2010Dodano: 02.12.2010

Akcja antytytoniowa dotycząca Światowego Dnia Rzucania Palenia zorganizowana przez PSSE Tomaszów Maz.

W związku z Obchodami Światowego Dnia Rzucania Palenia przypadającymi corocznie w trzeci czwartek listopada, w restauracji Stara Kotłownia w Tomaszowie Maz. przy ul. Technicznej 5/7 zorganizowano w dniu 24.11.2010r. akcję antytytoniową. W związku z tym, pomieszczenia lokalu oraz bar udekorowano plakatami, ulotkami oraz balonami i chorągiewkami z nadrukiem białych płuc. Na stolikach dla gości wyłożono podkładki pod napoje z napisem "Nie Palę" Natomiast personel tego popołudnia, tj. kelnerki, dj (didżej) nastawiający muzykę, ubrali zielone koszulki nawiązujące tematycznie do akcji, a przybyłym do lokalu gościom naklejano znaczki zachęcające do rzucenia palenia "Rzuć Palenie Razem z Nami". Tego dnia lokal odwiedziło około 60 osób.Dodano: 02.12.2010

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tomaszowie Maz. skierowany do konsumentów wody z wodociągu sieciowego w Rokicinach

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tomaszowie Maz. informuje, że w próbkach wody pobranej do badania w Stacji Uzdatniania Wody oraz z sieci wodociągu Rokiciny wieś nie stwierdzono podwyższonej liczby bakterii niechorobotwórczych, inkubowanych w temperaturze 22 °C po 72 godz. Stwierdzona zawartość manganu również odpowiada wymaganiom sanitarnym. Działania naprawcze podjęte przez Gminę Rokiciny przyniosły pozytywny rezultat.


Dodano: 01.12.2010

Komunikat prasowy HIV/AIDS

Treść komunikatu


Dodano: 23.11.2010

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tomaszowie Maz. skierowany do konsumentów korzystających z wody wodociągu sieciowego w Tomaszowie Maz.

W próbkach wody pobranej do badania z sieci wodociągu Tomaszów Maz. w listopadzie br. przez Zakład Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej Sp. z o.o. w Tomaszowie Maz. oraz Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Tomaszowie Maz. nie stwierdzono podwyższonej liczby bakterii saprofitycznych w wodzie, inkubowanych w temperaturze 22 °C po 72 godz. Woda w sieci wodociągu Tomaszów Maz. spełnia już wymagania sanitarne.


Dodano: 22.11.2010

27 listopada 2010r. - Ogólnopolski Dzień Szczepień

Informacja


Dodano: 16.11.2010

Sezon grypowy 2010r. - 2011r.

Informacja


Dodano: 15.11.2010

Informacja na temat Miracle Mineral Solution (Miracle Mineral Supplement, MMS) na dzień 5 listopada 2010 r.

Informacja


Dodano: 12.11.2010

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tomaszowie Maz. skierowany do konsumentów korzystających z wody wodociągu sieciowego w Tomaszowie Maz.

W próbkach wody pobranej do badania z kilku punktów na sieci wodociągu Tomaszów Maz. przez Zakład Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej Sp. z o.o., liczba bakterii saprofitycznych w 1 ml wody, inkubowanych w temperaturze 22 °C przez 72 godziny, odpowiada wymaganiom sanitarnym.


Dodano: 29.10.2010

W związku z realizacją Wojewódzkiej Strategii Prozdrowotnej w dniu 21.10.2010r. w gminie Żelechlinek zorganizowano akcję profilaktyczną "Dzień dla Zdrowia". Wszystkie działania miały miejsce przy Zespole Szkół w Żelechlinku, gdzie ustawiony był mammobus, w którym kobiety w przedziale wiekowym 50-69 miały wykonywane nieodpłatnie badanie piersi. Oczekującym na badania kobietom uczniowie szkoły zaprezentowali program artystyczny o tematyce prozdrowotnej. Oto niektóre działania zorganizowane przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną z Dyrekcją Zespołu Szkół w Żelechlinku:

 • rozstrzygnięcie 2 konkursów - I konkurs plastyczny (szkolny) i II ogłoszony przez Powiatową Stację Sanitarną "Kosz pełen Zdrowia" promujące zachowania prozdrowotne. Autorzy wyróżnionych prac otrzymali dyplomy, natomiast prace plastyczne oraz kosze z warzywami i owocami wyeksponowano w formie wystawy,
 • pokaz udzielania I pomocy przedmedycznej demonstrowany przez wolontariuszy z PCK w Tomaszowie Maz. w hali sportowej szkoły,
 • prelekcje lekarza onkologa ze Szpitala im. Kopernika w Łodzi, zarówno dla uczniów jak i dla mieszkańców gminy.

Ogółem, w dniu 21.10.2010r. z badań mammograficznych skorzystało 86 kobiet, natomiast USG jamy brzusznej wykonano u 20 kobiet.Dodano: 29.10.2010

W związku z obchodami Dni Zdrowia Publicznego, w sidzibie Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Tomaszowie Maz. zorganizowano w dniu 28.10.2010r. Dzień Otwarty dla mieszkańców powiatu tomaszowskiego, który wcześniej nagłośniono w lokalnym tygodniku TiT w artykule pod tytułem ,"Sanepid się otwiera". Dla odwiedzającycych nas w tym dniu mieszkańców powiatu, w tym również uczniów tomaszowskich szkół, podjęto następujące działania:

 • zorganizowano pokaz udzielania I pomocy przedmedycznej demonstrowany przez wolontariuszy z PCK w Tomaszowie Maz. z ulicy Cekanowskiej.
 • W pomieszczeniu na parterze wydzielono punkt, gdzie osobom chętnym oznaczano poziom cukru we krwi oraz mierzono ciśnienie tętnicze - z tych badań skorzystało około 17 osób.
 • We wszystkich pomieszczeniach stacji wyeksponowano materiały eddukacyjne z ich rozdawnictwem, zainteresowanym zaś udzielano wyczerpujących informacji.
 • Zorganizowano również wystawkę ,,Kosz pełen zdrowia" ze świeżych warzyw i owoców oraz chipsów z suszonych owoców i warzyw. . Wszyscy uczniowie, którzy odwiedzili nas w tym dniu, otrzymali paczkę niespodziankę właśnie z tymi owocami oraz materiałami edukacyjnymi z cyklu "Jedz 5x dziennie warzywa i owoce" (między innymi uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 13).

Wszystkie działania utrwalono również w formie fotograficznej.Dodano: 27.10.2010

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tomaszowie Maz. skierowany do konsumentów korzystających z wody wodociągu sieciowego w Tomaszowie Maz.

W dniu 02 listopada br. Zakład Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej Sp. z o.o. w Tomaszowie Maz. pobierze do badania próbki wody, w kilku punktach na całej sieci wodociągu Tomaszów Maz., w celu określenia liczby bakterii saprofitycznych w 1 ml wody, inkubowanych w temperaturze 22 °C przez 72 godz. Bakterie te giną w temperaturze poniżej 10°C i powyżej 30°C. Optymalna temperatura wzrostu tych bakterii wynosi około 22°C. Ponieważ temperatura wody w sieci wodociągowej wynosi obecnie 13°C - 15°C, należy się spodziewać, że liczba tych bakterii powinna ulec znacznemu obniżeniu. Potwierdzić to jednak muszą wyniki badania wody. Pracownicy Stacji Sanitarnej pobiorą próbki wody do badania z sieci wodociągowej w dniu 15 listopada br.


Dodano: 27.10.2010

W związku z obchodami w dniach 11-29 października Dni Zdrowia Publicznego, zapraszamy mieszkańców naszego powiatu do odwiedzenia w dniu 28.10.2010r. siedziby Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Tomaszowie Maz. przy ul. Św. Antoniego 24. W tym dniu zorganizowany będzie Dzień Otwarty Inspekcji Sanitarnej, a przybyli do nas mieszkańcy będą mogli między innymi:
- dokonać pomiaru ciśnienia tętniczego,
- zmierzyć poziom cukru we krwi,
- obejrzeć pokaz udzielania I pomocy przedmedycznej, demonstrowany przez wolontariuszy PCK.
Zainteresowanym będą również udzielane informacje, konsultacje - przez pracowników w poszczególnych sekcjach Stacji Sanitarnej z rozdawnictwem materiałów edukacyjnych wyeksponowanych w pomieszczeniach naszej siedziby.

Dni Otwarte PSSE
Dodano: 12.10.2010

Poradnik do oceny higieny procesu nauczania.

poradnik


Dodano: 06.10.2010

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tomaszowie Maz. skierowany do konsumentów korzystających z wody wodociągu sieciowego w Tomaszowie Maz.

Wyniki badań próbek wody pobieranych co tydzień do badań bakteriologicznych z sieci wodociągu Tomaszów Maz. przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Tomaszowie Maz. i Zakład Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej Sp. z o.o. w Tomaszowie Maz. w dalszym ciągu, w niektórych punktach na sieci, wykazują podwyższoną liczbę bakterii saprofitycznych w 22 °C po 72 h. W celach profilaktycznych zaleca się spożywanie wody po przegotowaniu.


Dodano: 06.09.2010

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tomaszowie Maz. skierowany do konsumentów wody z wodociągu sieciowego w Rokicinach.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tomaszowie Maz. informuje, że na podstawie wyników badań próbek wody pobranych z wodociągu sieciowego w Rokicinach, po oddaniu do użytkowania nowej Stacji Uzdatniania Wody, stwierdzono ponadnormatywną zawartość manganu oraz zwiększoną liczbę niechorobotwórczych mikroorganizmów w 22 °C po 72 h.
PPIS w Tomaszowie Maz. stwierdził warunkową przydatność wody do spożycia. W okresie działań naprawczych podejmowanych przez Gminę Rokiciny zwiększona zawartość manganu nie powinna zagrażać zdrowiu ludzkiemu. Do czasu uzyskania poprawy składu mikrobiologicznego wody, po wprowadzeniu okresowej dezynfekcji wody, ze względów profilaktycznych, zaleca się spożywanie wody po przegotowaniu. Do celów bytowych woda może być używana bez ograniczeń.


Dodano: 27.08.2010

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tomaszowie Maz. skierowany do konsumentów korzystających z wody wodociągu sieciowego w Tomaszowie Maz.

Wyniki badań próbek wody pobieranych co tydzień do badań bakteriologicznych z sieci wodociągu Tomaszów Maz. przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Tomaszowie Maz. i Zakład Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej Sp. z o.o. w Tomaszowie Maz. w dalszym ciągu wykazują podwyższoną liczbę bakterii saprofitycznych w 22 °C po 72 h. W celach profilaktycznych zaleca się spożywanie wody po przegotowaniu. W celach naprawczych, do sieci wodociągowej podawana jest zwiększona dawka chloru, stosuje się również intensywne jej płukanie.


Dodano: 17.08.2010

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tomaszowie Maz. skierowany do konsumentów korzystających z wody wodociągu sieciowego w Tomaszowie Maz.

Wyniki badań próbek wody pobranej do badań bakteriologicznych z sieci wodociągu Tomaszów Maz. w dniu 10.08.2010r. przez Zakład Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej Sp. z o.o. w Tomaszowie Maz. potwierdziły stabilizowanie się składu bakteriologicznego wody w zakresie liczby mikroorganizmów w 22 °C po 72 h w sieci w większości dzielnic Miasta. Jedynie skład bakteriologiczny wody, w tym zakresie, w dzielnicach "Nieborów" i "Wilanów" nieznacznie odbiega od wymagań sanitarnych.
Badania składu bakteriologicznego wody w tych dzielnicach Miasta będą kontynuowane, aż do uzyskania pozytywnych wyników.


Dodano: 06.08.2010

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tomaszowie Maz. skierowany do konsumentów korzystających z wody wodociągu sieciowego w Tomaszowie Maz.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tomaszowie Maz. informuje, że w dniu 02.08.2010r. pobrano do badania bakteriologicznego próbki wody z 6. punktów z sieci wodociągu Tomaszów Maz. z uwagi na utrzymującą się zwiększoną liczbę mikroorganizmów w 22 °C po 72 h. Badanie wykazało, że skład mikrobiologiczny w 4. próbkach wody nie budzi zastrzeżeń, natomiast 2. próbki wody (w dzielnicy Nieborów i Wilanów) wykazały jeszcze przekroczenie dopuszczalnej normy mikroorganizmów.
Jednocześnie informuje się, że producent wody w dalszym ciągu będzie wprowadzał do sieci zwiększoną dawkę chloru do czasu uzyskania poprawy składu bakteriologicznego wody w całej sieci wodociągowej.
Ze względów profilaktycznych zaleca się spożywanie wody wyłącznie po przegotowaniu.
Zakład Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej Sp. z o.o. pobierze próbki wody do badania z sieci wodociągowej w dniu 10.08.2010r.


Dodano: 22.07.2010

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tomaszowie Maz. skierowany do konsumentów wody z wodociągu sieciowego w Tomaszowie Maz.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tomaszowie Maz. informuje, że nastapiło pogorszenie jakości wody w wodociągu sieciowym w Tomaszowie Mazowieckim pod względem bakteriologicznym.
Na podstawie wyników badania próbek wody pobranych w dniu 19.07.2010 r., stwierdzono zwiększoną ogólną liczbę mikroorganizmów w 22 °C po 72 h. Są to bakterie niechorobotwórcze tzw. saprofity. Producent wody zastosował intensywniejsze chlorowanie wody. Do czasu uzyskania poprawy składu mikrobiologicznego wody, ze względów profilaktycznych zaleca się spożywanie wody wyłącznie po przegotowaniu. Do celów bytowych woda może być używana bez ograniczeń.
Następne badanie mikrobiologiczne wody zaplanowano na 02.08.2010r. Następny komunikat o jakości wody ukaże się po otrzymaniu wyników badania wody.


Dodano: 17.06.2010

Krztusiec - informacja dla lekarzy POZ

informacja

załączniki


Dodano: 08.06.2010

Informacja dla organizatorów wypoczynku dla dzieci i młodzieży.

informacja


Dodano: 04.06.2010

W związku z obchodami Światowego Dnia bez Tytoniu, który w tym roku przebiegał pod hasłem "Płeć a Tytoń", Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Tomaszowie Maz. w dniu 31 maja 2010 roku zorganizowała akcję antynikotynową w Markecie "Biedronka" przy ul. Konstytucji 3-go Maja 9/11 w/m.
Dodano: 28.04.2010

Europejski Tydzień Szczepień 24 kwietnia - 3 maja 2010r.
Szczepiąc siebie - chronisz innych.

INFORMACJA
Dodano: 28.04.2010

W związku z realizacją programu edukacyjnego "Zadbaj o swoje płuca" rozstrzygnięto konkurs plastyczny adresowany do uczniów szkół podstawowych w dwóch kategoriach wiekowych. Oto nagrodzone prace uczniów.

Kategoria wiekowa klasy 1-3
I miejsce - Damian Hanusek - Szkoła Podstawowa nr 13


II miejsce - Mateusz Jabrzyk - Szkoła Podstawowa nr 12


III miejsce - Wiktoria Widera - Szkoła Podstawowa nr 13


Kategoria wiekowa klasy 4-6
I miejsce - Klaudia Mazur - Szkoła Podstawowa nr 14


II miejsce - Kinga Tokarska - Szkoła Podstawowa nr 13


III miejsce - Oliwia Krawczyk - Szkoła Podstawowa nr 12Dodano: 21.04.2010

W związku z obchodami Światowego Dnia Zdrowia w Gimnazjum nr 3 w Tomaszowie Maz. przy ul. Piłsudskiego 42 zorganizowano imprezę promującą zdrowy styl życia, nawiązującą do hasła roku 2010 "Człowiek i miasto".
W programie imprezy m. in:

 • pokazy tańca sportowego;
 • zawody i konkursy szkolne np. Rekordy GiMnesa;
 • dwa konkursy plastyczne ogłoszone przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną - wręczanie dyplomów i nagród.

Powyższe działania związane z realizacją hasła roku nagłośniono również w lokalnych mediach tj. w TIT oraz w lokalnej telewizji Tele-Top.Dodano: 16.12.2009

Dot. zbędnego majątku PSSE w Tomaszowie Maz.

Wykaz sprzętu laboratoryjnego, mebli i wyposażenia do nieodpłatnego przekazania.

W przypadku zainteresowania się naszą ofertą prosimy o pisemny wniosek złożony do kierownika jednostki do dnia 23.12.2009r.
Dodano: 09.12.2009

Z okazji obchodów Światowego Dnia Walki z AIDS w województwie łódzkim został ogłoszony konkurs plastyczny pt: "Młodzi kontra HIV" - adresowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Do PSSE w Tomaszowie Maz., Oddział Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia wpłynęło 12 prac uczniów z 5 szkół. W etapie powiatowym tego konkursu jury wyłoniło 3 laureatów:
I miejsce - Katarzyna Zięba - ZSP nr 6 Tomaszów Maz., ul. Strefowa
II miejsce - Magdalena Badek - II LO Tomaszów Maz., ul. Jałowcowa
III miejsce - Greta El. Feitouri - ZSP nr 3, Tomaszów Maz., ul. Legionów
Nagrody w etapie powiatowym stanowiły bilety na występ zespołu Dżem, który odbył się 1 grudnia w Łodzi.
Prace wyżej wymienionych trzech uczennic zostały przekazane na etap wojewódzki tego konkursu. W dniu 1.12.2009r. w Dużej Sali Sejmiku Wojewódzkiego w Łodzi odbyło się uroczyste podsumowanie konkursu oraz wręczenie nagród rzeczowych laureatkom etapu wojewódzkiego. Jedną z nagrodzonych laureatek była finalistka etapu powiatowego - Katarzyna Zięba ZSP nr 6, której nagrodzona praca zostanie zamieszczona w kalendarzu okolicznościowym na 2010r.Dodano: 02.12.2009

Światowy Dzień Rzucania Palenia przypada corocznie w trzeci czwartek listopada. W tym roku obchodzony był 19 listopada. Tego dnia w Pubie "DOTI" (Piwiarnia) przy ulicy Św. Antoniego 1 zorganizowano akcję antynikotynową. W związku z tym podjęto następujące działania:
W jednym z pomieszczeń lokalu - dla palących - wyeksponowano materiały edukacyjne traktujące o tematyce antynikotynowej, a mianowicie: plakaty, ulotki oraz gadżety w postaci balonów, chorągiewek, piłeczek oraz podkładek pod kufle, które rozłożono na stolikach i na barze. Natomiast personel pubu ubrał tego wieczoru koszulki tematycznie nawiązujące do akcji, a przybyłym gościom naklejano znaczki z napisem "Rzuć Palenie Razem z Nami".
Należy też nadmienić, że do lokalnej telewizji Tele -Top przekazano płytę z dwoma spotami reklamowymi adresowanymi do osób dorosłych i dzieci - nawiązujące do Medialnej Kampanii Społecznej "Papierosy Pożerają Cię Żywcem".Dodano: 18.11.2009

Informacja dla lekarzy w sprawie postępowania w związku z przypadkami grypy A/H1N1.

INFORMACJA
Dodano: 10.09.2009

Grzyby


Dodano: 09.09.2009

Zwrot przeterminowanych lekarstw.


Dodano: 07.09.2009

Treści merytoryczne i metodyczne dotyczące profilaktyki grypy sezonowej i nowej grypy A(H1N1).

broszura


Dodano: 27.08.2009

Niebezpieczne gryzonie.


Dodano: 26.08.2009


Podstawowe zasady bezpiecznego grzybobrania:

 • Należy zbierać wyłącznie te grzyby, co do których nie mamy jakichkolwiek wątpliwości, że są jadalne (warto korzystać z atlasów);
 • Należy zbierać wyłącznie grzyby wyrośnięte i dobrze wykształcone, gdyż młode owocniki, bez wykształconych cech danego gatunku są najczęściej przyczyną tragicznych pomyłek;
 • Początkujący grzybiarze powinni zbierać wyłącznie grzyby rurkowe, ponieważ w tej grupie nie ma grzybów śmiertelnie trujących i jest dużo mniejsze ryzyko zatrucia;
 • Unikać błędnych metod rozpoznawania gatunków trujących (zabarwienie cebuli podczas gotowania, ciemnienie srebrnej łyżeczki, gorzki smak - gatunki śmiertelnie trujące np. Amanita phalloides, Amanita verna mają przyjemny, słodkawy smak);
 • Zbierać grzyby w przewiewne koszyki, w żadnym przypadku w reklamówki foliowe, bo powoduje to zaparzanie i przyspiesza psucie grzybów, nie przechowywać świeżych grzybów ani potraw z grzybów zbyt długo;
 • Nie należy zbierać grzybów w okolicach o skupisku odpadów tj. przy zakładach produkcyjnych, jak również rosnących w rowach lub na skraju lasu, przy drogach o dużym natężeniu ruchu - grzyby wchłaniają ze swego otoczenia metale ciężkie i inne zanieczyszczenia;
 • Nie należy zbierać i niszczyć grzybów niejadalnych i trujących, gdyż wiele z tych gatunków jest pod ochroną i stanowią one część ekosystemu;
 • W razie wątpliwości czy zebrane grzyby są trujące czy jadalne, można skorzystać z bezpłatnej porady w stacjach sanitarno - epidemiologicznych;

W przypadku wystąpienia nudności, bólów brzucha, biegunki, skurczy mięśni, podwyższonej temperatury , po spożyciu grzybów, należy wywołać wymioty i jak najszybciej zgłosić się do lekarza. Pamiętajmy, że przy zatruciach muchomorem sromotnikowym występuje faza pozornej poprawy, po której stan chorego gwałtownie się pogarsza. Wezwany w porę lekarz może uratować mu życie.


Zasady wprowadzania grzybów świeżych do obrotu handlowego.
Wykaz grzybów dopuszczonych do obrotu lub produkcji przetworów grzybowych albo środków spożywczych zawierających w swoim składzie grzyby obejmuje 42 gatunki (Zgodnie z obowiązującym w Polsce rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie grzybów dopuszczonych do obrotu i produkcji przetworów grzybowych albo artykułów spożywczych zawierających grzyby oraz uprawnień klasyfikatora grzybów i grzyboznawcy).

Punkty skupu grzybów oraz przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w zakresie targowisk są zobowiązani zatrudniać osoby posiadające uprawnienia klasyfikatora grzybów.

Grzyby świeże rosnące w warunkach naturalnych wolno sprzedawać w placówkach handlowych lub na targowisku pod warunkiem:

 • Uzyskania atestu klasyfikatora grzybów lub grzyboznawcy,
 • Umieszczenia w miejscu sprzedaży informacji o gatunku grzybów oraz nazwiska i adresu sprzedawcy.

Wydając atest na grzyby dokonuje się m. in. oceny zgodności gatunkowej grzybów oraz cech organoleptycznych. Atest obejmuje badaną partię, której maksymalny okres przechowywania wynosi 48 godzin w temperaturze do 10 stopni

Autor : Jan Bondar


Dodano: 18.08.2009

Grypa A/H1N1 i wirusy wywołujące tę chorobę.


Dodano: 05.08.2009

Zmiana zasad postępowania wobec osób zgłaszających się z objawami grypopodobnymi do lekarza.

informacja


Dodano: 31.07.2009

Zalecenia dla biur podróży i podróżnych związane z nową grypą A(H1N1).

zalecenia


Dodano: 31.07.2009

Konserwanty


Dodano: 27.07.2009

Raport z sytuacji epidemiologicznej dotyczący NOWEJ GRYPY A(H1N1) z dnia 26.07.2009

raport


Dodano: 16.07.2009

Informacja o WZW.


Dodano: 15.07.2009

Niebezpieczeństwa, jakie możemy spotkać, spędzając czas w lesie.


Dodano: 15.06.2009

Kampania "Grunt to Zdrowie" - Rzeczyca.


Dodano: 04.06.2009

W związku z obchodami Światowego Dnia bez Tytoniu przypadającymi corocznie 31 maja - zorganizowano w dniu 29.05.2009r. w Klubie Bilardowym "Duet" w Tomaszowie Maz. ul. Koplina - akcję antynikotynową.

W związku z tym podjęto następujące działania:

 • pomieszczenie lokalu udekorowano plakatami, pracami uczniów z konkursów plastycznych oraz balonami - traktującymi o tematyce antynikotynowej;
 • personel klubu tego dnia ubrał koszulki nawiązujące tematycznie do akcji;
 • gościm przybyłym do klubu naklejano znaczki przypominające o obchodach i zachęcające do rzucania palenia;
 • serwowane tego wieczoru napoje podawano na specjalnych, antynikotynowych tackach;
 • największą atrakcją były jednak bile do gry w bilarda, które tego dnia na stołach bilardowych zastąpiono gadżetami tj. żółto-białymi piłeczkami z symbolem zielonych płuc i napisem - Nie Palę. Młodzi ludzie bardzo chętnie uczestniczyli w zabawie i grali symbolicznymi bilami, ale ilu spośród nich poprzez takie akcje zachęcimy do rzucenia nałogu?
Dodano: 01.06.2009

Informacja na temat dzikich wysypisk i piaskownic.


Dodano: 28.05.2009

W dniach 22 - 23.05.2009r. w Gminnej Środowiskowej Hali Sportowej przy Zespole Szkół w Rzeczycy odbył się Gminny Festyn Profilaktyki Zdrowotnej, realizowany przez Pana Marka Pałasza, Wójta Gminy Rzeczyca, w ramach Wojewódzkiej Kampanii Profilaktycznej ,,Grunt to Zdrowie. W dniu 22.05.2009r. odbywała się akcja edukacyjna młodzieży szkolnej, konkursy i wręczanie nagród oraz część artystyczna- występy zespołów. Natomiast w dniu 23.05.2009r. przeprowadzane były badania profilaktyczne mieszkańców gminy Rzeczyca. Podczas trwania całej akcji miały miejsce również prelekcje pięciu lekarzy specjalistów z łódzkich Klinik Specjalistycznych. Prelekcje wygłaszali: prof. Agata Karowicz-Bilińska, prof. Jacek Suzin, prof. Marek Szpaczyński, dr Jerzy Giermek i dr Jan Wolski. Konsultacje i badania mieszkańców Gminy odbywały się w sześciu wydzielonych gabinetach lekarskich, w których przyjmowali lekarze następujących specjalizacji: urologii, ginekologii, okulistyki oraz interny. Ogółem przeprowadzono około 1100 różnych badań:
mammografia - ok. 145 kobiet, cytologia - 147 kobiet, Rtg klatki piersiowej - 83,
bad. gruczołu krokowego - 72 mężczyzn, bad. wzroku - 220 osób, bad. cukru - 200 osób,
spirometria - 83 osoby, pomiar ciśnienia - 166 osób, inne konsultacje - 15 osób.

Krótką relację z przebiegu tej akcji emitowano na antenie Ogólnopolskiej Telewizji - program II podczas wydania Panoramy o godz. 18.00 w dniu 22.05.2009r. Była ona również nagłośniona w 2 artykułach w lokalnej gazecie - Tomaszowski Informator Tygodniowy - z dnia 22.05.2009r. ,, Grunt to zdrowie" i z dnia 29.05.2009r.,, Generalne badanie gminy".

Artykuł Grunt to zdrowie
Artykuł Generalne Badanie Gminy
Dodano: 30.04.2009

Infolinia w sprawie świńskiej grypy.

Z dniem 29 kwietnia zostaje uruchomiona infolinia w sprawie świńskiej grypy.

Pod numerami telefonów:
1. (22) 54 -21- 412
2. (22) 54 -21- 413
3. (22) 54 - 21- 414
4. 696-498-559

informacji udzielą specjaliści z Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - PZH.
Linie te czynne są całą dobę.

Komunikat GIS w związku z wystąpieniem przypadków zakażenia wirusem grypy świń typu A/H1N1 u ludzi w USA i Meksyku (stan na dzień 28 kwietnia 2009 roku, godz. 9:00)

Informacje dla lekarzy

KOMUNIKAT GŁÓWNEGO INSPEKTORATU SANITARNEGO W ZWIĄZKU Z WYSTAPIENIEM PRZYPADKÓW ZAKAŻENIA WIRUSEM GRYPY ŚWIŃ TYPU A/H1N1 U LUDZI W USA I MEKSYKU

Treść komuniatu

Adres Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego Szpitala Rejonowego w Tomaszowie Maz.: Tomaszów Mazowiecki ul. Jana Pawła II 35
Dodano: 29.04.2009

W związku z obchodami Europejskiego Tygodnia Szczepień Ochronnych w dniu 23.04.2009r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Maz. odbyło się szkolenie dla personelu medycznego - lekarzy i pielęgniarek. Zostało ono zorganizowane przy współudziale Firmy Baxter i Glaxo.

Tematy szkolenia:
1. Kalendarz szczepień ochronnych - szczepienia obowiązkowe i zalecane.
2. Profilaktyka zakażeń - meningokokowych, pneumokokowych i odkleszczowych.

Zagadnienia te były referowane przez dr. E. Majda-Stanisławską i dr. M. Bednarek z Kliniki Chorób Zakaźnych i Hepatologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Frekfencja uczestników przerosła nasze oczekiwania. Natomiast w PSSE w/m w dniach 20 - 24.04.2009r., w Sekcji Epidemiologii czynny był punkt konsultacyjny dla osób z miasta i okolic.
Wszystkie informacje przekazane były również w dniu 16.04.2009r., w formie wywiadu do lokalnej telewizji Tele - Top oraz lokalnego radia Fama. Nagłośniono je także w Tomaszowskim Tygodniku Informacyjnym, w artykule pt.,, Dlaczego warto się szczepić".
Dodano: 17.04.2009

Europejski tydzień szczepień.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tomaszowie Maz. informuje, że w dniach 20 - 26 kwietnia br. obchodzony jest Europejski Tydzień Szczepień European Immunization Week (EIW), objęty patronatem Światowej Organizacji Zdrowia.
Głównym celem tego przedsięwzięcia jest propagowanie szczepień, jako najskuteczniejszej formy zapobiegania chorobom. Pionierem szczepień był brytyjski lekarz Edward Jenner, który ponad 200 lat temu, po raz pierwszy, zastosował u człowieka szczepienie przeciwko ospie prawdziwej. Z czasem, na całym świecie, wprowadzono obowiązkowe szczepienia ochronne dla dzieci. W Polsce nastąpiło to w 1959 roku. Wprowadzono wówczas szczepienie przeciwko gruźlicy i poliomyelitis, a w 1960 roku przeciwko błonicy, tężcowi i krztuścowi. Dla przykładu: w 1957 roku, w naszym kraju, na poliomyelitis zachorowało 2418 osób, a w 1995 roku tylko 2. Od tego czasu nie notowano zachorowań na tę chorobę. W roku 1952 na błonicę zachorowało 40 654 osoby, w 1995 2.
Wprowadzenie szczepień ochronnych ma również wymierny efekt ekonomiczny, ponieważ znacznie taniej jest zapobiegać niż leczyć choroby zakaźne i ich powikłania. Bank Światowy uważa szczepienia ochronne za najbardziej ekonomicznie efektywne działanie w medycynie. Wynika z tego, że szczepienia są najbliższym ideału sposobem zapobiegania chorobom zakaźnym. W dniach od 20 do 24 kwietnia, w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Tomaszowie Maz., ul. Św. Antoniego 24, w godzinach od 10.00 do 13.00, uruchomiony zostanie punkt konsultacyjny, gdzie będzie można uzyskać informacje na temat szczepień. Kontaktować można się osobiście w pokoju nr 3 lub telefonicznie pod numerem telefonu 044 724 45 84, wew. 111 lub 115.
23 kwietnia o godzinie 10.00, w sali radnego Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Maz., przy ul. Św. Antoniego 26, odbędzie się szkolenie dla lekarzy i pielęgniarek na temat zastosowania nowoczesnych szczepionek w profilaktyce chorób zakaźnych.

ZALECENIE

Pediatrycznego Zespołu Ekspertów ds. Programu Szczepień Ochronnych dotyczące obowiązkowych szczepień przeciwko pneumokokom i ospie wietrznej dzieci narażonych w sposób szczególny na zakażenie, realizowane w ramach obowiązującego Programu Szczepień Ochronnych.

Treść zalecenia


Dodano: 17.03.2009

Najczęściej zadawane pytania na temat sepsy
Opracowane przez: M.Kadłubowski, W.Hryniewicz

Co to jest sepsa?
Sepsa (posocznica) nie jest chorobą, jest zespołem objawów organizmu pojawiających się w odpowiedzi na zakażenie. Jest to nadmierna reakcja układu odpornościowego człowieka, która może pojawić się w wyniku zakażenia krwi różnorodnymi gatunkami bakterii, grzybów, a nawet wirusów. Sepsa, ciężka sepsa i wstrząs septyczny to terminy określające nasilenie reakcji organizmu na zakażenie krwi. Sepsa stanowi bezpośrednie zagrożenie życia pacjenta, ponieważ w jej przebiegu dochodzi do niewydolności wielu kluczowych dla życia narządów, takich jak nerki, wątroba, serce i płuca. Należy odróżnić sepsę tzw. szpitalną od sepsy wywołanej przez zakażenia nabyte poza szpitalem. Ta pierwsza (szpitalna) dotyczy pacjentów obciążonych wieloma czynnikami ryzyka, to znaczy takimi, u których stwierdzono jakąś chorobę towarzyszącą, pacjentów po operacjach, długotrwałej antybiotykoterapii, chemio- i radioterapii lub pacjentów z cewnikami naczyniowymi lub założonymi do pęcherza moczowego. To wszystko obniża odporność pacjenta i ułatwia wniknięcie drobnoustrojów do organizmu. Sepsa szpitalna wywoływana może być przez bardzo wiele różnych bakterii, w tym bakterii szpitalnych, zazwyczaj opornych na szereg antybiotyków. Sepsa pozaszpitalna dotyczy na ogół dzieci, młodzieży i ludzi młodych, bez wyraźnych czynników ryzyka. Przypadki sepsy pozaszpitalnej występują często u osób wcześniej zupełnie zdrowych. Zakażenia przybierające postać takiej sepsy są najczęściej wywoływane przez niewielką liczbę gatunków bakteryjnych, takich jak Neisseria meningitidis, Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae, Streptococcus pyogenes. Chorzy z sepsą zarówno szpitalną, jak i pozaszpitalną, ze względu na gwałtowny przebieg i ciężki stan wymagają leczenia głównie na oddziałach intensywnej opieki medycznej. Bakterie wywołujące sepsę pozaszpitalną (jak na przykład meningokoki) są zazwyczaj bardziej wrażliwe na antybiotyki niż bakterie powodujące sepsę szpitalną.

Czy sepsą można się zarazić?
Sepsą nie można się zarazić, bowiem jest to zespół objawów. Zarazić można się bakteriami lub innymi drobnoustrojami, które w pewnych warunkach i u pewnych osób mogą wywołać zakażenie prowadzące do sepsy.

Czy można się zaszczepić przeciwko sepsie?
Nie ma szczepionki przeciwko sepsie, istnieją jednak skuteczne szczepienia zabezpieczające przed zakażeniem poszczególnymi bakteriami wywołującymi sepsę. Aktualnie dostępne są szczepionki przeciwko Haemophilus influenzae typu b (Hib), Neisseria meningitidis grupy C i A oraz dwa rodzaje szczepionek przeciwko wybranym serotypom pneumokoków.

Czy zakażenie rozwijające się w sepsę jest wyrokiem dla chorego?
Nie. Sepsę wywołaną przez bakterie można wyleczyć, jednak skutek leczenia bardzo zależy od jak najszybszego rozpoznania i włączenia odpowiedniej terapii antybiotykowej. Śmiertelność w inwazyjnych zakażeniach przebiegających pod postacią sepsy jest wysoka i może przekraczać 50% przypadków. Jeśli jednak leczenie przeciwbakteryjne włączone zostanie u chorego wcześnie (w tych wypadkach liczą się godziny, a nawet minuty), rokowania są korzystne. W początkowej fazie leczenia stosuje się tzw. antybiotykoterapię empiryczną, która polega na podaniu choremu nawet kilku antybiotyków, by zapewnić skuteczność wobec kilku możliwych gatunków bakteryjnych, które mogą być przyczyną zakażenia. Schemat terapii empirycznej ustalany jest na podstawie badań epidemiologicznych, które dostarczają informacji na temat najczęstszych czynników zakażeń występujących w różnych grupach wiekowych, jak również na temat wrażliwości na antybiotyki poszczególnych bakterii występujących na danym obszarze.

Jak się uchronić przed sepsą?
Najlepszym sposobem ochrony przed zakażeniami, które w pewnych okolicznościach może rozwinąć się w sepsę, są szczepienia ochronne. Te jednak są dostępne jedynie przeciwko niektórym drobnoustrojom. Należy starać się unikać ryzykownych zachowań takich jak np.: przygodne pocałunki, przebywanie dłuższy czas w grupie, w zamkniętych nie wietrzonych pomieszczeniach, picie z jednej butelki, używanie wspólnych sztućców podczas posiłku. Te i inne, podobne zachowania sprzyjają bowiem przeniesieniu drobnoustrojów bytujących w jamie nosowo-gardłowej (meningokoki) z człowieka na człowieka. W pewnych przypadkach, jak na przykład w zakażeniach okołoporodowych wywoływanych przez paciorkowce grupy B (Streptococcus agalactiae), zapobieganie zakażeniu u noworodka polega - w przypadku wykrycia w kanale rodnym ciężarnej nosicielstwa paciorkowców grupy B - na profilaktycznym podaniu antybiotyku matce w czasie rozpoczęcia akcji porodowej.

Czym się leczy sepsę?
Najważniejsze w leczeniu jest jak najszybsze zastosowanie właściwej antybiotykoterapii. Najpierw stosuje się antybiotykoterapię empiryczną, a później, po uzyskaniu wyników badań mikrobiologicznych, na ich podstawie wprowadza się tzw. terapię celowaną. Konkretne leki dobierane są w zależności od tego, jakie bakterie wywołały zakażenie. I tak na przykład sepsę meningokokową można w większości przypadków skutecznie leczyć penicyliną, a w przypadku zakażeń Hib stosuje się cefalosporyny III generacji. Natomiast sepsa wywołana przez pneumokoki, które mogą być niewrażliwe na penicylinę, wymagać może podania cefalosporyny III generacji i wankomycyny. Dobór odpowiednich antybiotyków w terapii celowanej sepsy powinien być oparty na wynikach badań mikrobiologicznych, pozwalających na określenie, jakie antybiotyki najlepiej zadziałają na daną bakterię.

Co to są bakteryjne zakażenia inwazyjne?
Bakteryjne zakażenia inwazyjne to takie zakażenia, w przebiegu których bakterie namnażają się w takich miejscach organizmu, które normalnie powinny być jałowe (np. krew lub płyn mózgowo-rdzeniowy). W przypadku inwazyjnych zakażeń nabytych poza szpitalem, najczęściej występujące postacie to zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych i posocznica, czyli sepsa. Zakażeniem inwazyjnym jest też zakażenie tkanki podskórnej lub ropne zapalenie stawów. Należy pamiętać, że każdego rodzaju inwazyjne zakażenie bakteryjne może, w określonych warunkach, prowadzić do rozwinięcia się sepsy.

Dlaczego słyszy się o większej liczbie przypadków sepsy?
W ostatnich latach rzeczywiście zwiększyła się liczba notowanych przypadków inwazyjnych zakażeń bakteryjnych, w tym sepsy, zwłaszcza meningokokowej. Wynika to z kilku czynników. Po pierwsze, przed 2003 rokiem, przypadki sepsy meningokokowej nie były w ogóle rejestrowane, przez co nie istniała żadna ich statystyka. Podobnie było z rejestracją zakażeń inwazyjnych wywoływanych przez inne bakterie. Po drugie, znacznie poprawiła się diagnostyka mikrobiologiczna zakażeń w naszym kraju, przez co przypadki, które wcześniej pozostawały jako nieokreślone, dają się przyporządkować do przypadków zakażeń wywołanych przez poszczególne bakterie. Po trzecie, w ostatnich latach doszło w Polsce do kilku ognisk epidemicznych inwazyjnej choroby meningokokowej, występującej w postaci zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych lub posocznicy. To zjawisko, jak również zwiększona liczba przypadków zakażeń wywołanych przez meningokoki wynika częściowo z pojawienia się i rozprzestrzenienia w naszym kraju nowego szczepu meningokoka grupy serologicznej C.

Czy sepsa to coś nowego?
W żadnym wypadku. Sepsa, znana też jako posocznica towarzyszy ludzkości od zawsze i prawdopodobnie na zawsze z nią pozostanie. Istota polega na lepszym jej wykrywaniu, a także większym niż wcześniej nagłośnieniu przypadków sepsy.

Jak odróżnić sepsę od innych przypadków zakażeń?
W pewnych przypadkach może to być trudne. Część zakażeń rozwijających się w sepsę wywołuje na początku bardzo niespecyficzne objawy, które trudno odróżnić od na przykład zwykłego przeziębienia. Jeśli jednak stan chorego bardzo szybko się pogarsza, występuje wysoka gorączka, która nie odpowiada na powszechnie stosowane leki przeciwgorączkowe, występuje biegunka, wymioty, ból kończyn, chory ma znacznie przyspieszone tętno, szybki oddech i (w pewnych przypadkach) na jego skórze pojawiają się ciemnoczerwone wybroczyny (plamki), które nie bledną pod naciskiem, należy jak najszybciej udać się z nim do szpitala. Takie objawy bowiem mogą świadczyć o posocznicy. W przypadkach zapaleń opon mózgowo-rdzeniowych zespół objawów jest na ogół bardziej typowy i obejmuje sztywność karku, światłowstręt, wymioty, splątanie i najczęściej wysoką gorączkę. U małych dzieci obserwuje się pulsujące ciemiączko, nagłą utratę apetytu, płacz, kwilenie i odgięcie głowy do tyłu.

Co zrobić, gdy wystąpi sepsa?
W przypadkach podejrzenia sepsy chorego należy jak najszybciej zawieźć do szpitala. W przypadku zakażeń wywołanych przez meningokoki (nie dotyczy to innych bakterii), w środowisku chorego powinny zostać wprowadzone specjalne procedury profilaktyczne, mające na celu zmniejszenie ryzyka wystąpienia kolejnych przypadków zakażenia (tzw. przypadków wtórnych). Takie działania z urzędu koordynują służby sanitarne. Profilaktyka w najbliższym otoczeniu chorego z rozpoznaną chorobą meningokokową polega na podaniu osobom blisko kontaktującym się z chorym odpowiednich antybiotyków. Ma to na celu zabicie bakterii, które mogą u tych ludzi być obecne w nosogardle, nie powodując jednak żadnych objawów. Likwidacja potencjalnego nosicielstwa meningokoków dotyczy wyłącznie osób, które w ciągu 10 dni przed wystąpienia zachorowania miały z chorym bardzo bliski (do 1 metra) i długotrwały kontakt, umożliwiający przeniesienie meningokoków wraz z wydzieliną z nosogardła. O tym, czy dana osoba kwalifikuje się do przyjęcia profilaktyki decyduje osoba prowadząca dochodzenie epidemiologiczne we współpracy z lekarzem.

Czy środowisko wokół chorego z sepsą meningokokową jest bezpieczne?
W przypadku najczęstszych zakażeń tj. wywołanych przez meningokoki, pneumokoki i H. influenzae środowisko wokół chorego jest bezpieczne. Bakterie wywołujące tego rodzaju zakażenia występują wyłącznie u ludzi, a poza organizmem człowieka bardzo szybko giną. Nie ma więc uzasadnienia dla działań takich jak dezynfekcja całych obiektów, stosowanie mat dezynfekcyjnych czy bardzo szerokiego podawania antybiotyków w otoczeniu chorego. Nie ma też potrzeby zamykania żłobków, przedszkoli, szkół, czy oddziałów szpitalnych. Tego rodzaju działania nie mają żadnego uzasadnienia merytorycznego, a mogą wręcz szkodzić, przez wywoływanie ogólnej paniki.

Czy w jakimś wieku jest się szczególnie narażonym na sepsę?
To również zależy od bakterii, które powodują zakażenia mogące przebiegać pod postacią sepsy. Na chorobę wywołaną przez meningokoki najbardziej narażone są małe dzieci (od trzeciego miesiąca do piątego roku życia) oraz osoby młode (między 16 a 26 rokiem życia). W pierwszym przypadku zagrożenie wynika z nie w pełni dojrzałego układu odpornościowego, w drugim ? ze zwiększonej liczby kontaktów, które mogą ułatwić nabycie niebezpiecznego szczepu bakterii. W przypadku pałeczek hemofilnych typu b (Hib), najbardziej narażone są dzieci do piątego roku życia. Zakażenia wywołane przez te bakterie w innych grupach wiekowych zdarzają się niezwykle rzadko. W Polsce bezpłatne, obowiązkowe szczepienie dzieci przeciwko Hib wprowadzono w 2007 roku. Zakażenia pneumokokowe, których część stanowią zakażenia inwazyjne, takie jak zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych i posocznica, występują głównie u dzieci do piątego roku życia oraz u osób starszych lub osób z chorobami przewlekłymi (cukrzyca, alkoholizm itp.) Inwazyjna choroba wywoływana przez Streptococcus agalactiae dotyczy prawie wyłącznie noworodków (zakażenia okołoporodowe). Pałeczki Listeria monocytogenes mogą wywoływać chorobę u noworodków oraz u osób starszych. Pewne czynniki ryzyka, jak na przykład usunięcie śledziony, poważne zaburzenia układu odpornościowego itp. zwiększają ryzyko zakażeń wieloma gatunkami bakteryjnymi, w tym wymienionymi tutaj, bez względu na wiek.

Jaki jest wpływ higieny na sepsę?
W zakażeniach wywołanych przez bakterie najczęściej powodujące pozaszpitalną sepsę wpływ na zwiększenie ryzyka ma zwiększone zagęszczenie ludzi na małej powierzchni, korzystanie z tej samej kuchni, zagęszczenie w jednym pokoju, ryzykowne zachowania w klubach, dyskotekach. Dotyczy to szczególnie zakażeń meningokokowych. Opisano przypadki ognisk epidemicznych choroby meningokokowej występujących w środowiskach zamkniętych, takich jak akademiki, koszary, więzienia. Szczególne działania profilaktyczne w środowisku, np. odkażanie pomieszczeń, nie ma wpływu na bakterie powodujące tego rodzaju zakażenia, ponieważ żyją one wyłącznie w organizmie człowieka, a w środowisku zewnętrznym bardzo szybko giną. Natomiast zalecana jest właściwa higiena osobista.

Jakich zachowań należy unikać, by zmniejszyć ryzyko wystąpienia sepsy?
By uniknąć zakażenia bakteriami mogącymi wywołać zakażenie prowadzące do sepsy, należy ograniczyć możliwość nabycia drobnoustrojów od innych osób, np. od tych, którzy nie mają objawów choroby pomimo, że bakterie bytują w ich organizmie. Nie ma konieczności ograniczania chodzenia na przykład do pubów czy na dyskoteki, należy jednak pamiętać, by nie spożywać z wieloma osobami tej samej kanapki, nie palić tego samego papierosa. Tego rodzaju zachowania umożliwiają przeniesienie bakterii, wraz z wydzieliną z nosogardła z osoby na osobę.

Czy szczepionki przeciwko bakteriom mogącym wywołać sepsę są skuteczne i bezpieczne?
Istnieją dwa rodzaje szczepionek przeciwko bakteriom mogącym wywołać sepsę. Pierwszy rodzaj to starsze, tzw. szczepionki polisacharydowe (na przykład przeciwko 23 serotypom pneumokoków lub przeciwko meningokokom grupy A i C). Tego rodzaju szczepionki są bezpieczne, wywołują odporność jedynie u osób powyżej drugiego roku życia, poza tym nie mają żadnego wpływu na stan ewentualnego nosicielstwa, a więc nie zwiększają odporności w populacji. Takie szczepionki przeciwpneumokokowe zalecane są osobom starszym (powyżej 65 roku życia) oraz osobom z czynnikami ryzyka (cukrzyca, asplenia). Szczepionki przeciwko meningokokom (grupom serologicznym A i C) zalecane są osobom wyjeżdżającym w takie rejony świata, gdzie te grupy wywołują większość przypadków zakażeń meningokokowych (np. kraje Środkowej Afryki) i chronią przed zakażeniem przez około 3 lata. Szczepionki nowszej generacji, tzw. szczepionki koniugowane, są bardzo bezpieczne i skuteczne nawet u dzieci od drugiego miesiąca życia i mają wyraźny wpływ na obniżenie poziomu nosicieli. To z kolei powoduje obniżone krążenie danej bakterii w populacji i z tego powodu wywołuje tzw. odporność stadną (ang. herd immunity), przez co w danej populacji przed zakażeniem chronione są również osoby, które nie przyjęły szczepionki. Dostępne są szczepionki koniugowane przeciwko pałeczkom hemofilnym typu b (Hib), siedmiu serotypom pneumokoków oraz meningokokom grupy serologicznej C. Szczepienie przeciwko Hib zostało w 2007 roku włączone od kalendarza obowiązkowych szczepień finansowanych z budżetu państwa, pozostałe szczepionki koniugowane (przeciwko pneumokokom oraz meningokokom grupy C) nie są obowiązkowe, a ich koszt trzeba pokryć samemu. Skuteczność szczepionek koniugowanych jest wyższa, a odporność po szczepieniu utrzymuje się dłużej niż w przypadku preparatów polisacharydowych. Czas, na jaki uzyskuje się odporność po zaszczepieniu jest trudny do określenia ze względu na stosunkowo niedawne wprowadzenie preparatów koniugowanych do użycia. Przykładowo, szczepionkę koniugowaną przeciwko meningokokom grupy C zastosowano po raz pierwszy w 1999 roku. Aktualnie wiemy, że u osób wtedy zaszczepionych nadal utrzymuje się odporność na zakażenie tą grupą serologiczną meningokoków, jednak czas utrzymywania się tej odporności nie został do tej pory ustalony.
Dodano: 10.03.2009

Lista rzeczoznawców do spraw sanitarnohigienicznych.

p.o. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tomaszowie Maz. informuje, że na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Sanitarnego www.pis.gov.pl jest opublikowana lista rzeczoznawców do spraw sanitarnohigienicznych z całego kraju. Osoby zainteresowane uzgodnieniem projektu pod względem sanitarnohigienicznym mogą korzystać z usług rzeczoznawcy wybranego z tej listy.
Dodano: 20.01.2009

Informacja dotycząca profilaktyki i zwalczania wszawicy

Występowanie wszawicy wśród dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym nasila się w okresie wakacyjnym przede wszystkim wśród dzieci młodszych, które nie posiadają jeszcze umiejętności samodzielnego dbania o higienę osobistą. Przebywanie osób w skupiskach podczas wyjazdów, w tym także wspólne przebywanie, zabawa i wypoczynek sprzyjają rozprzestrzenianiu się wszawicy.

Wskazania profilaktyczne dla rodziców i dzieci przed wyjazdem na zorganizowane formy wypoczynku (kolonie, obozy, zielone szkoły, itp.) lub internatu, sanatorium itp..

 • związywanie długich włosów lub krótkie fryzury ułatwiające pielęgnację skóry głowy i włosów,
 • posiadanie i używanie wyłącznie osobistych przyborów higienicznych do pielęgnacji skóry i włosów,
 • codzienne czesanie i szczotkowanie włosów
 • mycie skóry głowy i włosów w miarę potrzeb (nie rzadziej niż raz w tygodniu),
 • wyposażenie dzieci w środki higieniczne takie jak szampony z odżywką ułatwiające rozczesywanie i wyczesywanie włosów,
 • po powrocie do domu systematyczne, sprawdzanie czystości głowy i włosów oraz systematyczne kontrole w okresie uczęszczania dziecka do przedszkola, szkoły lub pobytu w internacie, sanatorium itp..

W przypadku zauważenia jaj pasożytów (gnid) na włosach lub wszy we włosach (przy skórze) należy zastosować dostępne w aptekach preparaty, które skutecznie likwidują pasożyty i ich jaja. W obecnej dobie występujące w sprzedaży środki zwalczające wszawicę są wysoko skuteczne. W sytuacji wystąpienia wszawicy u dziecka, kuracji powinni się poddać wszyscy domownicy. W przypadku podejrzenia zakażenia wszawicą podczas pobytu w przedszkolu czy szkole należy o powyższej sytuacji zawiadomić pielęgniarkę szkolną lub wychowawcę.

Działania placówki nauczania i wychowania:

 • przekazanie informacji wszystkim rodzicom o konieczności systematycznego sprawdzenia czystości skóry głowy i włosów u dzieci,
 • w przypadku stwierdzenia występowania wszawicy u niektórych dzieci, należy poinformować rodziców o konieczności wykonania wśród wszystkich domowników zabiegów leczniczych,
 • w przypadku podejrzenia o występowaniu wszawicy wśród dzieci i młodzieży szkolnej, pielęgniarka szkolna może przeprowadzić kontrole, czystości wśród uczniów, których rodzice wyrazili zgodę na objęcie ich profilaktyczną opieką zdrowotną,
 • pielęgniarka informuje dyrekcję szkoły o skali zjawiska, natomiast rodzicom przekazuje informacje o stanie czystości włosów i skóry głowy ich dzieci oraz informacje dotyczące przeprowadzenia koniecznych zabiegów higienicznych,
 • w miarę potrzeby dyrekcja placówki może zorganizować działania edukacyjne dotyczące ww. problematyki skierowanej dzieci, rodziców, opiekunów,
 • w przypadku występowania trudności w rozwiązaniu problemu np. w rodzinach o niskim statusie socjo-ekonomicznym należy podjąć współpracę z władzami samorządowymi (opieką społeczną), w celu udzielenia wsparcia tym rodzinom w rozwiązaniu problemu wszawicy wśród wszystkich domowników.

W razie potrzeby, w trudnych sytuacjach (duży zasięg występowania wszawicy, przewlekłe jej występowanie, trudne do rozwiązania przypadki) dyrekcja placówki może zwrócić się o ukierunkowanie działań w rozwiązywaniu problemu do właściwej terenowo powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej.


Dodano: 19.01.2009

Polska Gazeta Wrocławska | 16.1.2009 | rubryka: Fakty 24 Polska | strona: 11 | autor: Maciej Stańczyk Amelia Panuszko
Nadciąga epidemia grypy - alarmują eksperci Europejskiego Centrum Kontroli i Prewencji Chorób Zakaźnych w Sztokholmie. Wirus, powodujący ostre zakażenia układu oddechowego, szaleje w Wielkiej Brytanii, Irlandii i Portugalii. W ciągu dwóch tygodni ma dotrzeć do Polski.
Tymczasem w całym kraju systematycznie rośnie liczba zachorowań. Tylko w pierwszym tygodniu stycznia Państwowy Zakład Higieny odnotował 6249 zachorowańipodejrzeń zachorowań na grypę. Dla porównania: w ubiegłym roku w tym samym okresie chorowało 5592 Polaków. - Nie każdy przypadek jest odnotowany, więc chorych może być więcej - mówi dr Katarzyna Mikulska, ekspert Centrum Informacji o Przeziębieniu i Grypie w Warszawie. Po cichu mówią już o tym lekarze z województwa zachodniopomorskiego. W ciągu zaledwie trzech ostatnich miesięcy zachorowało tam ponad trzy i pół tysiąca osób. Do warszawskichprzychodni tylko w styczniu zgłosiło się ponad 2,5 tys. chorych na grypę. A to dopiero początek sezonu. Szczyt zachorowań na grypę co roku przypada w Polsce na przełomie lutego i marca.Europę trawi właśnie wirus grypy A H3N2. W ubiegłym roku szczep ten wywołał ostrą epidemię w Stanach Zjednoczonych i na całym kontynencie amerykańskim. W tym sezonie wirus zaatakował Europę i rozwija się w zatrważającym tempie. Trzy tygodnie temu na grypę zaczęli chorować Portugalczycy i mieszkańcy Wysp Brytyjskich. W pierwszym tygodniu stycznia grypa zaatakowała całą Europę Zachodnią i Skandynawię. Wirus dotarł już do Niemiec i lada moment może pojawić się w Polsce.
?Doświadczenia z poprzednich epidemii wskazują, że wirus tej grypy powoduje zachorowania o cięższym przebiegu niż inne wirusy" - napisali autorzy raportu. A prof. Lidia Brydak z Krajowego Ośrodka ds. Grypy dodaje: -Wirus co roku mutuje. Ten, który pojawił się teraz, jest bardziej zakaźny od pozostałych. H3N2 powoduje m.in. ostre zakażenia układu oddechowego. Można się przed nim skutecznie bronić szczepionką. Problem w tym, że Polacy niechętnie z niej korzystają. Powód: szczepionka kosztuje ok. 45 zł, a nie refunduje jej NFZ.- Niektóre samorządy finansują akcje darmowych szczepień, ale nawet wtedy mieszkańcy z nich nie korzystają - mówi Jan Bondar z Głównego Inspektoratu Sanitarnego.Na 80 tys. pacjentów zapisanych do Nadmorskiego Centrum Medycznego w Gdańsku w tym sezonie przeciw grypie zaszczepiło się 2300 osób. To bardzo mało. Ale nie dziwi, skoro w zeszłym roku w całym kraju zaszczepił się raptem co dwudziesty Polak.
Współpraca: M. Torz, D. Pawlicka, A. Dunajska, M. Szrejner, M. Kałach, K Piotrowiak, T. Kubik, E. Tkacz, N. Musiał

H3N2 to wirus typu A wywołujący światowe epidemie grypy.
H3N2, nazywana też grypą Hongkong, w latach 1968-1969 przyczyniła się do śmierci 1-4 mln ludzi. Jest jednym z dwóch wirusów grypy, który od lat 70. XX wieku dominuje na świecie. Każdego roku na rozpowszechnioną obecnie grypę choruje od 300 mln do 1 mld osób na świecie. Blisko pół miliona chorych umiera z powodu powikłań.
H3N2 co roku mutuje. Dlatego naukowcy co rusz opracowują nowe szczepionki.


Dodano: 10.12.2008

W dniu 21.11.2008r. w kawiarni "Alabastro" w Tomaszowie Maz. odbyło się szkolenie dla koordynatorów programu edukacyjnego "Trzymaj Formę"dotyczące wdrożenia III edycji tego programu. Zostało ono zorganizowane przy współudziale firmy Food Solution Unilever.
Dodano: 08.12.2008

PSSE Tomaszów Maz. - akcja antynikotynowa dotycząca
Światowego Dnia Rzucania Palenia.

W związku z Obchodami Światowego Dnia Rzucania Palenia przypadającymi corocznie w trzeci czwartek listopada, w Pub-ie NO 1 (Number One) w Tomaszowie Maz. przy ul.Św. Antoniego zorganizowano akcję antynikotynową. W pomieszczeniach lokalu, na dwóch kondygnacjach, wyeksponowano materiały edukacyjne traktujące o tematyce antynikotynowej typu: plakaty, balony, ulotki. Natomiast personel Pub-u ubrał koszulki nawiązujące tematycznie do akcji, a przybyli do lokalu goście otrzymali samoprzylepne znaczki zachęcające do rzucenia palenia. Cała akcja została również utrwalona w formie fotograficznej.
Dodano: 26.11.2008

Wyniki Wojewódzkiego Konkursu na Zakładkę
z hasłem ostrzegającym młodzież przed podejmowaniem zachowań ryzykownych,
skutkujących zakażeniem wirusem HIV

Konkurs adresowany był do uczniów gimnazjów w powiecie tomaszowskim. Na konkurs - w etapie powiatowym - do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Tomaszowie Maz. wpłynęło 20 prac uczniów z 6. gimnazjów. Komisja konkursowa wyłoniła 3 najciekawsze prace, tj:

I miejsce - Patrycja Sojka - kl.III Gimnazjum nr 7 w Tomaszowie Maz. ul.Św.Antoniego.
II miejsce - Karolina Rodzeń - kl.III Gimnazjum nr 3 w Tomaszowie Maz. ul.Piłsudskiego.
III miejsce - Artur Jaworski - kl. III Gimnazjum nr 2 w Tomaszowie Maz. ul.Warszawska.

Laureaci, zgodnie z regulaminem konkursu, zostaną nagrodzeni. Równorzędne nagrody rzeczowe (plecak oraz portfel Firmy Adidas) zostały ufundowane przez Organizatora konkursu i będą wręczone laureatom w dniu 02.12.2008 r. podczas uroczystości, jaka odbędzie się w Gimnazjum nr 7 w Tomaszowie Maz z okazji Obchodów Światowego Dnia Walki z AIDS.

Jednocześnie informuje się, że rozstrzygnięto także wojewódzki etap w/w konkursu. Jury powołane przez Organizatorów - Oddział Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi wyłoniło laureatów konkursu, którymi zostali:

I miejsce - Karolina Rodzeń - kl.III Gimnazjum nr 3 w Tomaszowie Maz.
II miejsce -Klaudia Grejf - Gimnazjum nr 14 w Łodzi
III miejsce -Wojciech Kępa - Gimnazjum nr 1 w Rawie Mazowieckiej.

Uroczyste podsumowanie Konkursu oraz wręczenie nagród laureatom odbędzie się w ramach Wojewódzkich Obchodów Światowego Dnia AIDS - 1 grudnia 2008r. o godz.10:30 w Pałacu Młodzieży im. Juliana Tuwima w Łodzi przy ul. Wyszyńskiego.
Dodano: 16.09.2008

P.O. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tomaszowie Maz. informuje, że w zakresie Krajowego Programu Zwalczania AIDS i Zapobiegania Zakarzeniom HIV na lata 2007-2011, został ogłoszony "Wojewódzki Konkurs na zakładkę z hasłem ostrzegającym młodzież przed podejmowaniem zachowań ryzykownych, skutkujących zakażeniem wirusem HIV".
Konkurs organizowany we współpracy z Urzędem Wojewódzkim z Łodzi, Krajowym Centrum ds. AIDS oraz Polskim Towarzystwem Oświaty Zdrowotnej w Łodzi adresowany jest do młodzieży szkół gimnazjalnych województwa łódzkiego.
Celem konkursu jest przede wszystkim pogłębienie wiedzy młodzieży nt. HIV/AIDS, promowanie zdrowego stylu życia oraz kształtowanie postaw tolerancji i pomocy dla osób żyjących z HIV.
Wszyscy laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe. Nagrody rzeczowe otrzymają również szkoły, do któych uczęszczają laureaci.
Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie.

Załączniki:
regulamin konkursu
list organizatorów konkursu
zgoda przedstawiciela ustawowego dziecka, ktore nie ukończyło 18 roku życia, na udział w konkursie
Dodano: 05.09.2008

Komunikat Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie zafałszowanego preparatu pn. Powertabs.

Treść komuniatu
Dodano: 07.07.2008

Krajowe Centrum ds. AIDS, pod patronatem Ministra Zdrowia, GIS a także Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy, Marszałka Województwa Mazowieckiego i Wojewody Mazowieckiego, organizują kolejny raz kampanią społeczną mającą na celu podniesienie poziomu wiedzy na temat HIV i AIDS zmniejszenia liczby nowych zakażeń HIV drogą kontaktów seksualnych. Kampania tegoroczna (2008/2009) przebiegająca pod hasłem "Wróć bez HIV", skierowana została do ludzi, młodych i aktywnych seksualnie, podróżujących po kraju jak i poza jego granicami - zarówno w celach turystycznych jak i zawodowych. Kampania ta ma na celu ukazanie społeczeństwu iż nie ważne kim jesteś, gdzie jesteś i co robisz, jakie masz wykształcenie czy przekonanie, to HIV i AIDS może dotyczyć także Ciebie. Wykorzystaj więc wiedzę na jej temat w praktyce. Negocjuj techniki bezpiecznego seksu, używaj prezerwatywy. Nie bój się rozmawiać o przeszłości seksualnej partnera, choćby przypadkowego. Zrób test na HIV, dowiesz się jaki jest Twój status serologiczny.


Dodano: 17.06.2008

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tomaszowie Maz. informuje, że został roztrzygnięty etap powiatowy konkursu plastycznego "Zmiany klimatyczne, a zdrowie" ogłoszonego w związku ze Światowym Dniem Zdrowia przebiegającym w 2008r. pod hasłem "Chrońmy zdrowie przed wpływem zmian klimatycznych".
Konkurs adresowany był do uczniów klas IV-V szkół podstawowych powiatu tomaszowskiego. Głównym celem konkursu było uświadomienie uczniom wpływu zmian klimatycznych na zdrowie człowieka.
Komisja konkursowa oceniła 35 prac i przyznała 3 nagrody główne oraz wyróżnienie:
I miejsce - Daria Jańczyk
II miejsce - Magdalena Małocha
III miejsce - Agata Goska
wyróżnienie - Alicja Dutkiewicz

Nagrody w konkursie ufundowane zostały przez Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. oraz Ceramikę Paradyż w Tomaszowie Maz.Dodano: 17.06.2008

W dniu 12.06.2008r. z okazji ogólnopolskiej kampanii społecznej "Młodość wolna od papierosa" PSSE w Tomaszowie Maz. zorganizowała uroczystość o tematyce antynikotynowej w II Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Żeromskiego w Tomaszowie Maz. przy ul. Jałowcowej 10.

Program uroczystści obejmował:

 • prelekcję o tematyce antynikotynowej Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tomaszowie Maz. Pana Mirosława Barszcza,
 • ogłoszenie wyników konkursu na najciekawsze hasło o tematyce antynikotynowej, wręczenie nagród i dyplomów,
 • wyświetlenie spotu reklamowego dotyczącego w/w kampanii,
 • scenkę teatralną przedstawioną przez uczniów II LO w Tomaszowie Maz.

Patronat nad w/w uroczystością objął Starosta Powiatu Tomaszowskiego Pan Piotr Kagankiewicz.


Dodano: 06.06.2008

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tomaszowie Maz. informuje, że został roztrzygnięty konkurs na najciekawsze hasło o tematyce antynikotynowej, przeprowadzony w ramach ogólnopolskiej kampani społecznej "Młodość Wolna od Papierosa" skierowanej do młodzieży w wieku 16-19 lat.
Konkurs zorganizowany został w II Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Żeromskiego w Tomaszowie Maz. przy ul. Jałowcowej 10.

Komisja konkursowa oceniła 35 haseł o tematyce antynikotynowej i przyznała 3 nagrody główne:
I miejsce - Natalia Kowalczyk
II miejsce - Katarzyna Orzelska i Marta Rokita
oraz 2 wyróżnienia:
- Robert Kozar i Maciej Miszczuk
- uczniowie klasy II humanistyczno - dziennikarskiej

Wręczenie nagród i dyplomów nastąpi 12 czerwca 2008r. w II Liceum Ogólnokształcącym w Tomaszowie Maz. przy ul. Jałowcowej 10 podczas uroczystości zorganizowanej z okazji ogólnopolskiej kampanii społecznej "Młodość Wolna od Papierosa" skierowanej do młodzieży w wieku 16-19 lat.
Nagrody w konkursie ufundowane zostały przez Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Maz. oraz firmę P.P.U.H. "Rembor".

Dodano: 04.06.2008

W dniu 29.05.2008r. z okazji "Światowego Dnia bez Tytoniu" PSSE w Tomaszowie Maz. zorganizowała happening antynikotynowy, w którym brały udział przedszkolaki z Przedszkola nr 8 w Tomaszowie Maz. przy ul. Stolarskiej 18/20.
Happening rozpoczęto wręczeniem nagród i dyplomów dla dzieci za udział w konkursie plastycznym o tematyce antynikotynowej. Następnie odbył się wspólny przemarsz dzieci, nauczycieli oraz pracowników PSSE w Tomaszowie Maz. pod Urząd Miasta, gdzie dzieci spotkały się z władzami lokalnymi w celu przekazania oświadczeń swoich bliskich o zaprzestaniu palenia oraz zasygnalizowania problemu związanego z paleniem papierosów zwłaszcza wśród dzieci.Dodano: 26.05.2008

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tomaszowie Maz. informuje, że został roztrzygnięy konkurs plastyczny o tematyce antynikotynowej, przeprowadzony w ramach obchodów "Światowego Dnia Bez Tytoniu" przypadającego 31 maja 2008r.
Konkurs plastyczny na najciekawszą laurkę dla osoby palącej w rodzinie, zorganizowany został w Przedszkolu nr 8 w Tomaszowie Maz. przy ul. Stolarskiej 18/20.

Komisja konkursowa oceniła 44 prace i przyznała 4 nagrody główne:
I miejsce - Agata Kujawska
II miejsce - Karolina Szymacha
III miejsce - Jakub Pawlicha
IV miejse - Kamil Leśniewski

Pozostałe dzieci biorące udział w konkursie otrzymają dyplomy uczestnictwa oraz kolorowanki.
Wręczenie nagród i dyplomów nastąpi 29 maja 2008r. w Przedszkolu nr 8 w Tomaszowie Maz. przy ul. Stolarskiej 18/20 podczas happeningu zorganizowanego z okazji Światowego Dnia bez Tytoniu.
Nagrody w konkursie ufundowane zostały przez organizatora konkursu - PSSE w Tomaszowie Maz.


Dodano: 14.05.2008

Z okazji "Światowego Dnia Bez Tytoniu" przypadającego co roku 31 maja, w dniu 13 maja 2008r. pracownik Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia PSSE w Tomaszowie Maz. przeprowadził pogadankę na temat "Czyste powietrze wokół nas" dla dzieci 6-letnich Przedszkola Nr 8 w Tomaszowie Maz. przy ul. Stolarskiej 18/20 .

W pogadance zwrócono szczególną uwagę na:

 • szkodliwy wpływ papierosów i dymu papierosowego na zdrowie i życie ludzi,
 • tzw. "bierne palenie" przez dzieci i inne osoby nie palące papierosów, a przebywające wśród palących,
 • znak oznaczający zakaz palenia papierosów i miejsca, w których powinien on być przestrzegany,
 • sposoby reagowania dzieci na palenie papierosów w ich obecności.

Dodano: 25.04.2008

W związku ze Światowym Dniem Zdrowia przebiegającym w 2008r. pod hasłem: "Chrońmy zdrowie przed wpływem zmian klimatycznych", Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tomaszowie Maz. zachęca do zapoznania się z materiałami otrzymanymi ze Światowej Organizacji Zdrowia WHO.

WHO - Broszura

60 lat WHO

Ochrona zdrowia przed wpływem zmian klimatycznych

Rekomendacje

Dodano: 25.04.2008

Laboratorium zewnętrzne, wykonujące badania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, zatwierdzone przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tomaszowie Maz.

Lp. Nazwa i adres organizacji macierzystej Nazwa i adres laboratorium Telefon/Fax/E-mail Data zatwierdzenia laboratorium Nr decyzji zatwierdzającej
1. Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 0-133 Łódź
ul. Wierzbowa 52
Oddział Technologiczny Wydziału Produkcji Wody "Tomaszów"
97-200 Tomaszów Maz. ul. Jana Pawła II 45/47
tel. /44/ 724 19 70
fax: /44/ 724 34 07
e-mail: tomaszow@zwik.lodz.pl
23.04.2008r. PPIS-HŚHK-485/37/2008

Wykaz próbkobiorców, którzy otrzymali stosowne zaświadczenia po ukończeniu szkolenia.


Dodano: 24.04.2008

Chrońmy zdrowie przed wpływem zmian klimatycznych.

W związku ze Światowym Dniem Zdrowia przypadającym na 7 kwietnia, pracownicy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Tomaszowie Maz. we współpracy z Nadleśnictwem Smardzewice oraz Szkołą Podstawową Nr 13 zorganizowali akcję sadzenia drzew. Akcja ta miała związek z hasłem roku "Chrońmy zdrowie przed wpływem zmian klimatycznych" ogłoszonym przez Światową Organizację Zdrowia (WHO).
Przeprowadzone działania miały na celu pogłębienie edukacji ekologicznej młodzieży oraz uświadomienie problemu związanego z zachodzącymi zmianami klimatycznymi.
Dodano: 23.04.2008

21 - 27 kwietnia 2008r. - EUROPEJSKI TYDZIEŃ NA RZECZ SZCZEPIEŃ

Ulotka

Plakat


Dodano: 04.04.2008

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tomaszowie Maz. skierowany do konsumentów wody produkowanej przez Zakłady Sprzętu Precyzyjnego "Niewiadów" S.A.

Na podstawie wyników badania wody z dnia 31.03.2008 r., Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tomaszowie Maz. stwierdza, że woda w sieci wodociągu "Zaosie" spełnia normy sanitarne, w związku z tym nadaje się do spożycia przez ludzi.

Z uwagi na to, że woda w obydwu studniach, na ujęciu, wykazuje przekroczenie ogólnej liczby mikroorganizmów, woda podawana do sieci będzie w dalszym ciągu dezynfekowana niewielką dawką chloru.


Dodano: 03.04.2008

Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu tomaszowskiego w roku 2007

ocana stanu sanitarnego


Dodano: 25.03.2008

Przesłanie Dyrektora Generalnego Światowej Organizacji Zdrowia (WHO).
Światowy Dzień Zdrowia 2008.

CHROŃMY ZDROWIE PRZED WPŁYWEM ZMIAN KLIMATYCZNYCH.

PRZESŁANIE WHO 2008

Spot - Chrońmy środowisko w swoim domu.
Dodano: 20.03.2008

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tomaszowie Maz. skierowany do konsumentów wody produkowanej przez Zakłady Sprzętu Precyzyjnego "Niewiadów" S.A.

Na podstawie wyników badania wody z dnia 17.03.2008 r., Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tomaszowie Maz. informuje, że po wprowadzeniu okresowej dezynfekcji wody ze studni nr7 zasilającej wodociąg , ogólna liczba mikroorganizmów w wodzie podawanej do sieci oraz w sieci wodociągu "Zaosie" spełnia normy sanitarne i nadaje się do spożycia przez ludzi. Z uwagi na nieduże przekroczenie ogólnej liczby mikroorganizmów w wodzie w studni nr7 w dalszym ciągu woda będzie dezynfekowana.

Informacje dotyczące jakości wody będą na bieżąco aktualizowane i umieszczane na stronie internetowej PPIS w Tomaszowie Mazowieckim.


Dodano: 14.03.2008

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tomaszowie Maz. skierowany do konsumentów wody produkowanej przez Zakłady Sprzętu Precyzyjnego "Niewiadów" S.A.

Na podstawie wyników badania wody z dnia 10.03.2008 r., Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tomaszowie Maz. stwierdza, że woda w wodociągu sieciowym "Zaosie" nie spełnia norm sanitarnych z uwagi na przekroczenie ogólnej liczby mikroorganizmów w wodzie. Prawdopodobną przyczyną zanieczyszczenia wody w sieci było włączenie do eksploatacji studni Nr 6, w której woda nie spełnia norm sanitarnych. Polecono wyłączenie z eksploatacji tej studni i włączenie studni Nr 7, w której woda nie wykazuje zanieczyszczenia mikrobiologicznego. W dalszym ciągu woda będzie dezynfekowana. Do czasu uzyskania poprawy składu mikrobiologicznego wody, zaleca się spożywanie wody wyłącznie po przegotowaniu. Do celów bytowych woda może być używana bez ograniczeń.

Następne badanie mikrobiologiczne wody zaplanowano na 17.03.2008 r. Następny komunikat o jakości wody ukaże się po otrzymaniu wyników badania wody.


Dodano: 28.02.2008

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tomaszowie Maz. skierowany do konsumentów wody produkowanej przez Zakłady Sprzętu Precyzyjnego "Niewiadów" S.A.

Na podstawie wyników badania wody z dnia 25.02.2008 r., Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tomaszowie Maz. informuje, że po wprowadzeniu dezynfekcji wody, ogólna liczba mikroorganizmów w wodzie, w wodociągu sieciowym "Zaosie", obniżyła się do obowiązujących norm sanitarnych. Woda nadaje się do spożycia przez ludzi.

Następne badanie mikrobiologiczne wody zaplanowano na 10.03.2008 r. Komunikat o jakości wody ukaże się po otrzymaniu wyników badania wody. Przewidywany okres stosowania dezynfekcji wody - do 20.03.2008 r.


Dodano: 22.02.2008

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tomaszowie Maz. skierowany do konsumentów wody produkowanej przez Zakłady Sprzętu Precyzyjnego "Niewiadów" S.A.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tomaszowie Maz. informuje, że woda w wodociągu sieciowym "Zaosie" nie spełnia norm sanitarnych. W wyniku badań laboratoryjnych stwierdzono przekroczenie ogólnej liczby mikroorganizmów w wodzie. Producent wody zastosował okresową dezynfekcję wody. Do czasu uzyskania poprawy składu mikrobiologicznego wody, zaleca się spożywanie wody wyłącznie po przegotowaniu. Do celów bytowych woda może być używana bez ograniczeń.

Informacja o jakości wody w wodociągu sieciowym "Zaosie" będzie na bieżąco aktualizowana i umieszczana na stronach internetowych Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tomaszowie Maz.


Dodano: 21.02.2008

KSIĄŻECZKA ZDROWIA DO CELÓW SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNYCH

Żeby wyrobić książeczkę zdrowia do celów sanitarno-epidemiologicznych należy:

 • Kupić "Książeczkę zdrowia do celów sanitarno-epidemiologicznych".
 • Wykonać badanie na nosicielstwo pałeczek Salmonella i Schigella (jeśli jest wymagane). Badanie takie wykonują:
  • PSSE w Piotrkowie Tryb., Al. 3-go Maja 8, tel. (044) 647-64-98
  • WSSE w Łodzi, ul. Wodna 40, tel. (042) 253-62-00
 • Z wynikiem badania i książeczką zdrowia zgłosić się do lekarza medycyny pracy lub lekarza pierwszego kontaktu, który może zlecić dodatkowe badania. Wyżej wymieniony lekarz wpisuje wyniki do książeczki zdrowia i wydaje orzeczenie o zdolności do pracy.
 • Książeczkę zdrowia do celów sanitarno-epidemiologicznych oraz jeden egzemplarz orzeczenia lekarskiego przechowuje pracownik, tak aby móc je okazać zawsze w czasie kontroli, drugi egzemplarz orzeczenia przechowuje pracodawca.

Dodano: 18.02.2008

KILKA SŁÓW O SEPSIE - prezentacja


Dodano: 18.02.2008

TLENEK WĘGLA - CICHY ZABÓJCA - prezentacja


Dodano: 18.02.2008

WODA - JEJ ROLA DLA ŻYCIA I ZDROWIA CZŁOWIEKA - prezentacja


Dodano: 18.02.2008

"BIAŁA ŚMIERĆ" - SÓL - prezentacja


Dodano: 18.02.2008

"BIAŁA ŚMIERĆ" - CUKIER - prezentacja


Dodano: 18.02.2008

Palenie zabija! Powoli, ale konsekwentnie! - prezentacja


Dodano: 08.11.2007

1 GRUDNIA - ŚWIATOWY DZIEŃ AIDS


Dodano: 08.11.2007

SPOŁECZNA KAMPANIA PRZECIWKO MENINGOKOKOM

Ulotka

Plakat


Dodano: 24.10.2007

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny informuje, że dzień 2 listopada 2007r. jest dniem wolnym od pracy. W zamian dzień 10 listopada 2007r. (sobota) wyznacza się dniem pracy.
Dodano: 24.09.2007

Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego na temat GRUŹLICY.

Gruźlica
Dodano: 17.09.2007

Informacja dotycząca multimedialnej kampanii społecznej HIV/AIDS pt. "W życiu jak w tańcu, każdy krok ma znaczenie."

Treść informacji
Dodano: 30.07.2007

Instrukcja w sprawie wymogów sanitarnych organizowania stacjonarnych obozów pod namiotami" z dnia 6 lipca 2007r. podpisana przez Głównego Inspektora Sanitarnego

Instrukcja
Dodano: 26.07.2007

Lato - Upały - Żywność - Pleśń

Informacja
Dodano: 17.07.2007

Informacja dotycząca zakłócania ciszy nocnej i spokoju mieszkańcom podczas organizowanych imprez plenerowych.

Informacja dotycząca zakłócania ciszy nocnej
Dodano: 15.06.2007

Co trzeba wiedzieć wykupując obóz lub kolonie dla dziecka.

OBÓZ I KOLONIE
Dodano: 18.05.2007

Informacja dla rolników
Speckomisje w chlewniach
Farmer | 24.4.2007 | rubryka: O tym się mówi | strona: 6 | autor: (opr. el)

- Chcemy promować dobry i naturalny chów świń, a także gospodarstwa rodzinne - tak wicepremier i minister rolnictwa Andrzej Lepper uzasadnia powołanie specjalnego zespołu do kontrolowania prawidłowości funkcjonowania ferm przemysłowego tuczu świń. W niedługim czasie rolnicy zajmujący się chowem świń mogą spodziewać się w swoich gospodarstwach wizyt specjalnych komisji, które skontrolują, w jakich warunkach przebywają zwierzęta i jak utylizowane są pozostawiane przez nie odchody. Komisje takie powstaną w każdym województwie, a ich pracę będzie koordynował na szczeblu krajowym "Zespół do spraw koordynacji kontroli ferm wielkoprzemysłowych, przeprowadzanych przez służby podległe ministrowi rolnictwa i rozwoju wsi", bo tak brzmi jego pełna nazwa.
- Jednak niech nikt nie myśli, że zespól ten będzie zajmować się tylko fermami przemysłowymi - przestrzega minister rolnictwa. Zajrzy on do każdej chlewni, nawet tam, gdzie są dwie świnie, aby sprawdzić, czy gnojówka nie trafia do rzeki. Ale oczywiście najważniejszym celem zespołu, jak sama nazwa wskazuje, będą fermy przemysłowe, bo one są najbardziej uciążliwe dla środowiska i stanowią zagrożenie dla ekonomicznych podstaw gospodarstw rodzinnych. Nie zawsze są w nich przestrzegane normy ochrony środowiska, zasady dobrostanu zwierząt, plany przestrzenne czy prawo budowlane. Dlatego w zespole będą specjaliści różnych branż. Obok przedstawicieli organizacji rolniczych, zarówno zawodowych, jak i branżowych, będą naukowcy z Instytutu Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa, Instytutu Zootechniki, przedstawiciele Głównego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz Głównego Lekarza Weterynarii. Zespołem będzie kierować jeden z podsekretarzy stanu w Ministerstwie Rolnictwa.
- Dzięki temu ranga zespołu będzie znacznie większa, bo będzie on miał silne oparcie w kierownictwie resortu - tak wicepremier Lepper tłumaczy jego powołanie specjalnym zarządzeniem ministra rolnictwa i rozwoju wsi. Zespół nie będzie miał specjalnych uprawnień. Ma kontrolować, a wyniki tych kontroli przekazywać właściwym organom administracji rządowej, na przykład do SANEPID-u, który już z racji urzędu może nałożyć sankcje karne. Nadzór nad prawidłowością funkcjonowania chlewni to nie jedyne zadanie zespołu. Ma on przedstawiać propozycje projektów planu kontroli, a także przedkładać ministrowi raz na pół roku raport zbiorczy, dotyczący przeprowadzanych kontroli wraz z wnioskami i propozycjami zaleceń pokontrolnych. Wicepremier Lepper mocno podkreśla, że powołanie specjalnego zespołu do kontrolowania ferm przemysłowych jest jednym z elementów działań systemowych, prowadzących do uporządkowania rynku wieprzowiny w Polsce. Pierwszym krokiem w tym kierunku było powołanie zespołu do wypracowania mechanizmów stabilizujących ceny żywca wieprzowego. Jednym z jego zadań jest opracowanie wzorcowej umowy kontraktacyjnej, aby ucywilizować skup tuczników i wyeliminować udział pośredników zaniżających ceny. Prace nad taką umową zbliżają się już do końca. Ministerstwo Rolnictwa pragnie, aby efektem tych wszystkich działań była możliwość certyfikowania żywności. Każdy producent, który chce się liczyć na rynku, mógłby starać się o certyfikat potwierdzający przestrzeganie przepisów prawa i bezpieczeństwo jego żywności.
- To jest nie tylko nasz kierunek, jesteśmy tu zgodni z celami Unii Europejskiej, która coraz większą wagę przykłada do powiązania wsparcia finansowego rolników z przestrzeganiem przez nich wszystkich norm - tłumaczy wicepremier Lepper ideę powołania speckomisji do badania ferm przemysłowego tuczu świń. Informacja o autorze| (opr. el), WICEPREMIER I MINISTER ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

Źródło: http://imm.newton.pl/gis/
Dodano: 11.05.2007

Pierwszy Światowy Tydzień w Ruchu Drogowym

W dniach 23-26.04.2007r. w Przedszkolu nr.7 w Tomaszowie Maz. przy ul. Jałowcowej 6 odbyły się obchody Pierwszego Światowego Tygodnia w Ruchu Drogowym, których organizatorem była Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Tomaszowie Maz.

Działania związane z realizacją w/w obchodów odbywały się we wszystkich grupach i sprowadzały się do:

 • przeprowadzania pogadanek na temat bezpieczeństwa dziecka na ulicy, przechodzenie przez jezdnię, sygnalizacja świetlna;
 • rozwiązywania zagadek związanych z bezpieczeństwem na drodze- quiz w grupie 6 - latków;
 • odblaski - recepta na bezpieczną podróż - film instruktażowy;
 • przeprowadzania konkursów plastycznych pod hasłem ,,Bądź bezpieczny na drodze";
 • konkurs sprawnościowy na rowerkach i hulajnogach w przedszkolnym ,, Miasteczku Ruchu Drogowego" znajdującym się na placu przy przedszkolu(jedyne w powiecie tomaszowskim);
 • konkurs rysowania po asfalcie - kredą, tematyka dot. ruchu drogowego.Dodano: 30.04.2007

Przesłanie Dyrektora Generalnego Światowej Organizacji Zdrowia (WHO).

PRZESŁANIE WHO
Dodano: 30.04.2007

Informacja o rozstrzygniętym na etapie wojewódzkim konkursie plastycznym pt. "Zęby myj, zdrowo żyj" w ramach realizowanego programu edukacyjnego "Radosny Uśmiech, Radosna Przyszłość" wśród uczniów klas II szkół podstawowych.

KONKURS PLASTYCZNY pt. "ZĘBY MYJ"
Dodano: 26.04.2007

Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego na temat choroby meningokokowej.

MENINGOKOKI
Dodano: 23.04.2007

Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego na temat SEPSY.

SEPSA
Dodano: 23.04.2007

Ocena sytuacji epidemiologicznej w zapadalności na WZW-C w województwie łódzkim w porówniamiu do pozostałych województw i Polski w latach 2002-2006.

WZW-C w woj. łódzkim
Dodano: 23.04.2007

Działania Oświaty Zdrowotnej PSSE w Tomaszowie Maz. w ramach promocji zdrowia.

Działania Oświaty Zdrowotnej
Dodano: 23.04.2007

Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu tomaszowskiego w roku 2006

ocana stanu sanitarnego
opracowanie i treść: PSSE TOMASZÓW MAZ.

Aktualizacja: 2014-04-10